Au fost găsite 21 mesaje conform filtrelor de căutare.

317. Slujitorii Mei sfinți, veți fi conduși spre profetul fals

Marți, 17 ianuarie 2012 la ora 02:00

Scumpa Mea fiică iubită, a venit timpul când trebuie spus lumii să-și pregătească sufletele pentru Revenirea Mea pe pământ, așa cum a fost profețită.

Poporul Meu se va ridica să Mă salute, atunci când Voi... citește tot aici

Scumpa Mea fiică iubită, a venit timpul când trebuie spus lumii să-și pregătească sufletele pentru Revenirea Mea pe pământ, așa cum a fost profețită.

Poporul Meu se va ridica să Mă salute, atunci când Voi reveni, de data aceasta ca Rege al omenirii, să cer înapoi tronul Meu de drept. Voi cei care Îmi cunoașteți Glasul, trebuie să vă încredeți total în Mine.

Eu vă voi conduce pe calea Adevărului, încât cu toții veți deveni vrednici să intrați în Noul Paradis pe Pământ.

Respingeți glasul întunericului, care cu fiecare ocazie vă orbește și vă ispitește să-Mi întoarceți spatele.

Eu sunt iubitul vostru Mântuitor, care a murit o moarte cruntă pe cruce. Și totuși suferința Mea va continua până când voi salva toate rămășițele Bisericii Mele pământești.

Vin pentru a vă salva din nou. Lăsați-Mă să fac acest lucru fără obstacole.

Dintre voi, atât de multe suflete sunt surde la rugămințile Mele adresate omenirii pentru a se pregăti pentru Era de Slavă. Nu știți că vă iubesc?

Vin datorită Iubirii Mele pline de compasiune pentru fiecare dintre voi, nu doar ca să vă avertizez, ci și pentru a vă ajuta să vă pregătiți pentru acest mare moment.

Sunt conștient că unii dintre voi cei care mă iubiți, și în special slujitorii Mei sfințiți, sunt circumspecți, căci pot apărea falși profeți. Aceasta este foarte important. Veniți la Mine și cereți-Mi să vă umplu cu Duhul Sfânt, pentru ca Adevărul să vi se poată revela.

Dacă nu vă întoarceți către Mine, atunci nu veți fi în stare să înțelegeți ce aștept de la voi.

Veniți la Mine. Ascultați-Mă. Veți suferi foarte tare, întrucât satana nu vă va lasă nici o clipă de liniște.

El știe foarte bine că Mă fac acum cunoscut nu doar prin Maria, profetul timpurilor din urmă, ci și prin multe alte suflete. Acele suflete alese de Mine ca mesageri ai timpurilor din urmă, vor fi cele pe care slujitorii Mei sfințiți le vor împiedica cel mai mult.

Din nefericire, veți fi conduși de înșelător către profetul fals și acoliții lui, care scuipă peste tot numai minciuni și nedreptăți.

Fiți foarte atenți, cei care vă grăbiți să îi condamnați pe mesagerii Mei. Voi, slujitorii Mei sfințiți, sunteți primele ținte ale înșelătorului.

Mintea voastră va fi prima care va fi bulversată. Iar atunci Îmi veți întoarce spatele Mie, Mântuitorul vostru Dumnezeiesc, și apoi veți conduce poporul Meu într-o direcție greșită.

Fără să vreți, îi veți împiedica să audă Adevărul venit de pe Buzele Mele Dumnezeiești.

Voi îi veți lăsa pe copiii Mei să flămânzească, deși această hrană le este indispensabilă pentru creșterea spirituală.

Trebuie să știți acum că ultimele timpuri sunt asupra voastră. Nu risipiți timpul care vă stă la dispoziție trăind într-un vid de minciuni și confuzie.

Bătălia a început, și ce a rămas din Biserica Mea va fi salvată în timp ce mărșăluiește împreună cu Mine spre Regatul Meu de Slavă.

Rugați-vă ca nici un suflet să nu rămână în urmă.

Rugați-vă și pentru ca voi, slujitorii Mei sfințiți, să nu fiți responsabili pentru îndepărtarea copiilor Mei de Adevăr, de Lumină, de Mântuirea la care au dreptul.

Urmați-Mă și ajutați-Mă să salvez suflete.

Iubitul vostru Mântuitor, Isus Cristos am citit


354. De ce respingeți avertizările Mele care vă pregătesc pentru A Doua Mea Venire?

Marți, 21 februarie 2012 la ora 19:45

Prea iubita Mea fiică, cât suferi pentru numele Meu și al Tatălui Meu iubit.

Trebuie să fii puternică pentru că aceste mesaje vor stârni scandal în anumite cercuri, însă totodată vor și inspira și dărui... citește tot aici

Prea iubita Mea fiică, cât suferi pentru numele Meu și al Tatălui Meu iubit.

