Marți, 07 mai 2013 la ora 17:00

Iubitul meu copil, ți-am revelat în timpul acestei foarte speciale apariții de astăzi, secretul Inimii mele și cum ea este îngemănată cu Inima Sacră a Fiului meu iubit. Inima Mea bate în uniune cu a Lui. Fiind și Co-Mântuitoare, eu voi lucra să aduc cât mai mulți dintre copiii lui Dumnezeu în Noua Eră de Pace.

Ca Maică a lui Dumnezeu, mi s-a dat putere asupra fiarei, și toți cei care cer ajutorul meu vor primi multă protecție împotriva acesteia. Din cauza acestei puteri speciale dăruite mie de către Fiul meu, vor fi făcute toate încercările de a-mi dezonora Numele în timpul domniei fiarei. Vor fi organizate evenimente publice pentru a onora dorința mea de a-i uni pe toți copiii lui Dumnezeu. Din păcate, nu toate vor respecta Adevărul.

Am dezvăluit Adevărul la La Salette în Franța, și la Fatima în Portugalia, dar mulți nu înțeleg ceea ce am explicat. Curând profețiile date vor deveni realitate, și atunci ura pe care cel rău o are pentru mine se va manifesta în ceremonii speciale, care vor fi insultătoare la adresa lui Dumnezeu. Fiul Meu a creat un plan cu totul deosebit, care a fost pus la punct în detaliu, pentru a se asigura că lumea primește Adevărul despre dușmanii lui Dumnezeu. El face aceasta pentru că numai Adevărul poate salva rasa omenească. În cazul în care copiii lui Dumnezeu vor urma minciunile și vor lua parte la înșelătoria născută din planul lui anticrist, atunci ei vor întoarce spatele Fiului meu și propriei lor salvări.

Misiunea care ți s-a dat, copilul meu, este ultima verigă a Legământului final pe care Fiul Meu trebuie să îl împlinească, în ascultare desăvârșită față de Tatăl meu, Dumnezeu cel Preaînalt. Va fi instrumentul prin care sufletele vor fi salvate din încleștarea satanei și a armatei lui malefice de pe pământ. Din această cauză, ura arătată față de tine prin cuvintele, faptele și acțiunile altora va fi crudă și feroce. Mânia arătată împotriva ta va fi ca nicio alta, și trebuie să înțelegi că este de așteptat. Lucrarea Fiului Meu în aceste timpuri va fi întâmpinată cu o îndârjită opoziție, și El și Biserica Sa de pe Pământ vor trebui să îndure o Crucificare finală înainte ca învierea promisă tuturor acelora care cred în Fiul meu să aibă loc.

Ura este reală, și cel rău va întoarce chiar și mințile celor aleși și ale vizionarilor împotriva ta, copilul meu. Niciodată să nu te simți tristă pentru tine sau pentru acele suflete, căci suferința Fiului meu este de zece ori mai mare. Fiul meu, Salvatorul și Mântuitorul omenirii, este Cel care a murit pentru păcatele omului, Cel care este și acum urât cu o pasiune născută din mânie și orchestrată de satana. Fiul meu este Cel care este supus unor astfel de atacuri, și când ei aruncă insulte la adresa ta, copilul meu, ei Îl biciuiesc încă o dată pe El.

Trebuie să vă ridicați cu toții și să faceți precum vă spune Fiul meu, pentru că ați fost aleși să formați Armata Lui de pe Urmă. Când suferiți în Numele Lui, o faceți pentru gloria lui Dumnezeu și salvarea umanității. Când Noul Paradis și Noul Pământ vor deveni una, această suferință va înceta și toți vor cânta laudă lui Dumnezeu.

Iubita voastră
Mamă Maica lui Dumnezeu
Mama Salvării