Au fost găsite 1337 mesaje conform filtrelor de căutare.

11. Avertisment pentru cler (rânduiala ecleziastică)

Marți, 16 noiembrie 2010 la ora 09:55

Fiica Mea, ieri oamenii te-au respins, încercând să-ți stârnească îndoieli. De aceea ai suferit. Să nu cazi în disperare. Cuvântul Meu va fi auzit. Tu te vei lovi de obstacole care te vor face să te... citește tot aici

Fiica Mea, ieri oamenii te-au respins, încercând să-ți stârnească îndoieli. De aceea ai suferit. Să nu cazi în disperare. Cuvântul Meu va fi auzit. Tu te vei lovi de obstacole care te vor face să te simți dezamăgită de Lucrare.

Fiica Mea, Eu te conduc. Trebuie să-ți amintești asta și să nu uiți niciodată Promisiunea Mea. Am făcut cum ai cerut, și te-am lăsat să dormi liniștită noaptea trecută. Acum ești mai puternică. Nu simți asta?

Fii atentă cu cine comunici. Discipolii Mei, sau cei pe care tu îi consideri a fi discipolii Mei, nu întotdeauna sunt ceea ce par. Trebuie să faci ce-ți spune inima. Lumea poate părea ca întotdeauna, însă ea este în schimbare și aceasta se întâmplă acum. Această schimbare duce omenirea într-un întuneric care o va învălui și va întuneca iubirea oamenilor pentru mine.

De ce trebuie întotdeauna să pună copiii Mei Adevărul sub semnul întrebării? Ei nu urmează învățăturile Mele, deși acest dar l-au primit încă de la apostolii Mei, care datorită iubirii lor pentru Mine și prin puterea Duhului Sfânt, au dat lumii un dar foarte special. Darul Adevărului a fost arătat și răspândit în întreaga lume, pentru toți copiii Mei. Mulți dintre copiii Mei au urmat această îndrumare de-a lungul secolelor.

Alții, deși știau Adevărul, au hotărât să îl modifice pentru a se potrivi propriei lor hotărâri, dorințe, mândrie și aviditate de putere. Apoi discipolii Mei nu au mai știut să facă diferența între Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu și falsitățile răspândite de oamenii aflați în derută. Așa lucrează necuratul. El aduce confuzie, îndoială și disperare, și a făcut asta încă de la moartea Mea pe Cruce. Dar acum ascultă-Mă. Fiica Mea, el nu va învinge. Puterea călăuzirii cerești va reaprinde credința copiilor Mei, încă o data, prin învățăturile profeților Mei.

Roagă-i pe copiii Mei să fie atenți la schimbările ce se petrec în lume. Roagă-i să-și deschidă inimile, ochii și mintea, ca să vadă minciunile propovăduite de satana. El țese un năvod de promisiuni care să îi facă pe copiii Mei să simtă atracție pentru aceste minuni exterioare. Minunile și falsa glorie sunt goale. Ele nu reflectă iubire și nici nu oferă niciun fel de alinare reală odată ce deșertăciunea lor este revelată.

Forța răului devine mai puternică. Ea este plănuită de către satana prin armata lui de discipoli înrăiți. Acești discipoli ai lui satana, prin lăcomie și iubire de sine, îl urmează cu o adorație docilă și vor fi conduși la un “paradis” de o clipă. Paradisul promis de el nu este altceva decât întuneric, dar când copiii Mei își vor da seama de asta, timpul pentru mântuirea lor va fi trecut.

Rugă pentru Salvare

Fiecare copil al Meu trebuie să se trezească, chiar dacă o face numai din iubire pentru familie, și să vadă această răutate, dacă vor să se salveze unul pe altul. Iubirea Mea îi va călăuzi dacă se întorc acum la Mine. Niciodată nu trebuie să le fie teamă să se întoarcă la Mine și să spună:

“O Doamne, condu-mă în Împărăția Ta și apără-mă de întunericul care a cuprins sufletul meu. Ascultă-mă acum, o Preasfântă Inimă, și prin Bunătatea Ta permite ca Lumina și Ocrotirea iubirii Tale să pătrundă în mine. Amin.”

Toți copiii Mei care vor spune această rugăciune vor fi auziți. Rugămințile lor pentru salvarea lor și a celor pe care-i iubesc, vor fi ascultate.

Eu, prin vizionarii Mei, îndrumați de Binecuvântata Mea Mamă, am încercat neobosit să trimit lumii avertizări. În multe cazuri, deși respinși la început, vizionarii Mei au fost până la urmă acceptați. De data aceasta nu li se va acorda timp destul pentru ca mesajele lor să fie auzite de suficient de mulți dintre copii Mei.

Feriți-vă de profeții falși

Trebuie însă să îi atenționez pe copiii Mei să se ferească de profeții falși. Mulți vizionari adevărați au fost înșelați. Vizionarii adevărați vor primi haruri astfel încât vor transmite Adevărul Meu într-un asemenea mod încât îi vor însoți evenimente și minuni supranaturale, care nu pot fi și nici nu vor fi negate.

Mi se rupe inima când văd că o mare parte dintre slujitorii Mei consacrați îi resping pe vizionarii Mei. Aceiași slujitori, pe care i-am trimis să-i învețe pe copiii Mei, au eșuat în această sarcină. Ei trebuie să se întoarcă la Mine pentru călăuzire și trebuie să se roage pentru harurile de care au nevoie, pentru a conduce Poporul Meu.

