Au fost găsite 58 mesaje conform filtrelor de căutare.

2. Primul mesaj primit de la Mântuitorul nostru Isus Cristos

Marți, 09 noiembrie 2010 la ora 15:00

Iată, s-a apropiat timpul pentru ca tu să spui lumii că Dreptatea îi va lovi pe toți cei care Mă resping. Mila Mea nu cunoaște limite pentru cei care urmează Adevărul suferințelor Mele pe Cruce.

Bucurați... citește tot aici

Iată, s-a apropiat timpul pentru ca tu să spui lumii că Dreptatea îi va lovi pe toți cei care Mă resping. Mila Mea nu cunoaște limite pentru cei care urmează Adevărul suferințelor Mele pe Cruce.

Bucurați-vă, discipolii Mei care respingeți ispitele cu care vă confruntați zilnic. Alții, care întorc spatele Învățăturilor Mele, sunt orbi la ceea ce Am promis Eu atunci când Am murit pe Cruce pentru păcatele lor.

Simt o durere adâncă și mă simt neconsolat din cauza abandonării pe care o sufăr din partea iubiților Mei păcătoși pentru care Am renunțat la viața Mea pământească.

În aceste timpuri, pământul este acoperit de întuneric. Ei, discipolii Mei, suferă împreună cu Mine când privesc la această lume păcătoasă care a întors spatele nu doar Tatălui Ceresc, ci și Mie, care Am îndurat un mare sacrificiu pentru a-i salva pe ei de la osânda veșnică.

Sunt tulburat și plâng cu lacrimi amare de dezamăgire și tristețe, pentru modul în care Sunt respins și a doua oară. Îi rog pe discipolii Mei să se adune laolaltă în această perioada de suferință în lume. Trebuie să lase deoparte indiferența, să se roage și să se unească cu Mine pentru a-i putea ajuta pe cei ale căror suflete au fost furate de cel rău.

Încă mai este timp ca păcătoșii să se căiască. Nu există un drum simplu. Pocăința trebuie să pornească din inimă. Credincioșilor, nu vă temeți să vă înălțați vocile la unison pentru a declara Iubirea pe care Eu o am pentru lumea întreagă.

Creștini, musulmani, hinduși, evrei sau de acele religii create de mintea omeneasca supusă greșelii – Eu Vă rog încă o dată pe toți: deschideți-vă ochii la Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, Cel care vă trimite Cuvântul Său prin profeți. Adevărul este scris și documentat în Cuvântul Sfânt al Scripturilor și nimeni nu poate să-l corecteze, să-l schimbe sau să-l răstălmăcească pentru a se potrivi interpretărilor sale proprii.

Nu există decât un singur Dumnezeu. Puneți armele jos, deschideți-vă ochii și urmați-Mă spre Viața Veșnică.

Eu vă iubesc atât de mult încât Mi-am dat viața pentru voi. Ați uitat? Prin Milostivirea Mea Dumnezeiască vă implor încă o dată să vă întoarceți la Mine. Prin Milostivirea Mea, Eu Mă întorc pe pământ ca să încerc să vă ajut să priviți în inimile voastre în căutarea Adevărului. Nu-i permiteți înșelătorului să vă distrugă. Căutați Adevărul. Iubirea – iubirea adevărată – este calea către Împărăția Tatălui Meu.

Vă rog, amintiți-vă de Milostivirea Mea Divină. Vă iubesc pe toți și pe fiecare în parte. Rugați-vă pentru iertare, acum. Dați-Mi mâna și permiteți-Mi să vă conduc în Împărăția Tatălui Meu. Eu Mă voi întoarce pe Pământ, precum a fost profețit. Timpul întoarcerii Mele se apropie atât de repede încât pe mulți îi va surprinde nepregătiți. Foarte mulți vor fi așa de șocați și de luați pe nepregătite încât nu vor crede că se întâmplă cu adevărat. Profeții Mei nu mai au mult timp la dispoziție spre a pregăti omenirea pentru acest mare eveniment.

Credincioșii Mei, vă chem pe toți să luați în seamă Avertismentul Meu! Răspândiți Adevărul! Avertizați oamenii să se roage pentru Milostivirea Mea. Eu fac totul ca să salvez fiecare suflet căruia îi va părea rău de păcatele sale, chiar și în ultimă clipă a vieții sale.

