Sâmbătă, 14 septembrie 2013 la ora 16:10

O, copila mea, așa cum L-am iubit pe Fiul meu, încă din clipa în care am privit frumosul Său Chip, la fel îi iubesc pe toți copiii lui Dumnezeu, ca și cum ar fi ai mei.

Eu sunt Mama lui Dumnezeu, dar sunt de asemenea Mama tuturor copiilor lui Dumnezeu, căci am făgăduit să-i ajut în clipa salvării lor finale. Când Fiul meu m-a încoronat la Încoronarea mea în Cer, mi-a dăruit autoritatea de a deveni Mama celor douăsprezece seminții – cele douăsprezece popoare în Noul Ierusalim. Înainte de zorii acelei zile, eu, ca Mamă a Mântuirii, voi căuta sufletele pretutindeni și le voi aduce la Fiul meu. Îl ajut în această misiune grea, și, așa cum Inima mea este unită cu inima Sa, la fel se unește și cu inimile celor care Îl iubesc cu adevărat pe Fiul meu.

Ca Mamă a voastră, Eu îi iubesc pe toți copiii lui Dumnezeu. Nutresc aceeași iubire pentru fiecare dintre voi ca orice mamă pentru copiii ei. Îi văd pe copiii lui Dumnezeu ca și cum toți ar fi doar niște copilași. Le simt durerea. Sufăr împreună cu Fiul meu atunci când El vede cum păcătoșii resping Iubirea pe care El le-o poartă. Cât se frământă El din cauza lor și cât de multe lacrimi vărs eu acum văzând cum crește ticăloșia omului din cauza răspândirii păcatului. Totuși, în lume încă există multă iubire. Această iubire, când este pură, va rezista întunericului și, ca un far, va atrage suflete către ea. Acesta este felul în care Dumnezeu va lucra pentru a lumina umanitatea. El va folosi iubirea celor care Îl iubesc pe El pentru a aduce la El și sufletele celorlalți.

Îndatorirea Mea este să ofer, cât mai multor păcătoși posibil, șansa de a-și salva sufletele. Fac aceasta prin apariții, la care există martori atunci când Eu apar, pentru a înflăcăra pretutindeni credința păcătoșilor. Acum fac aceasta prin dăruirea Medaliei Mântuirii. Copila mea, precum am spus, această Medalie trebuie să ajungă la oameni prin intermediul tău și pe baza indicațiilor mele date ție. Instrucțiunile îți sunt cunoscute doar ție. Aceste Medalii vor converti toate sufletele care sunt deschise față de Milostivirea Fiului meu, Isus Cristos, și vor avea ca rezultat salvarea a milioane de suflete.

Vă mulțumesc, copii, pentru că v-ați deschis inima către mine, Mama voastră, și că arătați supunere față de iubitul meu Fiu, Isus Cristos, Mântuitorul omenirii.

Mama voastră, Mama Mântuirii