Au fost găsite 1334 mesaje conform filtrelor de căutare.

1326. Enoh si Ilie nu vor fi prezenți în formă omenească

Joi, 29 ianuarie 2015 la ora 21:30

Mult iubita Mea fiică, Romano-catolicii și Evreii vor fi cei care vor avea de înfruntat cea mai mare opoziție în vremurile ce urmează. Ei vor suferi discriminare, opoziție și ură, pe măsură ce apostazia... citește tot aici

Mult iubita Mea fiică, Romano-catolicii și Evreii vor fi cei care vor avea de înfruntat cea mai mare opoziție în vremurile ce urmează. Ei vor suferi discriminare, opoziție și ură, pe măsură ce apostazia sugrumă omenirea. Vocile lor vor fi reduse la tăcere în timp ce neadevărurile vor devora mințile copiilor lui Dumnezeu atunci când cel rău va înșela lumea ca aceasta să respingă Cuvântul lui Dumnezeu.

Acești doi martori vor continua să proclame Adevărul prin aceia dintre ei care sunt suficient de puternici ca să răspândească Focul Duhului Sfânt, până când Marea Zi a Domnului va coborî asupra omenirii. Spiritul lui Enoh și Ilie va inunda sufletele lor și ei vor provoca indignare atunci când vor da mărturie despre Dumnezeu, Adevăr și Viață, pe care miliarde de oameni le vor respinge. După cum a fost prezis, acești doi martori vor avea parte de opoziție și lupte împotriva lor, dar vai de omul care încearcă să îi distrugă pentru că Dumnezeu îi va pedepsi pe dușmanii Lui pentru a le permite acestora doi să țină aprinsă flacăra Iubirii Sale în lumea care va fi acoperită de întunericul apostaziei.

Enoh și Ilie nu vor fi prezenți în formă omenească, dar să știți aceasta. Ei vor fi prezenți în sufletul acestor doi martori, iar prin suferința lor Dumnezeu îi va mântui pe cei care sunt orbi față de Adevăr.

Niciodată să nu vă temeți de Adevăr, temeți-vă doar de cei care sunt plini de o asemenea ură față de Mine, Isus Cristos, încât ei se vor preta la orice act nelegiuit cu scopul de a-i reduce la tăcere pe acești doi martori. Însă ei nu vor avea impact pentru că Focul Duhului Sfânt va ieși din gurile martorilor ca o sabie și va străpunge inimile celor care au cea mai mare nevoie de Milostivirea lui Dumnezeu. Apoi, când va sosi timpul, aceste două religii vor fi interzise și cei care vor îndrăzni să le practice în mod deschis vor fi acuzați de comiterea unei infracțiuni. Templele lor vor fi arse până în temelii și vor deveni mormane de cenușă iar lumea va fi încântată de distrugerea Credincioșilor lui Dumnezeu și va sărbători dispariția lor.

După aceasta, sunetul Glasului lui Dumnezeu va fi auzit în fiecare colț al lumii și din cenușă se va înălța Noul Început, Noul Ierusalim, o lume nouă, pură, fără de păcat.

Al vostru Isus am citit


1325. Sfânta Biblie va deveni aproape imposibil de găsit

Miercuri, 28 ianuarie 2015 la ora 17:00

Mult iubita Mea fiică, Eu am fost aruncat în pustie și Mă simt nefericit în Suferința Mea din cauza modului în care Creștinismul este umilit în lumea întreagă.

Glasul Meu nu mai este decât o șoaptă în... citește tot aici

Mult iubita Mea fiică, Eu am fost aruncat în pustie și Mă simt nefericit în Suferința Mea din cauza modului în care Creștinismul este umilit în lumea întreagă.

Glasul Meu nu mai este decât o șoaptă în mijlocul răcnetelor bestiei și ale celor care Mă disprețuiesc. Aceste voci ale nemulțumirii se vor multiplica și vor îneca Cuvântul, care a provenit din Viața Mea. Eretici, păgâni, falși vizionari și falși profeți, trădători și iubitori de arginți se vor ridica la unison ca să se răscoale împotriva Mea. Cei care calcă pe Urmele Mele vor fi oropsiți și împovărați cu greutatea Crucii Mele și vor avea de urcat muntele cel abrupt dacă vor prețui toate cele ce Eu i-am învățat.

