Au fost găsite 30 mesaje conform filtrelor de căutare.

50. Democrația va dispărea - preoții vor fi martirizați

Joi, 03 martie 2011 la ora 23:00

O, multiubita Mea fiică, întâmpin cu bucurie atenția ta în această seară. Absența ta M-a îndurerat întrucâtva, dar știam că te vei întoarce la Mine curând.

Te rog, ascultă-Mă cu atenție. Deși știu că ești... citește tot aici

O, multiubita Mea fiică, întâmpin cu bucurie atenția ta în această seară. Absența ta M-a îndurerat întrucâtva, dar știam că te vei întoarce la Mine curând.

Te rog, ascultă-Mă cu atenție. Deși știu că ești ocupată cu viața ta personală, trebuie să înțelegi că aceste mesaje sunt foarte urgente. Cuvintele Mele ți se adresează în cel mai important moment istoric de la începuturi până astăzi. Pentru că aceasta este perioada când lumea va trăi foarte mari transformări, prin care omenirea nu a mai trecut niciodată.

Pregătiți-vă, copiii Mei, oriunde trăiți în lume. Pentru că foarte curând unul dintre cele mai prețioase Daruri, izvorât din Milostivirea Mea, va fi oferit fiecăruia dintre voi. Marele Avertisment care vă este dăruit va răspândi convertirea pretutindeni. Când acest eveniment va avea loc, după ce Pământul se va opri în loc pentru un moment, Dragostea prin acceptarea Adevărului se va răspândi pretutindeni.

Adepților satanei le va fi greu să-și apere comportamentul plin de răutate în fața iubirii și a luminii care vor iradia prin voi. Deși acest mare eveniment, care vă va surprinde, va duce la multe convertiri, totuși va trebui să vă pregătiți pentru el.

Acceptați deci că această profeție se va împlini. Puțini vor fi cei care vor nega evenimentul, în timpul sau după încheierea sa. Totuși vor fi mulți cei care-Mi vor întoarce spatele. Va urma Marea Persecuție.

Preoții vor suferi

Armata credincioșilor Mei se va ridica curajos și va apăra Existența Mea. Dar vor fi și dintre aceia la care nu v-ați fi așteptat, inclusiv conducători ai Bisericii Mele Creștine, care vor sta de partea celui rău și a paraziților săi. Ei vor fi seduși, din cauza credinței lor slabe. Veți observa că Sfinții Mei Vicari, slujitorii Mei sfințiți, vor fi nevoiți să-și apere credința. Cruzimea față de ei va fi similară cu cea arătată Mie de către călăii Mei. Luați aminte, toți cei care Mă urmați. Să nu fiți tentați să mergeți pe calea trădătorilor, chiar dacă vă temeți. Să nu cădeți pradă falselor lor promisiuni. Fiți curajoși. Rugați-vă pentru a avea putere.

Persecuția nu va ține multă vreme

Credincioșii Mei, adunați-vă curaj, pentru că și cei mai apropiați vouă vă vor întoarce spatele. S-ar putea să fiți izolați și făcuți de râs, ridiculizați în public. Treceți cu vederea provocările lor. Vă voi îndruma pe toți și vă voi proteja. Pentru că această perioadă nu va dura mult. Cea mai puternică durere va fi când veți constata infidelitatea lor față de Mine, față de Adevăr.

Națiunile necreștine vor deține controlul

Rugăciunea poate ajuta la diminuarea unora dintre evenimentele catastrofale ce vor urma. Persecuția, asupra acelora care cred în Mine și în Tatăl Meu Veșnic, va avea loc în națiunile care nu cunosc iubirea, Iubirea pentru Dumnezeu. Unica iubire care sălășuiește în inimile lor este cea pentru putere asupra țărilor mai puțin favorizate. Controlul este prima lor țintă. Gloria, urmărirea bunăstării și a stăpânirii voastre, a țărilor voastre și a acelora dintre voi care nu vor să Mă renege. Dragii Mei copii, dacă le veți ceda, vă va fi foarte greu să reveniți și să regăsiți pașii care vă conduc înapoi către Mine. Aceasta va presupune un mare curaj față de un adversar teribil de puternic. Dar veți învinge. Dacă veți suferi datorită pasiunii pe care o simțiți în inima voastră pentru Iubirea de Dumnezeu, Tatăl Meu Veșnic, atunci veți accepta această suferință cu bucurie.