Slujitorii Mei consacrați sunt foarte speciali, și cei care au primit Sacramentele trebuie să asculte cererea Mea. Aveți o datorie față de Mine. Acum trebuie să vă înnoiți angajamentele față de Mine. Credeți și urmați mesajele Mele sfinte. Fiți tari, pentru că acum sunteți chemați să depuneți mărturie despre Adevărurile scrise în Cartea Revelației, și acceptați faptul că timpul a sosit. Pregătiți-vă acum pentru acest mare eveniment. Nu Mă negați și nu-Mi întoarceți spatele. Să predicați cu tărie și convingere. Nu aruncați deoparte învățăturile Mele spunând celor ce Mă urmează că totul va fi în bine. Nu acesta este Mesajul pentru care ați fost chemați. Obligația voastră față de Mine, Mântuitorul vostru Divin, este de a atrage atenția turmei voastre asupra Adevărului.

Nu trebuie să le spuneți copiilor Mei că toți se vor mântui. Acesta este un neadevăr. Se vor mântui doar aceia care vor căuta iertarea Mea și Mi se vor preda Mie și Învățăturilor Mele.

De ce nu urmați Învățăturile Sfintei Scripturi? De ce folosiți diverse scuze ? De ce îi induceți în eroare pe copiii Mei convingându-i că Dumnezeu iartă totul? Tatăl Veșnic îi va ierta doar pe aceia care cred în Mine și care se căiesc.

Suferința și moartea Mea pe Cruce nu v-a spus nimic? Eu am murit ca să salvez lumea de nebunia satanei. Dar voi, din toleranță greșit înțeleasă, îi învățați minciuni pe copiii Mei. Ați căzut victimă presiunii oamenilor și camuflați Sfânta Doctrina pe care ați fost chemați să o propovăduiți.

Nu vă este rușine? V-au prins atât de tare ispitele oferite de această lume încât urmați dogmele false dictate de toleranța populară pe care satana a răspândit-o printre copiii Mei ? Acești sărmani copii ai Mei au nevoie de călăuzire. Ei trebuie să înțeleagă diferența între interpretarea omenească și Divina promisiune făcută de Mine.

De ce nu cred copiii Mei în intervenția Divină? De ce, atunci când vă este prezentată, o considerați fără valoare? Preoții Mei, ascultați-Mi rugămintea. Rugați-vă ca Mesajele Mele de Adevăr să fie ascultate.

Mesaj către episcopi

Episcopilor Mei le spun: dați-vă jos mantiile, întoarceți spatele bogățiilor în care credeți. Căutați umilința care este cerută de la voi. Supuneți-vă acum Cuvântului Meu sau veți suporta consecințele. Datoria voastră este față de Mine și față de Tatăl Meu Veșnic. Cât de orbi ați devenit! Acum, prin vizionari, vi se dau semne din cer, și voi nu le luați în seamă. În schimb, stați în castelele voastre și sunteți ironici. Pentru aceasta, păcatele voastre nu vor fi iertate.

Păcatele slujitorilor Mei sfințiți, ale celor care au ales căile Mele, Mă ofensează foarte tare. Deschideți-vă ochii, deschideți-vă inimile și întoarceți-vă la învățăturile din Cartea Mea Sfântă.

Mesaj către cardinali

Cardinalilor Mei le spun: cât de sus ați ajuns de ați uitat Sacramentele și Adevărul Învățăturilor Mele prin care să conduceți turma Mea? Coborâți de pe piedestalul vostru și urmați îndrumarea Mea. Nu fiți distrași de falsitatea care a infectat omenirea. Nu Mă respingeți chiar și voi.

Vă rog pe toți să vă rugați pentru curajosul Meu papă, ultimul Papă Adevărat. Voi, discipolii Mei, sunteți induși în eroare de înșelător. El s-a făcut cunoscut pe coridoarele Bisericii Mele și acum se dă în vileag cu metodele lui diabolice. Cei care aveți ochi, vegheați, în fața voastră și în spatele vostru. El vă va acapara sufletele dacă îi acceptați înșelăciunea.

Vă rog, rugați-vă pentru toți. Cereți călăuzirea Mea. Implorați iertare și lăsați-Mă din nou să vă conduc.

Cei care puneți la îndoială aceste indicații, ascultați: de ce nu aș comunica Eu cu voi în acest mod? Eu v-am învățat pe toți, prin apostoli, care sub călăuzirea Duhului Sfânt au dat lumii Mesajele Mele, care au trăit de atunci încoace. Acum timpul este aproape. Toată viața voastră v-ați rugat pentru călăuzire. Acum, în timpul acesta, vă rog să ascultați cererea Mea.

