Sâmbătă, 20 aprilie 2013 la ora 16:45

Preaiubita mea fiică, cerurile sunt pline de tristețe din cauza durerii pe care urmașii Mei trebuie să o îndure pe Pământ. Toți îngerii și sfinții s-au unit să se roage pentru umanitatea care îndură un atac înverșunat din partea satanei și a tuturor spiritelor rele. Pentru ca rugăciunile lor sa fie acceptate de către Mine și Să acționez, Îi rog pe toți cei care se declară a fi creștini să se roage ca niciodată înainte.

Rugăciunile oferite zilnic, pentru protecția împotriva forțelor demonice care se infiltrează pe Pământ, vor ajuta la curățarea sa de spiritele rele. Voi trebuie să rămâneți plini de speranță, și atunci când Îmi veți rămâne loiali veți deveni mai puternici.

Puterea creștinilor, uniți în Adevărul lui Dumnezeu, va prezenta un puternic zid de apărare împotriva fiarei, ale cărei planuri de a-i răni pe copiii lui Dumnezeu au prins viață în acest moment. Voi trebuie să stați înaintea Mea, să vă declarați dragostea eternă pentru Mine și Eu vă voi duce în armata Mea care nu va fi înfrântă. Pe măsură ce armata Mea crește în dimensiune și tot mai multe miliarde se convertesc și Mă acceptă, acest fapt va ajuta ca fiara să fie nimicită.

Datoria voastră, Iubiții Mei urmași, este să vă concentrați asupra celor care vor respinge Mâna Îndurării. Nu contează că veți fi ridiculizați în Numele Meu, tot ce trebuie să faceți este să vă rugați pentru mântuirea sufletelor. Să știți că armata lui Dumnezeu pe Pământ va primi haruri speciale, pentru a putea lua cu ea sufletele celor care se îndoiesc de Cuvântul Meu Sfânt.

Îndoielile, atunci când sunt lăsate să se înrădăcineze, îl despart pe om de Dumnezeu. Îndoielile sunt plasate în inimile oamenilor de către satana pentru a-i înșela pe copiii lui Dumnezeu, făcându-i să creadă că El, Dumnezeu, nu există.

Când omul nu crede în Dumnezeu, el nu acceptă diferența dintre bine și rău. Fără îndrumare de la Dumnezeu, el va cădea în fiecare capcană pusă înaintea lui de către satana. Atât de multă ură se manifestă apoi în inimile oamenilor, pentru că o dată ce se deschid în fața celui rău, inima lor se umple de furie. Cea mai mare furie va fi îndreptată împotriva creștinilor, și totuși acești oameni nu vor ști de ce simt așa. Acesta este motivul pentru care cei care pretind că nu cred în Dumnezeu, petrec mai mult timp condamnându-i pe cei care cred.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru sufletele lor.

Al vostru Isus