Miercuri, 30 octombrie 2013 la ora 18:00

Prea iubita Mea fiică, atunci când Duhul Meu Sfânt se pogoară peste o persoană, se întâmplă foarte multe lucruri. Primul este un sentiment de tulburare și neîncredere. Al doilea este sentimentul de a fi fost copleșit de ceva atât de puternic încât persoana respectivă devine dependentă în totalitate de Voința Sfântă a lui Dumnezeu. Va dispărea încrederea în superioritatea intelectului uman, din cauză că intelectul nu va mai avea niciun rol important de jucat. În schimb, sufletul se va umple de cunoaștere și va căpăta un discernământ și un alt nivel de înțelegere care vor fi dincolo de propria lor interpretare umană, care este atât de fragilă.

De îndată ce Duhul Sfânt învăluie un suflet, acesta se înalță, este atras imediat spre Voia Tatălui Meu și răspunde cu abandonare totală. De îndată ce frica simțită la început a dispărut, persoana respectivă va simți o pace profundă iar teama acelei persoane de a fi văzută că vestește Cuvântul lui Dumnezeu va dispărea. Acelei persoane nu-I va mai păsa de părerile oamenilor, pentru că din gura ei se va revărsa Adevărul. Personalitatea sufletului atins, indiferent dacă este sociabilă, timidă sau rușinoasă, se va da deoparte și va căpăta un rol secundar în felul cum va vesti Cuvântul lui Dumnezeu.

Toate sufletele care primesc Darul Duhului Sfânt – fără nicio excepție – își vor abandona propria lor voință liberă, Voinței Tatălui Meu. Pentru sufletele care au fost cu adevărat binecuvântate cu darul Duhului Sfânt, rolul lor va fi să răspândească Cuvântul lui Dumnezeu și pentru aceasta ele vor suferi în consecință. Însă Mantia Iubirii lui Dumnezeu acoperă aceste suflete atunci când ele mărșăluiesc fără frică și cu mult curaj ca să vestească Adevărul. Acelora care vestesc Adevărul Învățăturilor Mele în aceste timpuri ale păgânismului, când Biserica Mea se va îndepărta de la Adevărata Credință li se va da tărie în plus pentru a face că Vocea Mea să fie auzită. Această putere va veni de la Dumnezeu, Iubitul Meu Tată. Multe persoane ce fac parte din armata satanei se vor converti tocmai datorită Puterii Tăriei lui Dumnezeu, în vreme ce ceilalți vor fi distruși.

Duhul Sfânt va străpunge ca o sabie de flăcări inimile acelora care ascultă și acceptă Adevărul.

Al vostru Isus