Au fost găsite 25 mesaje conform filtrelor de căutare.

307. Dumnezeu Tatăl: Dragii Mei copii iubiți, aveți în fața voastră un viitor glorios

Duminică, 08 ianuarie 2012 la ora 02:04

Eu sunt Împăratul întregii Creații. Eu sunt Alfa și Omega. Toată umanitatea Mă va cinsti pe Mine. Scumpa Mea fiică, timpul pentru ca umanitatea să mă cinstească pe Mine, Tatăl ei Ceresc, în toată Gloria... citește tot aici

Eu sunt Împăratul întregii Creații. Eu sunt Alfa și Omega. Toată umanitatea Mă va cinsti pe Mine. Scumpa Mea fiică, timpul pentru ca umanitatea să mă cinstească pe Mine, Tatăl ei Ceresc, în toată Gloria Mea, în sfârșit este foarte aproape.

Rugăciunile copiilor Mei iubiți, slujitorii Mei smeriți, salvează multe suflete și marea parte a omenirii de forțele întunecate care acoperă pământul.

Iată, spun tuturor discipolilor smeriți și celor care cred în Mine, Creatorul întregii omeniri: uniți-vă! Trebuie să vă uniți ca să fiți o forță, și împreună să Mă cinstiți pe Mine, Tatăl vostru.

Trebuie să vă rugați în unitate pentru convertirea globală. În 10 mai 2011, Duhul Meu cel Sfânt s-a revărsat peste lume. Încă de atunci a stârnit multe suflete bune să vestească Cuvântul Meu.

Acum, când puterea satanei se tot diminuează, el va ataca cât mai multe suflete posibil. Cele mai rele atacuri vor lovi Biserica Mea și pe toți cei care Mă cinstesc pe Mine, pe Tatăl lor Ceresc.

Credința Bisericii Mele va continua să slăbească, dar credința celor care se închină în fața Mea va avea influență asupra gândirii creștinilor buni de pretutindeni și-i va aduce mai aproape de Mine.

Între copiii Mei se vor isca multe confuzii. Toți cei care sunteți distrași de la rugăciunile către Mine, Dumnezeu cel Preaînalt, auziți rugămintea Mea adresată umanității:

Nu permiteți nimănui să vă distragă de la Adevărul Cuvintelor Mele Sfinte pe care le-am dat omenirii pentru salvarea sufletelor.

Nu permiteți nimănui să vă împiedice a vă ruga pentru acele sărmane suflete care au fost prinse de satana.

Uniți-vă ca unul, copiii Mei, și rugați-vă încă o data pentru Îndurare. Rugăciunile voastre Îmi dau ajutorul de care este nevoie pentru salvarea celei mai mari părți din omenire.

Tu, fiica Mea, ești profetul ultimelor timpuri, care va suferi cel mai mult. Datorită acestei misiuni tu primești ultimele mesaje de acest fel pentru omenire, și de aceea vei fi prima țintă a lui satana și a acoliților săi.

În prezent, în lume sunt mulți profeți care au primit o misiune sfântă consfințită de către Mine, pentru a ajuta la călăuzirea umanității.

După ce-ți vei încheia misiunea, nu voi mai trimite pe nimeni care să vestească Mesajele Mele, deoarece lumea aceasta, așa cum o știți acum, se va schimba pentru totdeauna.

Ca profet al timpurilor din urmă, vocea ta va fi respinsă în primul rând de către credincioși. Ei se vor opune cu agresivitate acestor Mesaje Divine, într-un mod care te va speria și te va umple de teamă.

Fiica mea, satana va ataca aceste biete suflete pentru a Mă răni. El a orbit deja inimile multor credincioși ai Mei în fața Adevărului.

El va răstălmăci adevărul în mintea celor care Mă cinstesc pe Mine, Tatăl Ceresc și pe Fiul Meu iubit, Isus Cristos.

Totuși, bucură-te, pentru că multe convertiri au fost deja înfăptuite în toată lumea cu ajutorul altor vizionari și profeți. Prin munca lor, multe evenimente catastrofale au fost deja înlăturate. Dar un anumit număr de pedepse se vor abate asupra lumii, pentru ca națiunile să se purifice.

Fiica Mea, puterea șarpelui va fi înfrântă, și asta curând. De aceea copiilor Mei nu trebuie să le fie teamă de viitor. Voi, copiii Mei, aveți un viitor glorios în față. Tot ce este necesar acum să faceți este să vă rugați pentru frații și surorile voastre și să vă încredeți total în Mine.

Deși Marele Avertisment, care se va întâmpla curând și pe neașteptate, va salva multe suflete, totuși încă mai este nevoie de multă rugăciune. Rugăciunile pe care le cer acum sunt în mod special destinate tinerilor din toate părțile lumii!