Sfânta Biblie va deveni aproape imposibil de găsit, înainte ca ea să dispară cu totul. Vor fi făcute toate încercările de a-L nega pe Dumnezeu, până ce Cuvântul va fi înlocuit de doctrina întunericului. Voi, cei care credeți în Mine, Isus al vostru, nu trebuie să vă plecați niciodată în fața a nimic ce nu vine de la Mine. Doar Eu vă ocrotesc de rău și doar prin Mine veți găsi Mântuirea Veșnică.

Să fiți atenți la rugăciunile false care vi se vor prezenta, pentru că ele nu vor fi inspirate de Duhul Sfânt și voi trebuie să le evitați. Un cuvânt oricât de mic, o mică exprimare sau o simplă omisiune, ici și colo, pot face dintr-o rugăciune o falsitate. Răul este un ucigaș tăcut al sufletului și nu este ușor de identificat atunci când el este mascat ca fiind Adevărul. Este timpul să vă curățați grădina de buruieni și să rămâneți fideli la tot ce Eu v-am învățat, căci orice alt lucru este irelevant și vă poate face să vă pierdeți credința.

Credința în Mine și încrederea în Promisiunea Mea de a veni din nou, în Mare Slavă, nu trebuie să fie niciodată date la o parte în favoarea lucrurilor cu care vă răsfață falșii profeți, vrăjitorii, păgânii și ereticii. Dușmanii Mei muncesc din greu ca să vă înșele și cei mai mulți dintre ei știu foarte bine Cine Sunt Eu, dar vor cu orice preț ca voi să Mă respingeți. Voi trebuie ca, atunci când Mă chemați, să rămâneți precum un mic copil încrezător, iar Eu vă voi conduce pe Calea către Împărăția Mea. Eu vă voi proteja pe voi toți cei care vă încredeți total în Iubirea Mea și în Voia Mea Sfântă. Numai atunci pot Eu să intervin pentru a-i spulbera pe dușmanii Mei și pentru a răspândi Adevărul, astfel ca lumea cea nouă care va urma să fie locuită de toți copiii lui Dumnezeu.

Încrederea, credința, speranța și iubirea sunt cele care contează dacă vreți să găsiți tăria de a rămâne alături de Mine. Iubirea pentru Mine, fără să puneți nicio condiție, vă va câștiga Haruri Mari în parcursul vostru către Împărăția Mea – către lumea care nu va avea sfârșit.

Iubitul vostru Isus am citit


1324. Voi ori Mă iubiți ținând seama de Cuvântul Meu, ori nu Mă iubiți deloc

Marți, 27 ianuarie 2015 la ora 14:35

Multiubita Mea fiică, motivația nu joacă nici un rol în mintea celor care vor respinge cu hotărâre Cuvântul lui Dumnezeu, incluzându-i aici pe cei care oricum sunt împotriva Mea și pe cei care nu vor... citește tot aici

Multiubita Mea fiică, motivația nu joacă nici un rol în mintea celor care vor respinge cu hotărâre Cuvântul lui Dumnezeu, incluzându-i aici pe cei care oricum sunt împotriva Mea și pe cei care nu vor rămâne fideli în întregime Cuvântului. Puteți spune că sunteți ai Mei doar cu întreg trupul – și nu numai cu o parte a trupului vostru. Voi nu puteți spune că Mă iubiți doar cu o parte a voastră. Voi ori Mă iubiți ținând seama de Cuvântul Meu, ori nu Mă iubiți deloc.

Când Mă trădați pe Mine, veți face acesta justificându-vă motivele pentru care veți accepta minciunile despre Cine Sunt Eu, Ce Sunt Eu și Ce spun Eu. Voi Mă veți da afară și veți aduce acuzații false împotriva Mea așa cum au făcut și strămoșii voștri înainte de voi. Veți folosi Cuvântul Meu în funcție de propriile voastre interpretări și apoi îi veți acuza pe cei drepți de lipsă de caritate. Mă veți chinui trădând Trupul Meu și veți aduce o teribilă durere și suferință asupra celor pe care voi îi acuzați de erezie în Numele Meu Sfânt.

