Vineri, 13 mai 2011 la ora 22:45

Multiubita Mea fiică, cele ce urmează aș dori să le spun acelora care se îndoiesc, și în special slujitorilor Mei sfințiți care refuză Cuvântul Meu cuprins în aceste mesaje. Întăriți-vă credința în Mine, recunoscând că nu doar atunci când am trăit pe pământ am făcut cunoscut Cuvântul Meu, ci și după aceea, prin puterea Duhului Sfânt.

Încă de la începutul timpului, Dumnezeu, Tatăl Meu Veșnic a comunicat cu omenirea prin profeții Săi. În acest mod Învățăturile despre Adevăr au fost făcute cunoscute oamenilor pentru a păstra tăria credinței lor. Alte revelații și învățături au fost date omenirii prin Apostoli, prin alți discipoli evlavioși și prin profetul Ioan Evanghelistul.

Omul a primit Învățăturile Mele, Cuvântul Meu și tot ceea ce avea nevoie pentru mântuirea sa. Acum, când stăm în fața celei mai mari transformări din istoria omenirii, Dumnezeu, Tatăl Veșnic, a trimis noi profeți în lume. Acești profeți, să înțelegeți bine, nu vă aduc învățături noi, pentru că nu este nevoie. Ei sunt trimiși din trei motive.

Primul este să reamintească omenirii Adevărul conținut în Cartea Apocalipsei. Al doilea este să atragă atenția omului față de vremurile în care trăiește astăzi, astfel încât să renască credința. Al treilea motiv este să ajute la răspândirea convertirii, ca discipolii Mei să poată forma cea mai mare armată pentru a salva suflete. Eu comunic prin acest profet și prin alții pentru ca să fie auzit Cuvântul Meu în toate colțurile lumii.

Amintiți-vă de Iubirea și Compasiunea Mea Absolută

Ascultați-Mi toate Mesajele cu luare aminte, pentru că ele nu doar proclamă Cuvântul Meu, așa cum îl știți, ci vă dezvăluie Iubirea și Compasiunea Mea Absolută. Amintiți-vă marea Mea Milostivire. Toți păcătoșii vor fi iertați când vor cere mântuire.

Importanța Sfântului Rozariu și a Rozariului Milostivirii Divine

Deși vor avea loc calamități naturale, vă rog nu uitați că rugăciunea, inclusiv Sfântul Rozariu și Rozariul Milostivirii Divine, ajută ca multe dintre ele să fie evitate. Nu uitați, copiii Mei dragi, că toți cei care credeți în Mine și în Tatăl Meu Veșnic și-Mi urmați instrucțiunile, nu aveți de ce să vă temeți. Doresc să vă reamintesc de asemenea că datorită celor două mărețe acte de Milostivire ce vi s-au acordat – Darul Duhului Sfânt care a izbucnit peste întreaga lume acum câteva zile, și Marele Avertisment – milioane vor fi convertite la Adevăr. Acesta va fi un mare miracol și va aduce bucurie mulțimilor.

Prigoana din partea Balaurului Roșu și a celor care nu vin de la Dumnezeu

Chiar dacă satana se va ridica prin sărmanii discipoli induși în eroare pe care i-a tras de la Mine – care sunt singura lor speranță de mântuire veșnică – aceasta va fi doar pentru o scurtă vreme. Va fi – trebuie să vă avertizez – o perioadă înfricoșătoare de persecuție condusă de Balaurul Roșu și de entitățile politice ce nu vin de la Dumnezeu. Prin rugăciune și prin Sacramente veți găsi puterea să perseverați în timpul acestor încercări. Aceste evenimente au fost prevestite și trebuie să aibă loc, pentru ca în final răul să poată fi extirpat din lume. Prin urmare, este necesar să aibă loc purificarea lumii și șirul de pedepse, deoarece numai după aceea lumea va fi pregătită pentru Noul Paradis pe pământ.

Nu ignorați niciodată chemarea Mea. Numai când profețiile pe care le revelez prin mesagerii Mei aleși vor începe să se împlinească, atunci veți ști cu siguranță că Eu sunt cel care vorbește cu voi.

Mântuitorul vostru Divin, Isus Cristos