Duminică, 28 aprilie 2013 la ora 17:40

Multiubita Mea fiică, Eu vin acum să te avertizez că cei care te înconjoară în această misiune te vor trăda. Mulți vor fi forțați să întoarcă spatele acestei lucrări și tu nu trebuie să alergi după ei. Eu nu am alergat niciodată după cei care M-au persecutat. În schimb, M-am oferit să fiu sacrificat ca un miel, ca să salvez suflete.

Privește acum pe acei falși profeți, pregătiți de satana, cum vor fi în curând îmbrățișați de aceia care spun că sunt slujitori ai lui Dumnezeu. Profețiile lor, care toate neagă Adevărul, vor fi folosite pentru a te face de rușine. Să nu creadă nimeni, nici pentru o secundă, că Mesajele Mele, dăruite lumii pentru a o pregăti pentru A Doua Mea Venire, nu vor fi sfâșiate în bucăți.

Fiica Mea, trebuie să ignori aceste obstacole. Prin ascultarea ta te voi face mai puternică, pentru că nu ai destul timp pentru a face ca Harurile pe care le revărs asupra omenirii să fie obținute de către toți.

Adevărații Mei profeți, în mare parte, nu cunosc Sfânta Scriptură sau profețiile dăruite lumii prin Mila Mea. Ei nu trebuie să dea citate din Sfânta Biblie pentru că Eu nu le cer aceasta. Cuvântul Meu este dat așa cum este. Sfânta Mea Scriptură este sacră. A extrage fragmente din ea pentru a susține orice revelație privată nu este permis. Atunci când transmit un mesaj, profetul scrie ceea ce îi dictez Eu și nu i se cere niciodată să reproducă fragmente dăruite lumii de către apostolii Mei.

Eu Sunt mai mare decât toți cei care Mă slujesc. Cuvântul Meu este sacru. Darurile Mele sunt oferite pentru a pregăti sufletele voastre și de aceea toți profeții adevărați primesc rugăciuni care declanșează dorința de a vă uni cu Inima Mea.

Persecuția pe care o veți îndura va continua și se va înrăutăți. Și tocmai când veți crede că nu mai puteți îndura Eu voi face cunoscută lumii Divina Mea Prezență. Suferiți, micuții Mei, cu demnitate. Nu apărați Cuvântul Meu, oricât de tentant ar fi acest fapt, chiar când vi se prezintă minciuni răuvoitoare.

Cei care Mă cunosc știu și când cuvintele nu vin de la Mine, pentru că Eu sunt în inimile lor. Totuși, satana este atât de viclean încât Mă poate imita, cu o singură excepție. El nu poate recunoaște că Eu am venit în trup, sau că Trupul Meu este prezent în Sfânta Euharistie.

Duhul Meu va spori acum și va continua să se ridice împotriva forțelor răului. Toți demonii vor fi uciși de către Îngerii Mei până când niciunul nu va mai rămâne în ultima zi.

Cuvintele Mele către voi se vor auzi din nou în Ultima Zi. Țineți-le minte.

Eu Sunt începutul și sfârșitul. Eu vin, cum am promis, ca să vă aduc viața veșnică. Ridicați-vă, toți cei care credeți în Mine, și acceptați Adevărul. Veniți la Mine. Voința Tatălui Meu să domnească asupra Noului Cer și a Noului Pământ. Bucurați-vă, pentru că Eu aduc pace și unitate tuturor acelora ale căror nume sunt înscrise în Cartea Vieții. Legământul Meu final a fost împlinit. Domnia Mea a început. Ridicați-vă și acceptați Mâna Domnului.

Ziua când veți auzi aceste cuvinte va fi ziua când veți cunoaște Adevărul.

Nu vă lăsați înșelați, pentru că doar Dumnezeu și Darurile divinei revelații vă pot aduce dragostea, pacea, bucuria și convertirea care cuprinde întreaga lume prin aceste Mesaje. Ele sunt un Dar. Ele sunt menite să vă arate calea adevărată către moștenirea voastră de drept. Acceptați-le cu reverență și recunoștință în sufletul vostru.

Iubitul vostru Isus
Salvatorul Omenirii