Vor apărea dictatori noi

Schimbările bruște ale situației globale, care până acum au părut tulburări minore, se vor transforma în războaie. Războaiele vor duce la lipsa de hrană. Democrația se va diminua rapid și vor apărea dictaturi malefice. Totuși, aceste dictaturi vor fi foarte atente la imaginea lor. Vor începe ca pașnici negociatori și „salvatori”. În schimbul hranei vor controla proprietățile voastre, care apoi vor deveni ale lor. Va trebui să cereți permisiune să vă hrăniți familiile. Pentru a călători va fi nevoie de o formă specială de identificare și vi se va cere să acceptați semnul – semnul Fiarei. Fugiți, copiii Mei! Ascundeți-vă! Pentru că asta încă nu e totul! Ei vă vor dicta cum să vă rugați, pentru că ei nu se închină lui Dumnezeu. Aceștia, copiii Mei, sunt armatele satanei, care vor să vă fure sufletele.

Aceia dintre voi care credeți în Mine, fiți gata. Mergeți înapoi la bisericile voastre, imediat. Rugați-vă la Dumnezeu, Tatăl Veșnic. Organizați grupuri de rugăciune și rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă. Implorați reconcilierea acum, pentru ca la momentul Marelui Avertisment să puteți accepta cu umilință starea sufletului vostru. Nu aveți de ce vă teme.

Rugați-vă pentru familiile voastre, pentru prieteni, pentru copii, pentru vecini. Și ei toți trebuie să se pregătească. Atât de mulți se vor converti atunci când vor fi martorii Adevărului Existenței Mele! Mulți nu vor rezista la acel șoc, când vor vedea cum M-au ofensat. Dar vor fi și dintre aceia cărora pur și simplu nu le va păsa. Timpul se apropie.

Rugați-Mă să vă ajut

Semnele, dintre care toate au fost prevestite, sunt în jurul vostru, copii. Observați-le și acceptați-le drept ceea ce sunt. Răzvrătiri. Cutremure. Inundații. Schimbări climatice. Toate se vor intensifica. Banii vor deveni puțini și la fel hrana. Să nu credeți că totul este pierdut, pentru că, dacă Îmi veți cere ajutorul, veți primi răspuns. Toți veți fi ajutați și conduși de mâna Mea prin aceste timpuri agitate. Dar trebuie să vă deschideți inimile. Respingeți orice încercare de a vă ispiti să fiți părtași la lucrările conspirative ale celui rău. Păstrați-vă curățenia sufletului și a minții. Atitudinea voastră să fie umilă, dar să nu vă fie frică niciodată să vă apărați credința în Mine.

A venit timpul să vă pregătiți sufletele

Timpul a venit. Duceți-vă, copiii Mei, și pregătiți-vă sufletele. Căutați, prin Sacramente, harurile de care aveți nevoie pentru a vă sfinți sufletele. Apoi rugați-Mă să vă iau în brațele Mele și implorați-Mă să vă salvez. Iubirea și compasiunea Mea față de fiecare dintre voi întrece orice închipuire. Dar primiți cu bucurie Marele Avertisment, unul dintre cele mai prețioase daruri pe care vi le ofer vouă tuturor, înainte de Ultima Judecată. Fiți recunoscători pentru că veți primi un dar așa de minunat. În momentul în care se vor petrece atâtea convertiri în toate colțurile lumii, atunci veți fi cu adevărat pregătiți pentru Noul Cer și Noul Pământ care apoi se vor uni. Acesta va fi Paradisul Meu, glorioasa moștenire la care fiecare dintre voi are dreptul – dacă o veți alege.

Iar acum, dragi Mei copii, așteptați Marele Avertisment, pentru că timpurile sunt aproape.

Iubitul vostru Mântuitor, Drept Judecător si Milostiv Isus Cristos am citit


367. Cartea Adevărului îți este revelată ție, cel de-al șaptelea profet al timpurilor din urmă

Luni, 05 martie 2012 la ora 15:30

Prea iubita Mea fiică, astăzi vin la tine pentru a te consola în această perioadă în care ești chinuită din toate părțile.

Trebuie să știi că Ioan a primit cartea nepecetluită – Cartea Adevărului – pentru... citește tot aici

Prea iubita Mea fiică, astăzi vin la tine pentru a te consola în această perioadă în care ești chinuită din toate părțile.

Trebuie să știi că Ioan a primit cartea nepecetluită – Cartea Adevărului – pentru ca lumea să-i audă conținutul acum în aceste timpuri.

Această carte a fost dată lui nepecetluită pentru că Pecețile fuseseră deja deschise. Apoi ele au fost închise pentru a nu fi revelate decât la sfârșit.

A sosit timpul ca tu să deschizi Cartea Adevărului, și să revelezi tuturor copiilor lui Dumnezeu cele cuprinse în ea, pentru a-și pregăti sufletele pentru viața cea veșnică.