Eu nu pot și nu Mă voi amesteca în libera lor voință. Vă implor să ascultați și să țineți cont de cuvintele Mele. Eu vă iubesc pe toți. Vă cer să vă rugați pentru convertire, înainte de Timpurile din urmă, care aproape că au sosit. Nu vreau să-i sperii pe cei care Mă urmează, însă acum vă implor pe toți să salvați suflete. Trebuie să reamintiți tuturor cât este de urgent să se detașeze de lucrurile lumești. În schimb, să caute smerenia simplă, lipsită de egoism și de idolatrie.

Oamenii simpli trebuie să dirijeze răspândirea Adevărul despre a Doua Venire a Mea.

Din cauza rapidei răspândiri a întunericului spiritual promovat prin ateism și prin răspândirea venerației satanei în lumea tristă și nerecunoscătoare de azi, sufletele simple, adevărații credincioși, trebuie să ia asupra lor această sarcină.

Rugați-vă pentru salvarea omenirii, acum, căci lumea se îndreaptă spre Marea Strâmtorare, așa cum a fost profețit în Sfânta Scriptură. Va depinde de liberul arbitru al oamenilor dacă sunt gata sau nu să caute iertarea păcatelor lor. Niciodată să nu se teamă. Iubirea Mea este infinit de Milostivă.

Mântuitorul vostru, Isus Cristos am citit


118. Copiii Mei Mă vor întâlni pentru prima oară în timpul marelui avertisment

Luni, 20 iunie 2011 la ora 11:45

Fiica Mea iubită, pregătește-i acum pe copiii Mei pentru că în curând ei vor veni în fața Mea, în fața Slavei și Milostivirii Mele. Mă voi arăta în curând fiecărui bărbat, femeie și copil ce a ajuns la... citește tot aici

Fiica Mea iubită, pregătește-i acum pe copiii Mei pentru că în curând ei vor veni în fața Mea, în fața Slavei și Milostivirii Mele. Mă voi arăta în curând fiecărui bărbat, femeie și copil ce a ajuns la vârsta rațiunii (aproximativ după vârsta de 7 ani).

Această zi minunată, în care le voi arăta Milostivirea Mea în loc de Judecata Mea, trebuie să fie salutată de toți. Bucurați-vă cu toții pentru că fiecare dintre voi Mă va întâlni pentru prima oară.

Mulți vor fi plini de iubire și fericire, caci aceasta reunire este minunată. Multora le va fi frică, însă nu aveți de ce să vă fie frică, pentru că Eu vă iubesc pe toți. Păcatul este singurul motiv de separare, dar dacă vă pare rău de păcatele săvârșite și acceptați adevărul că m-ați ofensat pe Mine și pe Tatăl Veșnic, atunci veți cunoaște minunata Milostivire ce vi se acordă. Celor cărora le va fi frică le spun: frica decurge din păcat. Cu păcat în inima, voi vă îndepărtați de Mine. Acceptați păcatele voastre drept ceea ce sunt ele – o slăbiciune omenească. Apoi priviți spre Mine și Eu vă voi conduce spre Viața veșnică și spre Adevăr.

Marea Mea Milostivire aduce o minunată veste

Marea Mea Milostivire aduce o minunată veste copiilor Mei din toată lumea. Pentru că atunci când va avea loc Marele Avertisment vi se va da o șansă să vă schimbați viața în bine. Când Adevărul Existenței Mele se va dezvălui, se vor produce foarte multe convertiri.

Atunci și numai atunci când Marele Avertisment a avut loc, lumea va primi o șansă de a se opune pedepselor ce vor veni dacă mari mulțimi de păcătoși nu se vor căi. Pentru că mai apoi, mâna tatălui Meu va cădea pretutindeni asupra celor care refuză să audă Adevărul, a celor care întorc spatele iubirii, iubirii față de Mine și față de frații și surorile voastre. Atunci căile voastre păcătoase nu vor mai fi tolerate. Aceasta va fi ultima picătură. Influenței puternice a satanei nu i se va permite să-și mențină controlul malefic asupra omenirii. Aceia care urmează cu încăpățânare calea răului și îi prigonesc pe copiii Mei, vor fi opriți.

