Vineri, 01 noiembrie 2013 la ora 23:17

Mult iubita Mea fiică, spiritul răului se întinde și îi afectează pe toți aceia care se opun vehement acestor Mesaje. Acest fapt va duce la mai multă răutate, minciuni și intrigi bine puse la punct destinate să pună capăt acestei Misiuni. Tu trebuie să îi ignori pe cei cu limbi otrăvite și pe aceia care sunt consumați de gelozie spirituală, care ar face orice să poată să distrugă această Misiune a Mea pentru salvarea sufletelor tuturor.

Vă spun vouă, tuturor celor care Mă urmați, aceste Mesaje sunt prea importante pentru ca voi să acordați vreo atenție acelora care vă urăsc în Numele Meu. Pentru că Sunt Eu, Isus Cristos, Cel care este ținta lor. Amintiți-vă asta.

Mândria lor îi face însă să creadă că ei acționează așa pentru că Mă iubesc. Ei trebuie să știe că Eu nu aș permite niciodată cuiva să spună asemenea minciuni sau să răspândească zvonuri răuvoitoare despre un alt suflet, în Numele Meu.

Doar Eu, Isus Cristos, Mielul lui Dumnezeu, am autoritatea de a vă revela Adevărul în aceste timpuri. Adevărul îi va tulbura pe mulți și va fi amar, pentru că este de o așa magnitudine încât doar aceia care sunt puternici în dragostea lor pentru Mine vor putea să îl accepte. Adevărul, indiferent cât de dificil este pentru voi să îl acceptați, vă va elibera. El vă va deschide ochii către răul care se ascunde sub masca binelui; către oamenii răuvoitori care răspândesc blasfemia atunci când pretind că rostesc Cuvântul Meu, și către dușmanii Mei care vor să îi distrugă pe copiii lui Dumnezeu.

Mulți profeți falși, răspândiți în toate națiunile, se vor ridica pentru a proclama că minciunile ce se vor vărsa din gura anticristului sunt adevărul. Ei vor spune de asemenea că anticristul este Eu. Ei vor spune totul despre Evanghelii, ceea ce va părea să fie exact și vor folosi citate din Sfânta Biblie, inclusiv citate din spusele Mele, pentru a justifica misiunile lor nelegiuite. Dar voi, cei care Mă cunoașteți, veți găsi mereu minciuna și erezia ascunse în așa-zisele lor cuvinte profetice. Ei vor contrazice aceste Mesaje și vor declara Cuvântul Meu ca fiind o erezie. Acum este momentul să faceți să amuțească toate acele voci care vă îndeamnă să le ascultați pe ele în locul Meu. Voi trebuie să continuați să vă reamintiți de Adevărul cuprins în Sfintele Evanghelii. Trebuie să Mă ascultați, așa cum vă îndrum Eu.

În curând, toți aceia care au condus Biserica Mea în trecut, toți cei care au dat copiilor lui Dumnezeu Cuvântul Adevărat al Domnului și toți cei care vor rămâne loiali Adevărului vor fi dați deoparte. Biserica Catolică va face câteva declarații alarmante privind motivul pentru care trebuie să schimbe și să îmbunătățească fiecare aspect al structurii sale. Se vor folosi de păcatele celor din Biserica Mea și ale celor care M-au trădat ca o justificare pentru a răsturna din temelii Biserica Mea. Mulți dintre slujitorii Mei sfințiți vor fi excluși și vor deveni țapi ispășitori. Mulți vor fi cercetați și se vor spune lucruri false și se vor face declarații împotriva lor înainte ca ei să fie îndepărtați. In acest fel, mulți slujitori sfințiți vor fi alungați din Biserica Mea pentru a permite dușmanilor lui Dumnezeu să preia controlul deplin în interiorul ei. Toate calomniile pe care le vor susține dușmanii lui Dumnezeu împotriva slujitorilor Mei sfințiți vor fi aplaudate public și prezentate ca un lucru bun, astfel ca renumele Bisericii să rămână neatins.

O, cum veți fi cu toții înșelați și cum Adevărul va fi mușamalizat, ascuns și ignorat. Toate aceste schimbări se vor produce rapid în viitor și răspândirea acestor lucruri va uimi pe mulți. Aceasta va cauza confuzie, teamă, tristețe și multă durere. Biserica Mea va deveni atât de fragmentată încât toată încrederea din interiorul ei se va frânge. Aceasta va crea o mare teamă și atunci, într-un fel care nu va apărea limpede de la început, Biserica Catolică va deveni o forță conducătoare în cadrul noii religii mondiale. Această nouă abominațiune va proclama o mare dragoste pentru cei săraci și înfometați. Dar nu va predica Cuvântul Meu, nici nu va rămâne fidelă Bisericii Mele. Cu toate acestea Biserica Mea va continua să trăiască.

Discipolii Mei fideli, incluzând preoți și slujitori sfințiți din toate confesiunile Creștine, vor rămâne aproape de Mine. Rămășița Bisericii Mele va trece testul timpului, ea nu poate muri, pentru că Eu Sunt Biserica. Eu nu pot fi distrus niciodată.

Al vostru Isus