Cartea Adevărului îți este revelată ție, cel de-al șaptelea profet al timpurilor din urmă.

Prin intermediul vocii tale, Adevărul va fi în sfârșit revelat iar misterele cuprinse în Cartea Apocalipsei vor fi prezentate unei lumi necredincioase.

Dar lumea nu va mai fi necredincioasă pentru mult timp. În ciuda apostaziei care îi va afecta nu numai pe credincioși ci și pe slujitorii Mei Sfințiți din cadrul bisericii, timpul Marii Confesiuni este aproape.

Imediat ce se va întâmpla aceasta, o mare convertire va avea loc în lume.

Apoi, cei convertiți vor fi flămânzi după Adevărul cuprins în cartea nepecetluită, care a fost promis lumii pentru aceste timpuri din urmă.

Tu ești mesagerul căruia i s-a încredințat sarcina nu doar de a pregăti lumea pentru ca oamenii să-și salveze sufletele, ci și de a anunța Domnia Mea.

Iubitul vostru Isus am citit


617. Încoronarea Mea cu spini din timpul crucificării Mele are o semnificație simbolică

Marți, 13 noiembrie 2012 la ora 17:00

Iubita Mea fiică, încoronarea Mea cu spini din timpul Crucificării Mele are o semnificație simbolică pentru vremurile din urmă.

Pentru că Biserica este Trupul Meu pe pământ, și ea va fi încoronată cu... citește tot aici

Iubita Mea fiică, încoronarea Mea cu spini din timpul Crucificării Mele are o semnificație simbolică pentru vremurile din urmă.

Pentru că Biserica este Trupul Meu pe pământ, și ea va fi încoronată cu spinii batjocurii, așa cum s-a întâmplat în timpul drumului Meu spre Calvar. Coroana cu Spini reprezintă Capul Sfintei Mele Biserici pe pământ. Papa Benedict va suferi mult, urmând să fie persecutat pentru că rostește Adevărul.

Va fi strivit, în calitatea sa de Cap al Bisericii Mele, și nu i se va arăta nici un pic de milă. Opoziția față de el va crește repede, el nemaifiind considerat important.

Cei care vor susține că sunt mai moderni în abordarea lor față de căile apostolice, îl vor critica dur și îi vor ridiculiza cuvintele. Atunci Capul Bisericii Mele va fi înlocuit cu capul șarpelui.

Biciuirea pe care am îndurat-o în timpul Crucificării Mele se va repeta înăuntrul Bisericii Mele Catolice. Șarpele se mișcă repede acum, în încercarea sa de a-Mi devora Trupul – Biserica Mea pe pământ. Apoi toate Bisericile Creștine vor fi înghițite și forțate să-l adore pe falsul profet ca mâna dreaptă a fiarei.

Deși multora dintre voi vă este teamă, amintiți-vă că rugăciunile voastre întârzie aceste lucruri și în anumite situații chiar diminuează severitatea acestor evenimente.

Rugăciunile, multe rugăciuni, vor amâna și slăbi lucrarea celui rău pe pământ.

Ele sunt antidotul împotriva persecuției puse la cale de grupul malefic condus de satana. Prin convertirea și rugăciunile voastre, discipolii Mei, multe lucruri pot fi împiedicate. Rugăciunea are puterea să distrugă această ticăloșie. Rugăciunea poate să convertească și va converti omenirea. Atunci, dacă suficiente suflete Mă vor urma, totul va fi ușor. Atunci tranziția în Noul Meu Paradis va fi mai ușoară.

Al vostru Isus am citit


631. Când libertatea de a vorbi este suprimată, Adevărul este ascuns

Vineri, 30 noiembrie 2012 la ora 15:55

Mult iubita Mea fiică, sunt pe cale să se împlinească profețiile ce anunță că libertatea de a vorbi neîngrădit le va fi luată națiunilor.

În Mesajul Meu către tine din 1 ianuarie 2011 îți spuneam că vocea... citește tot aici

Mult iubita Mea fiică, sunt pe cale să se împlinească profețiile ce anunță că libertatea de a vorbi neîngrădit le va fi luată națiunilor.

În Mesajul Meu către tine din 1 ianuarie 2011 îți spuneam că vocea poporului prin mass media va fi ascunsă oamenilor și suprimată.

Când vocea liberă a mass media este făcută să tacă, atunci știți că trăiți într-o dictatură.

Multe schimbări sunt impuse cu forța națiunilor prin controlul mass media. Atunci când libertatea de a vorbi este suprimată, Adevărul este ascuns. În acest fel, națiune după națiune va fi hrănită cu minciuni dictate de păgâni.

