Sâmbătă, 04 mai 2013 la ora 23:35

Fiica Mea multiubită, pe măsură ce Cuvântul Meu ajunge la multe urechi, Eu vin să-i avertizez pe aceia dintre voi care nu vor să Mă asculte. De ce vă este frică? Este din cauza Cuvântului Meu sau a schimbărilor la care va trebui să asistați ca martori pe măsură ce purificarea continuă? Nu știți voi oare că Eu nu vă aduc noi Învățături, întrucât acest lucru nu este necesar? Eu doar comunic cu voi ca să vă reamintesc Adevărul.

Atât de mulți dintre voi credeți că știți atât de multe despre Mine, dar nu ați înțeles nimic. Cine sunteți voi să spuneți că sunteți mai buni decât alții în Ochii lui Dumnezeu, atunci când vine vorba de interpretarea Cuvântului Meu Sfânt? Cine sunteți voi să credeți că aveți autoritatea să blasfemiați împotriva Mea și apoi să spuneți că Mă iubiți? Nu veți reuși să Mă opriți, ca prin profeți să ajung la copiii lui Dumnezeu. Trebuie să vă întrebați de ce Îmi urâți Glasul? Cum puteți să Mă iubiți dacă Îmi demontați Cuvintele, când de fapt tot ceea ce fac este să vă ajut în a vă pregăti pentru Ziua Mea Cea Mare?

Omul este foarte slab. Până și sufletele devotate sunt slabe, deși iubirea lor pentru Mine este puternică. Să nu creadă nici un om că va putea vreodată să pășească înaintea Mea fără să aibă rușinea păcatului în sufletul său. Nici măcar unul dintre voi nu este vrednic să stea înaintea Mea, totuși Eu vă ofer Milostivirea Iubirii Mele. Nu pentru că ați merita-o, ci pur și simplu pentru că Eu am ales să vă ofer acest Dar.

Acelora care susțin că vorbesc cu mare știință despre Mine iar apoi scuipă cu o limbă defăimătoare împotriva profetului Meu – să știți următoarele. Credința voastră nu vă va salva atunci când blestemați Cuvântul lui Dumnezeu. Iubirea voastră auto-proclamată nu are nicio valoare atunci când judecați unul dintre copiii Săi înaintea Lui. Voi tăiați cordonul ombilical care vă leagă de Tatăl Meu atunci când manifestați lipsă de respect, mânie și ură împotriva Mea. Când Mă veți scuipa, veți orbi și nu veți mai putea vedea vreodată. Când veți rosti cuvinte de ură, limba voastră va fi tăiată. Când vă veți ridica, declarându-vă cunoscători auto-proclamați ai lui Dumnezeu veți cădea cu picioarele tăiate. Dacă veți considera că profetul Meu este rău, nu veți avea parte de viață.

Cuvântul Meu nu va muri niciodată; El va trăi pe vecie. Eu Îi voi călca în picioare pe acei păcătoși care încearcă să sfideze Milostivirea lui Dumnezeu, dată prin aceste Mesaje. Respingeți-Mă de data aceasta și veți respinge libertatea pe care v-o aduc când voi veni să vă adun, în sfârșit, în Împărăția Mea. Nu aveți mult timp să vă mântuiți în Ochii Mei înaintea Zilei Celei Mari. Nu vă irosiți timpul prin păcatul mândriei. Păcatul mândriei a fost cel care l-a făcut pe Lucifer să cadă și să fie izgonit și aruncat în abis. Toți aceia care îl urmează, prin păcatul mândriei – păcatul care provoacă atât de multă separare de Dumnezeu – vor cădea și nu se vor ridica niciodată în Prezența lui Dumnezeu.

Al vostru Isus