Vineri, 17 mai 2013 la ora 14:02

Fiica Mea multiubită, îți dezvălui în intimitate Durerea și Mâhnirea Mea, căci retrăiesc, reînnoit, agonia pe care am îndurat-o în Grădina Măslinilor.

Atunci, Durerea Mea, provocată de cel rău care Îmi arăta viziuni ale viitorului, a fost determinată de păgânismul care avea să se răspândească pe tot pământul în timpul vostru. Încă de pe atunci cunoșteam ura care există în lume față de Mine, Isus Cristos, așa cum poate fi ea văzută și acum.

Suferința Mea se agravează din cauza faptului că omenirea încă nu înțelege pe deplin Jertfa adusă de Mine pentru suflete. Răstignirea Mea a avut loc pentru salvarea fiecărei generații, inclusiv a celor din lumea de astăzi. Durerea Mea este mare în acest timp iar Suferința Mea se manifestă prin tine, fiica Mea, și alte suflete-victimă, pentru a-i putea salva pe cei mai nenorociți dintre voi.

Eu plâng cu lacrimi amare și inima Mea este grea, pentru că păcatul este răspândit în țările voastre prin intermediul legilor care vor forța suflete inocente să cadă în ispită. Nu numai că vor crede că acum păcatul poate fi justificat, deoarece legile din țările lor îl aprobă, dar vor fi acuzați chiar de încălcarea legii țării lor, dacă vor susține Sfântul Meu Cuvânt.

O, cât de înșelați sunteți! Cât de departe v-ați rătăcit de Mine! Cât de tare Mă jigniți! Aceia dintre voi care aveți responsabilitatea de a proclama Cuvântul Meu, ascultați-Mă acum. Datoria voastră este să păstrați Cuvântul Meu Sfânt în toate timpurile. Ați jurat să vă supuneți Cuvântului Meu și Învățăturilor Mele, așa cum au fost ele concepute la crearea Bisericii Mele de pe Pământ. Să nu vă abateți niciodată de la Adevăr. Pregătiți-vă sufletele, căci în curând veți fi obligați, împotriva voinței voastre, să Mă negați pe Mine în Sacramente. Trebuie să fiți vigilenți tot timpul față de marile schimbări care vă stau înainte.

Vă Chem pe voi, întreaga omenire, să răspundeți Vocii Mele, Vocii Adevărului, Vocii Iubirii, Vocii Învățătorului vostru. Curând Mă veți vedea. Atunci, vălul de pe ochii voștri va cădea iar Adevărul va deveni clar. Trebuie să știți că, după ce ziua Milostivirii Mele va sosi, foarte curând după aceea va avea loc Cea de-a Doua Mea Venire. Iar în timp ce tânjesc ca voi toți să vă întoarceți la Mine, plâng cu amărăciune pentru sufletele care sunt pierdute pentru Mine.

Trebuie să îi avertizez pe cei care vor încerca să mă oprească din salvarea sufletelor. Vă voi pedepsi, dacă veți continua să sfidați Cuvântul lui Dumnezeu. Nu Mă refer la aceste Mesaje, deși sunt întristat pentru că nu vreți să Mă ascultați, ci la abolirea Cuvântului Meu Sfânt în națiunile voastre.

Lumina se va lupta cu întunericul. Lumina lui Dumnezeu vă ține în viață. Întunericul vă distruge. Lumina Mea va deveni tot mai strălucitoare, până când Sfânta Mea Euharistie va fi interzisă. După aceea, lumina Mea se va estompa. Apoi Biserica Mea se va prăbuși și va părea că a murit. Lumea se va bucura căci, odată cu Biserica Mea de la Roma, națiunile evreiești vor fi doborâte. Aceasta va fi cea mai mare înșelăciune care va lovi omenirea, iar aceia care acceptă această formă rea de păgânism vor fi măturați de potop. Iar apoi, după ce focul va fi curățat pământul, Biserica Mea se va ridica din nou în deplinătatea gloriei sale. Acesta va fi sfârșitul pentru cei păcătoși care refuză Mâna Mea și începutul Vieții Veșnice pentru cei care Mă iubesc.

Al vostru Isus