Marți, 10 decembrie 2013 la ora 23:00

Mult iubita Mea fiică, Mă doare mult să văd atât de mulți oameni acceptând falsa umilință care se ascunde în spatele umanismului atât de lăudat de cei din Biserica Mea.

Rolul Meu ca Salvator și Mântuitor al rasei umane a fost deja uitat. Falsa umilință din Biserica Mea va continua să se manifeste și toți îi vor aplauda pe aceia care promovează nevoia de a se preocupa de bunăstarea materială a celor săraci. Toate acestea vor duce la o falsă religie.

Voi, cei care vă numiți pe voi înșivă slujitori ai lui Dumnezeu, când v-ați hotărât săînlocuiți Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu cu propria voastră interpretare eronată? Când v-ați hotărât să înlocuiți Creștinismul cu umanismul în care nu se pomenește nimic despre Mine? Nu știți că nimic nu se naște din ceea ce nu e de la Dumnezeu? Cât de puține ați învățat și cât de lipsiți de înțelepciune sunteți când credeți că așa-numitele fapte bune ale voastre - și mai ales accentul pus pe binefacerile materiale - pot vreodată săînlocuiască Adevărul.

Dacă veți ignora menirea voastră principală– doctrina cea mai importantă: de a salva sufletele copiilor lui Dumnezeu – atunci nu veți putea spune vreodată că sunteți un slujitor al Meu. Cât de ușor este pentru voi săîndemnați la salvarea săracilor, a celor nefericiți și a membrilor defavorizați material ai societății! Urmând această cale greșită, prin care căutați admirația lumii pentru așa-numitele fapte bune ale voastre, uitați menirea voastră cea mai importantă, cea pentru care ați fost chemați: de a Mă sluji pe Mine, Isus al vostru. Menirea voastră nu este aceea de a căuta popularitatea personală în Numele Meu Sfânt. La ce-i folosește cuiva să aibă confortul material în timpul vieții dacă nu poate săîși salveze sufletul? Dacă veți căuta admirația lumii laice prin acte publice menite să vă facă populari, atunci voi nu duceți Crucea Mea. Dacă nu Mă imitați pe Mine, atunci nu puteți vorbi în numele Meu. Nu puteți răspândi Adevărul dacă urmăriți popularitatea.

Dacă uitați Sacrificiul pe care Eu l-am făcut pentru a salva sufletele voastre, atunci nu Mă puteți sluji pe Mine. Dacă un preot uită motivul pentru care a devenit un slujitor al Meu, căderea lui din starea de har este de zece ori mai mare decât cea a unui suflet obișnuit. Pentru că atunci când el se desparte de Mine, el ia cu el sufletele pe care le influențeazăși care au încredere în discernământul său. Slujitorii Mei, ascultați acum această Chemare a Mea de a salva sufletele tuturor celor peste care ați fost numiți prin Sacramentul Sfânt al Preoției. Dacă voi nu veți repeta ceea ați fost învățați, atunci nu propovăduiți Adevărul. Atunci când promovați umanismul și îndemnați acele suflete din dioceza voastră să facă la fel, voi Mă respingeți pe Mine. Voi Mă înlocuiți pe Mine, Isus Cristos, cu dorința nu numai de a promova justiția socială, ci și de a căuta în ochii celorlalți admirația pentru faptele voastre bune. Admirația lor și dorința voastră de a fi popular înseamnă că voi nu Mă mai slujiți pe Mine. Dacă nu Mă mai slujiți pe Mine veți cădea ușor în greșealăși în curând nu Mă veți mai recunoaște deloc pe Mine, așa cum ar trebui să Mă recunoașteți.

Doar cei puțini, cei aleși, Mă vor servi pânăîn ultima Zi. În acea Zi, mulți dintre aceia care se consideră slujitori în Biserica Mea de pe Pământ vor plânge și vor striga implorându-Mă să le arăt Milă. Până atunci ei Îmi vor fi pierdut Mie miliarde de suflete și mulți dintre ei vor fi atât de cuprinși de abominațiune încât nu vor reuși săînțeleagă adevărul destinului lor decât atunci când va fi prea târziu.

Treziți-vă, voi cei care sunteți tulburați de sentimentul de pustiire și confuzie care văînconjoară în aceste timpuri pe voi, ca slujitori ai Mei. Rămâneți întotdeauna înrădăcinați cu hotărâre întru Adevăr. Amintiți-vă că, fiind slujitori sfințiți ai Mei, menirea voastră este aceea de a hrăni Turma Mea cu Adevăr și de a vă asigura că ei primesc Hrana necesară pentru a-și salva sufletele.

Rolul vostru este să Îmi aduceți suflete.

Al vostru Isus