Motivația va fi lăsată la o parte în timp ce voi veți fabrica orice scuză ca să urmați o cale în direcția opusă celei care a fost deschisă pentru voi prin Moartea Mea pe Cruce.

Satana este marele acuzator al copiilor lui Dumnezeu și, când este prezent în sufletele celor pe care îi infestează, el va născoci toate acuzațiile posibile împotriva copiilor lui Dumnezeu cu scopul de a discredita Cuvântul Meu. El vă va înșela ca să vă determine să ignorați Iubirea pe care o are Dumnezeu pentru voi. El va distruge orice urmă de credință pe care o mai aveți dacă voi îi permiteți aceasta. El va profita de voința voastră liberă – un drept dat vouă de către Dumnezeu – și vă va face să credeți că puteți trăi o viață fără Dumnezeu.

Al vostru Isus am citit


1323. Dumnezeu Tatăl: Eu voi îmbrățișa fiecare persoană, rasă, credință și religie

Duminică, 25 ianuarie 2015 la ora 15:45

Mult iubita Mea fiică, Intervenția Mea pentru a deschide ochii copiilor Mei către Dragostea iubitului Meu Fiu, Isus Cristos, se apropie.

Eu îi iubesc pe toți copiii Mei și voi chema pe fiecare bărbat,... citește tot aici

Mult iubita Mea fiică, Intervenția Mea pentru a deschide ochii copiilor Mei către Dragostea iubitului Meu Fiu, Isus Cristos, se apropie.

Eu îi iubesc pe toți copiii Mei și voi chema pe fiecare bărbat, fiecare femeie și copil de peste șapte ani în Lumina Milostivirii Fiului Meu. Pregătiți-vă pentru Intervenția Mea pentru că ea va veni mai curând decât credeți și fiți recunoscători pentru acest Măreț Dar. Lupta spirituală pe care o vedeți în lume este evidentă pe pământ iar bătălia se va declanșa între dușmanii Mei – care încearcă să îi reducă la tăcere pe aceia care refuză să se lase atrași în minciuni –, și cei care nu Îl trădează pe Fiul Meu.

Când Mâna Dreptății Mele va cădea, ea va pune la încercare credința tuturor acelora care spun că sunt pentru Fiul Meu – și numai aceia care doresc să urmeze Crucea vor rămâne destul de puternici pentru a proclama Adevărul. În curând pânzele de păianjen vor fi îndepărtate și moștenirea voastră în toată splendoarea ei vă va fi făcută cunoscută. Dușmanii Mei vor respinge în mare parte această Intervenție și vor lupta până la capăt pentru a-L nega pe Isus Cristos.

Eu voi îmbrățișa fiecare persoană, rasă, credință și religie în Lumina Fiului Meu și mulți Îl vor vedea pe El. Aceasta va însemna, ca urmare, că mulți se vor converti și vor cere dreptul de a trăi viața eternă în Gloria Împărăției de pe pământ a Fiului Meu.

Eu am promis că Fiul Meu Își va ocupa Locul pe Tronul Său și acest lucru se va împlini. Aceia care nu doresc să fie parte a Împărăției Sale vor alege bazându-se pe voința lor liberă, pe care Eu am dat-o fiecăruia dintre voi.

Eu, iubitul vostru Tată, Creator a toate câte sunt și vor fi, vă implor să nu risipiți acest drept din naștere al vostru. Dacă o veți face, veți fi devorați de satana, care este pe cât de nemilos pe atât de mincinos, înșelător și acuzator. Vouă vi se dă un Dar pe care nicio generație dinaintea voastră nu l-a primit și trebuie să vă rugați ca să vi se dea Harurile pentru a accepta Favoarea Mea.

Veniți în Lumină, pentru că dacă nu o veți face veți fi orbiți pentru eternitate de întuneric. Aceasta Mi-ar sfâșia Inima în două și nu doresc să pierd pe niciunul dintre voi.

Vă Binecuvântez. Vă îndrum prin această Sfântă Misiune care vi se dă prin Sfânta și Binecuvântata Treime, așa cum a fost prezis.

