Marți, 23 aprilie 2013 la ora 16:55

Fiica Mea multiubită, vizionarii Mei de pretutindeni suferă foarte mult în acest timp, pentru că îndură durerea necesară salvării sufletelor omenirii. Ei, care s-au oferit în slujba Mea, vor păși singuri, așa cum am făcut-o și Eu când am urcat pe Muntele Calvarului, și foarte puțini vor veni în ajutorul lor.

Așa cum sufletele Mele autentice îndură durerea, batjocura și respingerea, tot astfel profeții și vizionarii falși vor fi ridicați în slăvi și-i vor prosti pe mulți. Profeții falși vor apărea printre voi, atrăgând laude și glorie. În spatele măștii lor pline de umilință și de cuvinte mieroase se va ascunde o goliciune hrănită de spiritul răului.

Avertizez lumea să nu îi urmeze pe acei falși profeți care caută glorie, adulare și laude pentru ei înșiși, în Numele Meu Sfânt. Niciun om, trimis de Mine, Isus Cristos, nu se va înălța pe sine pentru a vă face să cădeți la picioarele lui. Niciun profet de-al Meu nu va sta pe piedestal, spunând că este mai mare decât voi. Pentru aceasta, nici nu e nevoie să spună că este mai bun decât frații și surorile sale. Tot ceea ce trebuie să facă este să predice cuvintele așa-zisei înțelepciuni într-o manieră prin care să vă facă să credeți că el trebuie slăvit, pentru ceea ce va fi perceput ca propria lui supunere față de Dumnezeu. În loc să încurajeze rugăciunea și să vă aducă mai aproape de Dumnezeu, el va porunci și va cere respectul vostru, în primul rând. Va face acest lucru arătându-vă atributele pe care voi le-ați asocia persoanelor pioase. Acești profeți falși vor atrage la ei suflete prin păcatul mândriei. Mândria dintr-un profet fals va atrage după sine mândria altor suflete. Unul îl va lăuda pe celălalt folosindu-se de Numele lui Dumnezeu pentru a-și proclama măreția.

Feriți-vă de cei care vă vor cere să va acoperiți cu așa-numite daruri speciale, care atrag lumea spiritelor. Trebuie să-i evitați pe toți aceia care, în Numele Meu, vă invită să vă ocupați cu spiritele despre care ei spun că vă vor aduce multă pace și alinare dar unde Dumnezeu nu este menționat. Dacă nu sunteți invitați să vă închinați cu umilință înaintea lui Dumnezeu ci, în schimb, vi se cere să vă puneți pe voi și bunăstarea voastră pe primul loc și înaintea nevoilor celorlalți, atunci trebuie să știți că aceasta nu poate veni niciodată de la Dumnezeu. Nu trebuie să vă puneți interesele proprii sau pe cele ale altora, înaintea lui Dumnezeu. Tot ce cereți voi trebuie să fie conform Sfintei Voințe a lui Dumnezeu.

Mulți dintre falșii profeți ai lumii conlucrează cu spirite care nu vin de la Mine. Aceștia vor promova importanța vindecării interioare, a gândirii pozitive și a metafizicii, toate ducând la un singur lucru. Omul va fi încurajat să se înalțe pe sine înaintea lui Dumnezeu.

Toți profeții falși vor fi izgoniți de la Mine și pedepsiți sever. Pedeapsa lor va fi mai mare decât cea a muritorilor de rând, pentru că ei se vor face responsabili de pierderea atâtor suflete!

Isus al vostru