Marea Pedeapsă

Dumnezeu, Tatăl Veșnic, va trimite o pedeapsă atât de mare asupra lumii, cum nu s-a mai văzut de pe vremea lui Noe. Discipolii Mei care ar spune că Isus nu poate să vorbească așa, își pot pune următoarea întrebare: dacă Isus este plin de Milostivire atunci de ce ar permite El sau Tatăl, ca armata satanei să continue să-i terorizeze pe copiii Săi? Dumnezeu permite această mare pedeapsă din iubirea Sa mare față de copiii Săi. Căiți-vă toți pentru păcatele voastre. Refuzați promisiunile deșarte ale satanei. Refuzați viața stearpă și înșelătoare pe care el v-o promite. Acceptați faptul că atunci când veți auzi că Numele Meu a fost respins în lumea de azi, acest fapt vine direct de la satana. Până când copiii Mei nu vor întoarce spatele satanei, până atunci nu va putea fi pace în această lume.

Să acceptați acest Avertisment ca pe un mesaj de iubire curată. Celor care sunt la putere le spun următoarele: refuzați minciunile, cărora le-ați jurat fidelitate, altfel va trebui să suportați consecințele.

Marea Milostivire pe care vă voi arăta-o în timpul Marelui Avertisment va fi soluția pentru o nouă eră a păcii. Acceptați aceasta, și atunci pedeapsa va fi oprită. Refuzați, și atunci vor fi salvați doar cei care Mă urmează pe Mine. Pentru ceilalți va fi prea târziu.

Mântuitorul vostru iubitor, Dreptul Judecător, Isus Cristos am citit


158. Timp de așteptare – spune-le celorlalți să știe la ce să se aștepte

Joi, 04 august 2011 la ora 21:40

Preaiubita Mea fiică, lumea pe zi ce trece cade într-o degradare continuă. În rândul copiilor Mei este un amestec de speranță, îngrijorare, mânie și disperare din cauza războiului și a lipsei de bani... citește tot aici

Preaiubita Mea fiică, lumea pe zi ce trece cade într-o degradare continuă. În rândul copiilor Mei este un amestec de speranță, îngrijorare, mânie și disperare din cauza războiului și a lipsei de bani pentru a-și putea hrăni și îmbrăca familiile în mod corespunzător. Dar luați aminte. Nu va trebui să mai rezistați astfel mult timp, pentru că în curând, după Avertisment, va exista un sentiment mult mai pozitiv de iubire și lumină în lume. Nu este totul pierdut, fiica Mea.

Rugați-vă pentru aceia care se vor converti în timpul Marelui Avertisment, ca ei să rămână pe calea Adevărului. Rugați-vă ca iubirea față de Mine și de Tatăl Meu Veșnic să devină mai puternică printre discipolii care deja cunosc Adevărul.

Atâta timp cât copiii Mei îmbrățișează Darul Avertismentului, nu au de ce se teme.

Cei care nu merg pe calea cea dreaptă și se vor întoarce la căile păcătoase, vor avea de ce să se teamă. Tatăl Meu nu le va permite să-i infesteze și pe alții prin căile lor perverse și nelegiuite. Vor fi opriți. Din păcate, mulți se vor îndepărta de Adevăr și vor încerca să continue să-și exercite puterea și controlul asupra celorlalți copii ai Mei.

Rugați-vă ca Pedeapsa să fie diminuată. Ruga voastră va ajuta la convertire și la prevenirea unor asemenea situații. Acesta este acum timpul de așteptare, de rugăciune, de pregătire și de asigurare că află cât mai multă lume cu putință la ce să se aștepte.

Această lună August “Luna salvării sufletelor” este foarte importantă, copii. Vă rog perseverați în devoțiunea voastră în această lună pentru că veți salva o mulțime de suflete.

Raiul se bucură de iubirea și generozitatea inimilor și sufletelor tuturor discipolilor Mei care și-au luat acest angajament, un dar prețios pentru Mine, pentru ca oameni să fie salvați în timpul Avertismentului.

Acum du-te, fiica Mea și răspândește cuvântul Meu. Du-te în pace și iubire.

Mântuitorul vostru Preaiubit, Isus Cristos am citit


175. Va fi un haos climatic în numeroase țări. Tatăl Meu e mânios

Joi, 25 august 2011 la ora 20:00

Mult iubita Mea fiică, îi chem pe toți ai Mei, luptători ai rugăciunii, să se roage pentru ceilalți – inclusiv necredincioșii și cei care au căzut în capcana violenței și a urii. Ei rătăcesc disperați... citește tot aici

Mult iubita Mea fiică, îi chem pe toți ai Mei, luptători ai rugăciunii, să se roage pentru ceilalți – inclusiv necredincioșii și cei care au căzut în capcana violenței și a urii. Ei rătăcesc disperați încercând să găsească iubirea și pacea în viețile lor, însă nu reușesc. Trebuie să vă rugați necontenit, fiindcă fără rugăciunile voastre se vor cufunda în focurile iadului. Nu lăsați să se întâmple asta. Dacă ar fi încurajați să se apropie un pic de Mine și să fie gata să asculte Cuvintele Mele, atunci ar primi haruri și astfel i-aș putea lua în Brațele Mele.