Al vostru Mântuitor Dumnezeiesc, Isus Cristos am citit


12. Dați la o parte toate îndoielile

Marți, 16 noiembrie 2010 la ora 23:00

Fiica Mea iubită, scrie următoarele: îndoielile care ți-au infiltrat mintea erau de așteptat. Da, tu ești ispitită să îți întorci capul, dar el, înșelătorul, nu va reuși niciodată să te câștige de la... citește tot aici

Fiica Mea iubită, scrie următoarele: îndoielile care ți-au infiltrat mintea erau de așteptat. Da, tu ești ispitită să îți întorci capul, dar el, înșelătorul, nu va reuși niciodată să te câștige de la Mine. Iubită fiică, tu ești mult mai tare decât crezi, pentru că foarte puține suflete alese ar fi în stare să facă față la această cerere Sfântă, așa cum o faci tu. Este nevoie de curaj ca să poți face față modului în care Eu comunic cu tine. Nu ai fugit de spaimă. Ai știut de la început că aceasta este o comunicare dumnezeiască venită din cea mai înalta și mai sfântă ierarhie cerească.

În curând vei avea parte de o iluminare deosebită, care îți va alunga toate îndoielile. Când se va întâmpla aceasta, mintea ți se va deschide și mai mult, ca să poți primi harurile deosebite care trebuie să îți fie date pentru a te umple de curajul ți hotărârea necesare pentru a te ajuta să răspândești aceste profeții.

Da, fiica Mea, spre uluirea ta, tu ești cea aleasă să îndeplinești profețiile din Cartea lui Ioan pentru a pregăti omenirea pentru purificarea care se va produce în curând. Fiica Mea iubită, când vei scăpa de frică, de șovăieli și de nesiguranță, te vei ridica și vei înfăptui aceasta sarcină deosebită pe care Eu o cer de la tine. Acum fă ceea ce-ți spun:

Trebuie să reciți Rozariul Milostivirii Divine în fiecare zi, la ora 3 [după amiază] pentru a ajuta la salvarea sufletelor. Trebuie să continui să te rogi Rozariul dat lumii de Mama Mea dragă, căci ea colaborează cu Mine ca să pregătească lumea pentru a Doua Mea Venire pe pământ.

Multe suflete sunt pierdute acum pentru Mine și din ce în ce mai multe sunt răpite zilnic de către cel rău. Nu pot lăsa să-Mi fie luate. Te rog ajută-mă să le salvez bietele suflete! Lasă deoparte toate îndoielile. Amintește-ți mereu îndatorirea ta. Ajută ochii lor să se deschidă ca să se poată mântui în Ochii Tatălui Meu Veșnic. Dacă te poți gândi doar la rezultatul final, vei înțelege de ce acest lucru este atât de important și de ce este aceasta o Chemare făcută din Iubirea pură pe care o port în Inima Mea pentru toți copiii Mei.

Gândește în felul următor: iubirea unui părinte devotat nu cunoaște limite. Când un copil se rătăcește și merge pe calea pierzaniei, durerea și tulburarea simțite de părinte sunt ca un pumnal în inimă. Orice părinte care își iubește copilul va lupta până la capăt pentru el. El nu va abandona lupta – niciodată. La fel este și cu Mine. Eu voi face tot ce stă în Puterea Mea Divină, fără a interfera însă cu liberul arbitru al omului, pentru a întoarce inimile lor la Inima Mea Sfântă. Tu, fiica Mea, Mă vei ajuta să fac asta.

Nu e nevoie să-ți mai amintesc de necesitatea de ascultare și abandonarea totală către Mine. Aceasta este chemarea pentru care ai fost aleasă. Ia-ți acum sabia. Tu trebuie să lupți cot la cot cu Mântuitorul tău Divin, într-o ultimă încercare de salvare a copiilor Mei înainte de Ziua Judecății.

Acum du-te în pace și iubire ca să primești Trupul Meu azi.

Iubitul vostru Mântuitor, Isus Cristos am citit


13. Mesaj pentru agnostici și atei

Joi, 18 noiembrie 2010 la ora 21:00

Celor ce pretind că nu cred în Mine, le spun următoarele: puneți-vă această întrebare: Vă puteți aminti un timp când ați crezut? Amintiți-vă când ați fost copii și credeați în Dumnezeu. Nu are importantă... citește tot aici

Celor ce pretind că nu cred în Mine, le spun următoarele: puneți-vă această întrebare: Vă puteți aminti un timp când ați crezut? Amintiți-vă când ați fost copii și credeați în Dumnezeu. Nu are importantă ce religie au urmat părinții voștri. Ați crezut atunci ? Ce s-a schimbat? A fost influența altora? V-au spus că existența voastră are o explicație rațională?

De la începutul timpurilor, copiilor Mei le-a fost greu să accepte orice altă existență în afara acesteia. Dar priviți în jurul vostru peste tot în lume și observați minunile Creației Tatălui Meu Veșnic. Soarele, luna, marea, râurile, plantele, animalele și toate minunile Creației, și atunci răspundeți la următoarele: De unde au venit toate acestea? Chiar credeți că ele au apărut din altceva decât dintr-o Ființă Superioară? Aveți grijă când ascultați minciunile care sunt răspândite de așa-numiți prezicători care aparțin mișcării New Age. Ei sunt conduși spre ceea ce se pretinde a fi adevărul și încântarea vieții promise lor într-o nouă eră. Această noua eră, despre care ei au fost conduși să creadă, este un nou paradis, un tip de centru glorios al universului, controlat de om. Aceasta este o falsă doctrină. Mulți copii ai lui Dumnezeu, chiar și dintre cei credincioși, fac greșeala de a confunda credința în această doctrină cu credința în Lumină.