Aceștia sunt copiii prinși în capcana minciunilor lui satana. Ei sunt acei copii care își petrec marea parte a timpului într-o falsă idolatrie și trăiesc într-o lume ireală. Ei au cea mai mare nevoie de rugăciunile voastre. Uniți-vă, copiii Mei! Lăsați diferențele la o parte! Dezbrăcați-vă de haina mândriei! Cădeți în genunchi cu iubire și smerenie și cereți-Mi harurile de care aveți nevoie! Aceste haruri vor umple sufletele voastre cu Duhul Sfânt. Doar atunci rugăciunile voastre vor fi ascultate și își vor găsi răspunsul.

Al vostru iubitor Tată Ceresc,
Dumnezeu cel Preaînalt am citit


486. Luați aminte! Noua religie mondială va fi în aparență o organizație bună și sfântă, plină de iubire și de compasiune

Duminică, 08 iulie 2012 la ora 17:17

Draga Mea fiică mult iubită, marea apostazie despre care am vorbit se va accelera acum în lume.

Acum se întinde ca un văl asupra Bisericii Mele de pe pământ și, precum ceața, întunecă vederea ei.

Acesta... citește tot aici

Draga Mea fiică mult iubită, marea apostazie despre care am vorbit se va accelera acum în lume.

Acum se întinde ca un văl asupra Bisericii Mele de pe pământ și, precum ceața, întunecă vederea ei.

Acesta este timpul marii scindări a Bisericii Mele, care va fi împărțită în două tabere.

Pe de-o parte vor fi slujitorii Mei sfințiți credincioși, care urmează Învățăturile Mele și care nu se abat niciodată de la ele.

De cealaltă parte vor fi preoții și alți conducători în Bisericile Mele Creștine, care sunt sub influența lumii moderne și vor profana Legile Mele.

Ei se înclină sub presiunea oamenilor care le cer să dovedească toleranță în numele Lui Dumnezeu, modificând Legile lui Dumnezeu după pretențiile omenești.

Sunt plini de mândrie, aroganță și ambiții lumești. Pentru ei nu va însemna nimic dacă vor modifica Sfintele Sacramente doar ca să fie conforme agendei lor păcătoase.

Nu, ei vor înlesni ca în Biserica Tatălui Meu să fie comise fapte abominabile, și toate acestea în numele drepturilor civile și al toleranței.

Vor fi toleranți față de păcat și prin afișarea unor astfel de păcate în fața Locașului Meu Sfânt Mă vor îndurera, așteptând de la Mine să înghit aceste fapte josnice.

În curând ei vor șterge Sacramentele pentru ca asta să fie pe placul tuturor.

În locul lor vor fi organizate petreceri de celebrare și alte feluri de divertisment.

Aceasta va fi o nouă biserică mondială care se va mândri cu o clădire impunătoare la Roma, dar care nu Îl va slăvi pe Dumnezeu.

Această clădire, în văzul tuturor, va fi construită cu simboluri satanice secrete și va venera fiara.

Toate păcatele, care sunt scârboase în fața Tatălui Meu, vor fi cinstite public și milioane de oameni vor accepta aceste legi alterate ca și cum ele ar fi demne în Ochii lui Dumnezeu.

Slujitorii Mei sfințiți care vor rămâne credincioși și pe mai departe, vor trebui să celebreze în secret Sfânta Liturghie sau vor risca să fie închiși.

Ei se vor aduna în forță și, plini de Duhul Sfânt, vor continua să îi hrănească pe copiii lui Dumnezeu cu Hrana Vieții.

Ei trebuie să asigure ca Pecetea Dumnezeului celui Viu să fie oferită tuturor acelora pe care îi conduc.

Acum timpul pentru construirea Noii Biserici în cinstea bestiei, este deja foarte aproape.

Ea va fi construită în timpul dictaturii anticristului care va apărea în curând pe scena lumii, ca omul păcii.

Adunați-i pe toți discipolii Mei cât mai repede posibil. Preoților Mei, voi care recunoașteți Glasul Meu, trebuie să începeți pregătirea ca să puteți asigura Bisericii Mele de pe pământ puterea de a rezista în timpul prigonirii.

În timp vor fi gata pentru folosul vostru locurile de refugiu, deoarece Eu, deja de câtva timp i-am instruit pe discipolii Mei, ca să se asigure că ele vor servi scopurilor voastre.

Această prigonire va fi scurtă și voi veți supraviețui, deși va fi dureros pentru voi.

Luați aminte! Noua religie mondială va fi în aparență o organizație sfântă, plină de iubire și compasiune.

Ea va proiecta o imagine minunată despre toleranță și va preamări toate păcatele cunoscute Lui Dumnezeu. Va răstălmăci toate păcatele ca ele să pară că sunt acceptabile în Ochii lui Dumnezeu.