Fiica Mea, lumea trebuie să se liniștească acum și să Mă asculte. Foarte curând, lumea va vedea o serie de cutremure și inundații. Haosul pricinuit de catastrofele climatice va fi experimentat de multe țări. Acestea sunt pedepsele date de către Tatăl Meu omenirii. Fiica Mea, păcatul va fi pedepsit, iar acele țări care se fac vinovate de păcatul promovării avortului, nu vor putea scăpa de mâna Tatălui Meu, care le va lovi. Rugăciunea a înlăturat multe pedepse asemănătoare, totuși omenirea continuă păcatul și Îl supără pe Tatăl Meu, cu fapte abominabile comise de om împotriva omului, inclusiv împotriva copiilor nevinovați din pântece.

Vă îndemn să vă rugați acum pentru acei copii ai Mei care trăiesc în țările ce nu vor fi ocolite de această pedeapsă. Tatăl Meu este mânios. El nu va privi impasibil cum omul însuși distruge omenirea. Pământul se va distruge dacă omul nu este oprit. El, Tatăl Meu Iubit, va opri o mare parte din această pedeapsă până după Marele Avertisment. După acesta, cu toate că va avea loc convertirea omului, el se va întoarce la păcat. Pedepsele planificate au menirea de a arăta omenirii cât de sever poate fi Tatăl Meu. El îi iubește pe toți copiii Săi, însă El a creat această lume iar omului nu i se va permite să o distrugă.

Rugați-vă acum, copiii Mei, pentru toți frații și surorile voastre.

Isus Cristos, Regele Omenirii am citit


191. Pedeapsa poate fi atenuată prin rugăciune

Luni, 12 septembrie 2011 la ora 12:00

Draga Mea fiică iubită, acum este foarte aproape timpul când lumea se va opri, iar după Marele Avertisment oamenii vor privi lumea altfel. Plăcerile materiale și surplusul nu îi vor mai încânta. Idolii... citește tot aici

Draga Mea fiică iubită, acum este foarte aproape timpul când lumea se va opri, iar după Marele Avertisment oamenii vor privi lumea altfel. Plăcerile materiale și surplusul nu îi vor mai încânta. Idolii proveniți dintre celebrități și din bunăstare nu vor mai fi venerați de oameni. Nu-și vor mai condamna atât de ușor aproapele și nici nu-și vor mai trata vecinul cu cruzime.

Noua lume, după Marele Avertisment, va fi un loc unde iubirea pentru Mine și pentru Dumnezeu Tatăl va fi venerată cu respect. Conducătorii multor țări care nu sunt creștine își vor arăta cinstirea pentru Tatăl Meu. Toți cei care au poziții de conducere, ce controlează finanțele oamenilor, se vor căi în masă. Mulți alții vor renunța la pozițiile lor de conducere și vor împărți cu frații lor pâinea care vine de la Dumnezeu Tatăl. Pentru că această pâine este a tuturor și este menită să fie împărțită în mod egal.

Multe lucruri bune vor evolua ca rezultat al Marelui Avertisment. Însă multe suflete nu vor fi destul de puternice în credința lor. Ele, din păcate se vor întoarce la căile vechi. Seduși de promisiuni legate de putere, bogăție, control și iubire de sine, ele Îl vor respinge pe Dumnezeu Tatăl. Vor ști Adevărul, însă asta nu va fi de-ajuns pentru ei. Acești sărmani păcătoși slabi, vor fi spini în coasta voastră, copiii Mei. Fără rugăciunile voastre, păcatele lor vor crea haos într-o lume, care va fi recuperată în timpul noii sale purificări.

Rugăciunea, copiii Mei, este foarte importantă. Trebuie să-L rugați pe Dumnezeu să asculte cererea voastră de a anula persecuția care este planificată de către aceste persoane. Rugăciunea suficientă poate și va și preveni multe grozăvii, pe care acești păcătoși vor încerca să le provoace în lume. Mulți dintre voi sunteți atât de orbi față de planul care e pus la cale în spatele vostru. Semnele se dezvăluie în mod consecvent, însă voi nu reușiți să le recunoașteți.

