Au fost găsite 12 mesaje conform filtrelor de căutare.

859. Mama Mântuirii: Ca și cum un miracol ar fi avut loc, falsul profet va părea că învie din morți

Joi, 25 iulie 2013 la ora 18:52

Fiica mea, este important să nu-și piardă curajul copiii mei când se vor confrunta cu suferința pe care o vor avea de îndurat atunci când Biserica Fiului meu va fi aruncată în sălbăticia pustietății.

Eu... citește tot aici

Fiica mea, este important să nu-și piardă curajul copiii mei când se vor confrunta cu suferința pe care o vor avea de îndurat atunci când Biserica Fiului meu va fi aruncată în sălbăticia pustietății.

Eu sunt Femeia din Cartea Apocalipsei, îmbrăcată în soare, care dă naștere Copilului. Copilul este Isus. Trupul Mistic al Fiului meu Isus este Biserica Lui pe Pământ. Biserica Fiului meu e răpită și în curând Trupul Lui nu va mai fi prezent acolo. Această pustiire va sfâșia inimile acelora care urmează Învățăturile Fiului meu. Aceștia nu vor avea la cine să se întoarcă și se vor trezi izgoniți din clădirile care până acum găzduiau Sfânta Euharistie. Însă în timp ce vor fi dați afară fără milă, ei vor fi umpluți de Sfântul Duh. Aceasta înseamnă că ei vor fi călăuziți și vor conduce cu dârzenie Rămășița Armatei, constituită din cei loiali lui Dumnezeu.

Ceilalți, orbi în fața Adevărului, îl vor urma confuzi pe falsul profet. Inimile lor vor fi înșelate și curând, atunci când falsul profet va părea să fie pe moarte, ei vor suspina. Dar apoi, ca și cum un miracol ar fi avut loc, falsul profet va părea că învie din morți. Vor zice că el este binecuvântat din Cer cu mari puteri supranaturale și vor cădea cu fața la pământ înaintea lui în adorație. El va fi iubit și adorat de către cei care nu pot vedea.

Curând va apărea Anticristul și înălțarea sa spre glorie va începe în Ierusalim. Odată cu apariția sa publică, în Biserica Fiului meu totul se va schimba rapid. Vor fi introduse noi reguli. Noi relicve, schimbări în veșmintele preoțești și multe reglementări noi vor fi impuse. La început, lumea va spune că aceste schimbări provin dintr-o nevoie de umilință. Și în timp ce aceste urâciuni vor apărea în Bisericile Creștine, va începe persecuția. Dacă îndrăzniți să vă opuneți acestor ritualuri satanice veți fi considerați eretici – instigatori.

Mulți cardinali, episcopi, preoți, călugărițe și oameni simpli vor fi excomunicați dacă nu vor urma noile reguli și nu îl vor adora pe falsul profet. În această fază trebuie să căutați refugii, care vor fi deja create, ca să-L puteți venera pe Fiul meu Isus Cristos în pace. Preoții trebuie să continue să administreze Sacramentele și să le asigure copiilor mei Preasfânta Euharistie.

Niciodată să nu vă lăsați pradă înșelăciunii la care vi se va cere să luați parte. Aceia care o vor face își vor pierde sufletele în favoarea celui rău.

Mama voastră preaiubită, Mama Mântuirii am citit


934. Acum când începe crucificarea Bisericii Mele pe Pământ, trebuie să fiți atenți la toate semnele care au fost prevestite

Joi, 03 octombrie 2013 la ora 22:35

Preaiubita Mea fiică, acum când începe Crucificarea Bisericii Mele pe Pământ, trebuie să fiți atenți la toate semnele, care au fost prevestite.

Dușmanii lui Dumnezeu vor imita fiecare aspect al Propriei... citește tot aici

Preaiubita Mea fiică, acum când începe Crucificarea Bisericii Mele pe Pământ, trebuie să fiți atenți la toate semnele, care au fost prevestite.

Dușmanii lui Dumnezeu vor imita fiecare aspect al Propriei Mele Crucificări, începând cu pângărirea Trupului Meu. Când am fost târât în fața călăilor Mei, aceștia M-au dezbrăcat, pentru a Mă batjocori și a Mă rușina. Atunci ei M-au îmbrăcat în roșu – culoarea asociată cu fiara. Apoi s-au certat pentru a decide cine va bate primul cui în Trupul Meu. Apoi, ca niște sălbatici, Mi-au smucit Picioarele și Mi-au întins Brațele atât de tare încât Mi le-au smuls din Încheieturi, pentru ca astfel să-Mi provoace și mai multă durere. Pentru a Mă face să sufăr și mai mult, ei au bătut cuiele prin palmele Mâinilor Mele într-un astfel de unghi, încât să iasă prin Încheieturi. Brațele Mele au fost trase în două unghiuri diferite și Eu am atârnat într-o poziție dureroasă, ciudată, calculată pentru a-Mi provoca maxim de durere și umilință.