Dar voi trebuie să știți că astfel de fapte abominabile Îmi stârnesc dezgustul și vai de aceia care vor urma această cărare periculoasă ce duce la pieirea veșnică.

Păcatul va fi mereu păcat în Ochii Mei.

Timpul nu poate schimba asta. Regulile noi, doar pentru a servi împlinirii dorințelor păcătoase ale omului, nu vor fi acceptate niciodată de Mine.

Pregătiți-vă pentru aceasta mare înșelăciune pentru că este iminentă.

Isus al vostru am citit


538. Dacă aduceți slavă falșilor dumnezei și cereți o mare avere, bogății și alte daruri, doar pentru a vă satisface poftele, îl veți atrage pe Prințul Întunericului

Marți, 28 august 2012 la ora 19:30

Prea iubita Mea fiică, lumea și oamenii care trăiesc în ea sunt în faza de negare.

Ei nu cred în Adevăratul Dumnezeu, Tatăl Meu Veșnic.

Ei, cu miliardele, aleargă confuzi încoace și încolo și pășesc pe... citește tot aici

Prea iubita Mea fiică, lumea și oamenii care trăiesc în ea sunt în faza de negare.

Ei nu cred în Adevăratul Dumnezeu, Tatăl Meu Veșnic.

Ei, cu miliardele, aleargă confuzi încoace și încolo și pășesc pe cărări înfundate, căutând un dumnezeu căruia să-i poată oferi loialitate.

Problema legată de dumnezei, de dumnezeii falși pe care ei îi ridică pe un piedestal, este că acești idoli sunt creați de ei înșiși. Propria lor creație gândită astfel încât să se potrivească cu ideea lor despre cine ar trebui să fie Dumnezeu.

Acești dumnezei, și ei au creat sute de astfel de dumnezei, fiica Mea, sunt modelați de propria lor imaginație.

Acești dumnezei servesc doar unui singur scop și acesta este: să corespundă așteptărilor lor, născute din iubirea de sine, despre cum ar trebui să fie dumnezeul lor ideal.

Dumnezeii pe care îi creează sunt elaborați. Ei au sens în accepțiunea lor asupra dreptului divin al sufletelor lor. Aceste suflete cred că dumnezeii creați de ei le promovează drepturile la lucrurile miraculoase.

Pentru aceia dintre voi care nu acceptă Adevărul, Existența unui singur Dumnezeu Adevărat, să știți aceasta.

Doar Adevăratul Creator al umanității poate să vă dea libertatea voinței.

Tatăl Meu niciodată nu vă va forța sau nu vă va porunci să faceți ceva anume, pentru că asta este imposibil.

Când cereți dumnezeilor falși să vă dea bogății, să vă facă să aveți succes sau când căutați favoruri atunci deveniți egoiști.

Doar atunci când îi cereți lui Dumnezeu să vă dea daruri, potrivit cu Sfânta Lui Voință, abia atunci puteți într-adevăr să comunicați cu singurul Dumnezeu Adevărat.

Dacă aduceți slavă falșilor dumnezei și cereți o mare avere, bogății și alte daruri, doar pentru a vă satisface poftele, îl veți atrage pe Prințul Întunericului.

El așteaptă momentul în care să vă acorde astfel de favoruri. Nu-i deschideți ușa Regelui Minciunii căci aceasta vă va costa mult.

El vă va oferi astfel de cadouri lumești în schimbul sufletului vostru.

Al vostru Isus am citit


544. Numele Meu nu mai este venerat. Numele Meu este blestemat

Marți, 04 septembrie 2012 la ora 23:05

Mult iubita Mea fiică, Eu resimt durerea provocată de respingerea și ura umanității în fiecare moment al fiecărei zile.

Niciodată nu devine mai ușoară. Răstignirea Mea a fost doar începutul.

Chiar dacă... citește tot aici

Mult iubita Mea fiică, Eu resimt durerea provocată de respingerea și ura umanității în fiecare moment al fiecărei zile.

Niciodată nu devine mai ușoară. Răstignirea Mea a fost doar începutul.

Chiar dacă Răstignirea Mea a vestit mântuirea omenirii, Durerea Mea va continua până când satana va fi alungat.

În timp ce el este prezent și domnește peste tot pe pământ – ceea ce face și în acest moment - Durerea și Chinul Meu sunt fără de sfârșit.

Singura Mea consolare este bucuria pe care o simt când văd prezentă în lume dragostea adevărată și reciprocă a sufletelor pure.

Aceasta este dragostea care face posibilă păstrarea Luminii între zi și noapte. Pentru că, fără Lumina Mea, întunericul ar predomina douăzeci și patru de ore pe zi.

Dacă vreți, imaginați-vă Durerea Mea.

Aceia dintre voi care suferă de dureri și răni provocate de mâinile celor pe care-i iubesc, vor ști exact cum este Durerea Mea.