Trebuie să fii puternică pentru că aceste mesaje vor stârni scandal în anumite cercuri, însă totodată vor și inspira și dărui putere altor suflete.

Cuvântul Meu Sfânt a fost respins de către învățați, atunci când am trăit pe pământ.

Am fost respins ca un impostor de către preoții și oamenii care se considerau sfinți.

Cei care ar spune că acest tratament la care am fost supus este barbar, ar avea dreptate. Ar putea spune că oamenii care au trăit în acele timpuri au fost needucați, duri și răi. Ar putea spune că au fost cruzi în purtarea lor față de Mine, iubitul lor Mântuitor.

Unii ar putea spune că au fost ignoranți și nu au știut nimic despre Scripturi. Dar asta nu este adevărat. Deoarece oamenii care trăiesc azi în lume sunt mai învățați și mai informați, dar nu diferă de aceia.

Cei de la care v-ați aștepta, ca buni cunoscători ale Sfintelor Scripturi, să fie atenți la învățăturile ce le cuprind, sunt orbi și nu văd Adevărul.

Chiar dacă au înțeles pe deplin Sfânta Carte a Tatălui Meu, au omis să se pregătească pentru timpul Revenirii Mele.

Când cred ei că li se va acorda acest timp?

Timpul celei de-a Doua Veniri ale Mele pe pământ este foarte aproape.

Și totuși încă omenirea nu s-a pregătit pentru Venirea Mea.

Nici chiar slujitorii Mei sfințiți nu vorbesc în predici despre importanța acestui eveniment glorios. De ce?

Nu ați învățat nimic? Ce ar trebui să fac Eu?

Când credeți că aș putea veni și de ce credeți că acest timp nu este aproape?

Ce vă orbește și vă blochează urechile la auzul vocii Mele?

Dați-vă jos mantiile de aur și argint, bogăția voastră, și acceptați că fără Mine nu sunteți nimic.

Fără harurile Mele nu vă puteți pregăti sufletele pentru Reîntoarcerea Mea Glorioasă.

Tatăl Meu iubit trimite întotdeauna profeți ca să-i pregătească pe copiii Lui. El face asta încă de la începutul timpurilor.

De ce respingeți Avertismentele Mele, care vă pregătesc pentru a Doua Mea Venire?

Vă implor să Mă ascultați.

Eu nu vă pot porunci să ascultați, deoarece ați primit darul liberului arbitru.

Niciodată nu pot să vă forțez sau să vă poruncesc să acționați. Acest lucru este imposibil.

Tatăl Meu nu va interveni niciodată în alegerea voastră liberă.

Dar nici nu va ezita să vă avertizeze, să vă călăuzească și să vă umple sufletele cu haruri ca să vă facă mai puternici.

Celor cu inima deschisă le va da darul Duhului Sfânt.

Celor vinovați de mândrie, snobism religios și aroganță, li se va părea imposibil să-și deschidă inimile, pentru că lipsește din ei cea mai importantă însușire – umilința.

Fără smerenia și generozitatea inimii nu puteți să vă apropiați de Inima Mea Sfântă.

Veniți la Mine, copii. Lăsați-Mă să vă duc la turma Mea și astfel, ca un bun păstor, să vă conduc în siguranță.

Isus al vostru, Mântuitorul Omenirii am citit


359. În noul paradis, nu va fi moarte, nici boli, nici păcate

Vineri, 24 februarie 2012 la ora 15:30

Prea iubita Mea fiică, să nu uiți niciodată că în ciuda Avertizărilor Mele aspre către omenire, simt în Inimă o Iubire deosebită pentru toți copiii Mei.

E important acum să purific Pământul, căci dacă M... citește tot aici

Prea iubita Mea fiică, să nu uiți niciodată că în ciuda Avertizărilor Mele aspre către omenire, simt în Inimă o Iubire deosebită pentru toți copiii Mei.

E important acum să purific Pământul, căci dacă M-aș întoarce în acest moment, el n-ar fi pregătit să pășesc pe el.

Când omenirea se va curăța, vor rămâne doar aceia care Mă iubesc pe Mine și pe Tatăl Veșnic.

Generația Mea aleasă va fi cu Mine până în vecii vecilor. Acest Paradis va oferi 1000 de ani de Pace, Iubire și Armonie.

După această perioadă va avea loc a doua înviere din morți.

Numai atunci va putea fi oferită viața veșnică tuturor sufletelor cu Lumina Lui Dumnezeu strălucind în ele.

De ce șovăi, fiica Mea? Nu știi că aceste profeții au fost deja prezise? Să nu înțeleagă nimeni greșit. Voi, copiii acestei generații, veți primi darul vieții în Paradisul Nou, care este mai frumos decât acela pe care L-am creat pentru Adam și Eva.

