Au fost găsite 34 mesaje conform filtrelor de căutare.

23. Prigonirea adevăraților vizionari

Luni, 29 noiembrie 2010 la ora 12:48

Fiica Mea, scrie următoarele, pentru a atenționa lumea despre persecuția asupra sufletelor alese, trimise în lume să transmită Adevărul, spre a salva sufletele înainte de a Doua Mea Venire.

Veți vedea că... citește tot aici

Fiica Mea, scrie următoarele, pentru a atenționa lumea despre persecuția asupra sufletelor alese, trimise în lume să transmită Adevărul, spre a salva sufletele înainte de a Doua Mea Venire.

Veți vedea că vizionarii, văzătorii și profeții Mei aleși sunt cei care vor fi refuzați total, mai repede decât profeții cei falși. Aceste suflete minunate, pe care Eu le-am ales pentru devoțiunea lor simplă, vor suferi în uniune cu Mine, respingerea pe care am suferit-o Eu din mâna oamenilor.

Cei care suferă cu Mine, în Mine și din cauza Mea, sunt adevărații profeți. Ei sunt sufletele care vor fi chinuite, tratate cu dispreț și condamnate direct, în numele Meu. Ei vor fi respinși de propria Mea Biserică, chiar dacă nu de către toți slujitorii Mei sfințiți. Și discipolii Mei devotați, care urmează întocmai învățătura Mea, vor fi ispitiți să îi respingă până când, cu timpul, Adevărul va cobori încet peste ei.

De la începuturile timpurilor, când Eu am ales să trimit profeți în lume, din Milostivirea Mea Divină, ca să vă amintească tuturor Învățăturile Mele, foarte puțini dintre ei au fost crezuți de la început. Pe mulți dintre ei i-au ironizat și i-au considerat ca având o fantezie prea bogată, sau suferind de o depresie, sau pur și simplu i-au condamnat ca fiind înșelați. Cei mai mulți profeți erau, ei înșiși, copleșiți când au experimentat prima întâlnire Divină. Mulți dintre ei s-au îndoit de aceste trăiri mistice, înainte de a accepta autenticitatea lor. Ei nu s-au grăbit să spună cuiva despre aceste trăiri. A trecut timp până ce au putut accepta.

Toate sufletele alese de Mine – care au acceptat chemarea – s-au sfiit să dezvăluie Mesajele sau instrucțiunile Mele chiar și slujitorilor Mei sfințiți, inclusiv călugărițe, preoți, episcopi și cardinali. Ei simțeau o teamă respectuoasă pentru acești oameni și știau în inima lor că ar fi greu de răspuns la întrebările care li s-ar fi pus. Mulți dintre cei chemați nu au dezvăluit mesajele primite, ci au folosit rugăciunea și suferințele personale pentru a-și îndeplini misiunea pentru Mine.

Alții, care au dezvăluit Mesajele așa cum i-am îndemnat Eu și Binecuvântata Mea Mamă, nu au fost crezuți. Numai prin manifestările Divine, care au devenit evidente cu timpul, au fost crezuți.

Fac un apel stăruitor la fiecare discipol al Meu – ascultați-vă inima. Fiți atenți la Mesajele date prin vizionarii și văzătorii Mei dragi. Aceste mesaje vă sunt date din Iubire Curată, ca să ajute să fiți îndrumați și să salveze suflete. Acesta este scopul. Dacă decideți că ele nu sunt de origine divină, rugați-vă să fiți îndrumați. Dacă decideți că sunt, atunci rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru vizionarii Mei, ca ei să fie ascultați.

Acum permiteți-Mi să vă avertizez despre semnele la care să fiți atenți când vizionarii Mei adevărați sunt persecutați în Numele Meu. Discipolii celui rău, văzând Lumina lor, îi vor urmări însă nu la modul ușor, ci dimpotrivă, cu o răutate care vă va tăia respirația. Nu numai că-i vor chinui prin ironii, ci vor merge foarte departe pentru a îi discredita, și totul în numele Meu. Durerea pe care o suferă discipolii Mei este o nimica toată față de durerea pricinuită Mie.

Suferințele Mele au ajuns la un asemenea nivel în aceste timpuri, încât trăiesc din nou tortura groaznică pe care am suferit-o când am murit pentru păcatele voastre, pentru toate păcatele, pentru toată omenirea; inclusiv pentru aceia care Mă chinuiesc pe Mine și pe vizionarii Mei; inclusiv pentru ucigași, inclusiv pentru acei oameni care Mă renegă în public și se laudă cu asta, și pentru răul îngrozitor care este acum în lume.

Vă rog ascultați-i pe vizionarii Mei.

Veți simți în inimile voastre, când veți auzi Adevărul. Vă rog să nu cădeți în capcana acelora care i-au prigonit pe vizionarii Mamei Mele Binecuvântate, printre care pe sfânta Bernadette, sau pe micuții copii de la Fatima. Ei au fost tratați cu cea mai mare lipsă de respect mai ales de către slujitorii Mei sfințiți. Ei sunt cei care rănesc cel mai mult, când manifestările Mele Divine sunt date omenirii din marea Mea Iubire. Inima Mea suferă și mai mult când ei nu cred în Divinitatea supranaturală, și nu o recunosc când le este prezentată.

Vă rog, rugați-vă pentru vizionarii Mei, și în special pentru cei ale căror mesaje nu pot fi negate datorită iubirii pe care o arată și atenționărilor pe care le cuprind. Pentru că ei sunt adevărații Mei vizionari. Îi veți recunoaște după jignirile, defăimările și suferințele pe care le primesc ei din mâna copiilor Mei.