Când sunteți chinuiți cu cruzime, atât mental cât și fizic, de către cineva iubit, durerea este mai greu de suportat.

Chiar dacă știți că persoana care vă persecută este într-un întuneric groaznic, asta nu vă ușurează durerea. Dimpotrivă, mărește intensitatea și gravitatea suferinței voastre.

Acest lucru se datorează faptului că vă pasă încă de cei care vă chinuiesc, dar știți că ei suferă și nu sunt în stare să-și schimbe comportamentul.

Ei sunt într-un întuneric atât de intens, încât atunci când încerci să le explici ce au de făcut pentru a scăpa din întunericul lor, ei nu vor asculta.

Ei nu vor să asculte.

Nici nu doresc să se reînnoiască în duhul lor, pentru a vedea lumina, iubirea și bucuria pe care le-ar simți dacă doar v-ar asculta pe voi, singura persoană care îi iubește cu adevărat în ciuda defectelor lor, singura lor șansă de a respinge acest periculos nor întunecos ce le acoperă întregul suflet, pentru a deveni liberi.

Durerea respingerii este împovărătoare pentru Mine, Mântuitorul vostru, Fiul Omului.

Am îndurat o suferință fizică teribilă, care nu a fost adusă la cunoștința lumii în detaliu; tortura a fost atât de oribilă, pentru că Eu nu am dorit acest gen de simpatie.

Nu, Eu am căutat doar loialitatea, credința voastră, precum și bucuria și ușurarea de a ști că ați fost salvați de la osânda veșnică.

Dar de fapt omenirea știe cu adevărat de Darul pe care i l-am făcut?

Mulți merg la Liturghie, sau se împărtășesc cu vin la alte Biserici Creștine pentru a onora Darul Meu, dar nu înțeleg ce înseamnă acest lucru.

M-am dăruit în întregime în Trup, Minte și Suflet. Când primiți Împărtășania, trebuie să consumați Trupul Meu pe deplin, și nu doar să spuneți că îmi aduceți cinstire. Pentru că, fără Trupul Meu, Prezența Mea Reală, Eu nu pot lua în stăpânire sufletele voastre. Oare nu știți asta?

De ce respingeți adevăratul Meu Dar în modul în care a fost explicat apostolilor Mei? Că Euharistia este cu adevărat Trupul Meu?

Nu vă puteți imagina harurile pe care le-ați pierdut voi, familiile voastre și generații întregi, ca urmare a respingerii Puterii unui astfel de Dar.

Durerea Mea nu dispare niciodată. Eu plâng. Eu sufăr. Eu plâng atunci când sunt martorul păcatului atât de agresiv în lume, pentru că Numele Meu nu mai este venerat. Numele Meu este blestemat. Simt o puternică durere.

Tu, fiica Mea, în ultimele luni ai avut parte de aceeași durere. Am permis să te străbată acest atac al celui rău asupra ta. Acest sacrificiu oferit Mie de tine, ca suflet victimă, a fost greu, dar prin el ai învățat o lecție simplă.

Când deveniți victima unei suferințe crude prin mâinile altora, în Numele Meu, simțiți aceeași durere pe care o simt Eu, în același timp.

Durerea noastră se împletește, fiica Mea, în această uniune mistică. Ai acceptat de bună voie Chemarea Mea de a deveni un suflet victimă, cunoscând consecințele, deși era înspăimântător, în scopul de a salva suflete.

Acum, că aduci convertire, știi că atunci când suferința este necesară este pentru a se potrivi cu propria Mea suferință, care este și poate fi foarte traumatizantă și dureroasă.

Din cauza naturii tale umane, din când în când ai tendința de a lupta împotriva groazei pe care ai simțit-o, mai ales atunci când ai fi preferat chiar durerea fizică, provocată de cuiele bătute cu ciocanul în încheieturi, decât acest chin pe care ai fost rugată să-l înduri în Numele Meu.

Harurile Mele te-au ajutat să te supui acestor chemări la suferință. Ele ți-au dat puterea care ți-a permis să te ridici, să te aduni și să aduci laudă lui Dumnezeu. Pentru că acestea sunt harurile care te ajută să accepți suferința ca pe un Dar de la Dumnezeu, pentru a salva sufletele aflate în păcat de moarte.

Data viitoare când cineva vă provoacă chinuri, vă tratează cu cruzime și vă abuzează mental, dacă vă veți putea aminti acest lucru, copii, atunci veți putea depăși durerea.