Cartea Adevărului este dată lumii pentru ca omenirea să simtă Dragostea lui Dumnezeu și să fie condusă spre Adevăr, spre a cunoaște libertatea.

Libertatea voastră de a alege vă este luată de către grupul elitelor. Sunteți ca mieii conduși la tăiere și mulți dintre voi veți fi conduși pe un drum greșit și veți deveni orbi față de Adevăr.

Libertatea este un Dar dat fiecărui om de către Dumnezeu, care respectă voința liberă a copiilor Săi.

Veți face multe alegeri folosindu-vă de liberul vostru arbitru. Unele dintre aceste alegeri nu sunt pe placul Tatălui Meu, însă El nu intervine niciodată în voința voastră liberă, pentru că El nu poate și nici nu vă va lua vreodată acest dar.

Sclavii satanei vă vor ataca mereu liberul arbitru. O fac, ispitind națiunile să reprime libertatea celor pe care-i conduc. Ei fac aceasta din mai multe motive.

Unul dintre motive este dorința lor de a vă face sclavii câștigurilor lor egoiste. Un al doilea motiv este controlul creșterii populației. Al treilea motiv este că doresc ștergerea oricăror urme ale lui Dumnezeu. De la Moartea Mea pe Cruce până astăzi, în multe țări ați fost martori ai acestui plan. Totuși țările din vest au reușit să rămână cât de cât libere de dictaturi. Acum însă totul este pe cale să se schimbe.

Fiecare națiune va fi cucerită de o alta. Se vor lupta între ele pentru putere. Multe dintre națiuni vor începe să introducă legi care sunt echivalente cu comunismul.

Apoi va veni o vreme când Balaurul Roșu și Ursul vor controla toată lumea, însă multă lume nu-și va da seama de aceasta pentru că o mare parte a acestei dictaturi va fi ascunsă de ochii lumii.

Luați aminte. Când încercările de a șterge Numele lui Dumnezeu se vor materializa iar voi veți deveni sclavii minciunilor, atunci Mâna Tatălui Meu va lovi. O treime din lume va fi nimicită de pe fața pământului și Intervenția Divină va continua până în ultima zi.

Pentru a diminua impactul legilor malefice care vor fi introduse în țările voastre, prin care Adevărul vă va fi tăinuit, trebuie să recitați această rugăciune (87) a Cruciadei, pentru protecția națiunilor împotriva răului.

Rugăciunea (87) a Cruciadei de Rugăciune: Ocrotește națiunea noastră de cel rău

"O, Tată, în numele Fiului Tău, salvează-ne de comunism. Scapă-ne de dictatură. Protejează țara noastră de păgânism. Protejează-i pe copiii noștri de tot răul. Ajută-ne să vedem Lumina lui Dumnezeu. Deschide-ne inimile față de învățăturile Fiului Tău. Ajută toate Bisericile să rămână fidele Cuvântului lui Dumnezeu. Te rugăm să protejezi țările noastre de persecuție. Domnul nostru preaiubit, privește către noi cu îndurare, indiferent cât de mult Te rănim. Isuse, Fiul Omului, acoperă-ne cu Preasfântul Tău Sânge. Salvează-ne de capcanele celui rău. Te implorăm, Dumnezeule Drag, să intervii și să oprești răul care în aceste vremuri e pe cale să acopere lumea. Amin."

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru că Inima Tatălui Meu este frântă din cauza rapidității cu care, în aceste vremuri, legile păcătoase sunt introduse în cadrul fiecărei națiuni de pe pământ.

Nu vă pierdeți speranța. Rugați-vă și aveți încredere în Mine pentru ca această devastare să fie micșorată.

Rugați-vă pentru ca voi și mulți alți copii ai lui Dumnezeu să țineți mereu ochii deschiși și să rămâneți fideli Adevărului Învățăturilor Mele.

Al vostru Isus am citit


670. Vă rog recitați această Rugăciune (92) a Cruciadei de Rugăciune, pentru Harul Perseverenței

Duminică, 06 ianuarie 2013 la ora 17:50

Preaiubita Mea fiică, datorită Duhului Sfânt acești străini, din toată lumea, răspund acum acestei chemări din Cer.

Doar prin Puterea Duhului Sfânt poate fi posibil ca atâtea mii de suflete, pline drag... citește tot aici

Preaiubita Mea fiică, datorită Duhului Sfânt acești străini, din toată lumea, răspund acum acestei chemări din Cer.

Doar prin Puterea Duhului Sfânt poate fi posibil ca atâtea mii de suflete, pline dragoste în inimi, să se adune pentru a urma Cruciada Grupurilor Mele de Rugăciune.

