Au fost găsite 4 mesaje conform filtrelor de căutare.

460. Falsul profet nu va prelua doar conducerea Bisericii Catolice, el va dicta tuturor bisericilor creștine

Duminică, 10 iunie 2012 la ora 15:30

Draga Mea fiică iubită, îi chem pe toți discipolii Mei să dea dovadă de curaj în aceste timpuri.

Nu este momentul să cădeți la pământ și să plângeți. Este timpul să luptați pentru mântuirea voastră.

Chem... citește tot aici

Draga Mea fiică iubită, îi chem pe toți discipolii Mei să dea dovadă de curaj în aceste timpuri.

Nu este momentul să cădeți la pământ și să plângeți. Este timpul să luptați pentru mântuirea voastră.

Chem toate Bisericile Creștine, Clerul Meu și pe toți aceia care Mi-au consacrat viețile lor Mie, al lor Isus, să audă rugămintea Mea.

Niciodată să nu părăsiți Adevărul Învățăturilor Mele.

Niciodată să nu Mă părăsiți.

Niciodată să nu părăsiți Biserica Mea. Pentru că Eu sunt Biserica.

Niciodată să nu părăsiți Trupul Meu, pentru că Eu sunt Pâinea Vieții.

Niciodată să nu acceptați minciunile care vor fi răspândite în curând printre voi ca să alunge Biserica Mea de pe Pământ. A sosit vremea să vă pregătiți.

În curând vi se va cere să acceptați o nouă religie, care va fi o religie contrafăcută.

În curând vă vor sili să vă hrăniți cu ceva asemănător cu Preasfânta Euharistie, dar nu va fi Trupul Meu.

Va fi ceva gol și sterp și nu va fi purtător de Viață Adevărată.

Singura Sfântă Euharistie care există, este modul prin care Prezența Mea se face cunoscută în Jertfa Sfântă a Liturghiei, așa cum este ea acum.

Niciodată să nu vă îndepărtați de aceasta, chiar dacă veți fi obligați să o faceți, de către păgânii care vor prelua Bisericile Mele Creștine.

Ei vor profana Bisericile Mele și le vor transforma în locuri de divertisment și centre sociale.

Voi trebuie să urmați mereu regulile pe care le-am dat Apostolilor Mei, la Cina Cea de Taină.

Acum trebuie să vă asigurați că totul este pregătit, înainte să înceapă atacul; căci curând vi se va părea imposibil să urmați o credință falsă, impusă prin abominația care se pregătește.

Falsul Profet nu va prelua doar conducerea Bisericii Catolice, ci și a tuturor Bisericilor Creștine care se vor uni într-una.

Dar nu voi fi Eu, Isus Cristos, la temelia acestui Nou Templu. Acesta va fi un templu menit să înlocuiască Sfântul Scaun, spre cinstirea bestiei.

Acum luați seama la cuvintele Mele, pentru că în curând veți vedea Adevărul.

Aceia care sunt destul de curajoși ca să se împotrivească persecuției credinței lor, trebuie să se organizeze acum.

Celor care, însă, nu au destul curaj ca să lupte împotriva domniei anticristului și a Falsului Profet, vă spun să cădeți în genunchi și să Mă rugați să vă ajut.

Eu vă voi conduce prin noii Mei conducători care se vor ridica dintre voi și care vor fi îndrumați de cei Doi Martori ai Mei.

Enoh și Ilie, care sunt prezenți în Biserica Mea Creștină de pe pământ și în Casa lui Israel, în curând vor influența predicarea Evangheliei în lumea întreagă.

Nimic nu va opri răspândirea Adevărului.

Această perioadă de timp va fi grea, dar ridicați-vă și urmați Armata Mea de pe Pământ și astfel mai multe suflete vor fi salvate. Nu părăsiți turma pe care v-am dat s-o conduceți.

Nu vă temeți, deoarece doar urmând Calea Mea spre Viața Veșnică puteți să vă mântuiți.

Dacă urmați calea Falsului Profet, atunci nu numai că veți fi pierduți pentru Mine, ci veți conduce spre Iad suflete nevinovate.