Tatăl vostru iubit,
Dumnezeu Cel Preaînalt am citit


1322. Maica Mântuirii: Influența lumii laice este asemănătoare unei mari revărsări de ape

Duminică, 25 ianuarie 2015 la ora 14:40

Copilașii mei dragi, Darul Discernământului vine din Puterea Duhului Sfânt și el nu este dat cu ușurință. El trebuie să fie câștigat. El este dat numai celor ce sunt în uniune cu Cristos și care sunt... citește tot aici

Copilașii mei dragi, Darul Discernământului vine din Puterea Duhului Sfânt și el nu este dat cu ușurință. El trebuie să fie câștigat. El este dat numai celor ce sunt în uniune cu Cristos și care sunt liberi de orice fel de distrageri ce provin din ispitirile puse în fața lor de către cel rău. Cel rău nu îi poate înșela pe cei ce sunt binecuvântați cu acest Dar.

Vai de omul care este înșelat, căci el însuși va permite să fie condus spre minciuni. Înșelăciunea vine de la însuși satana și de la cei pe care îi infestează. Oricărui om care nu acceptă existența lui Isus Cristos îi va fi aproape imposibil să reziste fumului satanei care vă orbește și vrea să vă devoreze pe fiecare dintre voi care sunteți vinovați de păcatul mândriei. Fiecare slujitor sfințit care se îndepărtează de Adevăr îi va conduce spre minciună pe cei care așteaptă de la el călăuzire. Pentru aceasta, el va suferi o mare pedeapsă în Ziua Judecății.

Influența lumii laice este asemănătoare unei mari revărsări de ape, iar cei care îi permit să le schimbe punctul de vedere sau opiniile asupra Cuvântului lui Dumnezeu, se vor îneca. Înșelăciunea este unealta celui rău, a cărui principală preocupare este să distrugă Biserica de pe pământ a Fiului meu seducându-i pe cei ce aparțin ei. Deschideți-vă ochii față de noile schimbări care vor fi introduse și care hulesc Numele lui Dumnezeu.

Niciodată nu trebuie să permiteți minciunilor să influențeze ceea ce Fiul meu v-a învățat, căci Fiul meu nu s-a abătut niciodată de la Cuvântul Său Scris, și nici nu o va face vreodată. Adevărul vă va susține în timpul încercărilor care vă stau înainte și care vor chinui Biserica de pe pământ a Fiului meu. Trebuie să vă pregătiți pentru aceste timpuri, căci ele aproape că sunt asupra voastră.

Iubita voastră Mamă,
Maica Mântuirii am citit


1321. Dumnezeu este omniprezent – El este pretutindeni

Joi, 22 ianuarie 2015 la ora 20:20

Multiubita Mea fiică, apostazia a pus stăpânire pe lume și își întinde tentaculele în fiecare religie care Mă venerează pe Mine, Isus Cristos, ca și în cele care Îl venerează pe Tatăl Meu iubit.

Aceia... citește tot aici

Multiubita Mea fiică, apostazia a pus stăpânire pe lume și își întinde tentaculele în fiecare religie care Mă venerează pe Mine, Isus Cristos, ca și în cele care Îl venerează pe Tatăl Meu iubit.

Aceia care răspândesc apostazia o fac pe ascuns și impostorii vor hrăni cu atenție sufletele făcându-le să accepte o doctrină falsă. Aceasta va duce două treimi dintre Creștini în apostazie, iar aceasta nu îi va face mai înțelepți. Fiecare Lege a lui Dumnezeu va fi deformată și prezentată ca fiind adaptată lumii moderne. Atât de convingători vor fi dușmanii Mei, în aparență atât de miloși și de umili, încât ei îi vor convinge chiar și pe cei mai dârzi și loiali discipoli ai Mei că aceste schimbări sunt acceptabile în Ochii lui Dumnezeu.