Când vedea batjocurile pe care ei le primesc și minciunile care sunt răspândite despre ei în mod josnic și defăimător, atunci trebuie să vă puneți întrebări.

Dacă această persoană a fost chinuită până acum și nu a fost crezută, de ce abuzarea continuă așa de dur? Atunci veți avea răspunsul. Rugați-vă la Duhul Sfânt pentru călăuzire, ca să-i puteți deosebi pe vizionarii Mei adevărați de cei care vă păcălesc.

Salvatorul vostru iubit, Isus Cristos am citit


34. Învățători și profeți falși

Sâmbătă, 25 decembrie 2010 la ora 10:30

Eu sunt Începutul și Sfârșitul. Prin Mine, Tatăl Veșnic a creat lumea și tot prin Mine ea se va sfârși. Eu sunt Lumina și Mântuitorul care îi aduce pe toți cei care cred în Mine în Paradisul promis. Toți... citește tot aici

Eu sunt Începutul și Sfârșitul. Prin Mine, Tatăl Veșnic a creat lumea și tot prin Mine ea se va sfârși. Eu sunt Lumina și Mântuitorul care îi aduce pe toți cei care cred în Mine în Paradisul promis. Toți cei care, în ciuda tuturor Învățăturilor Mele și a eforturilor profeților Mei, tot refuză să Mă accepte, nu vor intra în Împărăția Tatălui Meu.

Aceia dintre voi care ați primit Darul Adevărului, prin Scriptură, trebuie să vă deschideți ochii, acum, și să acceptați Învățăturile Mele și profețiile date profeților Mei. În sfârșit se apropie timpul când Eu Mă voi reîntoarce pe pământ să îi revendic pe credincioșii Mei iubiți. Prin profeții moderni, Eu, din păcate, voi fi respins și acum. Voi toți trebuie să ascultați și să citiți Mesajele de la Mine, care vă sunt date din Milostivirea Mea, și să înțelegeți semnificația lor.

Învățăturile Mele nu s-au schimbat niciodată

Trebuie să vă reamintiți că învățăturile Mele sunt aceleași dintotdeauna. Cei care vin în numele Meu trebuie studiați cu atenție deosebită. Dacă proclamă Cuvântul Meu, atunci ei sunt din Lumină. Când vedeți că Învățăturile Mele sunt schimbate, în orice mod care pare ciudat, atunci îndepărtați-vă. Nu ascultați. Acești oameni nefericiți au fost ispitiți de cel rău să falsifice voit Învățăturile Mele, ca să vă îndepărteze și să vă deruteze.

Orice doctrină care nu are originea în Sfânta Scriptură și care susține că proclamă Adevărul, este o minciună. Acesta este un păcat împotriva Mea și este un atac grav asupra Mea și a Tatălui Meu Veșnic.

Falși mesia

Acești falși învățători vor începe să se facă cunoscuți în lumea întreagă, curând. Îi veți găsi peste tot, strigând din toate puterile. Căutând atenție. Unii îi vor impresiona în așa măsură pe copiii Mei, încât până și discipolii Mei adevărați vor crede că ei au puteri divine speciale. Unul, în special, se va exalta pe sine în așa înălțimi încât oamenii vor crede greșit că el este Mesia.

Va fi nevoie de mare curaj, gândire proprie și putere pentru copiii Mei, ca să rămână cu Mine și să-Mi permită să-i conduc prin această junglă periculoasă plină de demoni. Demonii, eliberați acum de satana pe măsură ce timpurile de pe urmă încep să se desfășoare, vor veni deghizați ca profeți și credincioși ai Mei. Ei acum complotează să-i ia la țintă pe adevărații Mei vizionari, văzători și profeți. Vor încerca să-i seducă cu false doctrine. Ei vor denatura Adevărul pentru a se potrivi căilor lor imorale, ceea ce din afară va fi greu de observat. Credincioșii Mei fideli, slujitori sfințiți și profeți vor ști imediat cine sunt acești oameni răi. Pentru ei, declarațiile lor vor fi dureroase și neliniștitoare, dar ceea ce va provoca teroare în inimile lor va fi faptul că foarte mulți creștini vor cădea victimă personalității lor fermecătoare. Vor fi atât de convingători, încât îi vor atrage în înșelătoria lor malefică chiar pe slujitorii sfințiți, care și-au dedicat viața Mie și Tatălui Meu Veșnic.

Chem pe creștini să reziste

Discipoli devotați ai Mei, binecuvântați cu harurile Duhului Sfânt, Eu va chem, acum. Luați arma credinței și fiți tari. Provocați-i. Învățați-i pe oameni Adevărul, reamintindu-le mereu Adevărul conținut în cartea Tatălui Meu – Cartea Adevărului. Aceste Învățături vor rămâne pentru totdeauna.

Poate că vă va fi greu, copiii Mei, să vă împotriviți lor și să fiți luați în seamă, însă acum ascultați-Mă pe Mine. Dacă faceți asta, veți ajuta sufletele. Frații și surorile voastre din lume sunt familia voastră. Eu vă voi aduce pe toți cu Mine în Paradisul pe care l-am promis tuturor copiilor Mei. Vă rog, vă rog, ajutați-Mă ca nici unul dintre voi să nu rămână pe dinafară. Inima Mea se va frânge dacă nu voi putea să-i salvez pe toți copiii Mei dragi. Prin rugăciunile, sacrificiile și perseverența din partea discipolilor Mei de pretutindeni, Voia Mea se va împlini.

Luați Potirul Mântuirii, acum, în Numele Meu. Urmați-Mă. Lăsați-Mă să vă îndrum pe toți. Lăsați-Mă să vă îmbrățișez în Inima Mea ca uniți să putem salva omenirea de înșelător.

