Au fost găsite 11 mesaje conform filtrelor de căutare.

367. Cartea Adevărului îți este revelată ție, cel de-al șaptelea profet al timpurilor din urmă

Luni, 05 martie 2012 la ora 15:30

Prea iubita Mea fiică, astăzi vin la tine pentru a te consola în această perioadă în care ești chinuită din toate părțile.

Trebuie să știi că Ioan a primit cartea nepecetluită – Cartea Adevărului – pentru... citește tot aici

Prea iubita Mea fiică, astăzi vin la tine pentru a te consola în această perioadă în care ești chinuită din toate părțile.

Trebuie să știi că Ioan a primit cartea nepecetluită – Cartea Adevărului – pentru ca lumea să-i audă conținutul acum în aceste timpuri.

Această carte a fost dată lui nepecetluită pentru că Pecețile fuseseră deja deschise. Apoi ele au fost închise pentru a nu fi revelate decât la sfârșit.

A sosit timpul ca tu să deschizi Cartea Adevărului, și să revelezi tuturor copiilor lui Dumnezeu cele cuprinse în ea, pentru a-și pregăti sufletele pentru viața cea veșnică.

Cartea Adevărului îți este revelată ție, cel de-al șaptelea profet al timpurilor din urmă.

Prin intermediul vocii tale, Adevărul va fi în sfârșit revelat iar misterele cuprinse în Cartea Apocalipsei vor fi prezentate unei lumi necredincioase.

Dar lumea nu va mai fi necredincioasă pentru mult timp. În ciuda apostaziei care îi va afecta nu numai pe credincioși ci și pe slujitorii Mei Sfințiți din cadrul bisericii, timpul Marii Confesiuni este aproape.

Imediat ce se va întâmpla aceasta, o mare convertire va avea loc în lume.

Apoi, cei convertiți vor fi flămânzi după Adevărul cuprins în cartea nepecetluită, care a fost promis lumii pentru aceste timpuri din urmă.

Tu ești mesagerul căruia i s-a încredințat sarcina nu doar de a pregăti lumea pentru ca oamenii să-și salveze sufletele, ci și de a anunța Domnia Mea.

Iubitul vostru Isus am citit


403. Eu, iubitul vostru Isus, niciodată nu aș putea submina propria Mea Biserică

Luni, 16 aprilie 2012 la ora 06:00

Prea iubita Mea fiică, îi chem pe toți copiii lui Dumnezeu și vă asigur că Eu, iubitul vostru Isus, niciodată nu aș putea submina propria Mea Biserică.

În schimb, nu mă voi retrage și nu voi privi pasiv... citește tot aici

Prea iubita Mea fiică, îi chem pe toți copiii lui Dumnezeu și vă asigur că Eu, iubitul vostru Isus, niciodată nu aș putea submina propria Mea Biserică.

În schimb, nu mă voi retrage și nu voi privi pasiv cum se destramă Biserica Mea prin mâna unei anumite secte care nu are nici un drept să exercite vreun rol în Sfântul Scaun.

Exact acesta este lucrul pe care încearcă să-l facă Profetul Fals și impostorii săi care îl idolatrizează pe satana. Ei doresc să dărâme Biserica Catolică și să o sfărâme în bucăți.

Aceasta este ultima revoltă a diavolului, prin care îl înfruntă pe Dumnezeu, Creatorul tuturor lucrurilor.

Acest plan al celui rău de a distruge Biserica Mea, a început să se desfășoare acum 100 de ani și s-a întețit începând cu anul 1967.

Mulți impostori din această sectă răufăcătoare, care îl adulează pe satana, au intrat în seminarii ca să poată pune piciorul în Vatican.

Influența lor, deși permisă de către Dumnezeu Tatăl, a fost limitată până acum. Acum că se apropie sfârșitul timpurilor, această stare de fapt se va schimba.

Această sectă de răufăcători va lupta acum cu toate armele ca să se asigure că aleg un înlocuitor Vicarului Meu, Papa Benedict al XVI-lea.

Toți aceia care îmi cunosc Învățăturile, vor vedea schimbările din celebrarea Sfintei Liturghii.

Vor introduce legi noi, lumești, care vor jigni Moartea Mea pe Cruce.

Mulți dintre discipolii mei zeloși vor vedea asta și îi va durea. Observațiile lor vor fi respinse și celebrarea multor Sacramente va fi oprită.

Din această cauză e nevoie de mai multă pregătire.

Le spun acelor catolici care vor fi necăjiți și vor dispera: vă rog, nu vă temeți, Eu sunt aici.

Chemați-Mă pe Mine, Iubitul vostru Isus, și să știți că nu trebuie să vă fie frică să răspândiți Adevărul Învățăturilor Mele.

Nu trebuie să vă temeți să întoarceți spatele ereziei.