Odată ce un Creștin se îndepărtează de Adevăr, el se face vinovat de acceptarea minciunilor. Curând după aceea el va accepta falsa doctrină și apoi se va îndepărta foarte repede de Credință. Când va veni timpul, fiul pierzării îi va convinge pe toți Creștinii care au respins Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu să se alăture noii religii mondiale. Și astfel Biserica Mea va fi crucificată. Dar Lumina lui Dumnezeu va fi revărsată asupra Creștinilor și Evreilor și gurile lor, inspirate de Enoh și de Ilie, vor predica Cuvântul lui Dumnezeu. Acestea vor fi cele două religii care vor fi ținta dușmanilor Mei și ele vor fi persecutate și tratate cu asprime înainte de a fi interzisă practicarea lor în locuri publice. În cele din urmă, ei vor prelua toate bisericile și toate templele acestora. Dar, acoperite de Focul Duhului Sfânt, ele vor răspândi Cuvântul lui Dumnezeu. Ele vor găsi curajul și tăria de a rămâne credincioase lui Dumnezeu.

Preoții credincioși Adevărului vor continua Sacrificiul zilnic în Numele Meu și în felul în care trebuie făcut. Ei vor fi urmați de rămășița armatei din fiecare națiune, care va răspunde la Focul Spiritului. Puterea lui Dumnezeu nu trebuie niciodată subestimată. El îi va conduce pe Ai Săi în marșul lor către victorie. El va îndepărta toți mărăcinii care le stau în cale. El îi va acoperi cu Cercul Protecției Sale Divine și va umple sufletele lor cu înțelepciune și Adevăr.

Dumnezeu este omniprezent – El este pretutindeni și vede totul. Puterea satanei este înfricoșătoare însă acesta nu este omniprezent. El nu își poate răspândi influența decât prin suflete pe care el și cohortele sale reușesc să le înșele. Puterea lui Dumnezeu se poate multiplica în fiecare parte a lumii într-o clipă. Fiecare acțiune, bună, rea sau neutră, se produce prin libera voință a omului, care este influențat fie de Duhul Sfânt, fie de spiritul răului.

Puterea lui Dumnezeu va învinge și, în Măreața Zi a Domnului, dușmanii Lui vor fi neputincioși și prin Mâna Tatălui Meu ei vor fi aruncați în abis. Cea mai mare pedeapsă va coborî asupra slujitorilor sfințiți ai lui Dumnezeu care predică neadevăruri. Deoarece ei au fost binecuvântați cu Adevărul, dar l-au respins și au ales deliberat să ademenească sufletele departe de Cuvântul lui Dumnezeu, păcatul lor este cel mai mare dintre toate și pentru aceasta ei nu vor vedea niciodată Fața lui Dumnezeu.

Al vostru Isus am citit


1320. Odată cu înțelepciunea vine și capacitatea de a vedea Adevărul

Miercuri, 21 ianuarie 2015 la ora 20:24

Fiica Mea preaiubită, înțelepciunea este un Dar dat omului prin puterea Duhului Sfânt. Căci cu toate bogățiile, puterea și pietrele prețioase pe care omul le poate acumula pe pământ, el nu are nimic dacă... citește tot aici

Fiica Mea preaiubită, înțelepciunea este un Dar dat omului prin puterea Duhului Sfânt. Căci cu toate bogățiile, puterea și pietrele prețioase pe care omul le poate acumula pe pământ, el nu are nimic dacă nu posedă Darul înțelepciunii.

Odată cu înțelepciunea vine și capacitatea de a vedea Adevărul care a fost dat de Dumnezeu rasei umane prin profeți. Înțelepciunea, din păcate, este un lucru rar în lumea de azi. Cedând în fața tuturor lucrurilor create de om pentru om, voi nu veți mai vedea tot ceea ce este ascuns în spatele straturilor seducătoare de aburi liniștitori care acoperă lumea din cauza preocupării omului pentru orice plăcere, orice acțiune, orice cuvânt și orice stimulare spirituală care nu vine de la Dumnezeu.

Omul s-a născut în această lume gol, vulnerabil și bazându-se pe alții pentru a se hrăni și a se îmbrăca. El s-a născut cu un trup și un suflet, dar va părăsi această lume neavând nimic, nici măcar îmbrăcămintea de pe el. Omul învață de la om dar el trebuie de asemenea să învețe de la Cuvântul lui Dumnezeu. Orice cunoaștere suplimentară poate fi un avantaj, dar dacă ea este folosită în mod neînțelept, poate cauza dureri mari altora. Orice cunoaștere care este folosită cu înțelepciune poate să împlinească planul lui Dumnezeu de a-i ajuta și de a-i hrăni pe copiii Săi.