Ei sunt conduși de demoni. Unii sunt conștienți de aceasta, alții nu. Rugați-vă pentru ca ei să vadă Adevărul, înainte de a-și continua drumul lor zadarnic spre nicăieri.

Ateilor Eu le spun: Eu vă iubesc, indiferent cât de mult Mă ofensați voi.

Ateilor conduși și influențați de altfel de credințe: opriți-vă și gândiți-vă! În strădania lor de a urma rațiunea omenească, ei pur și simplu cred într-o altă religie. Ei cred că omul controlează totul. Nu este așa. Însă acești oameni, copiii Mei prețioși pentru care Eu voi lupta, sunt încurajați să-l urmeze pe satana, înșelătorul, dușmanul omenirii. Întrebați-l pe ateul care face eforturi deosebite să pună presiune pe copiii lui Dumnezeu, de ce face asta?

Nu este de ajuns să Mă respingă pur și simplu? De ce mint acești oameni? Multe asemenea grupuri atee au planuri de a-i seduce și atrage pe copiii Mei într-o doctrină falsă. Să nu vă înșelați, căci credința lor chiar este o altă formă de religie, o religie care preamărește puterea inteligenței, rațiunii și mândriei. Ei imită chiar însușirile satanei. Ei, în orbirea lor, urmează o altă religie – adularea întunericului, în care nu există iubire.

Atât de pasionați sunt acești atei, atât de mândri de religia lor, încât nu-și dau seama că ceea ce apără ei este chiar o religie – religia înșelătorului, care râde de prostia lor.

Ateilor, ascultați-Mă, pentru ultima dată! Întoarceți-vă la Sfânta Scriptură, acum! Uitați-vă în Cartea lui Ioan și cugetați la Adevăr, care acum începe să se desfășoare. Acum, când vedeți acele evenimente care pas cu pas se desfășoară în fața voastră, nu vi se par reale?

Nu vă dați seama cum Cuvântul Meu profețit cu mult timp în urmă, poate fi Adevărul? Deschideți bine ochii și vorbiți-Mi, măcar o dată, astfel:

“Dumnezeule, dacă Tu ești Adevărul, arată-mi semnul Iubirii Tale. Deschide-mi inima ca să primesc îndrumare. Dacă exiști, lasă-mă să simt Iubirea Ta așa încât să văd Adevărul. Roagă-te acum pentru mine.”

Acum când vă vorbesc pentru ultima dată, vă spun acestea: Iubirea nu este făcută de om. Nu o puteți vedea, dar o puteți simți. Iubirea vine de la Tatăl Veșnic. Ea este un dar pentru omenire. Iubirea nu vine din întuneric. Întunericul pe care îl simțiți este lipsit de iubire. Fără iubirea adevărată, nu puteți simți. Nu puteți vedea Lumina. Nu puteți vedea niciun viitor. Eu sunt Lumina. Eu sunt viitorul. Eu vă aduc slavă și viață pentru totdeauna. Întoarceți-vă, acum, și cereți ajutorul Meu. Faceți aceasta și Eu vă voi răspunde, și vă voi cuprinde cu Brațele Mele.

Lacrimile Mele de bucurie vă vor salva, căci deveniți din nou copiii Mei iubiți. Veniți acum și uniți-vă cu Mine în Paradis.

Iubitul vostru Mântuitor, Isus Cristos am citit


14. Ridicarea grupurilor sataniste și controlul lumii

Sâmbătă, 20 noiembrie 2010 la ora 07:20

Fiica Mea, spune-le copiilor Mei că șarpele stă gata să sară. Ei nu-și pot permite să cadă în capcana lui haină, de unde nu mai există cale de întoarcere.

Șarpele are multe măști. Discipolii lui, cu... citește tot aici

Fiica Mea, spune-le copiilor Mei că șarpele stă gata să sară. Ei nu-și pot permite să cadă în capcana lui haină, de unde nu mai există cale de întoarcere.

Șarpele are multe măști. Discipolii lui, cu creierul spălat de către ai lor prin promisiunile de putere și glorie, complotează acum să provoace o serie de evenimente în toată lumea, care vor cauza peste tot o nemăsurată tristețe, durere și nenorocire.

Copiii Mei nu vor fi cu nimic mai deștepți. Acei copii cărora li s-a arătat Adevărul și care vor fi conduși de Mine, sunt suflete curajoase. Ei încearcă cu disperare să atenționeze lumea asupra acestor grupări îngrozitoare, care s-au răspândit în toate direcțiile, având în minte un singur țel. Presarăți în fiecare țară, prezenți la toate nivelele de putere, ei complotează în secret.

Există și membri nevinovați în societățile acestea malefice, care nu își dau seama de realitatea Adevărului. Ei fac fapte bune, fără să înțeleagă faptele rele pe care seniorii lor le fac în secret. Să nu cădeți în eroare, acești seniori sunt discipoli devotați ai satanei și participă la ritualuri de adorație pe care, dacă alți oameni le-ar vedea, ar vomita de scârbă văzând faptele obscene de adorație satanică și fidelitatea lor la promisiunile celui rău, care stau în centrul organizațiilor lor.