Amintiți-vă. Eu iubesc atât de mult pe fiecare dintre copiii Mei, încât victoria, fără să-i aduc pe toți la Viața Veșnică, ar fi dulce-amară și Mi-ar rupe Inima.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă acum toți, și amintiți-vă cuvintele: Eu sunt Alfa și Omega.

Al vostru iubit Mântuitor Isus Cristos, Regele Pământului și Judecătorul Drept al omenirii am citit


35. Avertisment credincioșilor, să nu-i refuze pe profeții adevărați

Marți, 28 decembrie 2010 la ora 11:00

Fiica Mea iubită, tu acum primești ultimele Mesaje pentru omenire, ca acestea să fie înțelese înainte de sfârșitul vremurilor, pentru ca sufletele să fie salvate.

Un vast număr de îngeri sunt acum răsp... citește tot aici

Fiica Mea iubită, tu acum primești ultimele Mesaje pentru omenire, ca acestea să fie înțelese înainte de sfârșitul vremurilor, pentru ca sufletele să fie salvate.

Un vast număr de îngeri sunt acum răspândiți în întreaga lume, așa cum a fost profețit, pentru a pregăti pământul pentru Revenirea Mea. Mulți dintre acești îngeri sunt prezenți sub formă umană și ca și tine, fiica Mea iubită, ei au ales acest rol.

Dezvoltarea lor până la naștere a fost planificată pentru a se îmbina cu Marele Avertisment și timpurile de pe urmă. La fel, demonii sloboziți din iad sunt dezlegați. Ei, când se prezintă pe pământ, o fac prin ispite și minciuni. Ei îi atrag pe copiii Mei care sunt deschiși influenței lor. Ei infectează acele suflete care sunt deja în întuneric. Ei intră în spiritul lor mințindu-i și convingându-i că este o prostie credința lor în Mine și în Tatăl Meu Veșnic.

Acești oameni nu au nicio caracteristică exterioară pe care să o asociați cu ceea ce voi considerați a fi rău. Dimpotrivă, ei vor apărea ca niște oameni inteligenți, deștepți și influenți. Ei vor fi foarte convingători când vor predica ceea ce copiii Mei buni cred că este adevărul. Din păcate, în inima lor nu este iubire, iar voi trebuie să fiți în gardă față de învățăturile lor.

Acum vreau să îi chem pe credincioșii Mei. Voi, copiii Mei, prin credința și rugăciunile voastre, ați primit Darurile pe care Eu le-am promis tuturor celor ce Mă urmează. Vi s-au dat diferite Daruri, și fiecare Dar este conceput pentru a răspândi Cuvântul Meu în diferite moduri.

Evaluarea vizionarilor

Pe cei cărora Eu le dau Darul cunoașterii care să vă ajute să-i identificați pe aceia care vin în numele Meu sau pe aceia care vin în numele satanei – vă rog să fiți foarte atenți. Este corect să fiți prudenți cu profeții falși. Dar niciodată, niciodată să nu-i condamnați pe aceia care spun că vin în Numele Meu, fără să examinați temeinic mesajele lor. Niciodată să nu judecați Mesajele trimise de Mine pe baza “aparențelor exterioare”. Dacă un om spune că vine în numele Meu, să nu presupuneți că judecata voastră față de el este desăvârșită. Fiți prevăzători față de astfel de profeți, care sunt ironizați și provoacă revoltă când spun că ei primesc mesaje divine de la Mine sau de la Binecuvântata Mea Mamă.

Să nu cădeți în ispita de a îi judeca imediat, înainte să fi ascultat cu atenție mesajele lor. Aceste Mesaje nu numai că vor face referire la Învățăturile Mele, ci vor face referire la Cuvântul Meu și vor fi pline de iubire. Ele vă vor învăța cum să vă trăiți viața în Numele Meu pentru a obține mântuirea.

Niciodată să nu vă speriați atunci când profeții Mei spun că primesc mesaje referitoare la evenimente viitoare, pe care nu le pot dezvălui. Nu încercați să comiteți păcatul prejudecății, analizând aceste Mesaje în funcție de clasa socială căreia îi aparțin acești profeți. Unora le lipsește educația. Alții dimpotrivă, se exprimă clar. Mulți nu vor corespunde cu ceea înțelegeți voi că înseamnă o persoană “sfântă”.

Dar sunt metode prin care vă puteți asigura de autenticitatea lor. Cei care comunică cu Mama Mea iubită, în cele mai multe cazuri, vor prevesti aparițiile pe care Ea le prezice, cu dată și oră fixă. Multe incidente vor fi văzute de cei care iau parte la aceste apariții. În cazul în care Mesajele Mele sunt cele care se comunică omenirii, ele vor fi date lumii fără ca profetul să caute gloria proprie.

A-i judeca pe oameni

În sfârșit, credincioșii Mei, în ciuda devoțiunii lor față de Mine, tot îi vor desconsidera pe aceia care profețesc evenimente viitoare și-i vor calomnia pe aceia care sunt binecuvântați cu puterea de vindecare a Duhului Sfânt. Opriți-vă și treziți-vă din somnolența voastră tihnită. Acești profeți vor tulbura rutina voastră deoarece nu se potrivesc confortabil cu grupul vostru sfânt. Ei nu se vor potrivi în tiparele la care voi vă așteptați. Luați aminte: dacă îi veți judeca pe acești oameni din auzite sau din bârfele și insinuările altor persoane, sunteți vinovați de păcat. Păcatul săvârșit împotriva profeților Mei Mă supără profund. Când îi respingeți pe profeții și vizionarii Mei adevărați, Mie Îmi întoarceți spatele.

