Marți, 30 aprilie 2013 la ora 15:40

Multiubita Mea fiică, Autoritatea Mea nu va scădea niciodată și, precum lumina, va fi mai slabă în ceața densă, dar va fi întotdeauna vizibilă, chiar dacă s-ar putea să fie redusă la doar o slabă licărire.

Când lumea se va schimba din nou și spiritul răului va crea divizări una după alta, numai Lumina lui Dumnezeu vă va mai susține. Prezența Mea va fi simțită de toți aceia care vin către Mine pentru ajutor, pentru că Eu nu vă voi părăsi niciodată, în special când veți simți că totul este fără speranță. Numai Adevărul vă va ajuta să rezistați, atunci când lipsa milei, care este evidentă în lume astăzi, va fi din ce în ce mai mare și inimile oamenilor vor deveni împietrite.

Adevărul se află în Sfânta Biblie. Ea este hrana cu care omul poate trăi acum și în viitor. Curând va fi imposibil să cumpărați o Biblie, pentru că multe națiuni vor adera la legi noi, în special în Europa, legi care vor interzice toate cărțile care promovează Cuvântul lui Dumnezeu.

Scrisoarea care îi cheamă pe toți cei ce slujesc în Biserica Catolică este scrisă chiar acum. În curând, toți slujitorii Mei sfințiți vor fi informați în legătură cu schimbările despre care li se va spune că sunt spre binele Bisericii.

Noile reguli, care vor prevedea modificări aduse rugăciunilor din timpul Sfintei Liturghii, vor părea inofensive. Mulți nu vor observa semnificația, dar ea va avea legătură cu Sfânta Euharistie și cu Prezența Mea în Aceasta. Va fi folosit cuvântul “a comemora” (sau în amintirea) și toate bisericile vor fi deposedate de tezaurul lor. Luarea tezaurului, inclusiv a Tabernacolelor de aur – care vor fi înlocuite cu unele făcute din lemn și piatră – va fi un semn că ele sunt strânse pentru Noua Religie Mondială.

Bisericile vor fi schimbate în interior și aceasta va implica profanarea altarelor. Monstranța care adăpostește Sfânta Euharistie va începe să dispară și zilele când Sfânta Mea Ostie este expusă vor lua sfârșit.

Aruncați dispreț asupra Cuvântului Meu acum, și veți vărsa lacrimi când aceste acte vor fi aduse înaintea voastră. În curând, nu mult după aceea, veșmintele purtate de slujitorii Mei sfințiți vor fi schimbate, și o nouă formă a Crucii va fi introdusă. Noua atrocitate nu se va baza pe o simplă cruce. În loc de aceasta, în mod discret, va înfățișa capul fiarei.

Vă cer să adunați sfintele Mele Cruci acum și să le păstrați în casele voastre, împreună cu Apă Sfințită. Vă îndemn pe toți să rămâneți fideli Adevărului pe care vi l-am spus. Apoi vreau să vă încredeți în Mine complet. Să nu credeți niciodată că Eu vă las la discreția celui rău. Voi rămâne aproape de voi tot timpul. Voi revărsa binecuvântări speciale asupra capetelor iubiților și loialilor Mei slujitori sfințiți pentru ca ei să rămână uniți cu Inima Mea Sacră.

Păstrați-vă inimile aproape de Mine și unul de altul. Mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, pentru că trebuie să vă iubiți unii pe alții mai mult ca oricând, înaintea și în timpul perioadei ce urmează. Eu Sunt familia voastră. Voi sunteți ai Mei. Vom rămâne uniți până când trâmbițele vor răsuna și veți fi anunțați că Eu Mă voi dezvălui, în sfârșit, în A Doua Mea Venire. Atunci voi veți simți bucuria și pacea pe care Eu vi le-am promis. Atunci suferința va lua sfârșit.

Al vostru Isus