Copiii Mei, cu cât crește credința voastră, rugați-vă ca Duhul Sfânt să se poată revărsa peste acești păcătoși și să le cuprindă sufletele. Dragii Mei discipoli, Eu, Isus al vostru drag, vă voi apăra. Sub conducerea Mea, nu vă învăț doar să vă rugați pentru aceste biete suflete decăzute, ci și pentru ca prigoana îndreptată spre oamenii simpli, femei și copii să fie eliminată. În cazul în care acești răufăcători, care Îl vor sfida pe Tatăl Meu, vor continua să terorizeze oamenii nevinovați prin noi modalități de control pe care le vor declanșa în lume, ei vor fi pedepsiți.

Acestor păcătoși li se oferă cea mai mare Milostivire posibilă de la răstignirea Mea încoace. Ei ar trebui să salute Marele Avertisment, pentru că va fi pentru ei ultima șansă de răscumpărare. Altfel vor trebui să înfrunte o mare pedeapsă. Această pedeapsă care va fi dată de mâna dreptății divine a Tatălui Meu Veșnic, nu este de dorit. Cu toate că această pedeapsă a fost profețită, ea poate fi diminuată datorită puterii rugăciunilor.

.

Mântuitorul vostru iubit, Regele Milostivirii, Isus Cristos am citit


219. Mesaj către America: îmbrățișați-i pe frații și surorile voastre de toate confesiunile

Marți, 11 octombrie 2011 la ora 15:30

Multiubita Mea fiică, doresc să mă adresez poporului american. Mesajul Meu pentru ei este următorul. Voi, copiii Mei dragi, suferiți mult în aceste timpuri. Sunteți supuși unei purificări necesare pentru... citește tot aici

Multiubita Mea fiică, doresc să mă adresez poporului american. Mesajul Meu pentru ei este următorul. Voi, copiii Mei dragi, suferiți mult în aceste timpuri. Sunteți supuși unei purificări necesare pentru curățirea sufletelor voastre.

Păcatele cele mai mari cu care Mă chinuie America, sunt avortul și desfrânarea. Mulți dintre copiii Mei au fost pervertiți de înșelătorul care conduce sistemul vostru monetar și cel politic, din spatele ușilor închise. Atât de mulți dintre ei nu sunt conștienți de aceste lucruri. Vă chem acum să vă rugați pentru a scăpa de planurile viclene cu care acesta vrea să vă distrugă țara.

Rugăciunea, copiii Mei, va ajuta să se diminueze pedeapsa pe care Tatăl Meu o va trimite asupra lumii, pentru păcatul avortului.

Rugați-vă, rugați-vă și uniți-vă, ca să-L preamăriți pe Tatăl Meu.

Prin unirea tuturor religiilor care Îl cinstesc pe Tatăl, Dumnezeu, Creatorul lumii, puteți să vă ajutați țara.

Trebuie să vă rugați pentru iertare și să aveți încredere că rugăciunile voastre vor primi răspuns, la momentul hotărât de Tatăl Meu.

Îmbrățișați-vă frații și surorile de toate confesiunile care cred în Dumnezeu Tatăl și rugați-vă toți în unire pentru iertarea păcatelor țării voastre. Copiii Mei, țara voastră este atât de întinsă și de aceea este foarte important să pot salva cât mai multe suflete. Acest lucru pot să-l fac doar prin convertirea care se va produce în timpul Marelui Avertisment și prin rugăciunile și credința voastră.

Întoarceți-vă cu toții la Mine. Nu faceți discriminare față de religiile celorlalți, credeți doar în Dumnezeu Tatăl și El va răspunde rugăciunilor voastre.

Voi, dragii Mei copii, sunteți atât de rătăciți. Vi s-au prezentat atâtea lucruri confuze și adevăruri false despre existenta lui Dumnezeu Tatăl. Folosiți religia ca pe o fațadă, ca să vă puteți descărca veninul asupra celor care sunt mai nefericiți decât voi. A sosit timpul să acceptați Adevărul, că doar prin iubirea voastră față de aproapele vă veți putea întoarce în brațele Creatorului vostru, Dumnezeu Tatăl.

Vă iubesc cu o compasiune sfâșietoare care îmi străbate ființa. Mă străduiesc să vă salvez și să vă conduc în era nouă și minunată de pace care vă așteaptă pe acest pământ. Pentru a intra în acest nou Paradis, sufletele voastre trebuie să fie libere de păcat.

Rugați-vă pentru harul de a cere iertarea păcatelor voastre și a păcatelor săvârșite de conducătorii voștri.

