Joi, 31 octombrie 2013 la ora 23:30

Mult iubita Mea fiică, foarte mulți nu vor asculta Vocea Mea pentru că ei nu știu Cine sunt Eu. Mulți pretind că Mă cunosc, dar ei sunt convinși, numai prin propria interpretare omenească defectuoasă, că înțeleg Cine sunt Eu și ce Am făcut pentru a-i salva din abisul care îi așteaptă pe toți copiii lui Dumnezeu care nu îmi cer Mie să îi iert.

Libera voință este un Dar de la Tatăl Meu. Libera voință poate însă afecta încercarea omului de a găsi Iubirea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Tatăl Meu i-a dăruit omului acest dar. Iată cât este El de mărinimos. Iată cât de mult îi iubește El pe copiii Săi. Acesta este darul care le-a dat libertatea de a cutreiera pământul, de a savura fructele lui și de a se bucura de frumusețea lui. Însă omul, ispitit de satana, a abuzat de încrederea Tatălui Meu. Atunci omul a devenit rob al satanei și a plăsmuit cu acesta un pact prin care păcatul să continue să îi separe pe toți copiii lui Dumnezeu de El.

Darul morții Mele pe Cruce a avut menirea de a rupe această legătură nefirească dintre om și satana. Prin Moartea Mea pe Cruce, Eu i-am dat posibilitatea omului să își caute mântuirea prin iertarea păcatelor. Aceasta înseamnă că omul are capacitatea să scape de strânsoarea satanei, însă numai cei care Mă urmează pe Mine cu supunere smerită pot obține cu adevărat această salvare.

Dacă nu sunteți capabili ca prin reconciliere să Îmi declarați în mod deschis Mie, Isus Cristos, slăbiciunile voastre, păcatele voastre și ura voastră unul față de celălalt, atunci nu puteți rămâne puri. Fără puritatea sufletului, nu sunteți capabili să deveniți umili în Ochii Mei. Când vă lipsește umilința, atunci mândria vă va invada sufletul și veți păcătui împotriva Mea. Când păcătuiți împotriva Mea, o faceți în mai multe moduri.

Mai întâi vă hrăniți poftele, lăcomia și mândria. Apoi vă purtați ca și cum ați fi atoateștiutori, ca și cum ați fi mai deștepți și mai buni decât ceilalți. Apoi începeți să îi judecați pe alții. Apoi înaintați în următoarea etapă, în care vă bateți joc de cei care sunt cu adevărat în uniune cu Mine, și declarați că ei nu sunt perfecți. După aceea, îi veți calomnia pe toți cei care Îmi rămân fideli Mie cu adevărat. Cu toate acestea, vă veți convinge pe voi înșivă că sunteți plini de Duhul Sfânt, care vă inspiră. Nu Duhul Sfânt vă va inspira, ci spiritul răului va fi de fapt cel care vă va invada sufletul în timp ce voi veți crede că sunteți îndrumați din Cer.

Când spuneți că Mă reprezentați pe Mine și că sunteți mai bine plasați pentru a intra în Împărăția Mea, și apoi spuneți minciuni despre Mine, aveți nevoie de rugăciunile altora. În acest stadiu, voi sunteți la jumătatea drumului spre iad, și veți fi pierduți fără Intervenția Mea.

Luați acest Mesaj. Lipiți-l de inima voastră și întrebați: “Isuse, Tu ești acesta? Am eu cu adevărat nevoie de ajutorul Tău?”

Iar Eu vă voi da răspunsul.

Al vostru Isus

Mesajul contine

Rugăciune pentru a recunoaște intervenția Mea în răspândirea Mesajelor
Rugăciunea (29) din Alte rugăciuni

Când spuneți că Mă reprezentați pe Mine și că sunteți mai bine plasați decât ceilalţi pentru a intra în Împărăția Mea, și apoi spuneți minciuni despre Mine, aveți nevoie de rugăciunile altora.

În acest... citește tot