Joi, 25 aprilie 2013 la ora 10:30

Fiica Mea multiubită, nu va mai trece multă vreme până când dizidenții din cadrul Bisericii Catolice, care au renunțat la supunerea lor față de Dumnezeu, se vor aduna pentru a lansa un atac violent asupra acelor slujitori sfințiți care sunt loiali Adevărului.

Aceia care sunt neloiali Trupului Meu vor schimba multe legi și vor crea noi interpretări ale semnificației Sfintei Euharistii. Mulți slujitori sfințiți ai lui Dumnezeu și laici din toate credințele creștine vor privi cum va fi atacat Duhul Sfânt. Mulți vor fi șocați văzând modul în care Numele Meu și Învățăturile Mele vor fi reinterpretate, astfel ca accentul să cadă pe obligația omului față de om. Omul va fi încurajat să-i iubească pe ceilalți și să pună nevoile lor mai presus de altarul lui Dumnezeu.

Din afară, această abordare a Creștinismului va fi văzută ca un lucru bun. Va promova importanța iubirii, însă nu în maniera dictată de Dumnezeu. Oameni din poziții înalte vor fi văzuți lăudându-se unii pe alții în mod public, când oficiază ceremoniile religioase. Se vor închina unii în fața altora cu deferență și se vor arunca, în adulare, la picioarele dușmanilor lui Dumnezeu. Toate aceste ritualuri grandioase vor prosti lumea și mulți nu-și vor da seama de scopul acestor ceremonii. Aceste acte, aceste omilii și ceremonii noi, despre care se va presupune că Mă onorează pe Mine, Isus Cristos, vor fi în schimb liturghii negre, căci ele vor slăvi bestia.

Regele întunericului împreună cu spiritele sale malefice pătrunde rapid în inimile multora care sunt responsabili de conducerea discipolilor Mei. Unii dintre acești slujitori nu-și dau seama că sunt ispitiți de cel rău. Acestora le spun: veniți acum. Veniți la Mine prin Sacramentul Reconcilierii. Dacă vă faceți griji pentru credința voastră, Eu vă voi lumina, dar trebuie să lepădați mândria din sufletul vostru. Mândria este cea care vă va păcăli, făcându-vă să credeți că intelectul vostru este superior celui al lui Dumnezeu.

Alții, precum lupii îmbrăcați în haine de oaie, și-au vândut sufletele satanei. Și așa cum acționează acesta, la fel și ei îi vor înșela pe copiii lui Dumnezeu cu viclenie. Îi vor ispiti pe alții, lăudând sfințenia slujitorilor lor, iar acest lucru îi va atrage pe acei slujitori, care se iubesc pe ei înșiși, fiind plini de mândrie, și care îi vor urma ca niște oi. Vor minți în permanență iar omiliile lor publice vor fi niște absurdități în Ochii lui Dumnezeu. Nici un strop de smerenie adevărată nu se va întrevedea în cuvintele lor, deși vor face totul pentru a se asigura că se comportă în public ca niște slujitori umili ai lui Dumnezeu. Puterea Duhului Sfânt va lipsi acolo unde sunt ei, iar aceia care Îmi aparțin, care Mă cunosc cu adevărat, vor fi martori la toate acestea.

Mulți dintre sărmanii Mei slujitori sfințiți vor fi atrași de aceste minciuni, care vor duce la desacralizarea Trupului Meu, și mulți dintre cei care se fălesc cu iubirea lor pentru Mine vor fi primii care vor bate următorul piron, în timp ce Mă vor răstigni încă o dată.

Fiica Mea, ura care va fi manifestată împotriva ta va veni din două părți, ca rezultat direct al dezintegrării Bisericii Mele de pe pământ. Pe de o parte se vor afla cei care spun că reprezintă Biserica Mea de pe pământ, dar care nu sunt nici pe departe ceea ce declară, întrucât ei reprezintă o altă doctrină. Iar de cealaltă parte se vor afla slujitorii Mei fideli care nu te vor crede.

Trebuie să știi că Adevărul provoacă teamă și mânie. Adevărul dat adevăraților profeți ai lui Dumnezeu nu provoacă doar mânie – ci din cauza fricii provoacă și indignare. Indignarea și mânia vin de la spiritul celui rău. Cel rău, prin inimile oamenilor, va face tot posibilul să oprească Cuvântul lui Dumnezeu.

Mânia împotriva profeților înseamnă ura față de Dumnezeu.

Al vostru Isus