Toți aceia dintre voi care găsiți cuvintele rostite de sufletele Mele curajoase ca fiind amuzante, ascultați-Mă acum: refuzul de a înțelege Adevărul și de a asculta aceste voci curajoase, vă vor distruge viața, credința și traiul. Acești oameni au complotat de foarte mult timp să vă controleze. Activitatea lor este evidentă în multe-multe țări, dar este planificată să se desfășoare astfel încât oamenii care își văd de treabă zi de zi să nu observe ce se întâmplă.

Șarpele va sări ACUM!

Când spun că șarpele e gata să sară, prin asta înțeleg că ACUM. El și armata sa vicleană de bestii mândre și înfometate, pătrund rapid și hotărât în toate domeniile vieții. Ei vă dirijează viețile astfel încât să nici nu vă dați seama de asta. Fiind conduși de amăgitor, ei sunt șireți, eleganți, plini de farmec, buni oratori, nemiloși și au în minte un singur țel. Prin bănci, sisteme moderne de comunicare, armată, instituții religioase și guverne, vor să vă domine pe voi toți. Fiți vigilenți și ascultați-Mă acum.

Nu sunt teorii ale conspirației.

Avertismentul Meu și al copiilor Mei iubiți va fi refuzat ca fiind teoria conspirației. Din păcate, nu este așa. Fiica Mea, această situație nu s-a format dintr-o dată. Acest grup – și acum mă refer doar la un singur grup – complotează și uneltește de sute de ani, recrutând oameni din cele mai înalte eșaloane ale societății. Ei i-au ucis pe aceia care în trecut i-au demascat. De-a lungul secolelor ei au ucis lideri, inclusiv personalități renumite și talentate. Ei sunt frați de sânge și devorează trupul omenirii.

Moaște sataniste

Ei cinstesc moaște obscene și semne perverse, așa cum dorește șarpele. Să nu cădeți în eroare, acesta este un grup puternic și îngrozitor. Sunt atât de puternici încât va fi greu de scăpat din ghearele lor, odată ce traiul, alimentele și banii voștri vor depinde de ei.

Copii Mei, foarte mulți oameni la putere din guverne, bănci, din industria alimentară și din organizațiile de ajutorare nu știu ce se întâmplă și nici nu vor ști până la sfârșitul Marii Strâmtorări, care e gata să aibă loc. Atunci vor vedea că se ivește “fiara” care va aduce schimbări rapide, astfel că voi toți va trebui să luptați așa cum nu ați mai făcut-o niciodată până acum, ca să vă ascundeți de guvernarea sa infamă.

Odată ce fiara și acoliții ei vor exercita controlul asupra banilor voștri, atunci ei vor controla totul, cu o singura excepție. Ei nu pot și nici nu trebuie să încerce să vă fure sufletul. Totuși, exact asta vor încerca să facă.

Toți cei care pun la îndoială acest Mesaj al Adevărului – pe care vi-l trimit din marea Mea dorință de a vă ajuta, de a vă călăuzi și de a vă dezvălui Adevărul – ascultați-Mă acum. Dacă nu dați crezare acestui mesaj, atunci Eu prin rugăciunile pe care le cer prin discipolii Mei, Mă voi ruga ca voi să vedeți Lumina. Vă rog, fiți atenți și vigilenți la semnele acestor fiare avide de putere, care deja salivează după planul și falsa glorie pe care o vor obține.

Să nu vă înșelați, căci controlând posibilitatea voastră de a câștiga bani, ei nu se vor mulțumi doar să controleze accesul vostru la acești bani. Nu, ei vor să controleze ce mâncați, ce beți și unde trăiți. Acum trebuie să faceți următorii pași necesari pentru a vă proteja.

Căutați adăposturi

Vă rog, căutați-vă adăposturi ca grupuri de credincioși. Eu vă voi trimite Lumina ca să vă ajute să supraviețuiți. Începeți să vă produceți singuri alimentele. Adunați alimente, cât de multe puteți și puneți-le deoparte. Începeți să planificați ca și când ați aștepta o furtună. Să știți că întunericul se va lăsa în așa mare măsură, încât pentru a putea supraviețui trebuie să fiți pregătiți.

Ascultați-i pe profeți. Nu faceți greșeala pe care a făcut-o poporul Meu când nu a vrut să asculte de profetul Meu, Noe. Oamenii i-au întors spatele, n-au vrut să-l asculte. Ei și-au trăit viața de zi cu zi, mâncând și râzând și ignorând total soarta îngrozitoare care-i aștepta.

Ridicați-vă acum. Adresați-vă Tatălui Veșnic, lui Dumnezeu cel Atotputernic, pentru îndrumare. Pregătiți-i pe cei din familie pentru întunericul ce se coboară și a cărui adâncime nu v-o puteți imagina acum. Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru curajul de a nu accepta semnul fiarei îngrozitoare. El, prin armata lui infamă, va încerca să va pună pecetea, care pentru început va părea o marcă de identificare. Ea vă va fi dată și prezentată ca esențială pentru a putea scoate bani, pentru a cumpăra alimente, pentru a putea călători, pentru a putea locui în casele voastre, pentru a putea face comerț. Acesta va fi controlul suprem. Voi și conducătorii voștri politici veți fi neputincioși.

Fac apel la cei din mass-media, cei încă necontaminați de către acest grup viclean, să fie atenți și să vadă ce se petrece. Demascați-i pe toți cei care îl susțin pe șarpe și armata lui, dar s-o faceți cu prudență.