Totuși aceasta este exact ce se întâmplă azi în lume, când tot mai mulți vizionari ies la lumină. (în public). Nu este ușor pentru credincioșii Mei. Amintiți-vă că înainte să judecați trebuie să citiți mesajele profeților Mei și aici Mă refer și la cele care poate provin de la profeți falși. Rugați-vă pentru călăuzire când citiți aceste mesaje. Mesajele adevărate vor fi pline de iubire. Totuși ele vor fi ferme prin autoritatea lor. Mesajele care sunt contrare la tot ce ați învățat despre Învățăturile Mele și ale Apostolilor Mei, indiferent cât de subtile ar fi, vor fi ușor de evaluat.

Nu treceți sub tăcere credința voastră

Mergeți acum, copiii Mei, și deschideți-vă inimile în fața profeților Mei. Ei există pentru a vă asigura că a sosit vremea ca Eu să vă pregătesc să vorbiți în Numele Meu. Amintiți-vă că gloria va fi dată profeților Mei care vorbesc deschis, în ciuda umilințelor și batjocurii pe care trebuie să le îndure. Însă pedeapsa va fi dată acelora care spun că Mă urmează dar rămân tăcuți despre credința lor, iar pe de altă parte se grăbesc să vorbească împotriva profeților Mei adevărați. În inimile voastre știți că aceia pe care-i condamnați vorbesc despre evenimente ce vor urma, dar pe care vouă vă e greu să le acceptați. Ați putea întreba: de ce lucrează Mântuitorul Meu, Isus Cristos, prin astfel de persoane? În definitiv ei nici măcar nu sunt discipoli sfinți, după standardele mele. Ei bine, întrebarea Mea pentru voi este următoarea: de ce credeți că numai acei puțini aleși care și-au dedicat viața rugăciunii, au autoritatea de a-i respinge pe cei care vorbesc în afara cercului vostru? Nu ați învățat nimic? Nu înțelegeți că și cei care-și petrec viața în rugăciune pot cădea, la rândul lor, victime ale înșelătorului?

Îi vor urî pe profeții Mei adevărați

Nu uitați că și Eu, am fost batjocorit, ironizat, respins și disprețuit de către bătrâni și preoți atunci când am fost pe pământ. Dacă pe Mine M-au urât, atunci puteți fi siguri că și profeții Mei adevărați vor fi cei mai disprețuiți, în timp ce în altă parte vor fi prețuiți.

Să vă fie rușine. Profeții Mei nu vor proveni din grupurile voastre, dar voi trebuie să-i cinstiți. Ei vor fi cei mai neobișnuiți profeți, din cauza vieții lor de până acum. Unii provin din medii de viață precare. Alții, din familii înstărite. Unii au parte de puțină școală pe când alții se vor naște cu Darul cuvintelor (al scrierii). Aceștia sunt profeții Mei aleși. Ascultați vocile lor înainte de a-i condamna.

Rugați-vă pentru ei. Rugați-vă să nu fie respins Cuvântul Meu, dat acestor profeți.

Nu respingeți Cuvântul Meu. Necredincioșii întotdeauna vor încerca să discrediteze aceste suflete curajoase, care vestesc cu putere Cuvântul Meu, dar asta este de așteptat. Însă atunci când credincioșii Mei, mai ales din grupurile de rugăciune, din mănăstiri și din alte locuri spirituale îi refuză deschis pe vizionarii Mei adevărați, atunci Inima Mea se frânge. Ascultați Cuvintele Mele. Ei nu se vor abate niciodată de la Adevăr, nu așa cum voi, dragi discipoli, modelați Adevărul pentru a se potrivi interpretării voastre.

Deschideți-vă ochii. Treziți-vă. Semnele au început, ca toată lumea să le vadă. Voi, credincioșii Mei, nu aveți mult timp. Ascultați. Rugați-vă. Uniți-vă și vestiți Cuvântul Meu în unitate, ca să salvați suflete, înainte ca timpul să expire.

Iubitul vostru Isus Cristos, Mântuitor și Judecător Drept am citit


70. Țineți piept atacurilor satanei

Miercuri, 20 aprilie 2011 la ora 17:45

Fiica Mea, credința ta este pusă la încercare în fiecare oră a zilei, fără încetare, când cei din exterior te presează să respingi aceste Mesaje. Tot timpul va fi așa. A sosit vremea să te obișnuiești... citește tot aici

Fiica Mea, credința ta este pusă la încercare în fiecare oră a zilei, fără încetare, când cei din exterior te presează să respingi aceste Mesaje. Tot timpul va fi așa. A sosit vremea să te obișnuiești cu acest chin. Poți să fii mai sigură acum ca niciodată că aceste mesaje sunt autentice și că provin de la Mine, Mântuitorul Dumnezeiesc al Omenirii, Isus Cristos.

Sunt întristat, când văd că în special credincioșii, care sunt atât de influențați de înșelător, refuză Cuvintele Mele Preasfinte, pe care Eu le ofer ca mărturie lumii.

Fiica Mea, ești destul de tare ca să ignori vocile care susțin că vorbesc prin împuterniciri primite din surse Dumnezeiești. Mulți profeți falși sunt prezenți astăzi în lume și ei nu sunt ceea ce pretind că sunt. Tu ascultă doar vocea Mea, așa cum ți-am mai spus. Nu ai nevoie de aprobarea altora ca să continui această misiune sfântă. Aceste volume cu Mesaje sfinte vor fi recunoscute cu timpul, ca fiind ceea ce sunt în adevăr. Să nu te lași niciodată influențată și ispitită de sufletele prost informate, cum că aceste mesaje n-ar fi de inspirație divină. Pentru că nu este adevărat. Ignoră minciunile cu care înșelătorul, satana, îți va ataca urechile. Fiica Mea, el vrea să oprească această muncă și va face totul ca să te împiedice să continui.