Fiți curajoși, Slujitorii Mei sfințiți.

Acceptați că vremea revenirii Mele este foarte aproape. Nu aveți timp de pierdut.

Isus al vostru am citit


514. Către disidenții din Biserica Catolică: Dacă desacralizați legile Bisericii Mele veți fi pedepsiți

Vineri, 03 august 2012 la ora 16:45

Prea iubita Mea fiică, pământul este pe cale să se cutremure, când mânia Tatălui Meu se va revărsa asupra națiunilor ce sfidează Legile Sale.

Nu le va fi arătată nici un pic de milă, pentru că Răbdarea... citește tot aici

Prea iubita Mea fiică, pământul este pe cale să se cutremure, când mânia Tatălui Meu se va revărsa asupra națiunilor ce sfidează Legile Sale.

Nu le va fi arătată nici un pic de milă, pentru că Răbdarea Sa a fost încercată până la limită.

Păcatele lor includ avortul, crima, legi care încearcă să submineze creștinismul, căsătoria între persoanele de același sex și adorarea dumnezeilor falși.

În plus, există în Biserica Mea disidenți care amenință cu renegarea.

Atunci când încearcă să se distanțeze de Biserica Mea, și încearcă să creeze noi legi, sfidând Voința Mea Sfântă, ei Mă renegă.

Îi îndepărtez acum de la Mine pentru lipsa lor de loialitate. Încercările lor de a introduce legi care au la bază păcatului mândriei, poftele și ambițiile lumești, nu vor fi tolerate.

Oare chiar au crezut că le va fi permis să-i îndepărteze pe copiii lui Dumnezeu de Biserica Mea de pe pământ și că vor reuși să se ferească de Mâna Tatălui Meu?

Oare chiar au crezut că sunt mai presus de Legile lui Dumnezeu?

Ei nu-L iubesc pe Dumnezeu, se iubesc în schimb pe ei înșiși.

Lipsa de smerenie și respingerea publică a Legilor Bisericii Catolice, Mă dezgustă.

Cererile lor scandaloase prin care încearcă să forțeze Biserica Mea să accepte legi care Mă ofensează, înseamnă că s-au afundat singuri în întunecime.

Jurămintele lor religioase sunt fără nici o valoare.

Făgăduința lor de a onora și de a asculta de Biserica Mea a fost încălcat.

Dacă nu se căiesc și nu vin înapoi în Trupul Meu, Biserica Mea de pe pământ, ei nu au dreptul să se numească slujitori în Biserica Mea.

Ați fost avertizați. Vă voi exila în pustie.

Dacă desacralizați Legile Bisericii Mele veți fi pedepsiți.

Al vostru Isus am citit


602. Dumnzeu Tatăl: Îi voi pedepsi pe cei răi, pentru a salva sufletele inocente infestate de mincinoși

Duminică, 28 octombrie 2012 la ora 18:00

Mult iubita Mea fiică, Cunoașterea Divină este înțeleasă doar de câțiva dintre copiii Mei, dar chiar și atunci este atât cât le permit Eu să știe.

A înțelege Cuvântul Meu Sfânt este dificil pentru mulți... citește tot aici

Mult iubita Mea fiică, Cunoașterea Divină este înțeleasă doar de câțiva dintre copiii Mei, dar chiar și atunci este atât cât le permit Eu să știe.

A înțelege Cuvântul Meu Sfânt este dificil pentru mulți și totuși El este foarte simplu.

Eu Îi iubesc pe copii Mei, dar ei au fost smulși de la Mine atunci când Adam și Eva au pierdut dreptul la Împărăția Mea Divină. Ispitiți fiind de șarpele invidios – căruia i-a fost dată toată onoarea și privilegiul – copiii Mei au întors spatele unei Împărății Glorioase pe pământ.

Ei au întors spatele vieții veșnice și, din această cauză, toți copiii lor, generație după generație, au avut de suferit.

Fiul Meu a fost apoi trimis să-i salveze pe copiii Mei de la Focul veșnic, eliberându-i din păcat. Acum El va veni pentru a instaura pe pământ Paradisul de la început, care era menit să fie.