Copiii Mei, temeți-vă de acest grup și recunoașteți că ei cu adevărat există și că afirmațiile oamenilor curajoși și puternici care încearcă să-i demaște, sunt adevărate.

Cei care poate se întreabă cum într-un Mesaj din sursă Divină, poate înmuguri o asemenea “inepție” senzațională, le spun: Mai gândiți-vă ! Duceți-vă și citiți Scriptura. Cuvintele conținute în Cartea Tatălui Meu sunt corecte. Ele vă spun evenimentele încă din timpurile vechi. Ele vă dau Adevărul, pentru a vă călăuzi spre Dumnezeu. Cuvintele profeților Mei de atunci și de acum arată întreg Adevărul despre viața ce va veni.

Avertismentele conținute în Cartea lui Ioan – deși mulți oameni de azi o consideră greu de descifrat – se bazează pe evenimentele care se vor desfășura acum.

Cartea Apocalipsei profețește cu exactitate șirul evenimentelor care vor fi declanșate de satana pe măsură ce se apropie timpurile din urmă. Satana știe Adevărul că zilele lui sunt numărate. Însă le spune acelor sărmani copii ai Mei care-l adoră, despre un paradis diferit și mai atractiv decât cel promis de Dumnezeu, care îi așteaptă. De aceea în ultima luptă cu Tatăl Meu Veșnic va face totul ca să fure cât mai multe suflete înainte ca Mânia Tatălui Meu să coboare.

Satana se grăbește foarte tare. Voi să alergați în direcția opusă.

Apărați-vă familia și rugați-vă așa cum nu ați făcut-o de mult timp. Rugăciunea vă apără pe toți. Reînnoiți-vă credința, iar atunci când cele trei zile de întuneric vor coborî pe Pământ, ei, discipolii Mei, vor putea ușor să-și lumineze casele. Acel întuneric îngrozitor, pe care nici un om nu și-l poate închipui, va fi mai negru decât noaptea.

Necredincioșilor și acelora care cântă osanale bestiei: în acel moment ei își vor da seama de Adevăr, pentru că nu vor scăpa de întuneric, când acesta se va coborî.

Sculați-vă copiii Mei și luptați. Creați planuri pentru supraviețuirea trupului și a sufletului, acum când în fața ochilor voștri se desfășoară faptele rele ale acestor oameni.

Mântuitorul vostru iubitor, Isus Cristos am citit


15. Convertirea

Duminică, 21 noiembrie 2010 la ora 01:30

Fiica Mea, astăzi aduc un Mesaj de speranță și pace pentru toți copii Mei care poate au simțit că aceste Mesaje aduc teamă. Să știți că nici chiar aceia cărora le vine greu să creadă în Mine, în Tatăl... citește tot aici

Fiica Mea, astăzi aduc un Mesaj de speranță și pace pentru toți copii Mei care poate au simțit că aceste Mesaje aduc teamă. Să știți că nici chiar aceia cărora le vine greu să creadă în Mine, în Tatăl Meu Veșnic și în Duhul Sfânt, nu trebuie să se îngrijoreze.

Mulți dintre voi, copiii Mei iubiți, vreți să credeți, însă din cauza raționamentului și logicii în care voi evaluați toate lucrurile în baza gândirii raționale, vă vine greu să credeți în supranatural.

Nu vă temeți. Rugând-va chiar și doar o dată pe zi, și cerând Preasfintei Mele Inimi să reverse Iubirea Mea peste voi, curând vă veți simți diferit. Mulți dintre voi – aceia care sunt încă nesiguri în credință – îi invidiază pe cei care au credință puternică. Trebuie să înțelegeți că Eu vă iubesc pe toți. Ca un părinte, Eu am în inima Mea câte un loc special pentru fiecare dintre voi. Niciodată să nu credeți că nu sunteți vrednici de iubirea Mea.

Nu v-am iubit eu într-atât încât Mi-am dat de bunăvoie viața pentru voi în speranța că vi se va mai da o șansă ca să vă reîntoarceți la Mine?

Copiii Mei, voi întotdeauna veți fi dați la o parte de ceilalți când vă exprimați credința în Creatorul vostru Divin. Când se va întâmpla astfel, amintiți-vă că asta este ceva ce omul trebuie să îndure pe pământ, din iubire pentru Mine. Nu permiteți niciodată să slăbească sau să fie ascunsă credința voastră în Mine, Mântuitorul vostru Divin, față de aceia care se vor uita la voi cu milă.

Da, mulți dintre copiii Mei, influențați de logica și rațiunea omenească, deliberat puse în sufletele lor închise, vor pune la îndoială credința voastră. Ca să vă insulte și mai mult, ei se vor simți jenați de credința voastră dar, deși nu vor recunoaște public, vor simți o invidie curioasă față de voi. Această invidie apare din certitudinea care coboară peste ei, că în sufletul lor este un vid. Oricât de mult încearcă să-și examineze străfundul sufletului, tot nu vor înțelege de ce este așa. În același timp voi, cei credincioși, veți fi umiliți de privirile jenate ale celor fără credință sau cu o credință slabă.

Să nu vă temeți niciodată să recunoașteți iubirea voastră față de Tatăl Veșnic. Fiți deschiși cu privire la credința voastră. Să vă arătați cu mândrie iubirea voastră pentru Mine, ca toată lumea să o vadă. Dacă faceți așa, veți conduce prin puterea exemplului.