Eu vă voi îndruma, vă voi apăra în timpul călătoriei voastre și veți fi conduși prin puterea Duhului Sfânt.

Iubitul vostru Mântuitor,
Isus Cristos am citit


463. Testul autenticității unui profet stă în rugăciunile pe care el le primește pentru a fi date omenirii

Marți, 12 iunie 2012 la ora 17:58

Draga Mea fiică iubită, trebuie să știi că Eu n-aș putea niciodată să-i condamn pe cei care spun că vin în numele Meu, dar de fapt nu o fac.

Eu îi iubesc pe toți copiii lui Dumnezeu, inclusiv pe falșii... citește tot aici

Draga Mea fiică iubită, trebuie să știi că Eu n-aș putea niciodată să-i condamn pe cei care spun că vin în numele Meu, dar de fapt nu o fac.

Eu îi iubesc pe toți copiii lui Dumnezeu, inclusiv pe falșii profeți, care au fost trimiși să creeze confuzie printre oameni în aceste timpuri.

Multe astfel de suflete sunt pline de iubire față de Mine și simt nevoia să-Mi devină și mai apropiate. Ele pot însă să-și imagineze, și asta nu din vina lor, că primesc mesaje divine. Voi trebuie să vă rugați pentru astfel de suflete. Nu trebuie să-i judecați niciodată.

Apoi sunt cei ce spun că vin în Numele Meu, dar care poartă însemnul fiarei. Ca lupi îmbrăcați în blană de oaie, ei au scopul de a prinde în capcană sufletele pure și de a le întina cu păcatul înșelăciunii.

Aceștia sunt falșii profeți periculoși, al căror scop este să răstălmăcească Adevărul Învățăturilor Mele, într-un mod în care să nu se observe aceasta.

Sub masca unei false umilințe, ei vă vor face să credeți o minciună în Numele Meu. Ei vă vor prezenta o mască înșelătoare a toleranței, și voi veți fi convinși că ei răspândesc Adevărul.

Testul autenticității unui profet stă în rugăciunile pe care el le primește pentru a fi date omenirii.

Convertirea se răspândește rapid, prin Puterea Duhului Sfânt, atunci când mesajele provin din Cer și ele cuprinde toate religiile și credințele pentru a le uni într-una singură.

Vă îndemn acum să vă rugați pentru acele suflete care au fost înșelate să creadă că le vorbesc voci din Cer. Rugați-vă pentru ele, ca să li se dea lor puterea de a căuta umilința, astfel încât să poată vedea Adevărul.

Rugați-vă ca aceste persoane să nu-și lase sufletele să fie folosite de înșelător pentru a crea confuzie printre copiii lui Dumnezeu.

Rugați-vă de asemenea pentru aceia care nu vorbesc în numele lui Dumnezeu, ci cu bună știință vorbesc în numele satanei. Și ei au nevoie de rugăciunile voastre, deoarece sunt folosiți fără milă de către satana ca mijloc de răspândire a minciunilor.

Iubitul vostru Isus am citit


799. Lumea se va bucura căci, odată cu Biserica Mea de la Roma, națiunile evreiești vor fi doborâte

Vineri, 17 mai 2013 la ora 14:02

Fiica Mea multiubită, îți dezvălui în intimitate Durerea și Mâhnirea Mea, căci retrăiesc, reînnoit, agonia pe care am îndurat-o în Grădina Măslinilor.

Atunci, Durerea Mea, provocată de cel rău care Îmi... citește tot aici

Fiica Mea multiubită, îți dezvălui în intimitate Durerea și Mâhnirea Mea, căci retrăiesc, reînnoit, agonia pe care am îndurat-o în Grădina Măslinilor.

Atunci, Durerea Mea, provocată de cel rău care Îmi arăta viziuni ale viitorului, a fost determinată de păgânismul care avea să se răspândească pe tot pământul în timpul vostru. Încă de pe atunci cunoșteam ura care există în lume față de Mine, Isus Cristos, așa cum poate fi ea văzută și acum.

Suferința Mea se agravează din cauza faptului că omenirea încă nu înțelege pe deplin Jertfa adusă de Mine pentru suflete. Răstignirea Mea a avut loc pentru salvarea fiecărei generații, inclusiv a celor din lumea de astăzi. Durerea Mea este mare în acest timp iar Suferința Mea se manifestă prin tine, fiica Mea, și alte suflete-victimă, pentru a-i putea salva pe cei mai nenorociți dintre voi.

Eu plâng cu lacrimi amare și inima Mea este grea, pentru că păcatul este răspândit în țările voastre prin intermediul legilor care vor forța suflete inocente să cadă în ispită. Nu numai că vor crede că acum păcatul poate fi justificat, deoarece legile din țările lor îl aprobă, dar vor fi acuzați chiar de încălcarea legii țării lor, dacă vor susține Sfântul Meu Cuvânt.