Fiica Mea, pregătirile au fost deja făcute pentru ca bătălia pentru suflete să înceapă.

Spune-le copiilor Mei că trimit daruri speciale asupra lor.

Aceste haruri le vor da puteri extraordinare când se vor ruga pentru a diminua pedepsele. Copiii Mei, prin rugăciunile și cererile lor pot nu numai să salveze sufletele de la păgânismul care Mă ofensează, ci și să oprească Mâna Mea, care va cădea asupra celor care vorbesc în numele fiarei.

Îi pedepsesc cu inima frântă pe copiii Mei. Fac aceasta, nu doar pentru a-i pedepsi pe aceia care cauzează groaznicul rău, ci și pentru a-i opri pe aceștia ca prin minciunile lor să fure suflete.

Îi pedepsesc pe cei răi, pentru a salva sufletele inocente care sunt infestate de mincinoși.

Copiii Mei trebuie să fie puternici pentru binele tuturor.

Rugăciunea va fi arma prin care va fi ucisă fiara. Infestarea va fi oprită, însă acest lucru nu se va întâmpla prin război, prin puterea celor aleși în poziții înalte sau prin aceia care conduc Bisericile Mele pe pământ. Acest lucru se va realiza prin credința celor care îmi sunt fideli Mie, Dumnezeu cel Preaînalt, și prin aceia care Îl acceptă ca Mântuitor pe Fiul Meu, Isus Cristos, prin care lumea va fi salvată.

Voi, copiii Mei credincioși, veți fi cheia pentru salvarea tuturor copiilor Mei. Rugăciunile voastre vor fi auzite. Cererile voastre de a-i salva pe păcătoși vor primi răspuns.

Vă iubesc. Vă mulțumesc pentru iubirea pe care o arătați față de Fiul Meu și vă binecuvântez.

Tatăl vostru iubitor
Dumnezeu cel Preaînalt am citit


900. Mulți dintre voi care susțineti că Mă slujiți pe Mine nu sunteți vrednici să stați înaintea Mea și să vă declarați a fi slujitorii lui Dumnezeu

Sâmbătă, 31 august 2013 la ora 20:45

Mult iubita Mea fiică, cu ceva timp în urmă v-am spus tuturor să plantați semințe pentru a vă hrăni pe voi și familiile voastre în timpul prigoanei. Fac acest lucru cu un motiv anume. Trebuie să plantați... citește tot aici

Mult iubita Mea fiică, cu ceva timp în urmă v-am spus tuturor să plantați semințe pentru a vă hrăni pe voi și familiile voastre în timpul prigoanei. Fac acest lucru cu un motiv anume. Trebuie să plantați chiar și numai câteva semințe – semințe pure care nu au fost contaminate de om. Ulterior Eu voi înmulți roadele pe care acestea le vor da și toți vor avea de mâncare suficient, atunci când lumea va experimenta marea foamete. Acele zile nu sunt departe și ele vor veni dintr-o serie de motive.

Culturile vor fi contaminate prin intervenția fermierilor lacomi. Recoltele rezultate nu vor fi bune de mâncat. Apoi, războiul va însemna că puțini oameni vor mai putea lucra pământul. După acesta va veni focul, care va fi vărsat, asupra celor patru colțuri ale pământului și totul va deveni sterp. Aceste încercări teribile vor fi cauzate de răspândirea răului, însă mulți oameni vor supraviețui dacă se încred în Mine. Trebuie să vă pregătiți acum, ca și când ar veni un război peste voi și așa cum ați face-o atunci când alimentele sunt raționalizate. Să aveți apă din belșug, pentru că tot ceea ce voi înmagazinați, Eu voi înmulți.

Vă rog să nu credeți că Eu vă cer să vă părăsiți căminele, pentru că acest lucru nu este necesar. Un pic de pregătire, când vă ajutați unul pe altul, este tot ceea ce e necesar. Sângele Meu Prețios îi va acoperi pe toți cei care cred în Avertismentul Meu dat omenirii, întrucât după un timp de război, va urma timpul în care va fi ruptă cea de-a Treia Pecete.