Rasa umană a fost înșelată în ceea ce privește Adevărul. Această mare înșelăciune absoarbe cunoașterea iar spiritul uman se usucă. Păcatul pur și simplu nu mai este acceptat ca păcat, ci este considerat a fi o virtute. Virtutea este acum privită cu încruntare și curând simpla menționare a Numelui Meu în public va fi considerată a fi un delict.

Influența diavolului va răsuci mintea umană și va răsturna totul cu susul în jos. Diavolul este antiteza lui Dumnezeu, astfel că dacă Dumnezeu spune că ceva este corect atunci el, diavolul, vă va convinge că acel ceva este greșit. Binele va fi considerat a fi rău iar o faptă rea sau un cuvânt rău va fi declarat a fi corect. Toate păcatele, deplorabile în Ochii lui Dumnezeu, vor fi justificate iar acest lucru va include orice formă a răului.

Păcatul nu va fi amintit niciodată în noua biserică mondială care urmează să vină, iar faptele celor care doresc să susțină Cuvântul lui Dumnezeu vor deveni ilegale. Și astfel înțelepciunea, un Dar de la Dumnezeu, va lipsi din societatea voastră atunci când rasa umană va îmbrățișa fapte care sunt condamnate de Dumnezeu.

Dacă lumea vă spune că ar trebui ignorat Cuvântul lui Dumnezeu, și insistă să participați la fapte care reprezintă păcate de moarte, atunci Eu nu vă pot salva. Omul este îndemnat să aplaude fiecare lege vicleană care neagă Cuvântul lui Dumnezeu și dușmanii Mei sunt extrem de activi în a modifica cursul istoriei.

Toate lucrurile bune care se trag din credința Creștină vor dispărea în curând până când va veni și ziua când veți fi persecutați pentru că primiți Sfintele Sacramente. Dar pentru fiecare faptă nelegiuită a acelora care Mă disprețuiesc, Dumnezeu va revărsa Duhul Său peste ai Săi pentru a contracara acest rău. Dacă El nu ar face astfel, ar fi puține speranțe de salvare a copiilor Săi din strânsoarea întunericului. Satana și-a manifestat influența în fiecare colț al pământului. Cei pe care îi seduce sunt de bunăvoie agenții lui și ei sunt încântați atunci când înlătură orice opoziție ce vine de la poporul lui Dumnezeu, astfel ca ei să poată să îngenuncheze lumea. Dar Dumnezeu, datorită iubirii Sale pentru voi, se va asigura că Înțelepciunea dată omului prin Puterea Duhului Sfânt devine armura prin care slujitorii Săi fideli vor conduce oamenii departe de fumul Satanei.

Lumina lui Dumnezeu va străluci cu putere printre oamenii Săi și sub protecția Sa ei vor susține Cuvântul Său și îi vor conduce pe alții la Duhul înțelepciunii. Sufletele care Mă cunosc cu adevărat vor fi atrase de Darul înțelepciunii lui Dumnezeu, căci ea va străluci ca soarele și va aduce mângâiere tuturor oamenilor lui Dumnezeu care vor fi disprețuiți atunci când mărturisesc deschis iubirea lor pentru Dumnezeu.

Răul nu poate înfrânge și nici nu va înfrânge Darul înțelepciunii pe care Dumnezeu îl va revărsa curând peste toți cei care îl iubesc. Atunci nimic nu va sta în calea lui Dumnezeu când El va păși înainte pentru a atrage fiecare națiune în Brațele Sale iubitoare și liniștitoare.

Tuturor religiilor, tuturor sufletelor, tuturor națiunilor le va fi dat Darul înțelepciunii. Dar, acesta nu va putea fi primit decât de cei care îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu, căci numai prin iubirea lor pentru El vor putea ei să se roage pentru aceia care nu vor să aibă nimic de a face cu El.