Au tras la sorți pentru a hotărî care să fie ultimii opt oameni care să conducă tortura sângeroasă pe care au cauzat-o Trupului Meu. Au strigat obscenități, M-au pălmuit și Mi-au dat pumni, M-au lovit cu picioarele în stomac și au răcnit ca sălbaticii. M-au pângărit în toate felurile, pentru a arăta tuturor celor prezenți ca martori la moartea Mea pe Cruce că Eu eram pedepsit pentru așa-zisele Mele minciuni periculoase. Am fost omorât pentru a fi redus la tăcere și pentru ca să fie împiedicat Cuvântul Lui Dumnezeu să ajungă la suflete.

Același lucru se va întâmpla în curând. Dușmanilor Mei nu le va fi de ajuns să schimbe Prezentarea Euharistiei Mele – ci ei vor și pângări, din nou, Trupul Meu. Ei Mă vor pângări la fel ca și atunci. Se va folosi culoarea roșie; ei vor face gesturi înaintea Crucii Mele și Mă vor insulta cu noile lor ritualuri. Numai cei care recunosc semnele își vor da seama când aceste sacrilegii vor fi prezentate lumii cu entuziasm, cu multă pompă și strălucire.

Noile omilii vor fi niște absurdități, și mare parte din noile liturghii nu vor avea nici un sens. Cei care cunoașteți Învățăturile Mele, fiți atenți la declarațiile derutante, ilogice și complicate, care vor acompania introducerea noilor învățături și revizuirea credințelor din vechime. Ele nu numai că vă vor deruta și vor aduce mare neliniște în sufletele voastre, ci vor fi și pline de contradicții și minciuni, care nu ar putea niciodată veni de la Mine, Isus Cristos.

Vouă vi s-a dat Adevărul încă din vremea în care am umblat pe Pământ. Acum vi se vor prezenta minciuni, făurite pentru a vă întoarce de la Dumnezeu. Asigurați-vă că sunteți vigilenți, căci veți fi atrași și îndreptați spre doctrine false. Doctrina întunericului, planificată meticulos de mulți ani, va coborî asupra voastră în curând. Nu trebuie niciodată să acceptați promisiuni care contrazic Cuvântul Meu. Când veți vedea că aceste lucruri se întâmplă, veți ști că ele au fost aduse asupra voastră de către spiritul răului, pentru a distruge șansa voastră la salvarea veșnică.

Al vostru Isus am citit


942. Planurile, în care tot ceea ce este adevărat va fi înlăturat, au fost elaborate de către treimea nelegiuită

Marți, 15 octombrie 2013 la ora 15:45

Fiica Mea mult iubită, dorința Mea este ca toți preoții Mei, din fiecare confesiune Creștină, să înceapă să păstreze Preasfintele Mele Sacramente. Cei din Biserica Catolică vor fi primii care vor asista... citește tot aici

Fiica Mea mult iubită, dorința Mea este ca toți preoții Mei, din fiecare confesiune Creștină, să înceapă să păstreze Preasfintele Mele Sacramente. Cei din Biserica Catolică vor fi primii care vor asista la distrugerea și desacralizarea Sacramentelor. Cei care Îmi sunt devotați Mie, Isus Cristos, se vor pregăti conștiincios pentru această pustietate teribilă în care va fi cufundată Biserica Mea. Trebuie să vă pregătiți acum, întrucât numai prin loialitatea voastră vor putea primi toți copiii lui Dumnezeu Sacramentele în starea lor sfântă.

Tuturor celorlalte biserici Creștine le spun următoarele. Amintiți-vă de Făgăduința Mea de a reveni în acea Zi Măreață și Glorioasă a celei de-a Doua Mea Veniri. Trebuie să mai știți și că în anii care o vor preceda, toți aceia care Mă urmează vor trece prin încercări teribile. Cei care vor ajunge în noi poziții de putere, în cadrul tuturor confesiunilor voastre, vor fi conduși de către falsul profet și cu toții vor rosti cuvintele lui și îi vor copia acțiunile.

Vai de cei care se aliază cu falsul profet, căci el este antiteza lui Ioan Botezătorul și va fi premergătorul anticristului care va domni peste voi toți.

Voi veți fi protejați de Mine, căci în curând Eu voi fi tot ceea ce veți mai avea ca să vă ghideze. Numai în Mine puteți avea încredere că vă spun Adevărul atunci când veți fi bulversați de ereziile care vă vor fi prezentate ca noua formă a teologiei moderne Creștine. Cât de viclean este satana, întrucât el nu vă va șoca niciodată – în schimb, prin cei care îl slujesc, vă va atrage spre o nouă interpretare distorsionată și răsturnată a Preasfântului Meu Cuvânt.