Nu va mai exista vârstă, omul va trăi în pace cu familia sa, generații la rând.

Multă iubire și multă bucurie vor fi evenimente zilnice. In sfârșit, veți trăi pacea adevărată și veșnică în sufletul vostru.

De ce n-ar fi posibil? Acesta este Pământul pe care l-a preconizat Tatăl, a cărui Voință Dumnezeiască se va împlini pe Pământ, precum în Cer.

Bucurați-vă cu toții. Noul Paradis este de salutat cu emoție și anticipare.

Acolo nu va mai fi moarte. Nu vor fi boli. Nu va fi păcat. Veți primi darul bucuriei veșnice.

Rugați-vă pentru aceia care din cauza neascultării vor pierde orice drept la moștenirea cuvenită, pe care Tatăl Meu Veșnic a plănuit-o de la începutul timpurilor.

Iubitul vostru Isus am citit


460. Falsul profet nu va prelua doar conducerea Bisericii Catolice, el va dicta tuturor bisericilor creștine

Duminică, 10 iunie 2012 la ora 15:30

Draga Mea fiică iubită, îi chem pe toți discipolii Mei să dea dovadă de curaj în aceste timpuri.

Nu este momentul să cădeți la pământ și să plângeți. Este timpul să luptați pentru mântuirea voastră.

Chem... citește tot aici

Draga Mea fiică iubită, îi chem pe toți discipolii Mei să dea dovadă de curaj în aceste timpuri.

Nu este momentul să cădeți la pământ și să plângeți. Este timpul să luptați pentru mântuirea voastră.

Chem toate Bisericile Creștine, Clerul Meu și pe toți aceia care Mi-au consacrat viețile lor Mie, al lor Isus, să audă rugămintea Mea.

Niciodată să nu părăsiți Adevărul Învățăturilor Mele.

Niciodată să nu Mă părăsiți.

Niciodată să nu părăsiți Biserica Mea. Pentru că Eu sunt Biserica.

Niciodată să nu părăsiți Trupul Meu, pentru că Eu sunt Pâinea Vieții.

Niciodată să nu acceptați minciunile care vor fi răspândite în curând printre voi ca să alunge Biserica Mea de pe Pământ. A sosit vremea să vă pregătiți.

În curând vi se va cere să acceptați o nouă religie, care va fi o religie contrafăcută.

În curând vă vor sili să vă hrăniți cu ceva asemănător cu Preasfânta Euharistie, dar nu va fi Trupul Meu.

Va fi ceva gol și sterp și nu va fi purtător de Viață Adevărată.

Singura Sfântă Euharistie care există, este modul prin care Prezența Mea se face cunoscută în Jertfa Sfântă a Liturghiei, așa cum este ea acum.

Niciodată să nu vă îndepărtați de aceasta, chiar dacă veți fi obligați să o faceți, de către păgânii care vor prelua Bisericile Mele Creștine.

Ei vor profana Bisericile Mele și le vor transforma în locuri de divertisment și centre sociale.

Voi trebuie să urmați mereu regulile pe care le-am dat Apostolilor Mei, la Cina Cea de Taină.

Acum trebuie să vă asigurați că totul este pregătit, înainte să înceapă atacul; căci curând vi se va părea imposibil să urmați o credință falsă, impusă prin abominația care se pregătește.

Falsul Profet nu va prelua doar conducerea Bisericii Catolice, ci și a tuturor Bisericilor Creștine care se vor uni într-una.

Dar nu voi fi Eu, Isus Cristos, la temelia acestui Nou Templu. Acesta va fi un templu menit să înlocuiască Sfântul Scaun, spre cinstirea bestiei.

Acum luați seama la cuvintele Mele, pentru că în curând veți vedea Adevărul.

Aceia care sunt destul de curajoși ca să se împotrivească persecuției credinței lor, trebuie să se organizeze acum.

Celor care, însă, nu au destul curaj ca să lupte împotriva domniei anticristului și a Falsului Profet, vă spun să cădeți în genunchi și să Mă rugați să vă ajut.

Eu vă voi conduce prin noii Mei conducători care se vor ridica dintre voi și care vor fi îndrumați de cei Doi Martori ai Mei.

Enoh și Ilie, care sunt prezenți în Biserica Mea Creștină de pe pământ și în Casa lui Israel, în curând vor influența predicarea Evangheliei în lumea întreagă.

Nimic nu va opri răspândirea Adevărului.

Această perioadă de timp va fi grea, dar ridicați-vă și urmați Armata Mea de pe Pământ și astfel mai multe suflete vor fi salvate. Nu părăsiți turma pe care v-am dat s-o conduceți.