Rugăciunea (75) a Cruciadei de Rugăciune: Îți ofer durerea, Isuse drag

"O, Isuse drag, îți ofer durerea și suferința mea, unindu-le cu Patimile pe care le-ai suferit în timpul Agoniei Tale pe Calvar. Fiecare abuz și atac verbal îndurat Ți-l ofer în onoarea Încoronării Tale cu Spini. Fiecare critică nedreaptă care mi s-a adus, o ofer în onoarea umiliri Tale în fața lui Pilat. Fiecare chin fizic îndurat de mine din partea celorlalți Ți-l ofer în onoarea Biciuirii Tale. Fiecare insultă care mi-a fost adresată o ofer în onoarea groznicei Tale torturi fizice, pe care ai îndurat-o cînd Ți-au sfâșiat Ochiul la Încoronarea cu Spini. Pentru fiecare dată când, imitându-Te, am împărtășit Învățătura Ta și am fost batjocorit în Numele Tău, lasă-mă să Te ajut pe drumul spre Golgota. Ajută-mă să scap de mândrie și să nu mă tem niciodată să afirm că Te iubesc, Isuse drag. Când totul pare fără de speranță în viața mea, ajută-mă să fiu curajos amintindu-mi că Tu ai permis să fii Crucificat într-un mod atât de josnic și crud. Ajută-mă să rămân în picioare și să fiu considerat un adevărat creștin, un adevărat soldat în armata Ta, umil și plin de remușcare în inimă, în amintirea jertfei pe care Tu ai făcut-o pentru mine. Ia-mă de mână, Isuse iubit, și arată-mi cum propria mea suferință poate să-i inspire pe alții, care gândesc la fel, să se alăture armatei Tale, ca suflete care Te iubesc. Ajută-mă să accept suferința și să Ți-o ofer ca pe un dar pentru salvarea sufletelor, în lupta finală împotriva tiraniei celui rău. Amin."

Suferința, fiica Mea, așa dificilă cum e, este un Dar pe care Eu îl folosesc ca să-l înmânez acelora în care Inima Mea se încrede, ca să pot salva sufletele.

Tu, fiica Mea, Mi-ai ușurat foarte mult suferința prin răspunsul tău. Însă va mai trece câtva timp până Mă voi elibera de Cruce.

Asta se va întâmpla doar atunci când voi salva, pe cât posibil, fiecare suflet ce trăiește astăzi pe pământ

Isus al vostru am citit


552. Comunismul, de care lumea occidentală s-a temut atâta vreme, prinde acum contur în secret printr-o alianță globală

Miercuri, 12 septembrie 2012 la ora 18:55

Mult iubita Mea fiică, doresc să cuprind țările creștine în Brațele Mele Sfinte pentru a le da putere, acum când suferă din cauza presiunilor exercitate asupra lor pentru a Mă respinge.

Creștinismul lor... citește tot aici

Mult iubita Mea fiică, doresc să cuprind țările creștine în Brațele Mele Sfinte pentru a le da putere, acum când suferă din cauza presiunilor exercitate asupra lor pentru a Mă respinge.

Creștinismul lor va fi contestat cu o înverșunare de care nicio altă religie nu va mai avea parte.

Alte religii nu vor fi persecutate în modul în care vor trebui să sufere cei ce Mă urmează.

Adevărul creștinismului poate fi pus la îndoială. El poate fi atacat și va fi cenzurat, dar un lucru nu se va schimba niciodată.

Există o singură cale către Casa Tatălui Meu. Această Cale sunt Eu, Isus Cristos, Mântuitorul omenirii.

Nu puteți ajunge la Tatăl Meu fără să acceptați Existența Mea.

Adevărul nu poate fi schimbat, oricât ați încerca să îl negați.

Minciunile vor fi descoperite în curând. Toate religiile vor deveni una, când Adevărul le va fi dezvăluit.

Legământul Tatălui Meu de a Mă trimite pe Mine, unicul Său Fiu, încă o dată, pentru a aduce întreaga omenire în Împărăția Tatălui Meu, acum se va împlini.

Chiar atunci când Adevărul va deveni evident, toți cei care încă mai stau la îndoială vor fi ispitiți să îi întoarcă spatele.

Vă implor, discipolii Mei, spuneți-le Adevărul acum.

Poate nu vă vor asculta, dar după Avertisment o vor face.

Bătălia împotriva creștinătății se înverșunează acum și mai mult.

Vă chem pe voi, toți creștinii, să vă apărați dreptul de a vă mărturisi credința față de Mine, Isus al vostru. Dacă nu veți face aceasta, veți fi sufocați și forțați să înghițiți minciuna comunismului.

Comunismul, de care lumea occidentală s-a temut atâta vreme, prinde contur în secret printr-o alianță globală între guvernele de pretutindeni.

Cei care, în națiunile voastre, s-au opus vehement față de ceea ce ei numeau un regim malefic, vor îmbrățișa acum comunismul.

În acel stadiu, ei vor controla tot ceea ce faceți, ceea ce mâncați, cât câștigați, dacă aveți sau nu o casă în care să locuiți și dacă puteți sau nu să vă practicați religia.

