Vineri, 20 mai 2011 la ora 10:00

Iubita Mea fiică, mulți oameni se întreabă ce înseamnă cu adevărat A Doua Mea Venire, deci lasă-Mă să vă explic.

Eu am venit în lume prima dată să mântuiesc omenirea de întunericul veșnic, ca să poată beneficia de Viața Veșnică. Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, din Milostivirea Sa M-a trimis pe Mine, astfel ca toți copiii Săi să aibă viață. Fiindcă până atunci, din cauza păcatelor lui Adam și Eva, acest lucru nu ar fi fost posibil. Eu vin din nou, de data aceasta ca să-i răsplătesc pe toți aceia care Mă urmează.

În lume, confuzia legată de acest eveniment este mare. Mulți oameni cred că A Doua Mea Venire indică faptul că a venit sfârșitul lumii. Nu este așa, căci în loc de sfârșitul lumii va fi sfârșitul timpurilor, când satana și discipolii săi, care provoacă în lume o nefericire de nespus, vor fi izgoniți de pe pământ timp de 1000 ani.

Despre Noul Paradis pe Pământ

Acest Nou Paradis pe care l-am promis va fi când Cerul și Pământul se vor uni pentru a deveni una. Viața nouă pe care Eu o aduc tuturor discipolilor Mei fideli este una plină de iubire și glorie. Voi, discipolii Mei, veți avea însă de îndurat multă suferință până se va produce această transformare. Ca să ajut lumea să se pregătească pentru acest mare Eveniment, Eu vă aduc mai întâi Darul Milostivirii Mele. Marele Avertisment, care va da fiecăruia șansa să-și vadă păcatele și cum Mă ofensează ele, vă va permite să vedeți Adevărul. Numai când veți realiza mizeria păcatului care este în voi, veți înțelege cu adevărat durerea pe care o simt Eu.

O privire asupra a ceea ce se va petrece la Judecata de Apoi

Permițându-vă să fiți martorii acestui mare act al Milostivirii Mele, vi se va da o străfulgerare asupra a ceea ce se va petrece în ziua Judecății de Apoi. Astfel vi se dă o șansă echitabilă ca să va întoarceți la Mine. Vedeți, Eu vă iubesc pe toți atât de profund și pătimaș încât voi face tot posibilul să vă salvez din ghearele înșelătorului.

Vă atrag atenția că satana își va înteți activitatea și se va folosi de frații voștri ca să vă convingă să Îmi întoarceți spatele, chiar după ce va avea loc acel Mare Eveniment. Acum trebuie să vă deschideți mintea, să lăsați deoparte orice raționament omenesc, ca să puteți accepta adevărul existenței voastre pe pământ. Toate minciunile formulate științific prin gândire logică omenească vor fi folosite ca să vă împiedice să acceptați Adevărul.

Copiii Mei, satana nu vrea ca voi să veniți la Mine. Trebuie zdrobită strânsoarea lui, însă aceasta se poate face doar cu ajutorul vostru. Nu-i permiteți să vă întunece judecata cu minciunile lui. Vă va fi foarte greu să-i ignorați argumentele, batjocura și sarcasmul, căci acesta este modul lui de a opera.

Satana va lucra prin alți oameni ca să vă descurajeze

Mulți dintre voi nu vor ști că satana va lucra împotriva voastră prin alți oameni de ale căror opinii voi țineți seama. Dar exact așa lucrează el. Va comunica folosindu-se de bietele suflete care sunt atrase de întuneric. El va face astfel încât mintea lor să fie blocată în fața Adevărului Măreției Mele și a vieții veșnice care este a voastră de drept. Niciodată să nu permiteți ca influența lui să afecteze iubirea voastră pentru Mine. Nu uitați că el nu va câștiga niciodată această bătălie, iar bietele suflete care-l urmează vor ajunge împreună cu el, în iad. Dacă năzuiți spre Viața Veșnică atunci folosiți acest timp, cât mai sunteți pe Pământ, ca să-l renegați pe satana.

Eu Voi domni peste Pământ 1000 de ani

Fiica Mea, Eu voi domni peste Pământ 1000 ani. Nu vă lăsați înșelați, căci Eu sunt responsabil pentru evenimentele ce se desfășoară azi pe Pământ. Am pregătit acum calea către Împărăția Mea de pe Pământ și acest moment este aproape, mult mai aproape decât mulți dintre voi ar crede. Bucurați-vă pentru că această veste va fi salutată de toți. Ea va pune capăt suferinței în întreaga lume. Atunci fântâna dragostei și a gloriei se va revărsa asupra tuturor copiilor Mei.

Noul Paradis va depăși orice închipuire, dar ascultați-Mă: această nouă viață vă va oferi vouă, tuturor credincioșilor Mei devotați, un trai fără griji. Nu veți mai dori nimic. Eu vă voi asigura totul. Oricine alege această Împărăție Glorioasă va fi uimit de Nestematele care-l așteaptă acolo. Rugați-vă acum pentru ca frații voștri să-și deschidă ochii în fața Adevărului Promisiunilor Mele, pentru ca și ei să poată intra în această nouă viață de pe Pământ.

Mântuitorul vostru iubitor, Isus Cristos