Sâmbătă, 21 mai 2011 la ora 10:40

Fiica Mea, iertarea este calea către libertate. Când îi iertați pe cei care v-au jignit sau v-au rănit, deveniți liberi în spirit. Atunci sufletul vostru se umple de bucurie și atunci Eu sunt prezent în voi. Când îi iertați pe ceilalți, acesta este un semn de iubire nu numai față de semenii voștri, ci și față de Mine, Mântuitorul vostru Divin. Cei care nu cred în Mine, și ei să știe că atunci când îi iartă pe alții, Eu sunt de față și îi însoțesc pe drumul lor. Totuși, ei nu știu că este așa.

Iertarea este iubire. Iubirea Mea este nesfârșită. Dar vă implor, copiii Mei, lăsați-Mă să vă iert pentru păcatele voastre. Dacă ați putea să-Mi cereți să fac asta, nu numai că v-ați elibera, dar ați fi surprinși de iubirea și fericirea care v-ar umple sufletele. Acest act de umilință vă va permite să comunicați plini de iubire cu ceilalți. Lumina voastră va străluci și îi va influența în mod deosebit și pe ceilalți, dar nici voi, nici ei nu veți fi conștienți de acest lucru. După ce actul Răscumpărării a avut loc, iubirea Mea va inunda sufletele voastre. Sufletul vostru curat va fi ca un magnet ce-i va atrage pe ceilalți.

A ierta pe alții nu este ușor, copiii Mei. Mândria și sentimentul de autoapreciere împiedică acest mare act de milostivire să aibă loc. Aceasta este acțiunea satanei, pentru că el știe bine că lipsa iertării duce la alte păcate mai grave în fața Lui Dumnezeu Tatăl. Dacă nu-i puteți ierta pe alții, apare resentimentul, care, atunci când devine ca o infecție, conduce la ură și chiar la crimă. În multe cazuri poate conduce la război.

Dacă oamenii de pretutindeni s-ar ierta unii pe alții cu bunăvoință, atunci ura nu ar exista. Crima ar fi mai puțin frecventă și iubirea Lui Dumnezeu, Tatăl Veșnic, s-ar răspândi.

Învățați să vă iertați unii pe alții. Lăsați mândria la o parte și cereți Milostivirea Mea. Dacă cereți ceva potrivit Voinței Mele Sfinte, Eu vă voi asculta.

Mântuitorul vostru Iubitor, Regele Milostivirii, Isus Cristos