Al vostru Isus am citit


1319. Avertismentul va ajuta lumea să lupte împotriva celei mai mari apostazii din toate timpurile

Marți, 20 ianuarie 2015 la ora 20:40

Preaiubita Mea fiică, când Avertismentul va avea loc, acesta va fi prima etapă a pregătirilor pentru A Doua Mea Venire. Celor care nu Mă vor accepta pe Mine li se va dărui o șansă extraordinară pentru... citește tot aici

Preaiubita Mea fiică, când Avertismentul va avea loc, acesta va fi prima etapă a pregătirilor pentru A Doua Mea Venire. Celor care nu Mă vor accepta pe Mine li se va dărui o șansă extraordinară pentru a medita asupra Adevărului, atât de Mare este Milostivirea Mea.

Vă rog să așteptați această Zi cu mare bucurie pentru că atunci, cei care nu cred vor înțelege în sfârșit Cine Sunt Eu. Ei vor fi scuturați din apatia lor și se vor umple de uimire.

Avertismentul va ajuta lumea să lupte împotriva celei mai mari apostazii din toate timpurile. Întorcându-vă către Mine în timpul celor 15 minute de completă solitudine și cerându-Mi să vă iert, veți fi umpluți cu Darul Duhului Sfânt. Apoi trebuie să vă pregătiți să luptați pentru a-i ajuta pe alții să-și împlinească destinul glorios.

Deși Avertismentul va aprinde credința celor credincioși și îi va converti pe mulți, va exista și un mare număr de persoane, inclusiv preoți și înalți membri ai clerului, care vor nega că acesta a avut loc. Ei îi vor conduce pe mulți departe de Mine și pentru aceasta vor fi judecați cu asprime. Iluminarea Conștiinței va aduce cu ea o mare revărsare a iubirii pentru cei ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Acestea sunt persoanele – incluzând mulți necredincioși – care se vor converti și care vor lupta pentru a-i salva pe frații și surorile lor.

Timpul Meu va fi folosit pentru a-i atrage la Mine pe cei care nu Mă cunosc deloc, dar care vor veni totuși la Mine atunci când vor fi martorii acestui eveniment măreț. Ei Mă vor cunoaște într-o clipă și vor răspunde chemării așa cum vor ști ei mai bine.

Toate aceste evenimente vor avea loc în curând și, când se vor desfășura profețiile date omului de la începuturi, ele vor căpăta un înțeles perfect. Multe din profețiile dăruite în Cartea Revelației au fost scrise în așa fel încât oamenii să le înțeleagă prin utilizarea simbolurilor. Realitatea este diferită, dar să știți aceasta. Intervenția Mea va schimba lumea pentru totdeauna. După ce ea va avea loc, cei care sunt pentru Mine și care Mă iubesc, Mă vor ajuta să aduc Viața Veșnică miliardelor de oameni.

Al vostru Isus am citit


1318. Maica Mântuirii: Oamenii își aleg propriul destin

Marți, 20 ianuarie 2015 la ora 15:30

Iubiții mei copii, în curând se va petrece o mare înșelăciune, care va cădea asupra lumii ca o cortină. Această înșelăciune va distruge aproape complet Adevărul, dar cei care sunt binecuvântați cu Lumina... citește tot aici

Iubiții mei copii, în curând se va petrece o mare înșelăciune, care va cădea asupra lumii ca o cortină. Această înșelăciune va distruge aproape complet Adevărul, dar cei care sunt binecuvântați cu Lumina Milostivirii Fiului meu vor vedea falsitățile care ascund Cuvântul lui Dumnezeu.

Niciodată, de când a fost creat omul, Dumnezeu nu a permis celor care Îl dușmănesc să cedeze în fața unei înșelăciuni ca aceasta – înșelăciune ce are un singur scop, acela de a șterge din societatea voastră orice urmă a lui Dumnezeu, astfel încât cei care nu vin de la El să fie toți înălțați în funcții de mare putere. Dumnezeu permite aceasta ca pe cel mai mare test dat omenirii, pentru a stabili cine e pentru El și cine e împotriva Lui.

