Vineri, 19 iulie 2013 la ora 15:00

Mult iubita Mea fiică, atunci când te îngrijorezi și simți că nu ești iubită, din cauza acestei Misiuni, trebuie să știi că Sfântul Duh îți va da întotdeauna putere. Nu vei putea niciodată să rostești lucruri neadevărate pentru că acest lucru nu este permis de Preaiubitul Meu Tată. Tu ești profetul vremurilor din urmă și, deși știu că acest lucru te înspăimântă, ia aminte la ce îți spun.

Eu, prin Iubirea Tatălui Meu, acord lumii o mare Milostivire. Ultimul profet a fost trimis acum, deci vă rog să nu refuzați acest Dar, căci este dorința Tatălui Meu de a-i aduna pe toți copiii Săi și de a-i proteja de răul din lume. Acesta este Darul care vă aduce salvarea finală de la o pedeapsă îngrozitoare.

Să nu refuzați acest Dar al profeției, ultima intervenție din Ceruri pentru a vă salva de la primejdie.

Țările acelora dintre voi care nu îl slăvesc pe Tatăl Meu și care venerează zei păgâni vor fi șterse de pe fața pământului, dacă nu vă veți întoarce la Unul Dumnezeu Adevărat. Voi, care-i venerați pe zeii falși ce vă promit un viitor sclipitor folosindu-se de vanitatea voastră, veți fi îndepărtați de la Mine și vă veți scufunda într-un gol nesfârșit, într-un abis de unde nu vă veți mai întoarce niciodată.

Ascultați acum, voi toți. Din Ceruri, Eu fac un apel către omenire. Profetul Meu va face doar ceea ce îi spun Eu. Ea se supune Mie, Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului, așa cum a fost prezis. Ea nu are o voce a sa. Cuvintele ei sunt Cuvintele Mele. Supunerea ei este crucială, conform cu Porunca lui Dumnezeu. Supunerea ei înseamnă că nu îi este permis să deschidă gura pentru a apăra Cuvântul lui Dumnezeu.

Toate evenimentele prezise se vor întâmpla rapid. Ignorați acest avertisment din Ceruri și veți suferi mai mult decât este necesar. Calomniați aceste Cuvinte din Cer și veți fi făcuți de rușine în fața lumii întregi pentru că M-ați persecutat.

Cuvântul Meu este adevărat. Cuvântul Meu este concret. Cuvântul Meu este dat ca să vă protejeze și să vă salveze de fiara care vă infestează și vă distruge viețile. Vă rog să fiți puternici și să vă îndepărtați de minciunile diavolești pe care vi le spune. Dacă vă simțiți inima grea, veniți la Mine și Eu vă voi face inima ușoară. Dacă inima voastră este tristă, Eu vă voi cuprinde și vă voi da pacea, pentru ca moartea să nu vă mai înspăimânte niciodată.

Dacă vă umpleți de mânie care apoi se transformă în ură față de aceste Mesaje, atunci să știți că ați fost atacați de regele minciunilor. Veți ști în inimile voastre că dacă aceste Mesaje vă provoacă durere și suferință, atunci ele vin de la Mine.

Al vostru Isus