O, cât de înșelați sunteți! Cât de departe v-ați rătăcit de Mine! Cât de tare Mă jigniți! Aceia dintre voi care aveți responsabilitatea de a proclama Cuvântul Meu, ascultați-Mă acum. Datoria voastră este să păstrați Cuvântul Meu Sfânt în toate timpurile. Ați jurat să vă supuneți Cuvântului Meu și Învățăturilor Mele, așa cum au fost ele concepute la crearea Bisericii Mele de pe Pământ. Să nu vă abateți niciodată de la Adevăr. Pregătiți-vă sufletele, căci în curând veți fi obligați, împotriva voinței voastre, să Mă negați pe Mine în Sacramente. Trebuie să fiți vigilenți tot timpul față de marile schimbări care vă stau înainte.

Vă Chem pe voi, întreaga omenire, să răspundeți Vocii Mele, Vocii Adevărului, Vocii Iubirii, Vocii Învățătorului vostru. Curând Mă veți vedea. Atunci, vălul de pe ochii voștri va cădea iar Adevărul va deveni clar. Trebuie să știți că, după ce ziua Milostivirii Mele va sosi, foarte curând după aceea va avea loc Cea de-a Doua Mea Venire. Iar în timp ce tânjesc ca voi toți să vă întoarceți la Mine, plâng cu amărăciune pentru sufletele care sunt pierdute pentru Mine.

Trebuie să îi avertizez pe cei care vor încerca să mă oprească din salvarea sufletelor. Vă voi pedepsi, dacă veți continua să sfidați Cuvântul lui Dumnezeu. Nu Mă refer la aceste Mesaje, deși sunt întristat pentru că nu vreți să Mă ascultați, ci la abolirea Cuvântului Meu Sfânt în națiunile voastre.

Lumina se va lupta cu întunericul. Lumina lui Dumnezeu vă ține în viață. Întunericul vă distruge. Lumina Mea va deveni tot mai strălucitoare, până când Sfânta Mea Euharistie va fi interzisă. După aceea, lumina Mea se va estompa. Apoi Biserica Mea se va prăbuși și va părea că a murit. Lumea se va bucura căci, odată cu Biserica Mea de la Roma, națiunile evreiești vor fi doborâte. Aceasta va fi cea mai mare înșelăciune care va lovi omenirea, iar aceia care acceptă această formă rea de păgânism vor fi măturați de potop. Iar apoi, după ce focul va fi curățat pământul, Biserica Mea se va ridica din nou în deplinătatea gloriei sale. Acesta va fi sfârșitul pentru cei păcătoși care refuză Mâna Mea și începutul Vieții Veșnice pentru cei care Mă iubesc.

Al vostru Isus am citit


853. Planul său este de a ademeni sufletele într-o plasă de înșelăciuni lovind în inimile lor

Vineri, 19 iulie 2013 la ora 20:54

Fiica Mea mult iubită, doresc să dau niște explicații cu privire la Rămășița Armatei. Rămășița Armatei crește peste tot în lume în acest timp. Mulți care nu cunosc aceste Mesaje se adună deja în timp ce... citește tot aici

Fiica Mea mult iubită, doresc să dau niște explicații cu privire la Rămășița Armatei. Rămășița Armatei crește peste tot în lume în acest timp. Mulți care nu cunosc aceste Mesaje se adună deja în timp ce nucleul Bisericii Mele de pe Pământ se află în primejdia de a fi devorat.

Mulți cunosc Adevărul și văd încercările care se fac acum pentru a dilua Preasfântul Meu Cuvânt. Toți cei favorizați de Lumina Duhului Sfânt vor recunoaște spiritul răului pe măsură ce acesta înghite Biserica Mea. Spiritul răului vine acoperit într-un veșmânt de umilință. Planul său este de a ademeni sufletele într-o plasă de înșelăciuni lovind în inimile lor.

Amintiți-vă, planul Satanei este de a răpi sufletele. Apoi știți care sunt sufletele pe care caută să le prindă în capcană lui mai întâi. Va încerca mereu să-i distrugă pe aceia care Mă iubesc. Îi va ignora pe aceia pe care i-a infestat deja, căci pe aceia i-a distrus deja.

Să nu credeți niciodată că răul se manifestă în modul cel mai evident. Acest spirit al răului va ademeni suflete, luând o înfățișare umilă, blândă și grijulie, căci cum altfel ar putea fi convinse sufletele bune de minciuni?

Eu Sunt Salvatorul omenirii iar acum intervin pentru a vă aduce la Adevăr. Nimic nu Mă va opri, însă împotriva acestei Misiuni de salvare a lumii de la pustiire se va intenta orice act de răutate.