Să nu cedați niciodată. Niciodată să nu vă pierdeți speranța. Este important să fiți puternici în această perioadă de opresiune. Rugăciunea va fi armura voastră și vă va ajuta să perseverați.

Discipolii Mei trebuie să aibă încredere în Mine. Nu vă voi lăsa să suferiți pentru mult timp. Eu vă voi susține și această perioadă dificilă va fi scurtată.

Al vostru Isus am citit


587. Sunt timpuri grele, de singurătate, pentru numeroșii văzători și profeți, pentru că fiecare lucrează singur

Marți, 16 octombrie 2012 la ora 16:20

Mult iubita Mea fiică, atunci când spun că Mi-am trimis profeții în lume, aceasta înseamnă că fiecăruia i s-a dat o misiune diferită. Nu există două misiuni care să se încrucișeze.

Sunt timpuri grele, de... citește tot aici

Mult iubita Mea fiică, atunci când spun că Mi-am trimis profeții în lume, aceasta înseamnă că fiecăruia i s-a dat o misiune diferită. Nu există două misiuni care să se încrucișeze.

Sunt timpuri grele, de singurătate, pentru numeroșii vizionari și profeți, pentru că fiecare lucrează singur. Tu, fiica Mea, precum ți-am spus, ești ultimul profet. Oricine apare acum și pretinde că proclamă Cuvântul Meu după ce tu ai primit mesajele, nu are această autoritate de la Mine.

Multe biete suflete au decis să fie în centrul atenției și, în unele cazuri, denigrează aceste Sfinte Mesaje, date lumii pentru a ajuta la salvarea sufletelor.

Am venit să îi rog pe copiii lui Dumnezeu să asculte ceea ce am de spus, dar nu îi pot obliga să Mă audă.

Eu nu pot niciodată să poruncesc copiilor lui Dumnezeu să facă ceva, acest lucru nu este posibil pentru că lor li s-a dat Darul voinței libere.

Tot ce vă cer este să vă deschideți inimile și să permiteți Iubirii Mele să vă umple sufletele. Eu vreau ca toți, chiar și cei care comit acte condamnabile, să știe că îi iubesc. Astfel, salvarea voastră este prioritatea Mea. În orice caz, profețiile cuprinse în Cartea Apocalipsei au început să se desfășoare.

Aceia care ascultă îndrumările Mele și răspund la chemarea Mea pot salva multe suflete.

Dorința Mea este ca fiecare dintre voi să vină la Mine și să se bucure de Împărăția Noului Paradis.

Nu îi condamn pe păcătoșii înrăiți, nici nu vă cer vouă să îi condamnați, pentru că nu aveți acest drept. Dacă și atunci când condamnați pe un alt om, voi nu vorbiți în Numele lui Dumnezeu. Dacă îi încurajați pe unii să judece pe alți oameni condamnându-i, Mă respingeți pe Mine, Isus al vostru.

Vă chem pe toți să ascultați un singur glas acum. Glasul Meu este singurul asupra căruia trebuie să vă concentrați, dacă doriți să vă salvați pe voi, familiile, prietenii și vecinii voștri. Toate rugăciunile sunt necesare acum pentru a vă ajuta pe voi și pe cei dragi să se pregătească pentru Confesiunea Mea, Avertismentul.

Timpul este acum foarte aproape.

Al vostru Isus am citit


600. Aceia care înjosesc Cuvântul Meu dat ție, fiica Mea, Mă sfâșie pâna la os într-o durere agonizantă

Vineri, 26 octombrie 2012 la ora 18:00

Mult iubita Mea fiică, Împărăția Mea de pe pământ este gata să devină realitate.

Noua Împărăție, Noul Paradis promis de atâta timp de către iubitul Meu Părinte Veșnic, este cel mai mare Dar.

Secretul... citește tot aici

Mult iubita Mea fiică, Împărăția Mea de pe pământ este gata să devină realitate.

Noua Împărăție, Noul Paradis promis de atâta timp de către iubitul Meu Părinte Veșnic, este cel mai mare Dar.

Secretul pentru înțelegerea Noii Mele Împărății este misterul suferințelor Mele din Grădina Ghetsimani. Când am căzut la pământ, prosternat în fața Tatălui Meu, plângând cu durere, a fost din cauza pierderilor viitoare ale sufletelor care vor arde în flăcările iadului, în ciuda Jertfei Mele de pe Cruce.

Umilirea Mea prin mâna lui Pilat din Pont a fost dureroasă pentru Mine, nu datorită batjocoririi publice, ci pentru că știam că acele suflete vor fi pierdute pentru Mine. Și, astfel, am plâns cu lacrimi amare când îi priveam cum sunt înșelați de către satana, o forță a răului pe care ei nu o puteau vedea dar care infesta fiecare fibră a ființei lor.