Planurile, în care tot ceea ce este Adevărat va fi înlăturat, au fost elaborate de către treimea nelegiuită. Tot ceea ce place lumii laice, lăcomia umană și dorința de a ignora păcatul, va fi prezentat credincioșilor prin intermediul tuturor Bisericilor Creștine. Această zi a fost cioplită în piatră și va fi ultima insultă permisă de Dumnezeu înainte de Mă trimite pe Mine, unicul Său Fiu, pentru a-i aduna pe toți cei care rămân credincioși Cuvântului lui Dumnezeu. Când vi se vor prezenta minciunile, ele vor părea să fie un lucru bun. Semne ale smereniei se vor regăsi în toate bisericile voastre, căci vor fi adoptate de acei membri ai lor care vă vor înșela.

Fiecare trăsătură asociată cu Mine – Iubirea Mea pentru cei săraci, Iubirea Mea pentru cei slabi și umili, dezaprobarea Mea față de lăcomie, avariție și plăceri – va fi folosită ca parte a argumentelor prin care vă vor forța să acceptați această doctrină nouă – această nouă religie mondială unică, pentru a pregăti lumea pentru domnia anticristului.

Ca un Dumnezeu iubitor, Eu vă dau aceste avertismente pentru a vă salva. Ascultați-Mă acum. Vă cer un singur lucru. Rămâneți fideli Cuvântului Meu Sfânt. Cuvântul Meu Sfânt v-a fost dat în Sfânta Biblie. El nu se va schimba niciodată. Dar dușmanii lui Dumnezeu îi vor răstălmăci semnificațiile. Atunci când se va întâmpla acest lucru, respingeți-i pe cei care vă spun că Dumnezeu va aproba astfel de schimbări. Nimic nu poate fi mai departe de Adevăr decât această afirmație.

Al vostru Isus am citit


944. Fiecare lege nouă care va fi introdusă în curând de către dușmanii din Biserica Mea, va batjocori Adevărul stabilit de către Tatăl Meu

Joi, 17 octombrie 2013 la ora 20:38

Mult iubita Mea fiică, dacă oamenii, cât mai mulți, ar crede cu adevărat în Mine, Isus al lor, atunci ei ar găsi pacea în inima lor. Unde nu este încredere, acolo este teamă. Teama împiedică Iubirea lui... citește tot aici

Mult iubita Mea fiică, dacă oamenii, cât mai mulți, ar crede cu adevărat în Mine, Isus al lor, atunci ei ar găsi pacea în inima lor. Unde nu este încredere, acolo este teamă. Teama împiedică Iubirea lui Dumnezeu să pătrundă în sufletul vostru și apoi voi deveniți prizonieri. Nimic, în afară de Lumina Mea, nu vă va ușura povara.

Când Eu vă spun Adevărul, o fac doar pentru că vă iubesc și tânjesc după ziua în care vom fi în sfârșit uniți. Nu vă temeți de adevăr. Iubirea Mea vă va umple de curajul și puterea de a vă ridica hotărâți ca să Îmi rămâneți loiali Mie în toate. Eu îi protejez pe toți cei care cer de la Mine aceasta, însă numai sufletele care Mi s-au abandonat cu totul Mie nu vor avea teamă de nimic.

Răutatea fiarei va fi deghizată sub o mască fermecătoare și modernistă și va fi arătată tuturor cu o fațadă de umanitarism, caritate și “grijă pentru cei săraci”. Să nu credeți nici pentru o clipă că discipolii lui satana își vor arăta vreodată adevărata față. Fiecare minciună care va fi prezentată și care va înlocui Adevărul, va părea a fi logică și sortită binelui comun al tuturor. Fiecare lege nouă care va fi introdusă în curând de către dușmanii din Biserica Mea, va batjocori Adevărul stabilit de către Tatăl Meu în cele Zece Porunci date lui Moise. Fiecare gest, oricât de subtil ar fi, va fi menit să Mă insulte pe Mine, Isus Cristos, Fiul Omului. Înșelătorul, prin slujitorii săi, nu se poate abține să nu Mă maimuțărească, pentru că el Mă urăște pe Mine. El va insulta fiecare vas din Biserica Mea prin acțiuni, prin cuvinte și prin adăugarea de simboluri satanice. Numai cei care cunosc Adevărul vor vedea aceste urâciuni și vor înțelege pe deplin ce înseamnă cu adevărat acele gesturi.

Puterea lui satana poate să îi deruteze, să îi distragă și să îi chinuie pe discipolii Mei. El, satana, nu vă va lăsa niciodată în pace, în special atunci când mărturisiți Adevărul. Dar să știți aceasta: el poate fi învins când voi vă încredeți pe deplin în Mine. Când vă abandonați cu totul Mie, el nu va primi puterea de a vă influența credința voastră în Mine. El, satana, este terminat. Domnia lui, oricât de dureroasă a fost ea pentru omenire, se află la final. Ultima lui insultă împotriva Mea va fi realizată prin anticrist, care Mă va imita pe Mine și va înșela oamenii făcându-i să creadă că el sunt Eu, Isus Cristos, care a venit să salveze omenirea.