Ridică-te acum și vorbește prin puterea Duhului Sfânt care a fost revărsat peste tine, fiica Mea dragă. Tu ești un mesager ales să transmită omenirii, după cum am spus, Mesajele cele mai importante ale acestor timpuri. Mă faci așa de fericit cu puterea și curajul cu care te lupți împotriva atacurilor suferite din pricina satanei. Amintește-ți că trebuie să accepți această Misiune cu umilința așteptată de la tine. Primește-Mă în sufletul tău zilnic pentru a primi haruri speciale. Te iubesc, fiica Mea. Cerul se bucură că ai răspuns atât de repede Voinței Mele Sfinte.

Mântuitorul vostru, Isus Cristos am citit


131. Ateii și savanții vor spune că marele avertisment a fost o iluzie

Duminică, 03 iulie 2011 la ora 18:00

Fiica Mea multiubită, trebuie să-ți continui drumul, să privești drept înainte și să urmezi instrucțiunile Mele.

Nu te lăsa descurajată când cel rău te atacă în fiecare minut al zilei.

Concentrează-te doar... citește tot aici

Fiica Mea multiubită, trebuie să-ți continui drumul, să privești drept înainte și să urmezi instrucțiunile Mele.

Nu te lăsa descurajată când cel rău te atacă în fiecare minut al zilei.

Concentrează-te doar asupra Mea.

Trebuie să înveți a înțelege că timpul petrecut in compania Mea, mai ales la Adorație, este esențial ca să poți rămâne la înălțimea misiunii tale. Cât de mult timp petreci în rugăciune este la fel de important, deoarece cu cât vei petrece mai mult timp în dialog intim cu Mine, cu atât mai multe haruri vei primi. Dacă nu vei face asta, înseamnă că te lași deschisă în fața atacurilor Înșelătorului.

Fiica Mea, mulți ignoră Cuvântul Meu și nu vor să asculte. Aceasta are multe cauze. În prezent mulți copii și-au închis ochii față de adevărul existenței lor spirituale. Ei îmbrățișează lumea și tot ceea ce ea le oferă ca un substitut pentru Pâinea Vieții. De asemenea mulți se feresc de falși profeți, deoarece aceasta este epoca în care se ridică mulți astfel de profeți. Este confuzia pe care Satana vrea să o provoace pentru ca adevărații Mei mesageri să treacă neobservați. Deoarece smerenia este o cerință pentru vizionarii Mei aleși, ei nu se pot lăuda în fața lumii, pentru că nu este în firea lor.

Vizionarii falși însă se pun în permanență în lumina reflectoarelor. Ei se vor concentra pe propria persoană. Mesajele lor pot părea reale și sunt pline de un limbaj măiestrit, presărate cu pasaje din Sfânta Biblie acolo unde se potrivesc, dar vor fi două aspecte esențiale care vor dezvălui că ele răspândesc neadevăruri. Primul este că ei se vor situa în centrul mesajelor și se vor bucura de atenția pe care o primesc. Apoi aveți mesajele însele. Acestea vor fi confuze, greu de citit și nu vor avea un efect durabil asupra sufletului. Fiica Mea, din păcate Biserica înclină să îi ignore pe vizionarii adevărați, pentru că trebuie să arate responsabilitate în aceste probleme.

De aceea este mult mai simplu pentru Biserica Mea să sprijine mesaje care conțin citate din Biblie și să le declare autentice. Nu la fel de ușor le este să accepte simplitatea învățăturilor Mele, mai ales în zilele de azi când multe adevăruri sunt ascunse sub masca toleranței. Nu acceptă ușor nici când li se amintește de Sfârșitul Timpurilor, deoarece din cauza fricii și a ignoranței, slujitorii Mei sfințiți refuză să ia Cupa Mea și să acționeze responsabil.

Acesta este cel mai important moment din istoria lumii. Toate semnele au fost dăruite vizionarilor Mei în secolul care a trecut, însă slujitorii Mei sfințiți nu le iau în seamă și își ascund capul în nisip. Exact această perioadă este cea în care slujitorii Mei sfințiți trebuie să predice despre importanța revenirii Mele pe Pământ.

Ei trebuie să pregătească sufletele, reamintindu-le care sunt consecințele dacă nu se vor răscumpăra cât încă mai sunt pe Pământ, pentru că nu pot cere iertare după moarte. Îi chem acum pe slujitorii Mei sfințiți: de ce nu atrageți atenția credincioșilor în mod special asupra acestui fapt? De ce nu discutați activ despre ceea ce vor suferi copiii Mei în timpul marii Pedepse? Nu știți că mulți copii ai Mei își vor pierde sufletul din cauza Anticristului, care deja este pe Pământ și stă în culise gata să sară? Copiii Mei trebuie să înțeleagă că Marele Avertisment, cu toate că va fi un mare Act al Milostivirii, este totuși prima etapă a unui timp foarte dificil pentru toți copiii Mei. Pentru că după aceea, acei păcătoși înrăiți și discipoli ai Satanei, vor nega existența Mea.