Când tu, fiica Mea, Mă vezi îngrijorat, este pentru că am un motiv întemeiat. Plâng, de asemenea, pentru acele suflete care batjocoresc aceste mesaje. Ei nu se găsesc în postura de a fi în uniune cu Mine. Din cauza păcatelor lor de mândrie, de aroganță, de lipsă de cunoaștere și de smerenie, ei insultă Cuvântul Meu.

Apoi ei încearcă să împiedice inimile celor la care Eu vreau să ajung ca să îmbrățișeze Sfântul Meu Cuvânt.

Plâng, de asemenea, și pentru ei, pentru că ei nu știu ce consecințe serioase au acțiunile lor de trădare a Adevăratului Meu Cuvânt, așa cum este El prezentat acum pentru fiecare dintre copiii lui Dumnezeu.

Atât de multe suflete vor fi pierdute pentru că vor fi lipsite de Cuvântul Meu din cauza acțiunilor celor care spun că Mă reprezintă pe Mine.

Sufăr acum exact așa cum am suferit acea teribilă agonie când am acceptat batjocura celor care stăteau lângă tronul aurit al lui Pilat din Pont. Durerea pe care o sufăr acum prin tine, fiica Mea, nu este deosebită de cea de atunci.

Aceia care înjosesc Cuvântul Meu dat ție, fiica Mea, Mă sfâșie până la os, într-o durere agonizantă.

Au înfipt ultimele cuie în sufletul Meu plin de suferință, pe măsură ce încerc, încă o dată, să salvez specia umană de la distrugere.

Rugați-vă ca Tatăl Meu, în Milostivirea Sa, să fie tolerant cu aceste suflete care se străduiesc, prin mâna Înșelătorului, să facă neputincios Cuvântul Lui Dumnezeu.

Fiți atenți, copiii Mei, la cei care se opun cu vehemență Cuvântului Meu din aceste mesaje. Trebuie să vă rugați pentru sufletele lor.

Isus al vostru am citit


655. Astăzi voi revărsa asupra voastră această binecuvântare specială

Sâmbătă, 22 decembrie 2012 la ora 20:36

Mult iubita Mea fiică, ziua de Crăciun este darul Meu pentru omenire. Datorită acestei zile este posibilă viața veșnică pentru muritori.

Eu, Isus Cristos, Salvatorul acestei lumi, vă primesc pe voi, toți... citește tot aici

Mult iubita Mea fiică, ziua de Crăciun este darul Meu pentru omenire. Datorită acestei zile este posibilă viața veșnică pentru muritori.

Eu, Isus Cristos, Salvatorul acestei lumi, vă primesc pe voi, toți copiii lui Dumnezeu, în Împărăția promisă Mie de către Tatăl Meu.

M-am născut în taină, cunoscut doar de puțini. Nașterea Mea a schimbat viitorul. Promisiunea Mea a fost acceptată de către discipolii Mei. Ei știau că mă voi întoarce dar nu știau când. Ei au ascultat cu atenție Învățăturile Mele chiar dacă mulți nu erau oameni învățați. Erau săraci și duceau vieți simple și totuși ei au fost cei care M-au primit.

La fel este și acum, când vă pregătesc pentru a Doua Mea Venire. Sufletele care au pentru Mine o iubire simplă vor fi cele care își vor deschide inima chemării Mele. Iar cei care vor fi cu inimile smerite și cu sufletele pure vor deveni discipolii Mei din ziua de azi. Prin voi, la fel ca atunci când umblam pe acest pământ, vocea Mea va fi auzită și crezută.

Astăzi voi revărsa asupra voastră această binecuvântare specială. Eu îmi doresc ca voi să acceptați Binecuvântarea Protecției Mele prin această rugăciune a Cruciadei pentru întâmpinarea Mea, Mesia al vostru, când îmi voi dezvălui Noua Mea Împărăție.

Rugăciunea (90) a Cruciadei de Rugăciune: Recunoștință pentru Preaglorioasa Ta A Doua Venire

"O, Isuse al meu, îți ofer preamărire și recunoștință pentru Măreața Ta a Doua Venire. Tu, Salvatorul meu, Te-ai născut pentru a-mi da Viața Veșnică și pentru a mă elibera de păcat. Îți ofer iubirea mea, recunoștința mea și adorația mea, acum când îmi pregătesc sufletul pentru Marea Ta Venire. Amin."

Al vostru, Isus am citit


680. Desființarea tuturor semnelor care amintesc de Fiul Meu va însemna începutul sfârșitului

Vineri, 18 ianuarie 2013 la ora 19:30

Copiii mei, vremurile s-au întors pentru că păcatul continuă să se întindă peste tot. Cum păcatul va deveni acceptabil în inimile oamenilor, pământul va geme în agonie sub apăsarea întunericului.

