Duminică, 21 aprilie 2013 la ora 14:45

Multiubita Mea fiică, cine poate nega moartea Mea pe Cruce? Cine poate nega că Mi-am dat Viața pentru ca Adevărul să îi poată salva pe păcătoșii de pretutindeni? Atunci care dintre voi, când va veni vremea, va nega Adevărul Bisericii Mele pe pământ atunci când va fi dărâmată piatră cu piatră?

Vi s-a dat Adevărul. Cunoașteți Învățăturile Mele. Prin urmare veți cunoaște Biserica Mea după Învățăturile Mele. Biserica Mea pe Pământ este Adevărul. Biserica Mea pe Pământ este Trupul Meu. Prin urmare dacă vreunul dintre voi va biciui Trupul Meu, apoi va reinventa Învățăturile Mele și vă va prezenta minciuni, vă veți lepăda de Mine atunci?

Eu, Isus Cristos, nu vă spun aceasta pentru a vă dezbina. Vă spun aceste lucruri pentru ca să respectați Învățăturile Mele, să apărați Sfintele Sacramente și să rămâneți credincioși Adevărului.

Niciun om pe pământ nu poate schimba Învățăturile Bisericii Mele. Niciunul. Niciunuia dintre voi nu i s-a dat autoritatea de a declara doctrine noi și a le prezenta ca fiind ale Mele.

Totuși, mulți dintre voi Mă vor nega pentru că vor nega Adevărul care vi s-a dat acum 2000 de ani. Atât de puține știți în privința lucrurilor sacre, încât veți ignora noile legi, care sunt blasfemii la adresa Mea, atunci când ele vor fi introduse în Biserica Mea de pe Pământ.

Așa cum a fost înainte, Turnul Babel va fi ridicat încă o dată și prezentat ca un templu al lui Dumnezeu. El se va afla la Roma și va afișa noul simbol al noii religii unice mondiale. Acest simbol va putea fi văzut pe acoperiș, la intrare și va domina altarul înalt din interior. Prețiosul Meu Tabernacol aurit, întinat în Gloria sa, va fi așezat în mijlocul altarului, pentru ca toată lumea să îl vadă. Această insultă va însemna faptul că bestia va avea deschisă calea pentru a invada Tabernacolul Meu. Prezența Mea va dispărea în acel moment.

Milioane de oameni – dintre care mulți nu vor cunoaște semnificația acestei abominații – vor face tot ceea ce li se va cere și se vor ruga înaintea bestiei. Noi veșminte, purtând embleme de aur, care vor semăna cu niște umile sutane, vor fi purtate de către aceia care vor face oficiul în acest așa-numit templu. Emblema aurită, care va fi expusă fără rușine, va fi simbolul noii religii mondiale.

Crucile vor dispărea. Crucifixul Meu nu va mai fi văzut nicăieri. Atunci când vor fi văzute în unele locuri publice, oamenii vor fi obligați, prin lege, să le dea jos.

Noul turn, care îl va onora pe satana, va fi copiat în multe țări și atunci a doua parte a înșelăciunii se va face cunoscută. Existența Iadului va fi public declarată, de către biserică, a fi o absurditate. Oamenii vor fi liniștiți dându-li-se un sentiment de falsă securitate, atunci când această minciună sfruntată va fi acceptată de către toate bisericile. Se va susține că Dumnezeu nu ar permite ca un astfel de loc să existe. Că El îi iubește pe toți și că existența Iadului a fost răspândită de către fanaticii religioși de-a lungul secolelor. Și astfel, oamenii vor tolera chiar și existența păcatelor de moarte. Păcatul va fi atât de larg acceptat încât oamenii nu se vor mai ruga și nu vor mai cere Milostivire, pentru că nu Îl vor mai venera pe Dumnezeu. Ei își vor preda sufletele bestiei și fiecare pas al călătoriei lor va fi atent îndrumat de către dușmanii lui Dumnezeu.

Al vostru Isus