Dacă știți Adevărul, veți fi în stare să rezistați acestei tentații. Dacă rămâneți neclintiți întru Adevăr, așa cum este el conținut în Sfânta Biblie, veți fi salvați.

Atacul final va fi scurt și apoi Eu voi arăta lumii Adevărul, și numai aceia care sunt plini de ură împotriva Mea îl vor putea nega. Nu vă temeți, căci Eu sunt singurul Salvator al omenirii. Doar dragostea Mea vă va susține. Să nu vă temeți decât pentru acele suflete sărmane care Mă vor scuipa atunci, la final, când Eu le voi întinde Mâna pentru a-i lua în Noul Paradis.

Isus al vostru am citit


948. Schisma în Biserica Mea va fi fragmentată în mai multe etape

Duminică, 20 octombrie 2013 la ora 17:48

Mult iubita Mea fiică, mergeți în toată lumea, voi toți, și răspândiți Evangheliile, pentru că va trebui să fie făcut acest lucru înainte de a începe în mod serios persecuția din Biserica Mea.

Trebuie să... citește tot aici

Mult iubita Mea fiică, mergeți în toată lumea, voi toți, și răspândiți Evangheliile, pentru că va trebui să fie făcut acest lucru înainte de a începe în mod serios persecuția din Biserica Mea.

Trebuie să vă puneți toată încrederea în Mine și să vă mângâiați cu gândul că atunci când va veni Marea Zi veți fi ridicați cu trup și suflet în Brațele Mele într-o clipă. De aceea voi, cu iubire și răbdare, trebuie să reamintiți lumii Învățăturile Mele. Reamintiți-le că păcatul există și va fi iertat, însă mai întâi trebuie ca ei să îmi ceară iertarea. Chiar dacă li se spune că păcatul este pentru om ca o a doua sa natură, ei trebuie să știe că, fiind copiii lui Dumnezeu, trebuie să ceară reconcilierea de fiecare dată, indiferent cât de nesemnificative pot părea păcatele lor. Păcatul este cel care vă separă de Dumnezeu. Cu cât păcătuiți mai mult, cu atât deveniți mai întunecați și cu atât mai adânc devine chinul vostru, astfel că veți fi atât de tulburați încât nimic, în afară de Harul Meu, nu vă va ușura durerea și nu vă va aduce adevărata pace.

Să știți că atunci când va începe domnia ereziilor, cei care sunt implicați vor simți o teribilă singurătate și nefericire. Cu toate acestea, pentru lumea din afară, totul va părea că este acceptabil pentru Biserică. Pe când voi duceți această luptă interioară, toate ritualurile exterioare, făcute în numele unei biserici globale unite, vă vor face să vă simțiți neliniștiți. În decurs de șase luni de la introducerea ereziei în Biserica Mea, mulți dintre cei care au ignorat Chemarea Mea vor fugi și îi vor căuta pe cei care au rămas fideli Cuvântului Meu Sfânt. Atunci Armata Mea va crește, se va dezvolta și va aduna toate rămășițele din toate bisericile creștine, și va lupta împotriva spiritului răului.

Schisma din Biserica Mea va fi fragmentată în mai multe etape. Prima etapă va fi când doar cei care Mă cunosc cu adevărat și înțeleg Adevărul din Sfintele Evanghelii vor hotărî că ei nu pot, în numele Meu, să accepte minciuni. A doua etapă va avea loc atunci când oamenilor li se vor refuza Sfintele Sacramente în forma lor consacrată. A treia etapă va fi când Bisericile Mele vor fi fost pângărite, iar atunci slujitorii Mei consacrați vor înțelege în sfârșit Adevărul conținut în Cartea Apocalipsei.

Profeții Mei nu mint. Lor nu le place ceea ce li se cere să facă. Ei dezvăluie numai Cuvântul Meu Sfânt și fac ceea ce, prin Voia Tatălui Meu, li se spune că trebuie să facă. Acum se arată semnele că a sosit ultimul profet – singurul profet căruia i s-a dat acum din Ceruri permisiunea să pregătească lumea pentru A Doua Venire. Când veți înțelege că profețiile date lumii din Ceruri au rostul de a vă întări în credință și de a vă face să rămâneți fideli Cuvântului Meu Sfânt, atunci le veți accepta. Când ele se vor desfășura așa cum a fost dezvăluit, atunci veți ști care este Adevărul.

Fiți pregătiți. Fiți pe pace, pentru că Eu voi merge împreună cu voi, toți cei care acum vă uniți pentru a forma Rămășița Armatei Mele de pe pământ.