Veți ști, imediat, când o Misiune de la Dumnezeu este autentică, prin numărul mare de suflete care sunt chemate și care se unesc în Numele Meu Sfânt. Nu sunt puse întrebări. Nu se aud murmure. Nu sunt căutate argumente. Toți se adună pur și simplu, din dragostea lor pentru Mine. Datorită răspunsului atâtor suflete la Cruciadele Mele de Rugăciune, în atâtea națiuni, Eu le dau acum această Binecuvântare.

Preaiubiții Mei discipoli, Îmi aduceți mare bucurie și confort. Pentru loialitatea și perseverența pe care ați demonstrat-o, vă binecuvântez cu Darul Duhului Sfânt. Din această zi, pentru fiecare sarcină pe care o întreprindeți, pentru a Mă ajuta să salvez suflete, înainte de A Doua Mea Venire, Vă voi da un har special, pe care îl veți recunoaște imediat. Acesta este Harul Perseverenței în fața adversității.

Rugăciunea (92) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru harul perseverenței

"O, Isuse drag, îți cer Harul Perseverenței. Te implor să reverși asupra mea harurile de care am nevoie pentru a susține Cuvântul Tău Preasfânt. Te rog să mă eliberezi de orice îndoieli rămase. Te rog să-mi inunzi sufletul cu bunătate, răbdare și perseverență. Ajută-mă să rămân demn când sunt insultat, în Numele Tău Sfânt. Dă-mi putere și acoperă-mă cu har pentru a merge mai departe, chiar și atunci când sunt obosit, fără vlagă și când mă confrunt cu toate necazurile care sunt înaintea mea, în timp ce lucrez neobosit să Te ajut să salvezi umanitatea. Amin."

Duceți-vă, prețioșii Mei discipoli, și să știți că Inima Mea tresaltă de bucurie și iubire când sunt martorul dragostei cu care răspundeți Chemării Mele. Vă iubesc. Vă acopăr cu Prețiosul Meu Sânge.

Al vostru Isus am citit


694. Ura, crimele și lipsa carității sunt tot mai răspândite, iar păcatul a cuprins pământul precum un foc mistuitor

Marți, 29 ianuarie 2013 la ora 04:15

Preaiubita Mea fiică, furia lui satana se revarsă asupra pământului, în timp ce Duhul Sfânt își face tot mai puternic simțită Prezența Sa Divină înlăuntrul multor suflete, prin intermediul acestei Mis... citește tot aici

Preaiubita Mea fiică, furia lui satana se revarsă asupra pământului, în timp ce Duhul Sfânt își face tot mai puternic simțită Prezența Sa Divină înlăuntrul multor suflete, prin intermediul acestei Misiuni și altor asemenea, toate aprobate de Mine.

Ura, crimele și lipsa carității sunt tot mai răspândite, iar păcatul a cuprins pământul precum un foc mistuitor.

A venit timpul să începeți a vă pregăti cu multă grijă pentru Ziua cea Mare a Reîntoarcerii Mele. În timp ce voi, preaiubiții Mei discipoli, răspundeți Chemării Mele, Eu vă voi mări credința și numărul vostru va crește pretutindeni.

Această Misiune este punctul culminant al întregii îndrumări date omenirii prin Tatăl Meu tuturor celor care au venit înaintea ta. Chiar nu înțelegeți că proorocii din vremurile de demult, când vorbeau despre Ziua Domnului, se refereau tocmai la Timpul Meu, timpul când Eu voi împlini ultimul legământ?

Planul Meu este să vin să vă dăruiesc viața veșnică pe care v-am promis-o, când prin Moartea Mea de pe Cruce v-am eliberat din lanțurile păcatului. Voi, cei care sunteți precauți față de Mine, să știți că Eu nu v-aș putea înșela într-o Misiune ca aceasta. Eu nu v-aș cere să Mă ajutați să salvez suflete și nici să vă luptați cu cel rău și nici nu v-aș încuraja să vă rugați dacă nu aș fi Eu, Isus al vostru, Cel care vă cheamă acum.

Sărmanii Mei copilași, voi trăiți într-o sălbăticie pe care nu voi ați creat-o. Eu sunt singura voastră cale de scăpare. Dacă nu Mă veți urma acum, veți pierde timp pribegind, v-ați rătăci și veți deveni confuzi. Credința voastră poate să rămână puternică doar prin primirea Sfintelor Sacramente. Păstrați-vă credința și urmați-Mă. Doar atât vă cer. Apoi rugați-vă pentru salvarea sufletelor.