Ateii vor spune că a fost o iluzie la scară planetară. Savanții se vor strădui să dea o explicație logică, dar nu va fi niciuna. În timpul aceasta, discipolii Mei vor fi sfâșiați în două. Multe milioane de oameni se vor converti, dar vor fi dezorientați de minciunile răspândite de Grupul Răului, de organizația Noii Ordini Mondiale – aducătoare de moarte – al cărei țel va fi să-i distrugă pe oamenii obișnuiți pentru câștigul lor financiar.

Copiii Mei, dacă nu vor rămâne suficienți oameni pe calea cea bună, atunci va fi imposibil de înlăturat impactul Pedepsei. Pentru că acela va fi momentul când Dumnezeu Tatăl va interveni ca să-i oprească pe păcătoși de la distrugerea creației Sale și a copiilor Săi. El va dezlănțui cutremure de o forță nemaiîntâlnită până atunci, pământul împreună cu vulcani în cele mai neobișnuite locuri vor fi aruncați în sus ca vapoarele pe marea furtunoasă, fără nicio ancoră care să le țină pe loc.

Vă rog, copiii Mei, lăsați ca Marele Avertisment să vă salveze pe toți. Acceptați că acest Miracol va ajuta la salvarea a milioane de oameni care altfel s-ar pierde. Dar acei care nu vor să-și schimbe viețile vor alege casa Satanei. Fără rugăciune nu este nici o speranță pentru ei, pentru că ei vor pierde cheia Noului Paradis pe pământ. În schimb, ei vor arde în focul iadului. Dacă ar ști unde îi duce această Cale a Răului, credeți că și-ar schimba felul de viață?

Copii, vă rog să îi ajutați spunându-le Adevărul. Dacă nu vor să vă audă, rugați-vă pentru salvarea sufletelor lor, pentru că este tot ceea ce puteți face pentru ei.

Mântuitorul vostru iubit, Drept Judecător și Rege al Milostivirii, Isus Cristos am citit


217. Timpul profeților falși trimiși de satana

Sâmbătă, 08 octombrie 2011 la ora 16:20

Fiica Mea multiubită, așa cum profeții Mei adevărați se manifestă în lume, la fel fac și falșii vizionari. Îi veți putea recunoaște analizând atent mesajele date lumii de către ei. Pentru că undeva în... citește tot aici

Fiica Mea multiubită, așa cum profeții Mei adevărați se manifestă în lume, la fel fac și falșii vizionari. Îi veți putea recunoaște analizând atent mesajele date lumii de către ei. Pentru că undeva în miezul lor veți vedea că Învățăturile Mele și Adevărul pe care-l conține Sfânta Scriptură au fost falsificate. Minciunile lor vor fi atât de subtile încât doar cei care cunosc cu adevărat Sfânta Scriptură vor fi în stare să le observe.

Luați aminte la orice sentimente de ură pe care acești vizionari le stârnesc între cei ce-i urmează, atunci când se luptă, divizează și despart familiile. Sectele care se nasc din activitatea unor astfel de vizionari se răspândesc acum în lume și stârnesc confuzie și neliniște printre credincioși.

Oriunde veți găsi Cuvântul Meu Sfânt, veți găsi și iubire. Mesajele Mele nasc iubire și armonie și vă vor atinge sufletul. Mesajele Mele vor spune mereu Adevărul și, deși uneori sunt directe și înfricoșătoare, vă sunt date vouă din iubire, copiii Mei.

Vizionarii falși vor prolifera mesaje care nu vor fi ușor de citit sau înțeles. În aparență, ele vor da o impresie de autoritate și vor trezi un sentiment de iubire. Totuși, nu vă vor aduce pacea în suflete. Astfel de vizionari – dintre care cei mai mulți nu sunt de la Dumnezeu – la început vă încântă, apoi vă controlează și în cele din urmă vă atrag într-un păienjeniș de minciuni și înșelăciuni.

Satana și armata lui îi vor influența pe acești vizionari. El poate să-i atace chiar și pe vizionarii adevărați atunci când le tulbură mintea îndemnându-i să se îndepărteze de Mine. Vă îndemn, copiii Mei, să fiți vigilenți în permanență.

Denunțați mesajele care într-un fel sau altul contravin învățăturilor Mele pentru că, dacă este așa, puteți fi siguri că sunt false.

Astăzi vorbesc lumii doar printr-un număr mic de vizionari și clarvăzători autentici. Sunt mai puțin de douăzeci și mai puțini decât credeți. Fiecare dintre ei a primit o altă misiune, dar veți recunoaște vocea Mea și îndrumările Mele. Toate mesajele lor vor avea scopul de vă încuraja să acționați pentru a vă pregăti sufletele.

Oricărei acțiuni încurajate de către cei care se numesc vizionari și clarvăzători, care par ciudate sau care încurajează adepții lor la acțiuni care nu presupun dragostea față de aproapele, să-i întoarceți spatele.

La aceste lucruri trebuie să fiți atenți pentru că acesta este timpul profetului mincinos, care în curând va deveni cunoscut în lume. Este și era multor falși profeți trimiși de înșelător în lume, pentru a provoca confuzie și întuneric în suflete.

Iubitul vostru Isus am citit


231. Profeții falși încearcă să distragă atenția de la Cuvântul Meu Sfânt

Miercuri, 26 octombrie 2011 la ora 15:30

Multiubita Mea fiică, spune-le te rog copiilor Mei să fie prevăzători față de vizionarii falși care vorbesc în numele Meu, dar promovează cuvinte care nu provin de pe buzele Mele.

Mulți dintre acești... citește tot aici

Multiubita Mea fiică, spune-le te rog copiilor Mei să fie prevăzători față de vizionarii falși care vorbesc în numele Meu, dar promovează cuvinte care nu provin de pe buzele Mele.