Vă las în pace și iubire.

Iubitul vostru Mântuitor, Isus Cristos am citit


296. Dumnezeu Tatăl: Acceptați această ultimă șansă, sau vă veți confrunta cu o pedeapsă cumplită

Miercuri, 28 decembrie 2011 la ora 15:15

Fiica Mea, ai acum datoria să faci cunoscut copiilor Mei de pretutindeni că trebuie să caute urgent mântuirea.

Prin Marea Mea Milostivire, Îl trimit pe Fiul Meu să ofere o ultimă șansă omenirii, ca să... citește tot aici

Fiica Mea, ai acum datoria să faci cunoscut copiilor Mei de pretutindeni că trebuie să caute urgent mântuirea.

Prin Marea Mea Milostivire, Îl trimit pe Fiul Meu să ofere o ultimă șansă omenirii, ca să revină la Mine, Tatăl Vostru Ceresc.

Pot să vă dezvălui că Marea Mea Milostivire, care va fi arătată tuturor Copiilor Mei, se va produce o singură dată.

Copiii Mei trebuie să accepte această ultima șansă a mântuirii lor, altfel trebuie să suporte o pedeapsă groaznică ce va lovi întreaga lume.

Fiecare suflet de pe Pământ va vedea în curând semnele Iluminării Conștiințelor.

Toată lumea va cădea în genunchi de rușine, când vor vedea, probabil pentru prima dată în viață, cât sunt de dureroase păcatele lor în ochii Mei.

Cei cu inima bună și umilă vor primi cu recunoștință și ușurare această mare Milostivire.

Pentru alții va fi o încercare foarte dură și mulți Îmi vor refuza Mâna, care este Mâna Iubirii și a Prieteniei.

Fiica Mea, rugați-vă urgent pentru aceste suflete, căci fără rugăciune nu li se poate da o a doua șansă.

Lumea va accepta în cele din urmă puterea Tatălui lor ceresc, când toți și peste tot în lume, vor fi martorii acestei Minuni de pe cer.

Nașterea Lumii noi este aproape de a se produce. Acceptați Milostivirea Mea acum cât încă puteți. Nu așteptați până în ultimul moment.

Uniți-vă cu Mine ca să primiți Noua Eră a Păcii, care așteaptă acele suflete dragi, ce Mă iubesc pe Mine.

Milostivirea Mea este așa de mare încât rugăciunea pe care Fiul Meu a dat-o prin tine, fiica Mea, pentru ocrotirea acestor suflete, (Rugăciunea 13), va fi atât de puternică încât sufletele care sunt încă în întuneric, se pot și se vor și salva prin ea.

(Rugăciunea Cruciadei de Rugăciune, numărul 13)

"O Tată Ceresc, prin dragostea Preaiubitului Tău Fiu, Isus Cristos, a cărui Pătimire pe Cruce ne-a mântuit de păcate, Te rog salvează-i pe toți aceia care încă mai resping Mâna Milostivirii Tale. Umple sufletele lor, Părinte drag, cu simbolul Dragostei Tale. Te rog pe Tine, Tată Ceresc, ascultă-mi rugăciunea și salvează aceste suflete din focul veșnic. Prin Mila Ta, permite-le să fie primele care intră în Noua Eră de Pace de pe Pământ. Amin.”

Nu uitați copii de puterea rugăciunii și de puterea ei de a îmblânzi pedeapsa.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă ca lumea să poată și să și fie salvată, iar Marea Strâmtorare să poată fi evitată.

Tatăl vostru Ceresc,  Dumnezeu Preaînalt am citit


336. Sfânta Fecioară: Rugându-vă Rozariul puteți ajuta la salvarea națiunii voastre

Duminică, 05 februarie 2012 la ora 13:15

Copilă, îi rog pe toți copiii Mei să se roage acum pentru unitate în lume.

Credința față de Fiul Meu este pe cale de dispariție și copiii Mei sunt cu sufletul pustiit.

Eu sunt Inima voastră Neprihănită și... citește tot aici

Copilă, îi rog pe toți copiii Mei să se roage acum pentru unitate în lume.

Credința față de Fiul Meu este pe cale de dispariție și copiii Mei sunt cu sufletul pustiit.

Eu sunt Inima voastră Neprihănită și prin iubirea ce o port iubitului Meu Fiu, Isus Cristos, vom lucra împreună, îndeaproape, ca să salvăm omenirea.

