Miercuri, 01 mai 2013 la ora 20:25

Preaiubita Mea fiică, această intervenție a Mea, Mielul lui Dumnezeu, pentru a revela lumii aceste Mesaje, a fost prezisă.

Aceia dintre voi care urmează Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie în pace; Eu nu vreau să vă depărtați, pentru că vă iubesc. Nu trebuie să vă temeți niciodată de Iubirea Mea, chiar dacă păcatul vă separă de Mine. Eu deschid ochii tuturor acelora care vor să vadă, iar Sfântul Meu Cuvânt va închide ochii acelora care refuză să-Mi accepte Mâna.

Îmi țin Mâna întinsă spre voi, copiii Mei iubiți, ca să vă pot trage la adăpost sigur, departe de vulturii care doresc să vă devoreze sufletele.

În fiecare zi, de azi înainte, veți auzi multe voci strigând – cerându-vă să ascultați. Vă vor prezenta argumente și minciuni diabolice mascate în dulceața mierii. Convingându-vă prin lingușiri, cu un nesfârșit sir de argumente, să le ascultați motivele în numele cauzelor umanitare – care scuză păcatul – nu se vor opri până când nu veți accepta ceea ce ei doresc să vă forțeze să înghițiți.

Avortul, crimă în Ochii lui Dumnezeu, va fi impus asupra tuturor națiunilor ca semn de sfidare împotriva Tatălui Atotputernic, Dumnezeu Cel Preaînalt. Când scuzați această cumplită monstruozitate sunteți vinovați de păcat teribil. Păcatul avortului este unul mortal, iar cei responsabili de el vor arde în focul Iadului pentru eternitate.

Acelora care refuză să accepte că aceasta estre o eroare gravă, le spun: vă rămâne foarte puțin timp pentru a vă asigura mântuirea. Căci atunci când va veni ziua cea mare, dacă nu ați întors spatele acestui act cumplit, nu veți vedea niciodată Fața lui Dumnezeu.

Crima este unul dintre cele mai grave acte de sfidare împotriva lui Dumnezeu și poate fi pedepsită prin castrare. Marea diviziune a rasei umane a început. Aceia care sunt de partea fiarei și tolerează tot ceea ce sfidează Cuvântul lui Dumnezeu vor fi separați de frații și surorile lor. Nu subestimați Avertismentul Meu. Daca acceptați avortul, acceptați astfel uciderea deliberată a unui copil al lui Dumnezeu. Dacă nu veți găsi căință în sufletele voastre, nu Mă veți vedea niciodată. Vă voi arunca în pustie.

Iubirea și Milostivirea Mea pot fi mari. Voi ierta cele mai întunecate suflete, însă dacă nu se căiesc, Dreptatea Mea este definitivă. Pedeapsa Mea este eternă. Iubiți-Mă și vă voi prețui. Distrugeți viața unei alte ființe umane, create din Iubirea Tatălui Meu, și tot așa și voi vă veți pierde viețile.

Isus al vostru