Eu nu vă voi condamna niciodată dacă nu acceptați aceste Sfinte Mesaje ale Mele. Dar nu vă voi ierta niciodată dacă veți huli împotriva Cuvântului lui Dumnezeu care v-a fost dat prin Puterea Duhului Sfânt. Dacă nu credeți în Mesajele Mele atunci îndepărtați-vă și continuați-vă devoțiunea față de Mine.

Dragii Mei discipoli, vă veți mișca repede ca să formați o mare armată și o apărare puternică împotriva dușmanilor lui Dumnezeu. Pe măsură ce ea va fi tot mai puternică, vă rog să-i încurajați pe cât mai mulți dintre slujitorii Mei sfințiți să vă ajute. Este important ca, oricât de multă rezistență ar întâmpina, să celebreze Sfânta Liturghie și să ofere Sacramentul Sfintei Euharistii tuturor celor aflați în nevoie.

Al vostru Isus am citit


726. Semnele vor fi date tuturor și vor avea loc minuni

Marți, 05 martie 2013 la ora 15:30

Fiica Mea multiubită, fie ca toți oamenii să reușească să recunoască schimbările care vor avea loc în lume, căci tot ceea ce este prezis în Cartea Revelației se va împlini. Multe dintre aceste evenimente... citește tot aici

Fiica Mea multiubită, fie ca toți oamenii să reușească să recunoască schimbările care vor avea loc în lume, căci tot ceea ce este prezis în Cartea Revelației se va împlini. Multe dintre aceste evenimente nu se vor potrivi cu interpretarea omenească obișnuită a secretelor care au fost revelate Sf. Ioan Evanghelistul. Cu toate acestea, ele vor avea sens atunci când le veți vedea drept ceea ce sunt.

Planul sofisticat și elaborat cu atenție al anticristului a fost ingenios conceput împreună cu multe persoane, inclusiv politicieni renumiți în întreaga lume care nu au identificat planul malefic până acum.

Multe centre au fost organizate în diferite națiuni de unde plănuiesc să preia controlul asupra multor țări. Totuși activitățile lor au fost diminuate datorită rugăciunilor sufletelor alese și a celor care recită Rugăciunile Cruciadei Mele.

Rugăciunile voastre vor fi întotdeauna auzite în Cer, așa că trebuie să continuați să vă rugați cu fervoare pentru a diminua acțiunile malefice ale bestiei care nu va câștiga niciodată această luptă pentru suflete, căci zilele sale sunt scurtate.

Nu doresc să vă sperii, ci să vă pregătesc. Acum îi înzestrez cu puteri și haruri speciale pe toți cei care îndeplinesc dorințele Mele de a recita Rugăciunile Cruciadei.

Semnele vor fi date tuturor și vor avea loc minuni.

Puterea Mea va curge prin venele voastre, pe măsură ce vă port pe Calea Mea pentru a salva omenirea.

Al vostru Isus am citit


763. Foarte mulți preoți buni și sfinți s-au unit pentru a da deoparte aceste Mesaje

Marți, 09 aprilie 2013 la ora 23:00

Preaiubita Mea fiică, sunt foarte mulți preoți buni și sfinți care s-au unit pentru a da deoparte aceste Mesaje, însă ei nu au calificarea și nici cunoștințele pentru a o face.

Calea lor este de a-L servi... citește tot aici

Preaiubita Mea fiică, sunt foarte mulți preoți buni și sfinți care s-au unit pentru a da deoparte aceste Mesaje, însă ei nu au calificarea și nici cunoștințele pentru a o face.

Calea lor este de a-L servi pe Dumnezeu.

Ei nu trebuie să se lase contaminați în acest fel, deoarece aceasta constituie un pericol pentru acele suflete care recunosc Vocea Mea în aceste Mesaje.

În timp ce fac paradă cu practicile spirituale New Age, mulți preoți cred că, cunoașterea lor legată de spiritualitate înseamnă că ei au talentul de a recunoaște un profet adevărat al lui Dumnezeu. Ei s-au îndepărtat de Mine atât de tare, încât nu mai pot discerne Cuvântul Meu Sfânt. Nu le-am dat astfel de haruri, deoarece mândria le stă în cale.

Aceia dintre voi, slujitorii Mei sfințiți, care complotați, plănuiți și folosiți simbolul slujbei voastre sfinte în serviciul lui Dumnezeu, ca pe un mijloc de a vă îndepărta enoriașii de la Cuvântul Meu, să știți că veți fi pedepsiți. Voi nu Mă cunoașteți cu adevărat. Voi nu Îmi sunteți loiali. Voi sunteți ignoranți în cunoașterea spirituală și nu aveți autoritatea de a umili public, de a disprețui sau de a desconsidera pe alții în Numele Meu.