Pe măsură ce voi, iubiții Mei discipoli, pășiți înainte, veți fi trași înapoi de cei care cred că blasfemiați Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, când vă veți retrage în tăcere și nu veți cădea în capcanele demonilor pe care vi le vor pregăti, pentru a vă încuraja să apărați Cuvântul Meu, atunci vă vor ocărî.

Harurile date Rămășiței Armatei Mele vor fi discrete dar puternice iar, cu ajutorul Mamei Salvării, aceștia vor nimici bestia și cohorta sa.

Bătălia pentru suflete nu va fi plăcută, căci, să nu vă înșelați, adevăratele fețe ale vrăjmașilor lui Dumnezeu care afirmă că vin în Numele Său vor fi dezvăluite în timp așa cum sunt ele în realitate. Din păcate pentru mulți, aceștia nu vor putea vedea Adevărul și până să-și dea seama vor participa deja la ritualuri Satanice despre care nu vor ști nimic, într-atât de atent camuflate vor fi acestea.

Glasul Meu se face tot mai auzit printre voi, căci Eu nu Mă voi abate de la Planul Meu de a vă aduce Viață Veșnică. Nici un raționament uman care rezultă în condamnarea Cuvântului Meu Sfânt prin intermediul acestor Mesaje nu poate diminua Puterea lui Dumnezeu.

Ura voastră pentru Mine se va intensifica iar furia care vă va cuprinde sufletele vine de la Satana dar voi veți crede că vine de la Dumnezeu. Cum puteți fi atât de orbi? Ce fel de putregai a supurează în voi, încât vă face să încercați să faceți rău altora? Rugați-vă să nu-l întoarceți pe aproapele vostru împotriva Mea. Rugați-vă să cercetați Adevărul, înainte ca diavolul să ia în stăpânire sufletele voastre. El este foarte puternic iar acele suflete care au fost slăbite prin păcatul mândriei vor deveni vase voluntare în care va locui Satana cu îngerii săi decăzuți.

Treziți-vă, voi toți. Timpul pentru Cartea Adevărului să fie deschisă a sosit. Nu trebuie doar să deschideți paginile, trebuie să vă deschideți și inimile.

Al vostru Isus am citit


885. Mama Mântuirii: Va fi nevoie ca ei să găsească locuri de refugiu pentru a ține Liturghiile zilnice și Sfânta Euharistie

Sâmbătă, 17 august 2013 la ora 16:45

O, scumpii Mei copii, cât suferă Inima Mea pentru suferința care în scurt timp îi așteaptă pe preoții Bisericii Catolice !

Mulți slujitori prețioși ai Fiului Meu, a căror unică dorință este să-L slujească... citește tot aici

O, scumpii Mei copii, cât suferă Inima Mea pentru suferința care în scurt timp îi așteaptă pe preoții Bisericii Catolice !

Mulți slujitori prețioși ai Fiului Meu, a căror unică dorință este să-L slujească pe Dumnezeu și să aducă sufletele pe calea salvării, vor fi nevoiți să înfrunte încercări de o asemenea magnitudine încât de teamă, mulți vor ceda. Mulți vor fi orbi în fața Adevărului, vor accepta și se vor bucura de marile schimbări din Biserică, crezând în mod greșit că ele sunt pentru binele tuturor. Cei care vor recunoaște înșelăciunile prezentate Catolicilor, vor fugi. Temându-se pentru soarta lor, vor părăsi Biserica, căci vor fi prea slabi pentru a înfrunta asemenea răutate.

Acei preoți care refuză să accepte doctrina cea falsă vor fi acuzați de erezie și mulți vor fi mustrați public pentru că nu vor să li se supună celor în fața cărora răspund. Mulți vor fi excomunicați. Alții vor fi martirizați. Apoi vor fi cei care conduc Biserica – Biserica dată lumii de către Fiul Meu – în secret.

Va fi nevoie ca ei să găsească locuri de refugiu pentru a ține Liturghiile zilnice și Sfânta Euharistie. Ei vor fi conduși de Duhul Sfânt și vor fi urmați de Rămășița Armatei Fiului Meu, care va rămâne cu îndârjire loială Învățăturilor și Sacramentelor Lui, până în ultima zi.

Dacă aveți vreo îndoiala asupra validității acestui Avertisment, trebuie să înțelegeți că Eu, mama iubită a lui Cristos, voi fi folosită pentru a fi ascunsă adevărata intenție a acelor forțe care au intrat în Biserica Fiului Meu pe pământ. Eu voi fi folosită ca marionetă a Bisericii, pentru a distrage atenția oamenilor de la adevăratele intenții ale acestui grup meschin. Pentru a-i convinge pe copiii Lui Dumnezeu că ei rămân loiali adevăratului Cuvânt al lui Dumnezeu și tradițiilor Bisericii Catolice, vor crea ceremonii despre care ei vor spune că mă onorează pe mine. Vor folosi profețiile de la Fatima pentru a profana imaginea Mea, prezentând lumii o mare înșelăciune. Mă vor folosi pe mine pentru a pângări Biserica Fiului Meu și tot ce vor face va fi de-a-ndoaselea, în concordanță cu cererile celui rău.

