Sâmbătă, 02 noiembrie 2013 la ora 20:30

Mult iubita Mea fiică, trebuie să îi îndemn pe toți copiii lui Dumnezeu să se unească și să se roage pentru Biserica Mea de pe pământ.

Inima Mea zvâcnește de durere în aceste timpuri, din pricina urii atât de mari manifestate împotriva Creștinilor practicanți. Persecuția creștinilor va continua în toate țările, inclusiv în cele care acum au libertatea de a-Mi aduce Mie slavă. Creștinii vor cauza cea mai mare persecuție asupra creștinilor. Cea mai violentă flagelare a Trupului Meu de pe Pământ se va face din interior, căci se va întoarce frate împotriva fratelui și soră împotriva surorii ei. Veți vedea în curând că noi rugăciuni vor fi declarate și ele vor fi introduse de noua liturghie.

Principalele schimbări se vor referi la Sfânta Împărtășanie care va fi prezentată ca fiind ceva ce va avea prea puțină asemănare cu Moartea Mea pe Cruce, când Eu mi-am dăruit Trupul pentru toți păcătoșii. Prin afirmația că Sfânta Împărtășanie înseamnă unirea întregii omeniri ca unul în fața lui Dumnezeu, voi Mă veți insulta pe Mine, căci aceasta va fi contrar Adevărului. Adevărul nu mai înseamnă Adevăr, pentru că mulți răspândesc minciuni, exagerează și nu își dau seama cât de ușor poate fi manipulat Adevărul. Pentru că el va fi răstălmăcit în mod subtil, mulți nu vor observa schimbările care nu respectă Adevărul. Minciunile vor lua locul Adevărului, vor diviza rasa umană și vor crea separarea de Dumnezeu, și acest lucru vă va duce la pieire.

Să prețuiți Adevărul întotdeauna, deoarece fără el soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei când va veni noaptea, și stelele nu vor mai străluci în acele zile care vor semnala întunericul de dinainte ca Eu să vin să Îmi revendic Împărăția.

Atunci, numai Adevărul vă va mai salva.

Al vostru Isus