Fiecare dintre voi va trebui să Îmi dea socoteală. Vă voi pedepsi, nu pentru neîncredere, ci pentru păcatul mândriei, care vă face să credeți că știți mai multe despre chestiunile spirituale decât știu Eu, Isus Cristos, Învățătorul Vostru.

Cum Mă răniți voi! Cât Mă dezamăgiți, deoarece trădarea voastră face rău Misiunii Mele, ultima de acest fel. Pentru fiecare păcătos pe care l-ați îndepărtat de Mine va trebui să vă asumați responsabilitatea pentru sufletele lor. Și atunci, cu inima grea, va trebui să răspundeți acestor întrebări când Adevărul vi se va face cunoscut.

De ce ați respins Cupa Mea atunci când vi s-a dat Adevărul cu dragoste și încredere, și când ați știut în inima voastră că acesta a fost de la Mine? Atunci de ce ați încercat să-Mi distrugeți Mesajele?

Aveți idee cât de serioase sunt jurămintele Sfinte pe care le-ați făcut în Numele Meu?

Acum trebuie să vă retrageți și să citiți Cruciada Mea de Rugăciune. Dacă faceți asta, atunci vă voi da binecuvântările Mele și puterea discernământului. Dar numai cei cu inima smerită pot să vină la Mine.

Retrageți-vă. Apoi reveniți la mine goi. Lăsați în urmă toate părerile voastre preconcepute, opiniile subiective și aprecierile personale asupra acestor mesaje, bazate pe zvonuri, bârfe și insinuări. Când acea zi va veni, Eu vă voi boteza din nou și veți deveni din nou puri. Sufletele voastre vor deveni ca ale celor mici și vor fi înfometate de Prezența Mea.

Aștept răspunsul vostru. Vă Iubesc pe toți. Sunt Milostiv față de toți. Veniți la Mine. Eu sunt tot ceea ce voi aveți nevoie.

Al vostru Isus am citit


785. Ei vor fi acuzați de crime împotriva Scaunului lui Petru și vor fi umiliți public în Numele Meu Sfânt

Joi, 02 mai 2013 la ora 20:07

Multiubita Mea fiică, mulți slujitori de rang înalt vor părăsi Biserica și vor adopta noi doctrine false, ce îi vor duce în tărâmul întunericului.

Aceia care Îmi rămân loiali Mie, și aceia care resping... citește tot aici

Multiubita Mea fiică, mulți slujitori de rang înalt vor părăsi Biserica și vor adopta noi doctrine false, ce îi vor duce în tărâmul întunericului.

Aceia care Îmi rămân loiali Mie, și aceia care resping abominația vor fi îndrumați de Apostolul Petru, care a șezut prima oară în Scaunul de la Roma. El îl va îndruma pe iubitul Meu Benedict care, așa cum a fost prezis, îi va ajuta pe ei să vadă Adevărul. El va fi martor al ororii, dar va fi sprijinit de către aceia care au jurat credință Unicului Cuvânt Adevărat al lui Dumnezeu.

Și astfel va începe schisma. Aceia care vor urma falsa doctrină în care Eu, Isus Cristos, nu sunt venerat, vor fi sfâșiați în bucăți de către fiară și demonii săi. Acei inocenți slujitori ai Mei care nu au acceptat aceste Mesaje până acum vor alerga acum către Mine să îi consolez. Profețiile Mele nu mint, și foarte curând multe dintre aceste sărmane suflete vor fi înlăturate din Sfântul Scaun. Ei vor fi acuzați de crime împotriva Scaunului lui Petru și vor fi umiliți public în Numele Meu Sfânt.

Lor le spun aceasta. Rămâneți calmi și în pace, pentru că dacă urmați Adevărul veți fi salvați. Nu trebuie să acceptați niciodată o doctrină diluată, care va fi golită de Autoritatea Mea. Pentru aceia care acceptă minciuni, crezând că își fac datoria, voi trebuie să înțelegeți că veți avea de înfruntat o cale plină de greutăți.

Aveți de ales între două posibilități. Rămâneți în Lumina lui Dumnezeu sau întoarceți spatele Sfintelor Mele Sacramente.

În curând, mulți dintre voi vor vedea în mod clar lucrurile despre care v-am avertizat. Schisma va fi dură și va urma un război între Adevăr și minciuni. Va duce la prăbușirea Bisericii Catolice, până când aceasta va semăna cu un morman de pietre, dar Unica Biserică Adevărată va rămâne în picioare, pentru că slujitorii Mei credincioși vor mări Rămășița Armatei Mele. Ei vor lupta cu îndârjire până la sfârșit pentru a apăra Cuvântul lui Dumnezeu.