Isus al vostru am citit


966. Toate revoltele la care veți fi martori vor dovedi adevărul profețiilor date iubitului Meu Ioan în Cartea Apocalipsei

Joi, 07 noiembrie 2013 la ora 23:00

Mult iubita Mea fiică, timpul pentru noul început este aproape. Pe măsură ce Marea Încercare continuă să fie simțită, multe evenimente vor avea loc.

Dușmanii din interiorul Bisericii Mele vor încerca,... citește tot aici

Mult iubita Mea fiică, timpul pentru noul început este aproape. Pe măsură ce Marea Încercare continuă să fie simțită, multe evenimente vor avea loc.

Dușmanii din interiorul Bisericii Mele vor încerca, fără niciun pic de rușine, să spună că o nouă biserică mondială laică, ce îi primește pe toți păcătoșii și toate religiile, este îngăduită de Dumnezeu. Când cei din Biserica Mea vor îmbrățișa lumea laică, ea nu va mai urma Adevărul. Dacă sunteți discipoli adevărați ai Mei, credința voastră se va vedea în faptele și operele voastre. Dacă sunteți ai Mei veți rămâne fideli Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă păstrați Cuvântul meu veți urma tot ce v-am învățat. Dacă nu sunteți ai Mei îi veți blestema pe frații și surorile voastre. Dacă nu sunteți ai Mei îi veți urî pe cei care sunt ai Mei. Dacă veți crede că veți avea viață eternă fără să trebuiască să o câștigați, atunci vă înșelați foarte mult.

Dacă spuneți că păcatul este natural și că doar un Dumnezeu drept și corect ar ierta toate păcatele, atunci acest lucru este adevărat. Dar dacă veți crede că viața eternă este dreptul vostru natural și că nu trebuie mai întâi să vă căiți, atunci negați Adevărul. Vă iubesc pe fiecare dintre voi. Nu aș fi niciodată crud, rău, nemilos, asupritor și nu aș răni pe niciunul dintre copiii lui Dumnezeu. Dar nu voi deschide niciodată ușa către Împărăția Mea vreunui păcătos dacă el nu arată remușcare pentru faptele sale rele. Când vă conduc către mântuire deschid toate ușile pentru ca să vă pot întâmpina în ultima zi. Multe uși se deschid acum, dar puțini intră pe ele. Niciunul dintre voi nu va intra în Împărăția Mea dacă nu ascultă Cuvântul Meu dat vouă în Sfintele Evanghelii. Credința voastră trebuie să fie curată. Dragostea voastră pentru ceilalți trebuie să fie adevărată și ascultarea voastră față de Cuvântul Meu vă va câștiga vouă Darul vieții veșnice.

Mulți dintre cei care se numesc pe ei înșiși Creștini sunt lipsiți de loialitate față de Biserica Mea. Mă primiți în Sfânta Împărtășanie cu sufletele înnegrite. Voi ignorați Învățăturile Mele și tolerați păcatele pe care le considerați neînsemnate în ochii voștri. Răspândiți minciuni cu o limbă răuvoitoare despre alții și îi condamnați pe mulți în Numele Meu Sfânt. Vi s-a dat Adevărul în Sfintele Evanghelii, dar voi nu puneți în practică ceea ce ele vă învață. Dragostea Mea pentru voi înseamnă că, deși mulți dintre voi nu veți câștiga Mântuirea pe care am dat-o lumii prin moartea Mea pe Cruce, totuși Eu vă voi da tuturor șansa de a vedea Adevărul în timpul Divinei Mele Milostiviri, când voi veni în fața voastră pentru a vă ajuta să vă hotărâți dacă veți accepta Darul Meu sau nu.

Toate revoltele la care veți fi martori vor dovedi Adevărul profețiilor date iubitului Meu Ioan în Cartea Apocalipsei. Când veți vedea că Biserica va intra în uniune cu lumea laică, veți ști că a venit timpul ca Misiunea Mea să adune sufletele din întreaga lume.

Al vostru Isus am citit


987. Niciodată Eu nu voi mai umbla în trup pe acest Pământ

Marți, 03 decembrie 2013 la ora 19:45

Mult iubita Mea fiică, toți aceia care spun că vin în Numele Meu și care susțin că pregătesc calea Domnului se vor face auziți în toate colțurile lumii – multe voci, mulți profeți, mulți mincinoși – dar... citește tot aici

Mult iubita Mea fiică, toți aceia care spun că vin în Numele Meu și care susțin că pregătesc calea Domnului se vor face auziți în toate colțurile lumii – multe voci, mulți profeți, mulți mincinoși – dar niciunul nu va avea Autorizarea lui Dumnezeu.

Fiți vigilenți în special atunci când îl veți auzi pe profetul care vă va spune că el are datoria să vă pregătească pentru a Doua Mea Venire. Când astfel de lucruri vor ajunge la urechile voastre și când vi se va spune că Eu Mă voi arăta în lume, cu trup și suflet, să știți că nu este adevărat. Vă repet Avertizarea Mea dată lumii. Eu nu voi mai umbla niciodată în trup pe acest pământ. Eu am venit prima dată în trup dar când voi veni din nou, Mă voi întoarce la fel cum am părăsit acest pământ – pe norii cerului.