Cu rugăciunea prin care cereți mijlocirea Mea, Îl voi implora pe Tatăl, Dumnezeul cel Preaînalt, să rețină Mâna dreptății, de la pedepsele grave pe care le va trimite pe pământ pentru a opri răspândirea răutății.

Copii, eu vă voi ajuta să ajungeți mai aproape de Inima Fiului Meu. Copiii Mei, dacă noi colaborăm, vom putea zădărnici catastrofele din lume.

Niciodată să nu uitați importanța Preasfântului Meu Rozariu, deoarece dacă vă rugați zilnic Rozariul, puteți ajuta la salvarea națiunii voastre.

Puterea satanei slăbește când vă rugați Rozariul. El fuge cu mare durere și devine neputincios. Cel mai important este să vă rugați Rozariul cel puțin odată pe zi, indiferent cărei religii creștine îi aparțineți.

Atât de mulți oameni nu mă acceptă pe Mine, Mama lor binecuvântată.

Ca și pe Fiul Meu, ei mă refuză și pe mine, mă ironizează, mă insultă și mă umilesc. Dar dacă cereți ajutorul Meu, eu pot duce sufletele voastre direct la Inima Preasfântă a Fiului Meu, Isus Cristos.

Copii, Fiul Meu, Isus Cristos, Răscumpărătorul vostru, niciodată nu-i va refuza pe păcătoși, indiferent cât de întunecate le-ar fi sufletele.

Dacă vă pare rău că L-ați supărat, chemați-mă pe Mine, Mama voastră iubitoare, și Eu vă voi conduce de mână, la El.

Fiul Meu se pregătește să vină și să-i adune la un loc pe toți copiii Săi, astfel ca voi toți să vă puteți uni cu El, în Noul Paradis de pe Pământ. Numai cei cu inima curată și umilă pot intra.

Trebuie să începeți pregătirile încă de pe acum. Începeți prin a vă ruga Sfântul Meu Rozariu.

Este atât de importantă această rugăciune, încât trebuie să devină de drept, rugăciune a Cruciadei de rugăciune.

Rugăciunea numărul 26, din Cruciada de rugăciune, va fi Sfântul Rozariu al Preasfintei Fecioare Maria.

Simțiți-vă în pace copii, atunci când meditați misterele Rozariului Meu.

Să știți că atunci când se revarsă harurile asupra voastră, după ce vă rugați Rozariul, înșelătorul se îndepărtează de voi și în locul lui vine iubirea. Iubirea vine de la Tatăl Meu Veșnic.

Când simțiți iubire în inimi, veți ști că ați câștigat lupta, învingându-l pe cel rău.

A vostră iubită Regină a Îngerilor, Mamă a Mântuirii am citit


468. Nici un profet nu a mai primit atât de multe mesaje de la iubita Mea Mamă și de la Sfânta Treime

Luni, 18 iunie 2012 la ora 20:36

Draga Mea fiică iubită, nu trebuie să te lași tulburată de faptul că mesajele Mele Sfinte sunt respinse de acei credincioși ai Mei despre care știi că sunt devotați în mod special Voinței Mele Sfinte... citește tot aici

Draga Mea fiică iubită, nu trebuie să te lași tulburată de faptul că mesajele Mele Sfinte sunt respinse de acei credincioși ai Mei despre care știi că sunt devotați în mod special Voinței Mele Sfinte.

Așteaptă-te ca acest gen de respingere să crească în intensitate, când Cuvântul Meu Sfânt va fi desfăcut în bucăți și desființat ca și cum n-ar avea nici o valoare.

Durerea pe care o simți, cauzată de respingere, este durerea Mea. Umilința și ridiculizarea la care ești supusă sunt de fapt persecuția Mea. În loc să lași ca o astfel de persecuție să te rănească, tu trebuie să o accepți în tăcere.

Bucură-te, în ciuda lacrimilor, pentru că acum deja știi că Eu am fost respins întotdeauna, chiar și de către discipolii Mei.

Dacă vei permite ca respingerea Cuvântului Meu să te întârzie de la răspândirea mesajelor Mele, atunci mai puține suflete vor putea fi mântuite.

Întotdeauna să-ți amintești că dorința Mea cea mai mare este salvarea sufletelor.

Misiunea Mea nu trebuie murdărită de păreri omenești care au scopul să te compromită.

În această seară cuvintele Mele nu au rolul de a te consola, ci de a sublinia urgența avertismentelor Mele către lume.

Mulții mesageri ai Lui Dumnezeu au venit înainte de tine, fiica Mea, ca să pregătească lumea pentru A Doua Mea Venire.

