Duminică, 05 mai 2013 la ora 16:15

Preaiubita Mea fiică, mulți nu știu ce înseamnă durerea de a fi separați de Mine, Isus Cristos, Fiul Omului, dar când va veni aceea zi în care, spre final, Lumina Mea va dispărea, atunci își vor da seama cât de insuportabilă este această agonie a separării.

Aceia dintre voi care Mă cunosc și Mă iubesc, știu durerea pe care această separare o aduce, când păcatul formează bariera între păcătos și Dumnezeu. Aceia dintre voi care nu Mă cunosc și aceia care Mă resping, vor experimenta această separare în timpul celor trei zile de întuneric, de la sfârșit, când Prezența lui Dumnezeu nu va mai putea fi găsită nicăieri.

Numai când Lumina lui Dumnezeu va dispărea, omul va înțelege în sfârșit că nu există viață fără Dumnezeu. Tot ceea ce rămâne este vidul, pustietatea și întunericul.

Eu sunt Lumina pe care omul o caută în fiecare secundă din zi, chiar dacă el nu își dă seama de asta.

Căutând să afle pacea și fericirea, el va încerca să găsească această Lumină oriunde crede că o poate găsi. Pentru a-și satisface nevoile care nu pot fi împlinite, el va alerga după câștiguri materiale și pofte ale trupului. Va deveni adept al falselor religii care promit o mare satisfacție personală. Însă niciunul din aceste lucruri nu-l va aduce în Lumina lui Dumnezeu.

Nici măcar cei care caută răspunsuri cu ajutorul intelectului și al cunoașterii, nu vor găsi niciodată pacea sau răspunsurile pe care le caută, dacă nu-și vor deschide inimile pentru Iubirea Adevărată a lui Dumnezeu.

Eu vin la toți cei care Mă caută. Mă bucură sufletele care caută doar Dragostea Mea cu o simplitate înflăcărată. Pe astfel de oameni îi acopăr cu Darul Sfântului Duh. Pentru a veni mai aproape de Mine, trebuie să aveți încredere totală în Mine. Prezența Mea poate fi simțită doar atunci când îmi abandonați Mie voința voastră. Acelora dintre voi care încearcă să Mă găsească, dar li se pare dificil acest lucru, vă spun următoarele: nu încercați să vă folosiți rațiunea încercând să explicați Existența Mea, pentru că Eu nu aparțin acestei lumi. Nu rămâneți orbi în fața realității existenței vieții veșnice. Ea vă așteaptă, și trebuie doar să aveți încredere în Mine și să Mă lăsați să intru în inimile și sufletele voastre. Mă voi face cunoscut vouă. Tot ce trebuie să faceți este să Mă chemați. Însă trebuie să Mă chemați curând, pentru că atunci când Prezența Mea pe pământ va scădea, vă va fi imposibil să Mă căutați, și veți rătăci neajutorați și îndurerați în încercarea de a Mă găsi.

Cei care consideră că au o credință puternică și cred că se află aproape de Mine, trebuie să știe că se vor prăbuși repede atunci când Eu nu voi mai putea fi găsit în tabernacolele viitorului. Când ziua pustiirii va sosi, se vor înălța strigăte de disperare iar puterea fiarei va fi atât de mare încât foarte multe suflete vor fi prea slabe pentru a putea susține Cuvântul Meu Sfânt.

Trebuie doar să-Mi cereți ajutorul, și îl veți primi. Chemați-Mă cu un suflet smerit și Eu vă voi răspunde. Implorați-Mă ca să vă protejez și Eu vă voi acoperi cu Prețiosul Meu Sânge pentru ca nimic să nu vă oprească pe calea spre Adevăr, care vă conduce spre salvarea veșnică.

Trebuie să fiți cu mare băgare de seamă dacă Mă slujiți după interpretări proprii asupra modului în care credeți voi că ar trebui să fiu slujit. Faceți cum v-am spus Eu. Trăiți-vă viața conform Cuvântului Meu Sfânt și Eu vă voi lua cu Mine. Dezonorați-Mă, prin folosirea Cuvântului Meu în feluri care provoacă suferință celorlalți, și veți suferi cea mai mare durere, cea a separării de Mine.

Al vostru Isus