Nu vă temeți, deoarece doar urmând Calea Mea spre Viața Veșnică puteți să vă mântuiți.

Dacă urmați calea Falsului Profet, atunci nu numai că veți fi pierduți pentru Mine, ci veți conduce spre Iad suflete nevinovate.

Fiți curajoși, Slujitorii Mei sfințiți.

Acceptați că vremea revenirii Mele este foarte aproape. Nu aveți timp de pierdut.

Isus al vostru am citit


478. Fecioara Maria: Atâtea religii și doctrine false, născocite de imaginația omenirii, infestează acum pământul

Vineri, 29 iunie 2012 la ora 21:20

Copila Mea, un întuneric teribil se coboară asupra lumii pe măsură ce apostazia ce a pus stăpânire pe lume se adâncește.

Iubirea pentru Dumnezeu a fost aruncată deoparte.

Iubirea pentru Fiul Meu și-a... citește tot aici

Copila Mea, un întuneric teribil se coboară asupra lumii pe măsură ce apostazia ce a pus stăpânire pe lume se adâncește.

Iubirea pentru Dumnezeu a fost aruncată deoparte.

Iubirea pentru Fiul Meu și-a pierdut urma și locul ei a fost luat de iubirea de sine.

Lăcomia și iubirea pentru putere infestează sufletele pretutindeni și iubirea de sine este admirată și acceptată ca fiind calea cea corectă de a vă conduce viețile.

Copii, acesta este timpul în care trebuie să vă rugați pentru a ajuta la iluminarea sufletelor care sunt în întuneric.

Ei nu cunosc adevărul Jertfei Fiului Meu, și nici ce a însemnat teribila Sa Crucificare.

Darul Lui de Mântuire a fost aruncat la o parte ca și cum nici nu s-ar fi întâmplat. Apoi, cei care sunt conștienți de ceea ce a însemnat Moartea Lui pe Cruce au decis să caute alți dumnezei falși, care să le ofere pace. Dar nu vor atinge niciodată acea pace. Pacea sufletului poate fi atinsă doar prin rugăciune și fidelitate față de Fiul Meu. Doar cei curați și smeriți în inimă, care-și pun toată încrederea în El, pot avea viață veșnică.

Atât de multe religii și doctrine false, create de imaginația omenirii, infestează acum pământul.

Atât de mulți sunt ghidați de credințe false periculoase, încât vor duce sufletele pierdute în iad.

Copii, îngerii căzuți sunt pretutindeni. Fiți vigilenți, pentru că ei îi vor ținti în mod special pe aceia care mă onorează pe Mine, Mama voastră iubită, cu scopul de a vă tulbura.

Vă vor împiedica să vă rugați. Vor produce constant confuzie în mințile voastre despre Iubirea lui Dumnezeu. Vă vor distrage prin ispitele simțurilor. Pentru a le ține la depărtare este nevoie de multă rugăciune. Rozarul Meu este cea mai importantă protecție a voastră.

În acest timp, Fiul Meu va acorda multe haruri celor care Îl ascultă, Îl aud și acceptă aceste Sfinte Mesaje ale Lui date lumii.

El face asta pentru a vă da forță și perseverență în această misiune de salvare a umanității de la osânda eternă.

Copii, acceptați cu iubire aceste haruri, pentru că sunteți foarte speciali dacă ați fost aleși să-L urmați în aceste timpuri.

Ca și Rămășiță a Bisericii Lui de pe pământ, veți avea nevoie în orice moment de pâinea vieții, pentru că această călătorie nu va fi ușoară.

Aveți aici o Rugăciune specială a Cruciadei, care vă va păstra puternici în misiunea voastră.

Rugăciunea (63) a Cruciadei de Rugăciune: Păzește-mă pe această cale

"Iubita mea Mamă, Mama Salvării, Te implor roagă-te ca să primesc Hrana Vieții, necesară pentru a mă păzi pe această cale și a ajuta la salvarea tuturor copiilor lui Dumnezeu. Te rog, ajută-i pe toți cei care sunt înșelați de idoli și dumnezei falși, să-și deschidă ochii către Adevărul Răstignirii Fiului Tău pe Cruce, pentru a salva pe fiecare copil al lui Dumnezeu și a-i dărui fiecăruia Viața Veșnică. Amin."

Iubita voastră Mamă,
Mamă a Salvării am citit


486. Luați aminte! Noua religie mondială va fi în aparență o organizație bună și sfântă, plină de iubire și de compasiune

Duminică, 08 iulie 2012 la ora 17:17

Draga Mea fiică mult iubită, marea apostazie despre care am vorbit se va accelera acum în lume.