Războiul... citește tot aici

Copiii mei, vremurile s-au întors pentru că păcatul continuă să se întindă peste tot. Cum păcatul va deveni acceptabil în inimile oamenilor, pământul va geme în agonie sub apăsarea întunericului.

Războiul mondial este orchestrat acum și în curând el va arăta urâțenia din inima liderilor mondiali, care sunt toți uniți ca printr-un cordon ombilical. Unul îl alimentează pe altul, însă în curând nici unul nu va rămâne lider în țara sa pentru că nu vor răspunde decât unui singur stăpân, anticristul.

Pentru mulți, lumea poate părea la fel, însă nu este așa. Din cauza răului adus de către demonii încarnați care umblă pe coridoarele puterii, toată omenirea va suferi. Puterea deținută de către acești lideri sclavi ai răului va face să dispară drepturile civile. Semnele se pot vedea deja. Curând drepturile civile vor fi abolite și voi va trebui să vă încredeți în Fiul Meu și să vă abandonați Lui, pentru a putea să rezistați în fața nedreptăților la care va trebui să fiți martori.

Desființarea tuturor semnelor care amintesc de Fiul Meu va însemna începutul sfârșitului. Odată ce aceasta se va întâmpla, veți ști că timpul pentru A Doua Venire este aproape.

Trebuie să vă păstrați în rugăciune, copilași, și să continuați să recitați Cruciada de Rugăciuni, pentru că ele sunt foarte puternice și vor ajuta la diminuarea suferințelor care sunt planificate de către grupul răului.

Pământul se va cutremura în locurile unde își au sediul acești lideri influențați de demoni. Mâna Dumnezeului cel Preaînalt va lovi pământul, însă mulți dintre cei care duc vieți în păcat pot fi salvați prin rugăciunile voastre.

Influența celui rău se poate simți acum în sânul Bisericii și printre cei care proclamă Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Ei sunt primele ținte ale celui rău și ale lui anticrist, care nu se va opri din acțiunile sale de distrugere a tuturor Bisericilor Creștine.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru ca armata lui Dumnezeu să rămână calmă și în pace. Veți deveni puternici doar când vă încredeți complet în Fiul Meu, cedându-i Lui voința voastră liberă. Atunci veți putea să rezistați acestor încercări.

Preaiubita voastră
Mamă Maica Salvării am citit


690. Ei vor suspina ușurați când vor realiza că au un viitor unde moartea nu există

Vineri, 25 ianuarie 2013 la ora 21:20

Preaiubita Mea fiică, Puterea Mea crește în inimile oamenilor acum, prin Puterea Duhului Sfânt. Chiar și sufletele reci și distante se vor converti, prin Darul pe care l-am revărsat peste omenire, dat... citește tot aici

Preaiubita Mea fiică, Puterea Mea crește în inimile oamenilor acum, prin Puterea Duhului Sfânt. Chiar și sufletele reci și distante se vor converti, prin Darul pe care l-am revărsat peste omenire, datorită răspunsului vostru generos la Chemarea Mea din Cer.

Nici o națiune nu va rata acceptarea Puterii Duhului Sfânt; nici o piatră nu va fi lăsată neîntoarsă; nici un preot ce a cunoscut Mesajele Mele nu le va ignora; nici un preaiubit discipol al Meu nu va rămâne neatins de noutățile pe care Eu le aduc. Chiar și cei care Mă resping se vor întoarce a doua oară, pentru a auzi Cuvântul Meu, deoarece Duhul Meu le atinge inimile.

Bucurați-vă, pentru că sunt doar doi ani de când Misiunea Mea a început și Cuvântul Meu este citit în peste două sute de țări, în aproape patruzeci de limbi. Voi continua să răspândesc Mesajele Mele, în fiecare limbă; printre bogați și săraci; printre atei și printre slujitorii Mei sfințiți.

Eu nu fac diferență între persoana care nu crede în Dumnezeu și cei care Mi s-au consacrat Mie, Isus al lor. Fiecare suflet este la fel de important pentru Mine, la fel ca și cei care îmi fac rău; cei care Mă trădează; cei ce Mă fac să plâng; cei care Mă asaltează; Mă răstignesc și Mă urăsc – Eu îi iubesc pe toți. De aceea, sunt răbdător. Știu că atunci când se vor cufunda în Adevăr, vor veni la Mine. Ei vor suspina ușurați atunci când vor realiza că au un viitor unde moartea nu există.

Aceasta este Promisiunea Mea și atunci când sunteți îngrijorați, chinuiți, abuzați și făcuți să păreți niște nebuni, acesta este singurul lucru asupra căruia trebuie să vă concentrați. Acest Nou Paradis este pentru voi toți. Atunci când luptați pentru salvarea sufletelor, păstrați această promisiune în inimile voastre.

Preaiubitul vostru Isus am citit