Miercuri, 21 august 2013 la ora 18:05

Fiica Mea prea iubită, reînnoirea și purificarea Pământului au început, deoarece Timpul Meu se apropie. A Doua Mea Venire nu poate avea loc până când  contaminarea produsă de păcat  nu va fi eradicată, prin curățarea necesară pe acest Pământ.

Pe măsură ce Pământul va fi purificat, suflete de toate credințele vor fi cufundate într-o renaștere a spiritului și mulți vor îndura o bătălie spirituală groaznică. Ei nu vor înțelege ce vor îndura, dar Eu voi permite aceasta din Milostivirea Mea. Pentru a putea sta în fața Mea și a primi viața eternă în Noul Paradis, sufletele trebuie să fie mai întâi purificate. Această purificare va avea loc pe Pământ, atât pentru cei care vor avea de îndurat persecuțiile anticristului cât și pentru cei care vor supraviețui tranziției în Noul Paradis. În același timp, Pământul va începe propria sa reînnoire și tot răul va fi stârpit, pas cu pas.

Fiți recunoscători că Tatăl Meu nu și-a pierdut răbdarea și că El nu își pedepsește copiii după gravitatea păcatelor lor. Deasemenea, fiți recunoscători că El nu vă întoarce acum spatele luând numai acele suflete care îl iubesc cu adevărat de pe acest Pământ, unde sunt nelegiuiri care Îl dezgustă.

Tatăl Meu stăruiește deoarece copiii Lui sunt Creația Lui și El nu va permite ca ei să fie luați de satana.  Lucifer a fost atât de gelos când Tatăl Meu a creat omul după Propria Sa Asemănare, încât a făgăduit să lupte până în ultima zi pentru a-l întoarce pe om împotriva Creatorului său.

Tatăl Meu va interveni, din dragoste, pentru a-i lua puterea  satanei. Toate planurile satanei de a încerca să introducă varianta sa de Trinitate -respectiv falsul profet, anticristul și spiritul răului- vor fi zădărnicite. Această bătălie va fi grea, nedreaptă pentru multe suflete ce vor fi prea slabe pentru a se elibera din strânsoarea răului, dar va fi câștigată de Atotputernicul Dumnezeu.

Voi toți trebuie să vă întoarceți la Tatăl Meu și să-L implorați să vă salveze sufletele și să vă ocrotească pentru ca să nu urmați fiara pe drumul pierzaniei.

Al vostru Isus