Nu peste multă vreme veți vedea fapte mărețe care vor fi considerate opere mari în pregătirea pentru a Doua Mea Venire. O serie de vindecări miraculoase, puse la cale foarte atent, vor fi arătate lumii de către acei dușmani ai lui Dumnezeu care vor spune că vin de la Mine. Mulți vor fi atât de surprinși, încât vor cădea în plasa acestei înșelăciuni nelegiuite. Atât de multe minuni, fapte mari – toate văzute ca fiind săvârșite de Mâna lui Dumnezeu – îi vor convinge până și pe cei mai sceptici că s-au înfăptuit miracole divine. Multe osanale vor fi aduse acelor falși reprezentanți care susțin că sunt conducătorii Poporului Meu. În curând lumea va declara pe față că acești impostori sunt sfinți care trăiesc printre oameni și nu peste multă vreme, ei îl vor introduce și pe anticrist.

Toate aceste pregătiri au fost puse la cale timp de șapte ani iar viteza cu care sunt introduse aceste schimbări radicale nu este deloc întâmplătoare. Întoarcerea Mea va fi un subiect de discuție frecvent. Tuturor li se va cere să se pregătească pentru acest Mare Eveniment, însă doctrina creștină va abunda în erori. Doar cei care sunt vigilenți, care văd Adevărul și cei care nu se tem să-L primească, vor vedea dincolo de aceste falsități. Aceasta va fi pentru ei o povară foarte greu de suportat. Între atâtea strigăte și vorbe mieroase de laudă cu care vor fi copleșiți cei care au furat Scaunele Înțelepciunii, Sfântul Meu Cuvânt va fi menționat foarte rar. Tot ceea ce se va discuta va fi despre importanța faptelor bune. Însă nu se va rosti niciun cuvânt legat de lucrarea necesară pentru mântuire, potrivit Cuvântului lui Dumnezeu.

Când, în cele din urmă, lumea laică va ceda, unindu-și forțele cu falșii impostori care vor pune stăpânire pe Templul lui Dumnezeu, va mai fi doar o scurtă vreme până la vederea celei mai mari urâciuni. Aceasta va avea loc atunci când Templul va fi fost creat pentru a deveni scaunul de domnie al anticristului. Până când aceasta se va întâmpla, cei care îl vor adora pe anticrist vor fi în număr de miliarde de suflete. Cei care cunosc Adevărul nu vor mai avea mult timp de așteptat, căci domnia bestiei va fi de foarte scurtă durată. Iar apoi se va auzi sunetul trompetei. În acea zi, dușmanii lui Dumnezeu vor fi azvârliți în iazul de foc, așa cum a fost profețit.

Amintiți-vă profețiile.

Acestea se vor împlini exact așa cum au fost prezise – acei impostori care spun că vin în Numele Meu vor fi iubiți, aplaudați și idolatrizați. Cei care într-adevăr vin în Numele Meu vor fi disprețuiți și urâți. Dar din gura lor va ieși Focul Duhului Adevărului și prin suferința lor se vor salva mulți alții care altfel nu s-ar putea mântui.

Al vostru Isus am citit


1163. Nu rupeți legăturile cu cei care vă urăsc din cauza Mea

Miercuri, 25 iunie 2014 la ora 23:37

Mult iubita Mea fiică, nu trebuie ca oamenii, dacă s-au angajat să-Mi fie devotați Mie, să își abandoneze toată activitatea lor obișnuită de zi cu zi. Eu nu sunt un Dumnezeu care să vă ordon să cădeți... citește tot aici

Mult iubita Mea fiică, nu trebuie ca oamenii, dacă s-au angajat să-Mi fie devotați Mie, să își abandoneze toată activitatea lor obișnuită de zi cu zi. Eu nu sunt un Dumnezeu care să vă ordon să cădeți la picioarele Mele în detrimentul responsabilităților voastre zilnice. Eu nu Mă dichisesc și nu stau majestuos sau cu o atitudine mândră să conduc omenirea, nici nu va dictez fiecare mișcare și nici nu încerc să vă subjug ca să Mă lingușiți. Nu acesta sunt Eu, căci Eu vin precum un slujitor umil să eliberez omul de legătura lui cu diavolul.