Acum se întinde ca un văl asupra Bisericii Mele de pe pământ și, precum ceața, întunecă vederea ei.

Acesta... citește tot aici

Draga Mea fiică mult iubită, marea apostazie despre care am vorbit se va accelera acum în lume.

Acum se întinde ca un văl asupra Bisericii Mele de pe pământ și, precum ceața, întunecă vederea ei.

Acesta este timpul marii scindări a Bisericii Mele, care va fi împărțită în două tabere.

Pe de-o parte vor fi slujitorii Mei sfințiți credincioși, care urmează Învățăturile Mele și care nu se abat niciodată de la ele.

De cealaltă parte vor fi preoții și alți conducători în Bisericile Mele Creștine, care sunt sub influența lumii moderne și vor profana Legile Mele.

Ei se înclină sub presiunea oamenilor care le cer să dovedească toleranță în numele Lui Dumnezeu, modificând Legile lui Dumnezeu după pretențiile omenești.

Sunt plini de mândrie, aroganță și ambiții lumești. Pentru ei nu va însemna nimic dacă vor modifica Sfintele Sacramente doar ca să fie conforme agendei lor păcătoase.

Nu, ei vor înlesni ca în Biserica Tatălui Meu să fie comise fapte abominabile, și toate acestea în numele drepturilor civile și al toleranței.

Vor fi toleranți față de păcat și prin afișarea unor astfel de păcate în fața Locașului Meu Sfânt Mă vor îndurera, așteptând de la Mine să înghit aceste fapte josnice.

În curând ei vor șterge Sacramentele pentru ca asta să fie pe placul tuturor.

În locul lor vor fi organizate petreceri de celebrare și alte feluri de divertisment.

Aceasta va fi o nouă biserică mondială care se va mândri cu o clădire impunătoare la Roma, dar care nu Îl va slăvi pe Dumnezeu.

Această clădire, în văzul tuturor, va fi construită cu simboluri satanice secrete și va venera fiara.

Toate păcatele, care sunt scârboase în fața Tatălui Meu, vor fi cinstite public și milioane de oameni vor accepta aceste legi alterate ca și cum ele ar fi demne în Ochii lui Dumnezeu.

Slujitorii Mei sfințiți care vor rămâne credincioși și pe mai departe, vor trebui să celebreze în secret Sfânta Liturghie sau vor risca să fie închiși.

Ei se vor aduna în forță și, plini de Duhul Sfânt, vor continua să îi hrănească pe copiii lui Dumnezeu cu Hrana Vieții.

Ei trebuie să asigure ca Pecetea Dumnezeului celui Viu să fie oferită tuturor acelora pe care îi conduc.

Acum timpul pentru construirea Noii Biserici în cinstea bestiei, este deja foarte aproape.

Ea va fi construită în timpul dictaturii anticristului care va apărea în curând pe scena lumii, ca omul păcii.

Adunați-i pe toți discipolii Mei cât mai repede posibil. Preoților Mei, voi care recunoașteți Glasul Meu, trebuie să începeți pregătirea ca să puteți asigura Bisericii Mele de pe pământ puterea de a rezista în timpul prigonirii.

În timp vor fi gata pentru folosul vostru locurile de refugiu, deoarece Eu, deja de câtva timp i-am instruit pe discipolii Mei, ca să se asigure că ele vor servi scopurilor voastre.

Această prigonire va fi scurtă și voi veți supraviețui, deși va fi dureros pentru voi.

Luați aminte! Noua religie mondială va fi în aparență o organizație sfântă, plină de iubire și compasiune.

Ea va proiecta o imagine minunată despre toleranță și va preamări toate păcatele cunoscute Lui Dumnezeu. Va răstălmăci toate păcatele ca ele să pară că sunt acceptabile în Ochii lui Dumnezeu.

Dar voi trebuie să știți că astfel de fapte abominabile Îmi stârnesc dezgustul și vai de aceia care vor urma această cărare periculoasă ce duce la pieirea veșnică.

Păcatul va fi mereu păcat în Ochii Mei.

Timpul nu poate schimba asta. Regulile noi, doar pentru a servi împlinirii dorințelor păcătoase ale omului, nu vor fi acceptate niciodată de Mine.

Pregătiți-vă pentru aceasta mare înșelăciune pentru că este iminentă.

Isus al vostru am citit


525. Păgânismul se extinde nestăpânit iar fascinația pentru ocult este încurajată

Joi, 16 august 2012 la ora 03:15

Prea iubita Mea fiică, Eu îi iubesc pe toți copiii lui Dumnezeu, dar din cauza nivelului întunericului așternut peste lume acum, Eu plâng cu îngrijorare pentru starea sufletelor lor.