Fiindu-le dată impresia că o onorează pe Mama Lui Dumnezeu, mulți Catolici vor fi conduși într-un fals sentiment de siguranță. Aceasta înseamnă că orice dubii pe care în mod obișnuit le-ar avea când văd noi modificări stranii aduse Liturghiei și Sacramentelor, vor fi uitate instantaneu. Cât de multă durere îmi aduc aceste lucruri! Imaginea mea va fi folosită deliberat pentru a-L insulta pe Fiul Meu.

Satana mă disprețuiește. Totodată îi este frică de Mine. Pentru a-L răni pe Fiul Meu, el, prin aceste suflete pe care le influențează, va face multe pentru a-mi defăima imaginea prin ritualuri secrete și liturghii negre. Statuia Mea va fi ornată cu simboluri satanice și în multe locuri, Eu voi fi pângărită de către grupurile Masonice care au preluat controlul.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă în fiecare zi, copilași, pentru puterea de a înfrunta cu curaj aceste răutăți. Nu vă fie teamă de ele. Acceptați faptul că armata lui satana controlează acum multe națiuni, în toate părțile lumii. După ce acceptați acest lucru, vă va putea fi dată puterea și hotărârea de care aveți nevoie. Când cereți aceste Haruri, prin Rugăciunile Cruciadei, puteți și veți ajuta la atenuarea acestor răutăți.

Iubita voastră Mamă, Mama Mântuirii am citit


891. Mama Mântuirii: Când se va anunța, anticristul va declara că este un creștin devotat

Vineri, 23 august 2013 la ora 14:09

Copila mea, cât de tare vor suferi Creștinii pe măsură ce boala păcatului înghite lumea peste tot sub numeroase forme.

Acum se organizează o încercare de a șterge orice urmă a Creștinismului iar aceasta... citește tot aici

Copila mea, cât de tare vor suferi Creștinii pe măsură ce boala păcatului înghite lumea peste tot sub numeroase forme.

Acum se organizează o încercare de a șterge orice urmă a Creștinismului iar aceasta îmbracă multe forme. Veți ști aceasta când creștinilor li se va refuza dreptul de a-și declara în mod public loialitatea față de Dumnezeu, însă orice altă religie care nu provine de la Dumnezeu va avea acest drept. Acestor credințe li se va acorda mult sprijin atunci când ele vor milita pentru dreptate, în numele drepturilor lor cetățenești. Acest lucru va face să se răspândească și mai mult păcatele care îi sunt odioase Tatălui meu.

Oamenii vor fi obligați să accepte păcatul în țările lor iar când Creștinii vor obiecta în fața acestor legi, aceasta se va considera un afront. Creștinii vor fi văzuți ca fiind de dreapta, lipsiți de caritate, și fără interes față de drepturile umane ale altora. Fiecare trăsătură a sufletului, care ar fi de dorit, precum a lăsat Tatăl Meu, va fi folosită ca paravan în eforturile lor de a justifica aceste răutăți în națiunile voastre.

Atunci când boala trupului pune stăpânire pe o comunitate, ea omoară mulți. Dar după o perioadă de mare suferință și multe decese, comunitatea rămasă în viață devine imună la această boală. Păcatul va cauza boala trupului în multe națiuni, pe măsură ce Mântuitorul omenirii va pronunța judecățile Peceților iar acestea vor fi revărsate pe pământ de către îngerii Domnului. Mulți vor muri, ca ispășire pentru răutățile omului. Această purificare va continua până când nu vor mai rămâne decât cei care sunt imuni față de moarte, din pricina iubirii lor pentru Dumnezeu.

Creștinii vor suferi enorm în numeroase feluri. Credința lor le va fi luată, iar în locul acesteia ei vor asista la o urâciune. Suferința lor, care a început deja, este aceeași cu cea resimțită de Fiul meu în acest timp. Apoi ei vor trebui să asiste la o scenă uimitoare, căci atunci când anticristul se va anunța, el va declara că este un Creștin devotat. El va folosi multe citate din Biblie în discursurile sale către lume. Creștinii, obosiți de suferința lor de până atunci, se vor simți dintr-o dată ușurați. În sfârșit, se vor gândi ei, a sosit un om trimis de Sus ca răspuns la rugăciunile lor. Din gura lui el va scuipa multe cuvinte dulci și reconfortante și va apărea ca fiind un trimis al lui Dumnezeu deoarece va fi văzut reparând greșelile comise împotriva Creștinilor. El va construi cu grijă modul în care va fi perceput de către Creștini, mai ales de către Romano-Catolici, care reprezintă de fapt ținta sa principală.