Eu am venit să vă salvez și voi veni din nou ca să împlinesc Planul Meu de Salvare. Eu sunt aici pentru a vă sluji pe voi. Eu vin ca să vă atrag spre Mine și, deși Mă încântă iubirea voastră pentru Mine și timpul pe care Mi-l dedicați Mie, intenția Mea este să fac aceasta într-un mod care să nu vă cauzeze supărări inutile. Cu toate că prețuiesc timpul pe care Mi-l dăruiți și rugăciunile pe care le oferiți, totuși știu că voi trebuie să vă trăiți viața, pentru a vă îmbrăca și a vă hrăni pe voi și familiile voastre. Tot ceea ce vă cer Eu este să vă trăiți viața în modul în care trebuie, pentru a Mă sluji pe Mine. Și, pe măsură ce se adâncește relația voastră cu Mine, veți simți o dorință de nestăpânit să vorbiți cu Mine în gândurile și prin cuvintele voastre.

Eu vă cer să îi tratați pe ceilalți cu respectul pe care Mi-l arătați Mie. Să nu vă certați cu ceilalți pentru Mine și nici să nu vă ieșiți din fire. Dar nici să nu justificați acțiunile sau vorbele celor care Mă insultă – ci doar atât, rugați-vă pentru ei. Pe măsură ce creste iubirea voastră pentru Mine, relația voastră cu Mine va deveni mai intimă. Când se întâmplă aceasta, atunci atrageți asupra voastră și mânia celor care au credința slabă. Să vă așteptați că se va întâmpla astfel și să nu fiți alarmați sau tulburați, căci atunci când sunteți în uniune cu Mine veți fi urâți pentru asta. Fiți răbdători cu acești oameni. Fiți blânzi. Fiți politicoși. Nu vă obosiți să intrați în dispute cu ei pentru că nimic din ce veți spune nu va avea importantă pentru ei. In schimb, arătați-le ce înseamnă să fii creștin, răspunzând la ură cu iubire.

Nu rupeți legăturile cu cei care vă urăsc din cauza Mea. Ci în schimb, vă rog, rugați-vă pentru ei. Când sunteți în uniune cu Mine trebuie să încercați să păstrați un echilibru în viața voastră. Deși îmi doresc compania voastră, la fel de mult doresc să îi iubiți pe cei care au nevoie de Mine dar nu Mă pot vedea; pe cei care nu pot să Mă accepte în inima lor, sau care nu au habar despre Viața Veșnică. Voi aveți o datorie către Mine, iar Dorința Mea este să vă folosiți cu înțelepciune timpul pentru a iubi aceste suflete. Prin vorbele, faptele, acțiunile și rugăciunile voastre, voi puteți să aduceți la Mine aceste suflete, și Mi le veți aduce.

Al vostru, Isus am citit


1164. Niciunul dintre voi nu poate să înțeleagă legile divine

Joi, 26 iunie 2014 la ora 14:00

Preaiubita Mea fiică, nu trebuie să crezi niciodată că va fi acceptat cu ușurință Cuvântul Meu, dat lumii prin aceste Mesaje. Aceia care nu îl acceptă se vor strădui din când în când să trăiască aceste... citește tot aici

Preaiubita Mea fiică, nu trebuie să crezi niciodată că va fi acceptat cu ușurință Cuvântul Meu, dat lumii prin aceste Mesaje. Aceia care nu îl acceptă se vor strădui din când în când să trăiască aceste Mesaje și ceea ce le cer Eu. În loc să trăiască Mesajele adaptându-și viața în acord cu acestea, ei își vor pune întrebări asupra fiecărui Cuvânt care iese din Gura Mea Sfântă. Dacă, în schimb, ei ar adera la Învățăturile Mele care nu s-au schimbat niciodată, atunci M-ar sluji mai bine.

Niciunul dintre voi nu este în stare să înțeleagă Legile Divine care vin de la Tatăl Meu preaiubit. Dacă încercați să analizați Misterul Divinității Sfintei Treimi, veți eșua, căci nu este menit ca voi să le cunoașteți pe toate. Oricine dintre voi care crede că înțelege evenimentele din perioada de dinaintea și de după cea de-A Doua Venire a Mea, trebuie să știe acestea: Eu revelez anumite evenimente doar pentru a vă ajuta să vă pregătiți sufletele. Revelațiile Mele nu vă sunt date pentru a cauza senzație, controversă sau ură printre voi, căci Eu niciodată nu aș determina o astfel de confuzie. Confuzia provine dintr-o lipsă de încredere în Mine și dintr-o curiozitate arzătoare a omului – ceea ce este de înțeles. Voi trebuie pur și simplu să rămâneți în adevărul Sfântului Meu Cuvânt – asta este tot ce vă cer.

