Luni, 09 decembrie 2013 la ora 16:15

Mult iubita Mea fiică, nimic nu Mă jignește mai tare decât aceia care cunosc Învățăturile Mele date lumii în Cartea Tatălui Meu, dar care interpretează Cuvântul lui Dumnezeu în funcție de propriile lor dorințe. Aceia care încearcă să îi intimideze pe alții și să îi chinuie, folosindu-se de Cuvântul Meu Sfânt, fac o mare greșeală. Ei nu folosesc Darul iubirii pentru a împărtăși Adevărul. Însă, în schimb, prin venele lor curge ura stârnită de păcatul mândriei. Cuvântul Meu este veșnic, nu știți asta? El este simplu, pentru ca toți oamenii, inclusiv cei născuți cu inteligență scăzută precum și cei care nu Mă cunosc, să poată să înțeleagă ceea ce le spun. De ce aș da un anume înțeles Cuvântului Meu pentru unii și alt înțeles pentru alții.

Din Porunca Tatălui Meu, Eu pregătesc lumea pentru a Doua Mea Venire și mulți Mă vor urî din această pricină. Aceia dintre voi care vă considerați elita, puținii aleși și profeții auto-proclamați, nu sunteți vrednici să-Mi ștergeți Picioarele, atât sunteți de plini de ură. Împinși de spiritul răului și atât de mândri, voi sunteți surzi la Adevăratul Glas al Duhului Sfânt. Duhul Sfânt nu va putea atinge niciodată sufletele voastre îndârjite și pline de ură, căci voi nu Mă reprezentați pe Mine. Aceia dintre voi care înțelegeți Adevărul scris în Cartea Preasfântă, Biblia, să știți că nu aveți voie să abuzați de Marele Dar al cunoașterii. Nu aveți dreptul să scoateți din ea sau să adăugați ceva acesteia. Nici nu trebuie să încercați să creați noi interpretări sau înțelesuri din ea.

Eu vă pregătesc pe toți, doar pentru că altfel majoritatea dintre voi nu ați accepta Milostivirea Mea Divină. Dacă nu v-aș pregăti în mod adecvat, nu ați fi gata. Și totuși, deși vă vorbesc acum, mulți dintre voi Mă jigniți. Atunci când veți face rău altora, și voi veți suferi foarte mult. Aceia dintre voi care faceți rău altora iar apoi spuneți că faceți acest lucru în Numele Meu, să știți că nu veți fi niciodată cu Mine în Paradis. Dacă  respingeți Cuvântul lui Dumnezeu, nu veți accepta niciodată Adevărul. Atât de încăpățânați sunteți, și atât de egoiști și de orgolioși, încât nu puteți simți Adevărata Iubire care nu poate veni decât de la Mine, Isus Cristos. Plecați de la Mine, căci Eu nu vă cunosc. Voi nu sunteți de-ai Mei.

Spiritul răului îi va convinge pe mulți că Dreptatea Mea va fi atât de îndurătoare încât toți vor fi admiși în Noul Meu Paradis. În scurtă vreme, fiecare Adevăr scris în Evanghelii va fi revizuit și apoi interpretat într-o lumină diferită. Mulți vor fi înșelați și nu se vor sinchisi să-și pregătească sufletele, inclusiv cei care chiar cred în a Doua Mea Venire. Acest fals sentiment de siguranță va fi cea mai mare înșelăciune, concepută pentru a-i refuza omului dreptul său natural de a moșteni Împărăția lui Dumnezeu. Dacă omul nu caută reconcilierea pentru a i se ierta păcatele, el nu poate fi nici mântuit în Ochii Mei.

Brațul Dreptății Mele va cădea asupra rasei umane. Voi separa sufletele nerecunoscătoare – pe cei care aleg să se închine dumnezeilor lor falși din aur și argint, și mândrilor lor lideri pământeni  – de cei blânzi și smeriți. Voi arăta Milostivire tuturor celor care Mă imploră să le dau adăpost, dar acei profeți auto-proclamați, gălăgioși și lacomi, care vor fi smuls de la Mine suflete, nu vor căuta niciodată Milostivirea Mea, întrucât mândria lor nu le va servi decât ca să se separe de Mine pentru eternitate. 

Al vostru Isus