Cu toți îl vor admira pe anticrist iar faptele și gesturile sale așa-zis creștine, ca și iubirea sa pentru Sfânta Scriptură, îl vor face dintr-o dată acceptabil în ochii multora. Va aduce toate națiunile împreună și va organiza ceremonii pentru alte religii și, în mod deosebit, pentru organizații păgâne, pentru ca acestea să conlucreze pentru a reinstaura pacea lumii. Va reuși să unească statele care până atunci se dușmăniseră. În țările sfâșiate de război se va așterne liniștea iar imaginea sa va apărea peste tot. Ultima mare realizare a sa va fi când va reuși să aducă toate națiunile pe care le unește sub auspiciul Bisericii Catolice și a tuturor celorlalte confesiuni Creștine. Această unificare va forma noua religie mondială unică. Începând cu acea zi, pe Pământ se va dezlănțui Iadul iar influența demonilor va fi la cel mai înalt nivel de la marele potop încoace. Oamenii vor fi văzuți adorându-L pe Dumnezeu în noua biserica a noii ordini mondiale unice și vor părea devotați în tot ce fac. Apoi, în afara bisericilor, ei se vor deda la păcat în mod fățiș, căci nici un păcat nu îi va face să se rușineze. Sub conducerea hipnotică a trinității false – treimea creată de Satana – ei vor pofti orice fel de păcat ca pe un mod de a-și satisface noul apetit dobândit.

Aceste răutăți vor include păcate trupești în care goliciunea va fi acceptabilă, iar omul se va implica în păcate trupești obscene, în locuri publice. Crimele vor fi la ordinea zilei și vor fi comise de către mulți, inclusiv de copii.

În multe Biserici Catolice vor avea loc venerații sataniste și liturghii negre. Avortul va fi privit ca o soluție pentru orice fel de problemă și va fi permis chiar până în ziua nașterii fătului.

Curând va deveni o infracțiune să manifești orice fel de devotament față de Isus Cristos. Dacă veți fi văzuți cu o cruce adevărată veți afla că ați comis o infracțiune, pentru că ați încălcat legea. Legea din țările voastre va deveni o lege duală – în care politica și religia se vor îngemăna în noua ordine mondială.

Această persecuție va însemna că mulți vor adora bestia fără să știe, și se vor infesta. Atât de tare se vor infesta încât vor ajunge să-și dea fratele, sora, mama și tatăl pe mâna autorităților, dacă aceștia rămân devotați Creștinismului. Copii, singura voastră speranță este rugăciunea, pentru a vă susține în această perioadă.

Vă îndemn să păstrați toate obiectele sfinte, rozariile, lumânările binecuvântate, apa sfințită, o copie a Bibliei și Liturghierul zilnic, ca și cartea cu Cruciada de Rugăciuni. Trebuie să țineți Pecetea Dumnezeului celui Viu în casele voastre și, dacă este posibil, chiar asupra voastră. Medalia Mântuirii, pe care v-am dat-o, îi va converti pe aceia care o poartă iar aceștia vor beneficia de Îndurare din partea Fiului Meu. Acum îți cer, copila mea, să fie făcută Medalia Mântuirii și să fie confecționat Scapularul Peceții Dumnezeului cel Viu.

Acest Mesaj este o avertizare din Ceruri cu privire la lucrurile ce au să vină. Trebuie să mă ascultați pe mine, Mama Mântuirii, acum când trebuie să vă conduc la Adevăr, pentru ca voi să rămâneți cu adevărat fideli Fiului Meu în toate timpurile.

Mergeți în pace, copilași, și stați liniștiți întrucât, din Îndurarea lui Dumnezeu, această încercare va fi scurtă. Încredeți-vă în mine, Mama voastră, căci eu voi fi mereu cu voi pe parcursul încercărilor voastre. Nu veți fi niciodată singuri.

Mama voastră, Mama Mântuirii am citit


1058. Când voi veni Eu ca să judec, lumea va tremura

Marți, 18 februarie 2014 la ora 18:09

Mult iubita Mea fiică, atunci când această bătălie pentru suflete se va intensifica, mulți oameni vor începe în prima fază să se îndoiască de Existența Mea, înainte de a Mă respinge complet.

Un fals nou... citește tot aici

Mult iubita Mea fiică, atunci când această bătălie pentru suflete se va intensifica, mulți oameni vor începe în prima fază să se îndoiască de Existența Mea, înainte de a Mă respinge complet.

