Miercuri, 17 iulie 2013 la ora 11:40

Mult iubita Mea fiică, cât de înălțătoare sunt pentru Mine rugăciunile tuturor discipolilor Mei iubiți în aceste vremuri. Eu sunt prezent în sufletele și în inimile lor iar sufletele lor sunt privilegiate. Trebuie să le cer să suporte batjocura de care vor avea parte urmându-Mi Calea și purtându-Mi Crucea, însă în timp ei vor înțelege de ce trebuie să fie așa.

Nu Mă puteți urma cu adevărat decât suportând durerea Crucii. Atunci când Mă iubiți, în sufletele voastre există o Lumină. Această lumină pură este asemenea unui magnet ce atrage răul în sufletele altor oameni. Sufletele binevoitoare sunt adesea atacate de spiritul răului, cu scopul de a provoca durere celor care urmează Adevărul Învățăturilor Mele.

Atunci când veți declara Adevărul lui Dumnezeu veți fi urâți de aceia care nu Îl iubesc pe Dumnezeu. Atunci când Mă urmați pe Mine, chiar și în tăcere, voi suferiți aceeași durere. Această durere e cauzată de aceia -de obicei, de aceia pe care îi iubiți și îi respectați – care vă atacă pentru că Mă iubiți și sunteți loiali Învățăturilor Mele.

A sosit timpul ca voi să ieșiți, să vorbiți despre Mesajele Mele. Preoții, însă, vor găsi asta dificil de făcut pentru că ei trebuie să rămână ascultători față de superiorii lor. Mulți din Biserica Mea vor fi înfricoșați să dea mărturie despre Mesajele Mele, dar asta nu înseamnă că ei nu pot apăra Adevărul Sfântului Meu Cuvânt. Cuvântul dat Apostolilor Mei este viu chiar dacă mulți încearcă să-l ucidă. Veți observa cât de puțin Sunt venerat în public – aproape niciodată.

Învățăturile Mele nu mai joacă un rol important în societatea voastră. Trebuie să insistați, indiferent cărei Biserici Creștine îi aparțineți, ca slujitorii Mei să nu uite să menționeze Numele Meu atunci când fac referiri la bine, pentru că binele nu poate veni de la o piatră. Binele poate veni doar de la Dumnezeu.

Al vostru Isus