Atât de puțini înț... citește tot aici

Prea iubita Mea fiică, Eu îi iubesc pe toți copiii lui Dumnezeu, dar din cauza nivelului întunericului așternut peste lume acum, Eu plâng cu îngrijorare pentru starea sufletelor lor.

Atât de puțini înțeleg Adevărul vieții lor viitoare, care îi așteaptă în Noua Eră a Păcii, în lumea care va veni, Lumea fără de sfârșit.

Dacă ar vedea-o, ar simți-o, ar savura-o și ar putea fi martori la dragostea și pacea care îi așteaptă, atunci s-ar ruga Mie în fiecare secundă implorându-Mă pentru dreptul de a intra în această Lume Nouă, Noua Eră, Noul Început.

Este starea perfectă de unitate pentru familiile lor și pentru toți frații și surorile lor. Aceasta nu este o promisiune goală. Este Paradisul creat pentru toți copiii lui Dumnezeu.

Îngerii căzuți care cutreieră lumea, caută pretutindeni suflete pentru a le seduce.

Ei folosesc violența, ura și alte tentații ca să încurajeze răspândirea păcatului atât de evident pretutindeni.

Pornografia este acum răspândită în cele mai subtile moduri pentru a seduce și pentru a încuraja păcatul.

Legile sunt măsluite și apoi introduse pentru a se asigura că păcatul este acceptat pretutindeni.

Chiar și Biserica Mea aprobă legi care îl ofensează pe Dumnezeu.

Va continua așa până când omenirea se va comporta precum animalele, fără simțul evlaviei.

Păgânismul se extinde nestăpânit, iar fascinația pentru ocult este încurajată pentru ca prin intermediul divertismentului să devină atrăgător pentru sufletele tinere.

Treziți-vă acum, ca să vă salvați sufletele, până nu e prea târziu.

Părinții trebuie să se ridice la unison și în acord cu dorința Inimii Mele să protejeze pe cei tineri, ale căror suflete sunt ținta principală a celui rău.

El știe cât de prețioase sunt sufletele tinere pentru Mine și le va căuta neîncetat.

Rugăciunea (73) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru sufletele tinere, pentru copii

"O, Isuse, ajută-mă să salvez sufletele tinerilor de pretutindeni. Ajută-i, prin harul Tău, să vadă adevărul existenței Tale. Adu-i către Inima Ta Sfântă și deschide-le ochii spre Dragostea și Milostivirea Ta. Salvează-i de focul iadului și, prin rugăciunile mele, fii Milostiv față de sufletele lor. Amin."

Al vostru Isus am citit


588. Valul schimbărilor va începe foarte curând

Miercuri, 17 octombrie 2012 la ora 12:30

Prea iubita mea fiică, valul de schimbări va începe foarte curând.

Atât de mulți oameni din lume vor înțelege în sfârșit sensul vieții lor, respectiv ceea ce este important și ceea ce nu este important... citește tot aici

Prea iubita mea fiică, valul de schimbări va începe foarte curând.

Atât de mulți oameni din lume vor înțelege în sfârșit sensul vieții lor, respectiv ceea ce este important și ceea ce nu este important.

Acest timp trebuie privit dinainte ca o perioadă de pregătire pentru Noul Paradis de pe pământ. Nu trebuie să vă fie teamă.

Acelora care Mă cunoașteți v-am spus că trebuie să vă încredeți deplin în Mine. Acelora care nu Mă cunosc, Adevărul le va fi revelat pentru prima dată.

Discipolii Mei trebuie să înceapă acum să recite Cruciada Mea de Rugăciuni, incluzând și rugăciunea cu numărul 43, pentru salvarea sufletelor în timpul Avertismentului, astfel încât reînnoirea pământului să se realizeze conform Voii Mele Sfinte.

Imediat ce Adevărul va fi revelat, Mesajele Mele Sfinte trebuie să fie răspândite peste tot. Când aceasta se va întâmpla, mulți vor fi avertizați cu privire la înșelăciunile cu care se vor confrunta în țările lor. Ei vor învăța cum să-l recunoască pe anticrist și vor fi capabili să se înarmeze împotriva chinului pe care el îl va provoca.

Acum este timpul pentru a vă uni cu Sfânta Mea Inimă.

Când sunteți în uniune cu Mine, voi veți fi protejați tot timpul.

Al vostru Isus am citit


629. Indiferent cât de importante ar fi pentru voi posesiunile voastre pământești, ele nu valorează nimic

Miercuri, 28 noiembrie 2012 la ora 19:40

Mult iubita Mea fiică, în timpul schimbărilor care vor izbucni foarte curând în întreaga lume, nimeni nu trebuie să uite că Dumnezeu a creat lumea și că numai de Mâna Lui și prin Puterea Lui, lumea se... citește tot aici

Mult iubita Mea fiică, în timpul schimbărilor care vor izbucni foarte curând în întreaga lume, nimeni nu trebuie să uite că Dumnezeu a creat lumea și că numai de Mâna Lui și prin Puterea Lui, lumea se va sfârși în modul pe care îl cunoști.