Un fals nou substitut al Meu va fi creat în mintea oamenilor. Numele Meu va fi folosit cu îndrăzneală, însă cuvintele pe care ei Mi le vor atribui Mie nu vor proveni de la Mine. Ei vor declara că Dumnezeu nu permite ca păcatul omului să întunece Judecata Sa, și că mai degrabă Dumnezeu va ignora păcatul pentru că acesta are o mică importanță deoarece omul e slab și va păcătui întotdeauna, orice ar fi. Vi se va spune că Isus îi iartă pe toți pentru că Milostivirea Sa întrece Judecata Sa. Aceasta va fi o minciună, însă mulți oameni o vor crede și nu vor simți nici o obligație să evite păcatul sau să caute iertarea, pentru că atunci deja ei vor crede că păcatul nu există cu adevărat. Acestea sunt sufletele care vor avea nevoie cel mai mult de rugăciune. Nici un om să nu confunde Milostivirea Mea cu Judecata Mea, pentru că ele sunt două lucruri diferite.

Milostivirea Mea va fi arătată doar celor care simt remușcare pentru păcatele lor. Milostivirea Mea nu va fi arătată celor care stau cu mândrie înaintea Mea și nu fac nicio încercare de a căuta Iertarea Mea. Când voi veni Eu să judec, lumea va tremura. Și când Milostivirea Mea se va fi terminat, Dreptatea Mea va cădea ca o secure. Eu îi voi pedepsi pe cei nemernici care nu mai pot fi ajutați.

Omul nu trebuie să ignore, nici pentru o clipă, Promisiunea Mea. Eu voi veni să-i adun pe copiii lui Dumnezeu, însă din nefericire mulți dintre ei nu vor intra niciodată în Paradisul Meu pentru că ei Mă vor respinge pe Mine, Existența Mea și existența păcatului.

Al vostru Isus am citit


1062. Atunci când voința unui om este în conflict cu Voia lui Dumnezeu, o mare durere este îndurată de ambele părți

Duminică, 23 februarie 2014 la ora 16:03

Mult iubita Mea fiică, atunci când voința unui om este în conflict cu Voia lui Dumnezeu, o mare durere este îndurată de ambele părți. Omului i-a fost acordat de către Tatăl Meu darul liberei voințe și... citește tot aici

Mult iubita Mea fiică, atunci când voința unui om este în conflict cu Voia lui Dumnezeu, o mare durere este îndurată de ambele părți. Omului i-a fost acordat de către Tatăl Meu darul liberei voințe și, ca atare, el este liber să facă în viață ce alegeri dorește, iar Dumnezeu nu va interfera cu acest Dar din Ceruri. Cu toate acestea, pentru cei care doresc să-Mi slujească Mie complet, cu intenția de a Mă ajuta să salvez sufletele altora, și care Mi-au dat darul voinței lor libere, va fi un drum foarte dificil de parcurs.

Când Îmi dați Mie voința voastră liberă, ca să fac ceea ce este necesar pentru mântuirea sufletelor, suferința pe care o veți îndura va fi foarte grea. Cum voința voastră nu vă mai aparține, natura umană fiind așa cum este, înseamnă că va apărea un conflict între voința liberă a omului și Voia lui Dumnezeu. Mulți oameni care Mă iubesc și care doresc să facă Voia lui Dumnezeu în viața lor, vor lupta mereu. Pentru a face Voia lui Dumnezeu, sufletul trebuie să renunțe la toate sentimentele de mândrie și la nevoia de a-și satisface propriile sale dorințe. Puteți sluji cu adevărat lui Dumnezeu doar dacă aveți încredere deplină în El și pentru binele tuturor îi oferiți Lui toate încercările și necazurile voastre.

Oamenii de bună-credință, care îi slujesc lui Dumnezeu și încearcă să-și trăiască viața așa cum El i-a instruit, se simt rușinați atunci când decad din starea de har. Disperați că s-au depărtat de Dumnezeu și L-au dezamăgit prin egoismul lor, prin sentimentul lor de auto-apreciere sau prin aroganță, ei își ascund apoi fața de Lumina lui Dumnezeu. Când îi luminează Adevărul, aceștia pot începe, brusc și fără avertisment, să se îndoiască de credința lor. Acum Îl iubesc pe Dumnezeu cu toată inima lor și se oferă complet în grija Sa, iar în minutul următor se rup de Izvorul Luminii. Atunci, acei oameni, judecând prin prisma intelectului uman, îi dictează lui Dumnezeu ceea ce ei sunt dispuși să facă pentru a-i sluji lui Dumnezeu, însă acest lucru va fi, de obicei, în condiții proprii. Da, sufletul poate spune lui Dumnezeu: “Te voi servi, dar cu condiția ca Tu să îmi acorzi cutare și cutare favoare”. Nu știți că nu puteți sluji la doi stăpâni, pentru că există doar un singur Dumnezeu și El Poruncește? Dumnezeu este Stăpânul a toate câte sunt și câte vor fi. Omul există pentru a-L servi pe Dumnezeu, și cu toate acestea Dumnezeu va face tot posibilul pentru a oferi mângâiere copiilor Săi.