Nici un profet, până acum, nu a mai primit atâtea mesaje de la Iubita Mea Mamă și de la Sfânta Treime.

Numai aceste mesaje pot dezvălui secretele vremurilor ce urmează și pot oferi acele binecuvântări de care au nevoie toți copii lui Dumnezeu până în ultima zi.

Primiți darul Cuvântului Meu oferit întregii omeniri, ca să vă dea viață.

Fără ajutorul Meu v-ar fi foarte greu să faceți față încercărilor care vă stau înainte.

Toți adevărații Mei mesageri îi pregătesc pe copiii Lui Dumnezeu pentru A Doua Mea Venire.

Trebuie să știți că aceasta se va întâmpla chiar în timpul vieții acestei generații.

Luați Potirul Meu, beți din el, lăsați să vă umple cu harul discernământului, ca să Mă puteți ajuta în salvarea sufletelor.

Al vostru, Isus am citit


485. S-ar putea să nu asculte, dar trebuie să li se dea în continuare Cuvântul lui Dumnezeu

Sâmbătă, 07 iulie 2012 la ora 15:30

Prea iubita Mea fiică, când cer omenirii să asculte Glasul Meu, Mă rănește atunci când cei care Mă iubesc spun că Eu niciodată n-aș vorbi în acest mod.

Dacă măcar ar asculta, Inima Mea ar tresălta și s... citește tot aici

Prea iubita Mea fiică, când cer omenirii să asculte Glasul Meu, Mă rănește atunci când cei care Mă iubesc spun că Eu niciodată n-aș vorbi în acest mod.

Dacă măcar ar asculta, Inima Mea ar tresălta și s-ar salva mult mai multe suflete.

Pregătirile pentru a Doua Mea Venire sunt împărtășite de către Buzele Mele Divine, prin intermediul acestor mesaje.

Pregătirea pentru Nașterea Mea a fost de asemenea făcută cunoscută dinainte prin intermediul profeților, pentru a avertiza copiii lui Dumnezeu de venirea lui Mesia.

De ce discipolii Mei de pe pământ refuză să accepte faptul că Tatăl Meu i-ar trimite pe profeții Lui să vestească a Doua Mea Venire?

Cât de puțin cunosc ei cu adevărat despre modul în care Tatăl Meu Veșnic pregătește omenirea pentru marile evenimente.

Clerul Meu, slujitorii Mei sfințiți: trebuie să-Mi auziți chemarea căci am nevoie de ajutorul vostru. Totuși mulți nu vor să răspundă. Mă vor refuza pe Mine, prin mesajele Mele.

Își vor da însă seama de Adevăr, dar doar atunci când va fi prea târziu.

Fiica Mea, nu-ți fie teamă să publici mesajele Mele, incluzând și pe acelea care ți se par ciudate sau înfricoșătoare.

S-ar putea să nu asculte, totuși Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să le fie transmis în continuare.

Nu este treaba omului să-ți poruncească să încetezi răspândirea Sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu.

Astupă-ți urechile și ignoră disprețul opiniilor lor, pentru că nu este important.

Celor care se autodefinesc ca fiind creștini și răspândesc dispreț pentru Mesajele Mele, le spun următoarele:

Despicând Cuvântul Meu, găsind mesajele Mele ofensive și ridiculizând Cuvântul Meu tăiați cordonul care vă leagă de Inima Mea.

Voi nu puteți accepta mesajele Mele deoarece credeți că Mă cunoașteți și recunoașteți Cuvintele Mele atunci când sunt rostite. În schimb, ați căzut pradă înșelătorului care vă orbește de la Adevăr.

Vă chem pe toți încă o dată să Mă chemați pe Mine, iubitul vostru Isus și să Mă lăsați să vă deschid inimile.

Lăsați-Mă să vă umplu cu puterea Duhului Sfânt pentru ca să Mă recunoașteți.

Preoți, vă îndemn să înțelegeți că a sosit timpul pentru ca profețiile lui Daniel să se desfășoare și ca Pecețile din Cartea Revelației să fie deschise de către Mine, Mielul lui Dumnezeu.

Amintiți-vă de Promisiunile Mele.

Voi veni din nou să judec pe cei vii și pe cei morți.

Este în desfășurare acea Promisiune a Mea de a da viață veșnică tuturor celor loiali Mie.

Trebuie să vă asigurați că sunteți pregătiți adecvat pentru acest Măreț Eveniment.

Al vostru Isus am citit