Niciun guvern, niciun conducător sau om nu pot controla existența omenirii ori moartea, pentru că doar Dumnezeu poate hotărî când sufletul părăsește trupul.

Indiferent cât de importante sunt pentru voi bunurile voastre pământești, ele nu valorează nimic. Cu toate acestea, mulți oameni își petrec toată viața urmărind visuri de faimă, bogăție și strâng bunuri materiale, care li se pot lua în orice moment.

De aceea aceste suflete, pentru care Eu simt o compasiune adâncă, suferă pierderea bogățiilor. Eu permit ca să fie dezgoliți de toate aceste bogății pentru ca să pot să îi purific.

Mulți oameni în lume au pierdut mult din cauza corupției și a organizațiilor lacome. Totuși, Eu permit această suferință, deși ei au nevoie să mănânce și să aibă un acoperiș deasupra capului.

Pentru că numai atunci aceste suflete se întorc la mine pentru ajutor. Aceasta este o formă de purificare, astfel încât omul să poată să vină smerit înaintea Mea, pentru că smerenia este o calitate esențială pe care trebuie să o aibă ca să poată intra în Împărăția Mea.

Nu vă temeți când vă veți afla în această postură. Va fi doar pentru o perioadă scurtă și este rezultatul acțiunilor voastre. În timp, totul va fi bine. Acest timp este dat ca să reflectați la viitorul vostru și la locul pe care îl păstrez pentru voi în Noul Meu Paradis.

Trebuie să vă câștigați dreptul de a merge împreună cu Mine. Timpul vostru pe pământ este trecător. Multe suflete care văd lumea ca pe un loc al minunilor materiale trebuie să înțeleagă că acestea nu sunt decât reflecții palide ale darurilor mărețe și extraordinare care vă așteaptă pe toți cei care veți trăi în Noua Eră Glorioasă.

Timpul vostru pe pământ este întrețesut cu suferință, nemulțumire, ură și disperare, din cauza prezenței satanei.

Deși voi nu îl puteți vedea, el și îngerii lui căzuți sunt peste tot, îndemnând, îmboldind și ispitind omenirea ziua întreagă.

Mulți oameni nu pot accepta existența lui și acesta este un fapt foarte îngrijorător. Totuși, mulți nu pot nega ura pe care o simt când sunt victima mâniei altei persoane. Ura nu poate veni decât dintr-o singură sursă. Nu este ceva care există de la sine. Ea se varsă din gura fiarei.

Sufletele care-și lasă deschise porțile, pentru că nu acceptă că există păcat, vor fi ținte ușoare pentru cel rău. Ele vor fi atrase în ispitele pe care acesta li le pune în față, de obicei prin păcate carnale. Aceste suflete sunt pradă ușoară și nu vor suferi cum suferă cei care îi opun rezistență. Sufletele care Mă iubesc pe Mine, Isus al lor, și care urmează Învățăturile Mele cu inima smerită, sunt cele asupra cărora cel rău se concentrează cel mai mult.

Acestea sunt sufletele asupra cărora satanei îi este foarte greu să biruiască. Acestea sunt sufletele care, prin rugăciunile și suferințele lor pentru Mine, îl fac să se ascundă și să urle în agonie.

Voi, cei care Mă iubiți, să știți că doar prin perseverență și răbdare puteți depăși strânsoarea pe care el o are și care slăbește cu fiecare oră care trece, din cauza acestei Misiuni.

Dacă și când veți fi atacați verbal, fără nici un motiv, sau când sunteți denigrați pentru Numele Meu, să știți atunci că rugăciunile voastre salvează suflete.

Vă rog să rămâneți tăcuți în timpul acestor atacuri, pentru că atunci când vă angajați în dispută cu cei care vă atacă, îi dați multă putere celui rău.

Rămâneți puternici, iubiții Mei discipoli, de dragul Meu. Eu vă voi susține și în curând suferința se va sfârși.

Iubitul vostru Isus am citit


638. Avertismentul îi va purifica pe copiii lui Dumnezeu pregătindu-i pentru a Doua Mea Venire

Sâmbătă, 08 decembrie 2012 la ora 11:40

Prea iubita Mea fiică, așa cum Tatăl Meu a pregătit lumea pentru Prima Mea Venire, tot așa face și acum, pregătindu-i pe copiii Săi pentru A Doua Mea Venire.