Când am fost pe Pământ, Eu am trăit o viață simplă. Mi-am predicat Cuvântul într-un mod simplu, astfel ca Învățăturile Mele să fie înțelese de toți. Mi-am arătat dezgustul față de cei care pretindeau că-l reprezintă pe Dumnezeu și a căror datorie era să se asigure că erau respectate Cele Zece Porunci. Totuși, acești oameni învățați purtau plini de mândrie haine împodobite de bijuterii și se lăudau cu pozițiile pe care le aveau în Templul lui Dumnezeu. Ei erau atât de preocupați să pozeze, să comande, să-i admonesteze pe cei săraci, umili și ignoranți, încât au uitat un lucru important: rolul lor era de a-L sluji pe Dumnezeu. Iar pentru a-L sluji pe Dumnezeu, trebuia ca ei să-i slujească pe copiii Lui. În schimb însă, ei au pretins respect, au căutat adulare și au fost invidioși unul pe altul din cauza pozițiilor de putere ale ierarhiei care exista în Temple. În niciun moment Eu nu am încurajat senzaționalul, deși Cuvântul Meu a creat controverse chiar dacă el era transmis într-un mod simplu. Căci doar Cuvântul lui Dumnezeu, simplu și direct, poate să ofenseze astfel. Adevărul provoacă divizare între oameni pentru că mulți nu pot să-i facă față. Totuși, voi nu ar trebui să vă preocupați decât de Adevăr- Cuvântul lui Dumnezeu. A analiza Cuvântul Meu, a vă certa asupra înțelesului Adevărului și a căuta senzaționalul în Cuvântul lui Dumnezeu este o pierdere de timp pentru voi. Cu mult mai bine ar fi să Mă slujiți pe Mine slujindu-i pe alții în Numele Meu.

Să nu vă fie teamă de Adevăr; nu îl respingeți, nu îl ignorați și nu creați o nouă interpretare a sa. Adevărul rămâne același, așa cum a fost dintotdeauna. Cuvântul Meu este Cuvântul Meu. Ceea ce Eu spun, va fi. Voia lui Dumnezeu nu poate fi modificată. Dacă acceptați Adevărul, el vă va aduce claritate a minții, pace în sufletele voastre și o dorință de a vă supune Cuvântului Meu - așa cum este dat el – în toate timpurile. Nu este nimic ce puteți adăuga la el, căci el va rămâne intact pentru veșnicie.

Al vostru Isus am citit


1191. Mama Mântuirii: Fiul Meu nu a trimis pe nimeni să vă distragă atenția de la aceste mesaje

Miercuri, 06 august 2014 la ora 13:00

Dragii Mei copii, fiți atenți la cei care vă persecută în Numele Fiului Meu, Isus Cristos, căci ei se vor ascunde cu atenție sub o imagine de sfințenie. Cel rău nu se va prezenta niciodată așa cum este... citește tot aici

Dragii Mei copii, fiți atenți la cei care vă persecută în Numele Fiului Meu, Isus Cristos, căci ei se vor ascunde cu atenție sub o imagine de sfințenie. Cel rău nu se va prezenta niciodată așa cum este el în realitate, deoarece este mult prea viclean. În schimb, el, prin sufletele pe care le influențează, se apropie de voi cu o mască de iubire și mulți vor cădea în plasa acestei înșelăciuni. Cuvintele pe care el le folosește pot părea liniștitoare și ademenitoare, dar ele vor lăsa în sufletul vostru un sentiment de neliniște.

Mesajele care sunt date lumii prin porunca Tatălui Meu Veșnic nu vă vor ridica niciun semn de întrebare. Ele niciodată nu vor da putere unui om asupra voastră, pentru a vă încuraja să depuneți un jurământ față de vreo persoană în viață. Toată slava trebuie să fie a lui Dumnezeu.

Niciun om nu vă poate promite mântuire, căci aceasta poate veni doar de la Dumnezeu. Puteți să vă pregătiți sufletele așa cum ați fost învățați de Fiul Meu, Isus Cristos, și să primiți Sacramentele. Puteți accepta Darurile pline de Haruri date vouă, prin mine, Neprihănita Fecioară Maria, dar nu vă trebuie permisiunea nimănui ca să vă facă vrednici de a-L sluji pe Fiul Meu, în această misiune sau în oricare alta care a fost consfințită în Ceruri.

Fiți precauți în ceea ce îi privește pe dușmanii Fiului meu, care sunt peste tot, făcând tot ce le stă în putință pentru a orbi omenirea de la Adevărul Promisiunii Fiului Meu de a veni din nou. El se va întoarce curând și atunci Adevărul va fi făcut cunoscut, iar tot ceea ce El a promis va ieși la lumină. Până la Ziua cea mare a Domnului trebuie să vă concentrați doar asupra Fiului meu și să vă puneți toată încrederea în El. Fiul Meu nu a trimis pe nimeni să vă distragă atenția de la aceste Mesaje, ultimele de acest fel, și oricine care pretinde altfel nu vine de la El.

Credeți, credeți, credeți în Milostivirea Fiului Meu. Ascultați ceea ce El v-a învățat – totul este conținut în Sfânta Scriptură. Cuvântul Său este simplu. Nu este complicat. Doar să urmați Învățăturile Sale, care rezistă de peste 2000 de ani, și atunci veți găsi pacea.

Mama voastră Preaiubită,
Mama Mântuirii am citit