Când vă dați seama că începeți să vă îndoiți de Dumnezeu ori vă pierdeți încrederea în Dragostea Lui sau în Promisiunea Lui, atunci trebuie să recitați această rugăciune a Cruciadei, care să fie cunoscută sub numele de Rugăciunea Pentru Reînnoire.

Rugăciunea (137) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru Reînnoire

"O, Dumnezeule, Unul Atotputernic, o, Dumnezeule Preaînalt, privește spre mine, un slujitor umil, cu dragoste și milă în Inima Ta. Înnoiește-mă în Lumina Ta. Ridică-mă din nou în Grațiile Tale. Umple-mă cu Har, ca să mă pot oferi Ție spre a Te sluji cu umilință , potrivit Voinței Tale Preasfinte. Eliberează-mă de păcatul mândriei și de tot ceea ce Te insultă și ajută-mă să Te iubesc cu o puternică și statornică dorință de a Te sluji în toate zilele vieții mele, acum și-n vecii vecilor. Amin."

Vă rog să rețineți că este foarte ușor să Îi întoarceți spatele Lui Dumnezeu și că este de ajuns o singură persoană ca să semene îndoială în sufletul vostru despre bunătatea lui Dumnezeu și despre marea Sa Milostivire față de toți copiii Săi.

Este nevoie de mult curaj și de multă hotărâre pentru a rămâne cu adevărat fideli Cuvântul lui Dumnezeu, însă fără să cereți haruri ca să-L slujiți în mod corespunzător, nu veți fi capabili să faceți acest lucru voi singuri.

Al vostru Isus am citit


1320. Avertismentul va ajuta lumea să lupte împotriva celei mai mari apostazii din toate timpurile

Marți, 20 ianuarie 2015 la ora 20:40

Preaiubita Mea fiică, când Avertismentul va avea loc, acesta va fi prima etapă a pregătirilor pentru A Doua Mea Venire. Celor care nu Mă vor accepta pe Mine li se va dărui o șansă extraordinară pentru... citește tot aici

Preaiubita Mea fiică, când Avertismentul va avea loc, acesta va fi prima etapă a pregătirilor pentru A Doua Mea Venire. Celor care nu Mă vor accepta pe Mine li se va dărui o șansă extraordinară pentru a medita asupra Adevărului, atât de Mare este Milostivirea Mea.

Vă rog să așteptați această Zi cu mare bucurie pentru că atunci, cei care nu cred vor înțelege în sfârșit Cine Sunt Eu. Ei vor fi scuturați din apatia lor și se vor umple de uimire.

Avertismentul va ajuta lumea să lupte împotriva celei mai mari apostazii din toate timpurile. Întorcându-vă către Mine în timpul celor 15 minute de completă solitudine și cerându-Mi să vă iert, veți fi umpluți cu Darul Duhului Sfânt. Apoi trebuie să vă pregătiți să luptați pentru a-i ajuta pe alții să-și împlinească destinul glorios.

Deși Avertismentul va aprinde credința celor credincioși și îi va converti pe mulți, va exista și un mare număr de persoane, inclusiv preoți și înalți membri ai clerului, care vor nega că acesta a avut loc. Ei îi vor conduce pe mulți departe de Mine și pentru aceasta vor fi judecați cu asprime. Iluminarea Conștiinței va aduce cu ea o mare revărsare a iubirii pentru cei ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Acestea sunt persoanele – incluzând mulți necredincioși – care se vor converti și care vor lupta pentru a-i salva pe frații și surorile lor.

Timpul Meu va fi folosit pentru a-i atrage la Mine pe cei care nu Mă cunosc deloc, dar care vor veni totuși la Mine atunci când vor fi martorii acestui eveniment măreț. Ei Mă vor cunoaște într-o clipă și vor răspunde chemării așa cum vor ști ei mai bine.

Toate aceste evenimente vor avea loc în curând și, când se vor desfășura profețiile date omului de la începuturi, ele vor căpăta un înțeles perfect. Multe din profețiile dăruite în Cartea Revelației au fost scrise în așa fel încât oamenii să le înțeleagă prin utilizarea simbolurilor. Realitatea este diferită, dar să știți aceasta. Intervenția Mea va schimba lumea pentru totdeauna. După ce ea va avea loc, cei care sunt pentru Mine și care Mă iubesc, Mă vor ajuta să aduc Viața Veșnică miliardelor de oameni.

Al vostru Isus am citit