Atât de mulți vor ignora Cuvântul lui Dumnezeu care se regăsește în Cartea Apocalipsei! Atât de mulți lideri și slujitori sfințiți din bisericile Mele nu răspund profetului Meu, la fel cum o făceau cei de dinaintea potopului.

Fac acum apel la slujitorii Mei sfințiți. În cine credeți? În Mine, Isus, sau în aiurelile celor care susțin a fi experți în teologie dar care nu cunosc Adevărul? Treziți-vă. Pecețile au fost rupte. Datoria voastră este să Mă ajutați să salvez suflete, dar voi nu ați rămas atenți la sunetul Chemării Mele. V-am spus că Eu voi veni ca un hoț în noapte. Când va veni acea zi, va fi prea târziu pentru sufletele care nu s-au pregătit.

Timpul ca trompetele să anunțe judecățile va veni degrabă, de îndată ce toate Pecețile vor fi fost rupte. Și atunci ce va fi? Vă veți trezi atunci și Mă veți urma, sau Îmi veți mai pierde și alte suflete, în timp ce ezitați? În timp ce așteptați ca alții să conducă?

Trebuie să vă reamintesc că rolul vostru este de a salva suflete. Voi faceți aceasta prin viața voastră în care se presupune că Mă slujiți pe Mine, și nu că încurajați mândria și egoismul celor care încearcă să distorsioneze Învățăturile Mele. Mulți dintre voi, cei din bisericile Mele, nu înțelegeți semnificația Noului Meu Paradis și nu ați reamintit copiilor lui Dumnezeu de făgăduința Mea. Trebuie să le reamintiți Adevărul – timpul de până la ziua cea de pe urmă.

Atât de mulți dintre voi, deși generoși, buni, iubitori și cu un angajament sincer față de Biserica Mea de pe Pământ, uitați de a Doua Mea Venire. Ce credeți oare că înseamnă aceasta și ce anume ați învățat? De câți profeți ați avea nevoie ca să vă convingeți că timpul aproape că a sosit?

Când oare ați auzit ca Dumnezeu să nu-Și trimită profeții pentru a ajuta la pregătirea copiilor Săi în lupta împotriva răutății care infestează sufletul uman? Și ce vă dă dreptul să presupuneți despre Cartea Apocalipsei că ar conține minciuni? Voi negați o mare parte din ceea ce stă scris în ea și nu vorbiți despre aceasta. De ce? Nu știți voi oare că aceasta înseamnă a nega Cuvântul lui Dumnezeu?

Răbdarea Mea este pusă la încercare. Mânia Mea este mare. Refuzul vostru încăpățânat de a accepta Darul Intervenției Mele pentru a vă pregăti, Mă insultă. Persecutându-i pe acei slujitori sfințiți ai Mei, care Mă recunosc prin intermediul acestor Mesaje, le refuzați celorlalți Darul Salvării. Sunteți orbi, iar ignoranța voastră cu privire la Învățăturile Mele și la Cuvântului lui Dumnezeu care stă scris în Cartea Sfântă a Tatălui Meu – Biblia – este uimitoare. Spuneți că Mă slujiți dar nu Mă cunoașteți, așa că nu Mă vedeți.

Când credința voastră slăbește, nu vă puteți deschide inimile față de Mine. Dacă v-ați deschide inimile față de Mine, M-ați putea auzi foarte clar pentru că v-ați umple de Duhul Sfânt. Din păcate, mulți dintre voi cei care spuneți că Mă slujiți nu sunteți vrednici să vă ridicați și să vă declarați slujitori ai lui Dumnezeu. Mă faceți să-Mi fie rușine și Îmi necinstiți Numele atunci când vă umiliți în public turma, în Numele Meu. Voi încălcați orice poruncă a lui Dumnezeu atunci când îi condamnați pe aceia care urmăresc aceste mesaje, întrucât nu vi s-a dat autoritatea să faceți acest lucru. Iubirea voastră de sine a înlocuit iubirea voastră față de Mine, Isus Cristos, și, din această cauză voi nu mai sunteți vrednici sa Mă slujiți. Sunteți prea mândri ca să stați înaintea Tronului Meu.

Mântuitorul vostru, Isus Cristos am citit