Lumea a comis ofense grave împotriva Părintelui Meu Veșnic și continuă să se afunde și mai adânc în păcate de moarte. Slujitorii sfințiți, inclusiv preoții, episcopii și cardinalii nu au reușit, în ultimii peste patruzeci de ani, să îi învețe pe copiii lui Dumnezeu Adevărul. Mulți dintre ei nu vor recunoaște existența păcatului, nici nu îi vor avertiza pe oameni asupra gravelor pericole pe care păcatul de moarte le aduce sufletelor. Slujitorii lui Dumnezeu au o singură datorie și anume aceea de a-i instrui pe credincioși asupra tuturor lucrurilor care sunt morale și de a arăta sufletelor pericolele la care se expun în cazul în care nu duc o viață bună. Acum nu se mai spune despre păcat că el este cel mai mare dușman care duce la separarea omului de Dumnezeu.

Copilași, Dumnezeu nu dorește să provoace teamă, dar voi nu trebuie să vă lăsați ademeniți să credeți că Iadul nu există, căci da, el există. Oamenii își aleg propriul destin și, pentru acele suflete care nu Îi cer iertare lui Dumnezeu pentru păcatele lor, va fi greu să intre pe Porțile Împărăției Fiului meu.

Trebuie să vă agățați întotdeauna de Adevăr. Dumnezeu a dezvăluit Adevărul prin Profeții Săi. Nu întoarceți spatele Adevărului, pentru că dacă o faceți veți îmbrățișa falsa doctrină și veți crede în mod greșit că ea vă va deschide porțile moștenirii voastre.

Sunt atât de mulți cei care sunt duși în rătăcire și cred că odată ce ai grijă de bunăstarea materială a copiilor lui Dumnezeu, acesta este singurul lucru care contează. Aveți grijă de propriul vostru suflet, dragi copilași, pentru că aveți unul și el va dura pentru veșnicie, fie că veți trăi cu Fiul meu în Împărăția Sa, fie că veți fi aruncați departe de El. Să nu vă neglijați niciodată sufletul, căci altfel vă va fi greu să vă uniți cu Fiul meu.

Adevărul va trăi veșnic, pentru că el este Cuvântul lui Dumnezeu. El nu se poate schimba niciodată.

Maica voastră iubită,
Maica Mântuirii am citit


1317. Numai Eu cunosc ziua sau ora când voi vă veți da ultima suflare

Duminică, 18 ianuarie 2015 la ora 12:45

Mult iubita Mea fiică, atunci când omul, indiferent din ce motiv, rătăcește departe de Mine, el nu-și va găsi niciodată pacea adevărată. Când omul descoperă Cine Sunt Eu i se umple inima de iubire față... citește tot aici

Mult iubita Mea fiică, atunci când omul, indiferent din ce motiv, rătăcește departe de Mine, el nu-și va găsi niciodată pacea adevărată. Când omul descoperă Cine Sunt Eu i se umple inima de iubire față de Mine. Un om care își pune toată încrederea în Mine va îndura orice fel de suferință, pentru că Eu îl voi elibera.

Cuvântul lui Dumnezeu provoacă mare dezbinare între cei cu credința slabă. Cei care cred în Mine vor simți o mare durere în inima lor când vor vedea opoziția față de Cuvântul lui Dumnezeu. Această durere este a Mea. Dacă voi credeți în Mine veți simți în sufletele voastre iubirea pe care Eu o am pentru voi. Deschideți-vă mereu inima către Mine. Întâmpinați-Mă cu speranță și nu cu teamă. Acceptați-Mă pentru Cine Sunt Eu și pentru Cuvântul dat vouă, și apoi trăiți-vă viața exact așa cum a fost lăsat în Sfânta Biblie, iar Eu vă voi aștepta.

Dacă respingeți Învățăturile Mele și îmbrățișați păcatul, asta va fi căderea voastră. Numai Eu cunosc ziua sau ora când voi vă veți da ultima suflare. Voi trebuie să fiți pregătiți tot timpul. Voi trebuie să Mă rugați, cât de des puteți, să vă iert păcatele. Eu îi iert chiar și pe cei mai înrăiți păcătoși, așa că nu trebuie să vă fie niciodată frică de Milostivirea Mea. Temeți-vă doar de ceasul în care trebuie să stați înaintea Mea și să dați seamă pentru toate greșelile comise împotriva lui Dumnezeu. Dacă voi, până în acel moment, nu v-ați răscumpărat în Ochii lui Dumnezeu, nu va mai exista o a doua șansă ca să o faceți.

Isus al vostru am citit