Să nu încercați să vă impuneți credința în fata celor fără credință prin logică și rațiune, în mod agresiv. Mai degrabă să le arătați fraților și surorilor voastre iubire și ajutor chiar dacă știți că ei au nevoie de îndrumare. Când vor vedea modul direct în care vă exprimați iubirea pentru Mine, deschis și cu bucurie în inimă, ei vor începe să-și pună întrebări.

Când îi conduceți pe alții prin exemplul vostru de iubire, respect și fapte bune, și ei vor fi atrași spre Lumină. La început mulți nu vor înțelege de ce, dar mai târziu, mai ales datorită puterii rugăciunilor voastre, și ei vor porni spre Mine.

Vă îndemn pe toți să vă rugați pentru convertirea tuturor sufletelor. Aceasta îi include pe oamenii pe care îi cunoașteți personal și simțiți că au nevoie de rugăciunile voastre din cauza greutăților pe care le întâmpina în viață. Rugați-vă și pentru convertirea bieților Mei copii, pierduți de Mine din cauza întunericului care îi orbește față de Adevăr. Rugați-vă cu deosebită compasiune și iubire pentru aceia care în mod activ urmează calea înșelătorului. Ei, mai mult decât oricine, au nevoie de rugăciunile voastre.

Spuneți-le tuturor celor cu care intrați în contact, cum se pot salva chiar și în clipa morții dacă recită Rozariul Milostivirii Divine.

Vă rog, vă rog, dați-l mai departe tuturor celor care vă ascultă. Îndemnați-i, dacă îndrăzniți, să îl citească și să îl țină minte, fiindcă dacă ei îl recită chiar și cu ultima suflare de viață, Eu pot să îi salvez și o voi face.

Niciodată să nu vă fie rușine de crucea pe care o purtați

Să nu vă simțiți jigniți când ateii vă ironizează când că vă rugați. Să nu vă fie jenă de crucea pe care o purtați pentru protecție. Nu ascundeți aceste simboluri ale iubirii voastre pentru Mine, Mântuitorul vostru Divin, pentru Tatăl Veșnic și Duhul Sfânt. Purtând cu mândrie această cruce pe mulți oameni îi veți conduce spre Mine. Vor fi unii care în mod vizibil vă vor desconsidera, dar în sinea lor vor fi invidioși pe credința voastră. Mulți dintre cei care o vor observa, în interior vor simți un gol mare, din cauza lipsei de credință. Copiii Mei, rugăciunea Mă ajută să pot salva aceste suflete. Spuneți următoarea rugăciune pentru ei:

“Domnul Meu iubit, te implor cu brațele întinse către Tine, primește în brațele Tale iubitoare pe fratele Meu (nume). Binecuvântează-l cu Sângele Tău Sfânt și dă-i harurile necesare pentru a putea câștiga Spiritul iubirii Tale care să îl conducă la salvarea veșnică.”

Credincioșii Mei, când vă vor provoca în public din cauza credinței voastre, spuneți mai întâi următoarele: „Eu sunt un discipol al lui Cristos care a suferit moartea din mâna necredincioșilor. Din acest motiv, ca discipol al lui Cristos, eu voi suferi întotdeauna mârșavii din partea altora, din cauza iubirii mele pentru El. Aceasta este Crucea pe care o port și sunt mândru de asta. El, Mântuitorul Meu, a murit nu doar pentru păcatele mele ci și pentru păcatele voastre.”

Când ei se vor lauda cu mândrie că sunt agnostici sau atei, spuneți-le aceasta. Întrebați-i dacă vor simți altfel atunci când viața lor pe acest Pământ se apropie de sfârșit? Apoi dați-le următorul sfat: “Pe patul de moarte amintește-ți această rugăciune, Rozariul Milostivirii Divine, chiar dacă ai îndoieli”. Deschideți-vă inimile și rugați-vă Tatălui Meu Veșnic să îi ierte. Amintiți-vă promisiunea Mea. Ca Drept Judecător și Mântuitor, eu voi ierta – până la ultima suflare pe acest pământ a copiilor Mei. Spuneți-le să se roage din toate puterile ca să își poată deschide inimile măcar o dată.

Rugăciunea îi duce pe toți copiii Mei mai aproape de Împărăția Mea pe Pământ, când Cerul și Pământul se vor uni. Puterea rugăciunii va fi înțeleasă cu adevărat doar când copiii Mei își deschid inima și strigă către Mine. Cereți, și dacă este Voia Domnului, veți primi răspuns.

