Duminică, 15 decembrie 2013 la ora 16:45

Mult iubita Mea fiică, omenirea nu cunoaște Legile Divine și Voința Divină a Tatălui Meu. Omul este o creație a lui Dumnezeu și, prin urmare, nu i-a fost dat Darul Cunoașterii în legătură cu multe secrete cunoscute doar îngerilor și sfinților din Ceruri. De aceea, un om nu poate spune că știe de ce Tatăl Meu permite ca anumite evenimente să aibă loc în lume, în timp ce alt om susține că deține cunoașterea despre originea universului. Omul este pur și simplu un slujitor al lui Dumnezeu, dar Dumnezeu, pentru că a dorit să creeze omul după Chipul Său Perfect, i-a dăruit multe daruri și talente. El nu i-a dat niciodată omului Cunoașterea din Pomul Vieții, și aceasta a fost cu un motiv. Omul și-a distrus locul său în Ochii lui Dumnezeu atunci când Adam și Eva s-au separat de El din cauza păcatului mândriei. Păcatul mândriei continuă astăzi și este cauza marii despărțiri de Dumnezeu. Mândria este o trăsătură periculoasă, pentru că ea îl convinge pe om că el este mai mare decât Dumnezeu. Mândria îl ispitește pe om să se amestece în Legile Divine ale lui Dumnezeu. Ea include credința că omul are dreptul să decidă cui i se dă Darul Vieții și cine are dreptul să îl ia.

Mândria îl convinge de asemenea pe om că el știe cum a fost creat universul, când, de fapt, el nu cunoaște acest miracol. Numai Dumnezeu are Puterea de a crea ceva. Numai Dumnezeu poate decide cât îi va permite omului să exploreze sau să intervină în Creația Sa. Totuși, omul crede că știe toate răspunsurile. Când omul crede că are controlul destinului său și al altora, el cade într-o gravă eroare, deoarece atunci când imită păcatul lui Lucifer, el va fi aruncat deoparte. Dacă omul refuză să răspundă Creatorului său, Acesta nu va mai fi acolo să îl mângâie în ultima zi.

Nu trebuie să permiteți niciodată mândriei să vă convingă că știți toate lucrurile din lumea aceasta și de dincolo de ea, pentru că acest lucru este imposibil. În schimb trebuie să ascultați, să acceptați instrucțiunile date în Sfintele Evanghelii, astfel încât să puteți trăi în pace și în conformitate cu Voința Tatălui Meu. Pentru că atunci când vă smeriți înaintea Lui, El vă va arăta mare slavă și astfel veți înțelege, în ultima zi, marele mister al Împărăției Sale Glorioase.

Al vostru Isus