Mulți dintre acești pretinși vizionari, care în aparență sunt Catolici, exprimându-se în conformitate cu aceasta și cu alte doctrine Creștine, sunt de fapt adepți ai New Age.

Adepții New Age se vor infiltra acum în lume ca să-i convingă pe copiii Mei că au fost trimiși în lume să promoveze Cuvântul Meu Sfânt. Cuvintele lor par să fie adevărate. Exprimarea lor va fi sofisticată, afectuoasă, bine gândită, dar va fi o minciună.

Aceasta este era în care profeți falși vor ieși la iveală și multora dintre copiii Mei le va fi greu să facă distincție între Adevăr și minciună.

Tu, fiica Mea, ești acum ținta acestor vizionari falși, care încearcă să-ți distragă atenția de la cuvântul Meu Sfânt. Nu permite ca acest lucru să se întâmple, pentru că altfel copiii Mei vor fi absorbiți într-un întuneric din care cu greu vor mai putea ieși.

Nu uita că profeții falși sunt tot copiii Mei, de aceea roagă-te pentru ei. Din păcate ei au fost îndrumați să creadă într-o ierarhie și o dimensiune a universului, care nu există.

Fii prudentă față de cei care se referă la maeștrii inițiați, sau care vorbesc despre o eră a luminii în care Dumnezeu Tatăl, este văzut sub un alt aspect. Aceste suflete nu de la Mine primesc călăuzirea. Ele expun credințe induse de către înșelător. În multe cazuri aceste suflete rătăcite cred că primesc mesaje divine. Așa lucrează diavolul. Cuvintele lui blânde, liniștitoare vor compune o litanie rece, goală, dar convingătoare. Aceste cuvinte nu vin de la Dumnezeu cel Preaînalt.

Așa cum v-am spus înainte, Eu vorbesc cu lumea într-un mod simplu. Nu am nevoie de un limbaj pitoresc, ce pare că provine de la o voce rece, superioară. Eu nu încerc să creez teamă în sufletele voastre. Pur și simplu încerc să vă conduc la Adevăr și la importanța iubirii aproapelui.

Cât de greu vă este vouă, copii, în aceste vremuri tulburi.

Rugați-vă, rugați-vă, ca să nu deveniți victimele minciunilor răspândite de falșii profeți. Dacă mesajele lor par a fi născocite, sunt greu de înțeles și nasc teama în sufletele voastre, ele nu sunt de la Mine.

Copii, ațintiți-vă atenția doar asupra Mea. Am multe să vă spun. Nu vă lăsați distrași nici măcar pentru un minut, căci asta vă va împiedica să salvați sufletele care au atâta nevoie de rugăciunile voastre.

Al vostru Isus am citit


232. Așteptați acum glorioasa noastră reunire

Miercuri, 26 octombrie 2011 la ora 22:00

Multiubita Mea fiică, nu trebuie să te frămânți din cauza atacurilor constante venite din partea vizionarilor falși împotriva mesajelor Mele.

Tu trebuie să știi de acum că atunci când vorbesc cu mesagerii... citește tot aici

Multiubita Mea fiică, nu trebuie să te frămânți din cauza atacurilor constante venite din partea vizionarilor falși împotriva mesajelor Mele.

Tu trebuie să știi de acum că atunci când vorbesc cu mesagerii Mei aleși, ei vor fi întotdeauna ținta urii. Când ești atacată, amintește-ți că și Eu sunt contestat. Cuvântul Meu Sfânt este disecat, analizat, pus sub semnul întrebării, criticat și declarat nevrednic să vină de pe buzele Mele.

Vai, cât de puține lucruri știu ei, copiii Mei! Teama și suspiciunea îi orbesc în fața Adevărului. Veți fi de asemenea surprinși cât de ușor va fi contestat Cuvântul Meu, în favoarea unor mesaje false.

Pentru că Avertismentul este gata să se producă, Adevărul va fi în cele din urmă cunoscut de toți discipolii Mei. În aceasta etapă ei vor îmbrățișa Cuvântul Meu, pentru a-și sfinți bietele suflete. Cu ce bucurie îi voi primi și îi voi trage spre Mine, în timp ce lacrimile lor se vor amesteca cu ale Mele, în dragoste și uniune. Înainte de Avertisment vor continua să se îndoiască de Mine, dar nu Mă vor mai contesta după ce vor veni înaintea Mea. Pentru că după ce vor veni înaintea Mea și vor vedea dragostea pe care o am pentru ei, nu vor mai dori să Mă părăsească, nici pentru o clipă, atât de adâncă va fi uniunea noastră.

Așteptați acum glorioasa noastră reunire.

Al vostru Isus am citit


317. Slujitorii Mei sfinți, veți fi conduși spre profetul fals

Marți, 17 ianuarie 2012 la ora 02:00

Scumpa Mea fiică iubită, a venit timpul când trebuie spus lumii să-și pregătească sufletele pentru Revenirea Mea pe pământ, așa cum a fost profețită.

Poporul Meu se va ridica să Mă salute, atunci când Voi... citește tot aici

Scumpa Mea fiică iubită, a venit timpul când trebuie spus lumii să-și pregătească sufletele pentru Revenirea Mea pe pământ, așa cum a fost profețită.

Poporul Meu se va ridica să Mă salute, atunci când Voi reveni, de data aceasta ca Rege al omenirii, să cer înapoi tronul Meu de drept. Voi cei care Îmi cunoașteți Glasul, trebuie să vă încredeți total în Mine.

Eu vă voi conduce pe calea Adevărului, încât cu toții veți deveni vrednici să intrați în Noul Paradis pe Pământ.

