Vineri, 21 iunie 2013 la ora 11:50

Fiica Mea mult iubită, pe măsură ce păgânismul continuă să se răspândească în lumea întreagă precum un virus, omul începe să se facă pe sine Dumnezeu. Multe secte, care nu acceptă Existența lui Dumnezeu cel Adevărat, cinstesc în schimb fiara în templele lor. Aceste sărmane suflete, a căror iubire de sine izvorăște dintr-o ambiție feroce, au creat temple în care îl onorează cu nerușinare pe Satana. Pentru mulți neștiutori, aceste temple arată ca niște biserici care Îl cinstesc pe Dumnezeu, dar să nu vă lăsați înșelați. Unicul lor scop este de a adora fiara, care le promite viață veșnică. Ea le promite ca prin omagierea iubirii de sine, care ia locul iubirii lui Dumnezeu, ei vor dobândi un paradis veșnic al plăcerilor.

Promisiunile făcute lor de către fiara care comunică cu ei în mod clar, sunt făcute în așa fel încât să-i păcălească în a crede o minciună. Și anume că dacă se pleacă în fața altarului bestiei – dumnezeul fals pe care îl adoră în locul Tatălui Meu preaiubit – cererile lor pentru plăcerile lumești și mulțumirea de sine vor fi recompensate. Ei cred că vor fi înzestrați cu bogății mari, control și libertate, dacă-și pun propriile nevoi înaintea celorlalți.

Acești oameni sunt încurajați să se pună pe ei înșiși înaintea lui Dumnezeu și să caute puteri care le-ar permite să învingă Împărăția Divină a lui Dumnezeu. Din păcate, ei vor face totul pentru a-și realiza ambițiile de bogăție și control asupra celorlalți, din pură lăcomie. Aceștia vor distruge viețile celorlalți. Vor ucide pentru a-și atinge obiectivele și Îl blestemă pe Dumnezeu în fiecare zi.

Atunci când îl blestemă pe Dumnezeu ei țin liturghii negre, dintre care multe sunt oficiate în taină și la care participă oameni influenți, inclusiv din rândul celor care spun că Îl slujesc pe Dumnezeu în bisericile Sale. Ceremoniile lor satanice sunt la ordinea zilei și ei sunt mândri de faptele lor. Susțin mândri că edificiile lor sunt temple, fiindcă nu au nici un pic de rușine în sufletele lor. Aceste temple au fost create pentru a da cinstire Satanei, nu lui Dumnezeu, chiar dacă ei vă fac să credeți altceva.

Eu îi voi pedepsi pentru fărădelegile lor împotriva umanității și pentru profanările aduse împotriva lui Dumnezeu de care se fac vinovați. Mulți dintre ei Îl hulesc pe Tatăl Meu folosind termeni care Îi sunt proprii numai Lui. Tatăl Meu a spus: „Eu sunt Începutul”. Sintagma „Eu sunt” este utilizată de aceștia pentru a-și manifesta iubirea de sine și vor emula fiecare gest sfânt, fiecare faptă, și vor repeta cuvinte care au fost date lumii de către Dumnezeu, ca să-L pângărească.

În timpul Marii Pedepse, templele lor vor fi nimicite de Dumnezeu iar ei vor deveni pustii și goi, nemaiavând nici un fel de putere asupra copiilor lui Dumnezeu. Însă și ei, la fel ca toți ceilalți copii ai lui Dumnezeu, vor primi posibilitatea de a-l respinge pe Satana înaintea Zilei celei Mari. Unii vor accepta Mâna Milostivirii Mele, însă mulți o vor respinge, întrucât aceștia cred în minciunile diabolice care le-au fost întipărite în suflete de către bestie.

Ei cred că, având control asupra lumii, extinzându-și cunoștințele despre univers, controlând viața prin prelungirea vieții umane și prin decimarea populației globale, vor deveni asemeni lui Dumnezeu.

Satana este foarte atent la modul în care pune stăpânire pe sufletele lor. El le arată mari viziuni din viitorul care, spune el, le va aparține. Le spune despre mari evenimente care vor avea loc în viitor și îi amăgește că ele vor fi sub controlul lor. Toate sunt minciuni. Nimic din ceea ce le spune nu este adevărat. Satana deține multe puteri care i-au fost date de către Dumnezeu, pe vremea când el era Lucifer, unul dintre cei mai puternici îngeri din ierarhia Tatălui Meu. El le arată adepților săi imagini frumoase ale unui viitor glorios despre care le spune că va fi al lor dacă își predau sufletele lui. Aceștia cred în promisiunile sale despre viitor.

Cea mai mare minciună este că Satana poate prezice viitorul, dar acest lucru nu va fi niciodată cu putință. Profeția poate veni numai de la Dumnezeu. Nimeni nu a fost înzestrat cu acest Dar care poate curge numai de pe Buzele lui Dumnezeu. Satana nu poate prezice evenimentele viitoare, detalii care pot fi date numai profeților lui Dumnezeu. Dacă credeți în promisiunile satanei, viața voastră se transformă într-o minciună iar Viața Veșnică nu poate fi a voastră, decât dacă acceptați Adevărul.

Dumnezeu v-a promis Viață Veșnică. Promisiunea Mea de a reveni și de vă lua în Rai este Adevărată. Nu-L jigniți pe Dumnezeu respingând Adevărul.