Al vostru Isus am citit


799. Lumea se va bucura căci, odată cu Biserica Mea de la Roma, națiunile evreiești vor fi doborâte

Vineri, 17 mai 2013 la ora 14:02

Fiica Mea multiubită, îți dezvălui în intimitate Durerea și Mâhnirea Mea, căci retrăiesc, reînnoit, agonia pe care am îndurat-o în Grădina Măslinilor.

Atunci, Durerea Mea, provocată de cel rău care Îmi... citește tot aici

Fiica Mea multiubită, îți dezvălui în intimitate Durerea și Mâhnirea Mea, căci retrăiesc, reînnoit, agonia pe care am îndurat-o în Grădina Măslinilor.

Atunci, Durerea Mea, provocată de cel rău care Îmi arăta viziuni ale viitorului, a fost determinată de păgânismul care avea să se răspândească pe tot pământul în timpul vostru. Încă de pe atunci cunoșteam ura care există în lume față de Mine, Isus Cristos, așa cum poate fi ea văzută și acum.

Suferința Mea se agravează din cauza faptului că omenirea încă nu înțelege pe deplin Jertfa adusă de Mine pentru suflete. Răstignirea Mea a avut loc pentru salvarea fiecărei generații, inclusiv a celor din lumea de astăzi. Durerea Mea este mare în acest timp iar Suferința Mea se manifestă prin tine, fiica Mea, și alte suflete-victimă, pentru a-i putea salva pe cei mai nenorociți dintre voi.

Eu plâng cu lacrimi amare și inima Mea este grea, pentru că păcatul este răspândit în țările voastre prin intermediul legilor care vor forța suflete inocente să cadă în ispită. Nu numai că vor crede că acum păcatul poate fi justificat, deoarece legile din țările lor îl aprobă, dar vor fi acuzați chiar de încălcarea legii țării lor, dacă vor susține Sfântul Meu Cuvânt.

O, cât de înșelați sunteți! Cât de departe v-ați rătăcit de Mine! Cât de tare Mă jigniți! Aceia dintre voi care aveți responsabilitatea de a proclama Cuvântul Meu, ascultați-Mă acum. Datoria voastră este să păstrați Cuvântul Meu Sfânt în toate timpurile. Ați jurat să vă supuneți Cuvântului Meu și Învățăturilor Mele, așa cum au fost ele concepute la crearea Bisericii Mele de pe Pământ. Să nu vă abateți niciodată de la Adevăr. Pregătiți-vă sufletele, căci în curând veți fi obligați, împotriva voinței voastre, să Mă negați pe Mine în Sacramente. Trebuie să fiți vigilenți tot timpul față de marile schimbări care vă stau înainte.

Vă Chem pe voi, întreaga omenire, să răspundeți Vocii Mele, Vocii Adevărului, Vocii Iubirii, Vocii Învățătorului vostru. Curând Mă veți vedea. Atunci, vălul de pe ochii voștri va cădea iar Adevărul va deveni clar. Trebuie să știți că, după ce ziua Milostivirii Mele va sosi, foarte curând după aceea va avea loc Cea de-a Doua Mea Venire. Iar în timp ce tânjesc ca voi toți să vă întoarceți la Mine, plâng cu amărăciune pentru sufletele care sunt pierdute pentru Mine.

Trebuie să îi avertizez pe cei care vor încerca să mă oprească din salvarea sufletelor. Vă voi pedepsi, dacă veți continua să sfidați Cuvântul lui Dumnezeu. Nu Mă refer la aceste Mesaje, deși sunt întristat pentru că nu vreți să Mă ascultați, ci la abolirea Cuvântului Meu Sfânt în națiunile voastre.

Lumina se va lupta cu întunericul. Lumina lui Dumnezeu vă ține în viață. Întunericul vă distruge. Lumina Mea va deveni tot mai strălucitoare, până când Sfânta Mea Euharistie va fi interzisă. După aceea, lumina Mea se va estompa. Apoi Biserica Mea se va prăbuși și va părea că a murit. Lumea se va bucura căci, odată cu Biserica Mea de la Roma, națiunile evreiești vor fi doborâte. Aceasta va fi cea mai mare înșelăciune care va lovi omenirea, iar aceia care acceptă această formă rea de păgânism vor fi măturați de potop. Iar apoi, după ce focul va fi curățat pământul, Biserica Mea se va ridica din nou în deplinătatea gloriei sale. Acesta va fi sfârșitul pentru cei păcătoși care refuză Mâna Mea și începutul Vieții Veșnice pentru cei care Mă iubesc.

Al vostru Isus am citit