Tot Cerul s-a bucurat când M-am născut Eu,... citește tot aici

Prea iubita Mea fiică, așa cum Tatăl Meu a pregătit lumea pentru Prima Mea Venire, tot așa face și acum, pregătindu-i pe copiii Săi pentru A Doua Mea Venire.

Tot Cerul s-a bucurat când M-am născut Eu, pentru că ei știau că am fost trimis să salvez omenirea de osânda veșnică. Acum întreaga ierarhie a îngerilor și a sfinților se bucură pentru că se fac pregătirile ca lumea să fie gata să Mă primească pe Mine, Isus Cristos, Fiul Omului, încă o dată.

Doar Tatăl Meu știe datele, însă pot să vă spun că aceasta se va întâmpla nu prea mult după ce va avea loc Avertismentul.

Acesta este timpul pe care Tatăl Meu l-a așteptat cu răbdare. În sfârșit va putea să arunce în abis fiara și demonii ei care umblă pe pământ chinuindu-i pe copiii Săi.

Avertismentul îi va purifica pe copiii lui Dumnezeu pregătindu-i pentru a Doua Mea Venire.

Acesta este necesar deoarece astfel, mulți oameni vor căuta iertarea pentru păcatele lor, pe care altfel nu ar fi căutat-o.

Cutremurele, furtunile, inundațiile și vremea ieșită din tipare, toate se vor combina pentru a curăța pământul de otravă. Pământul, mările și aerul vor fi și ele purificate pregătind Noul Paradis, când Cerurile și Pământul se vor uni într-unul singur.

Totul este organizat cu atenție, conform Planurilor Dumnezeiești ale Tatălui Meu. Printre oameni se știe foarte puțin despre Legile Divine care guvernează Împărăția Tatălui Meu pe pământ și în Ceruri.

Multe vi s-au arătat, prin profeți și prin Învățăturile Mele. Totuși multe rămân un mister pentru voi. În timp, când misterele vi se vor revela, veți înțelege atunci motivele suferinței omenești.

Mulți dintre voi, unii savanți învățați, aderați cât de bine puteți la Legile pe care Eu vi le-am dat.

Să știți însă că Iubirea pe care o are Dumnezeu pentru copiii Săi depășește orice raționament teologic.

Același lucru este valabil și pentru sufletele simple care simt o iubire adevărată pentru Mine, Isus al lor iubit, fără a analiza de ce.

Punându-vă încrederea în Mine și acceptând că iubirea Mea este milostivă și răbdătoare, să știți că Eu voi împlini promisiunile făcute de Tatăl Meu.

Voia Sa Divină va fi în sfârșit îndeplinită. Doar Voia Sa poate asigura pacea între copiii Săi.

Această manifestare va face ca toata Creația Sa să Îl iubească, să accepte Iubirea Sa precum și darurile pe care dorește să le reverse asupra copiilor Săi. Lumea nu a întrezărit decât o fracțiune a minunilor create de Tatăl Meu.

Copiii Săi urmează să fie martori ai Adevăratei Slave a Împărăției lui Dumnezeu care-i așteaptă.

După multă durere și suferință, cauzate de ura adusă pe pământ de către îngerii căzuți conduși de satana, acum totul se va rezolva.

Bătălia de pe urmă va arăta distrugerea răului care va fi în sfârșit finalizată.

Avertismentul este un Miracol permis de Tatăl Meu pentru a se asigura că vor intra în Noua Mea Împărăție atât de mulți copii ai Săi, pe cât este posibil.

Din cauza apostaziei și a erorilor de doctrină care au fost răspândite de-a lungul ultimelor patru decenii de către unii slujitori sfințiți conduși în direcția greșită, acesta este unica modalitate de a uni rapid omenirea. Dimensiunea omenirii din aceste timpuri înseamnă că miliarde de oameni pot fi salvați prin acest Miracol al Iluminării Conștiinței.

Pe măsură ce timpul vă aduce mai aproape de Marea Strâmtorare, Eu, Mielul lui Dumnezeu, voi dezvălui omenirii adevăratul înțeles al conținutului Peceților date lui Ioan.

Cartea Adevărului este Cuvântul lui Dumnezeu care a fost dat deja omenirii până acum prin Cartea Tatălui Meu. Ea le reamintește copiilor lui Dumnezeu despre Adevărul pe care mulți deja l-au uitat. De asemenea va dezvălui unele dintre misterele Timpurilor din urmă, care au fost date lui Daniel, astfel încât voi toți să fiți pregătiți să intrați în Noul Paradis prin libera voastră voință.

Nu respingeți Adevărul, așa cum vi se dă acum, pentru că ați fi asemeni unui bolnav care refuză tratamentul pentru boala sa. Fără Adevăr nu veți fi deloc pregătiți să intrați în Noul Meu Paradis.

Al vostru Isus am citit