Respingeți glasul întunericului, care cu fiecare ocazie vă orbește și vă ispitește să-Mi întoarceți spatele.

Eu sunt iubitul vostru Mântuitor, care a murit o moarte cruntă pe cruce. Și totuși suferința Mea va continua până când voi salva toate rămășițele Bisericii Mele pământești.

Vin pentru a vă salva din nou. Lăsați-Mă să fac acest lucru fără obstacole.

Dintre voi, atât de multe suflete sunt surde la rugămințile Mele adresate omenirii pentru a se pregăti pentru Era de Slavă. Nu știți că vă iubesc?

Vin datorită Iubirii Mele pline de compasiune pentru fiecare dintre voi, nu doar ca să vă avertizez, ci și pentru a vă ajuta să vă pregătiți pentru acest mare moment.

Sunt conștient că unii dintre voi cei care mă iubiți, și în special slujitorii Mei sfințiți, sunt circumspecți, căci pot apărea falși profeți. Aceasta este foarte important. Veniți la Mine și cereți-Mi să vă umplu cu Duhul Sfânt, pentru ca Adevărul să vi se poată revela.

Dacă nu vă întoarceți către Mine, atunci nu veți fi în stare să înțelegeți ce aștept de la voi.

Veniți la Mine. Ascultați-Mă. Veți suferi foarte tare, întrucât satana nu vă va lasă nici o clipă de liniște.

El știe foarte bine că Mă fac acum cunoscut nu doar prin Maria, profetul timpurilor din urmă, ci și prin multe alte suflete. Acele suflete alese de Mine ca mesageri ai timpurilor din urmă, vor fi cele pe care slujitorii Mei sfințiți le vor împiedica cel mai mult.

Din nefericire, veți fi conduși de înșelător către profetul fals și acoliții lui, care scuipă peste tot numai minciuni și nedreptăți.

Fiți foarte atenți, cei care vă grăbiți să îi condamnați pe mesagerii Mei. Voi, slujitorii Mei sfințiți, sunteți primele ținte ale înșelătorului.

Mintea voastră va fi prima care va fi bulversată. Iar atunci Îmi veți întoarce spatele Mie, Mântuitorul vostru Dumnezeiesc, și apoi veți conduce poporul Meu într-o direcție greșită.

Fără să vreți, îi veți împiedica să audă Adevărul venit de pe Buzele Mele Dumnezeiești.

Voi îi veți lăsa pe copiii Mei să flămânzească, deși această hrană le este indispensabilă pentru creșterea spirituală.

Trebuie să știți acum că ultimele timpuri sunt asupra voastră. Nu risipiți timpul care vă stă la dispoziție trăind într-un vid de minciuni și confuzie.

Bătălia a început, și ce a rămas din Biserica Mea va fi salvată în timp ce mărșăluiește împreună cu Mine spre Regatul Meu de Slavă.

Rugați-vă ca nici un suflet să nu rămână în urmă.

Rugați-vă și pentru ca voi, slujitorii Mei sfințiți, să nu fiți responsabili pentru îndepărtarea copiilor Mei de Adevăr, de Lumină, de Mântuirea la care au dreptul.

Urmați-Mă și ajutați-Mă să salvez suflete.

Iubitul vostru Mântuitor, Isus Cristos am citit


359. În noul paradis, nu va fi moarte, nici boli, nici păcate

Vineri, 24 februarie 2012 la ora 15:30

Prea iubita Mea fiică, să nu uiți niciodată că în ciuda Avertizărilor Mele aspre către omenire, simt în Inimă o Iubire deosebită pentru toți copiii Mei.

E important acum să purific Pământul, căci dacă M... citește tot aici

Prea iubita Mea fiică, să nu uiți niciodată că în ciuda Avertizărilor Mele aspre către omenire, simt în Inimă o Iubire deosebită pentru toți copiii Mei.

E important acum să purific Pământul, căci dacă M-aș întoarce în acest moment, el n-ar fi pregătit să pășesc pe el.

Când omenirea se va curăța, vor rămâne doar aceia care Mă iubesc pe Mine și pe Tatăl Veșnic.

Generația Mea aleasă va fi cu Mine până în vecii vecilor. Acest Paradis va oferi 1000 de ani de Pace, Iubire și Armonie.

După această perioadă va avea loc a doua înviere din morți.

Numai atunci va putea fi oferită viața veșnică tuturor sufletelor cu Lumina Lui Dumnezeu strălucind în ele.

De ce șovăi, fiica Mea? Nu știi că aceste profeții au fost deja prezise? Să nu înțeleagă nimeni greșit. Voi, copiii acestei generații, veți primi darul vieții în Paradisul Nou, care este mai frumos decât acela pe care L-am creat pentru Adam și Eva.

Nu va mai exista vârstă, omul va trăi în pace cu familia sa, generații la rând.

Multă iubire și multă bucurie vor fi evenimente zilnice. In sfârșit, veți trăi pacea adevărată și veșnică în sufletul vostru.

De ce n-ar fi posibil? Acesta este Pământul pe care l-a preconizat Tatăl, a cărui Voință Dumnezeiască se va împlini pe Pământ, precum în Cer.

Bucurați-vă cu toții. Noul Paradis este de salutat cu emoție și anticipare.

Acolo nu va mai fi moarte. Nu vor fi boli. Nu va fi păcat. Veți primi darul bucuriei veșnice.

Rugați-vă pentru aceia care din cauza neascultării vor pierde orice drept la moștenirea cuvenită, pe care Tatăl Meu Veșnic a plănuit-o de la începutul timpurilor.

Iubitul vostru Isus am citit