Să nu refuzați niciodată copiilor voștri Sacramentul Botezului

Rugați-vă pentru copiii mici, fii și fiicele voastre, și pentru tinerii lumii. Fiecare din ei merită să li se arate Adevărul. Lor nu li s-a arătat Adevărul Iubirii lui Dumnezeu și nici conducere spirituală din partea părinților lor, din cauza întunericului spiritual care a existat pe pământ în ultimele două decenii. Chiar dacă credința voastră este slabă, faceți-vă obligația părintească și lăsați-i pe copiii voștri să aibă parte de Sacramente, mai ales de Sacramentul Botezului. Nu luați asupra voastră păcatul de a refuza cel mai important Sacrament chiar propriilor voștri copii. Mulți părinți care se opun cu mândrie când își declară necredința cu voce tare, fac rău sufletelor copiilor lor. Dați copiilor voștri darul Sacramentelor. Cu timpul, ei ori vă vor mulțumi vouă pentru ele, ori Mă vor respinge pe Mine. Aceasta depinde de ei. Dacă vreți, refuzați-Mă pe Mine, dar nu furați sufletele Copiilor Mei. Poate sunteți părinții lor aici pe pământ, dar ei sunt copiii Tatălui Meu Veșnic, care este Creatorul și Făcătorul tuturor lucrurilor. Nu încercați să-i trageți după voi în întuneric. Din nou, amintiți-vă că indiferent de convingerile voastre, Eu vă iubesc pe toți.

Mântuitorul vostru și Judecătorul, Isus Cristos, Fiul Tatălui Veșnic am citit


16. Apel către toate bisericile și cultele, să se unească împotriva celui rău

Duminică, 21 noiembrie 2010 la ora 15:00

Ascultați chemarea Mea, acum vorbesc către Bisericile din lumea întreaga. Toți copiii și credincioșii din lume Îmi aparțin. Dintre voi, mulți urmează învățăturile Bisericii și ale lui Dumnezeu, Creatorul... citește tot aici

Ascultați chemarea Mea, acum vorbesc către Bisericile din lumea întreaga. Toți copiii și credincioșii din lume Îmi aparțin. Dintre voi, mulți urmează învățăturile Bisericii și ale lui Dumnezeu, Creatorul vostru. Aceasta este bine. Mulți dintre voi interpretează învățăturile Tatălui Veșnic în diverse moduri. Se întâmplă așa din cauză că profeții încă de la început, au interpretat diferit învățăturile.

Cei mai mulți profeți au interpretat corespunzător învățăturile, însă cuvintele unora dintre profeți, au fost manipulate. Tuturor profeților li s-a dat învățătura adevărată. Totuși nu toți profeții au reușit să păstreze rămânerea adepților lor pe calea Vieții Veșnice.

Toate căile duc la Dumnezeu, la Creatorul omenirii. Credincioșii lui Dumnezeu interpretează diferit învățăturile, ceea ce duce la confuzie. Când se instalează confuzia, există doar o singură cale, aceea de a simplifică credința. Pur și simplu credeți și slăviți-L pe Creatorul vostru.

Fac apel către toate Bisericile lumii, fiecare cult, religie, să se roage pentru omenire și mai ales pentru necredincioși – acum ! Iubirea lui Dumnezeu n-are nimic de a face cu distrugerea vieții umane. Nici un singur om n-are dreptul ca în numele Meu sau în numele Tatălui Meu Veșnic, să ia o viața. Mai degrabă adunați-vă și uniți-vă în iubirea față de Creatorul vostru și faceți front comun împotriva celui rău, care va apărea repede printre voi.

Copiii Mei, vă amintesc poruncile lui Dumnezeu, cele 10 porunci pe care Tatăl Veșnic le-a dat prin Moise, slujitorul Sau sfânt și devotat. Aceste reguli au fost concepute ca să-i învețe pe copiii lui Dumnezeu cum trebuie să-l cinstească pe Dumnezeul lor ca să fie conduși către adevăr. Foarte mulți oameni au uitat deja cele Zece Porunci. Și aceia care nu le-au uitat, doar rar se mai gândesc ce înseamnă ele în realitate. Aceia care nu înțeleg cele Zece Porunci, le interpretează greșit și astfel se îndepărtează de adevăr. Acestora le spun următoarele: Vă rog citiți și înțelegeți cele Zece Porunci, sau riscați să stârniți mânia lui Dumnezeu. N-aveți voie să diluați înțelesul poruncilor ascunzându-l în spatele unei false iubiri sau false compasiuni, ori prin justificarea păcatelor față de ceea ce v-a fost spus.

Prima poruncă vă spune să adorați doar un singur Creator, Tatăl Meu Veșnic, și să ocoliți idolatria. Însă prima Mea poruncă a fost călcată în picioare spre folosul falșilor dumnezei. Prin falși dumnezei nu înțeleg neapărat pe acei oameni care sunt în poziții sus puse ori pe aceia care se scot pe ei înșiși în evidență pentru ca voi sa vă aruncați in extaz la picioarele lor. Da, aceasta este o ofensă care Îl supără tare pe Dumnezeu. Însă idolatria despre care Eu acum vă vorbesc, nu este altceva decât iubirea pe care o simt oamenii pentru putere și bani, care îi poate duce pe copiii Mei la deznădejde. Această deznădejde îi duce la încălcarea altei legi: păcatul obsesiei de sine. Dorința cu care vă căutați drumul în viață in detrimentul sufletului vostru vă va duce la distrugere. Iubirea de sine nu este iubire, ci vanitate. Totuși aceasta este o învățătura foarte populară în lumea de azi. Voi, sub masca falsei compasiuni, vă înălțați pe voi înșivă și îl negați pe Dumnezeu. Lipsa smereniei vă va aduce distrugerea. Când vă puneți pe voi înaintea altora, atunci vor fi oameni care vor avea de suferit. Poruncile nu trebuie să fie niciodată încălcate. A vă justifica păcatele cu argumente omenești este o absurditate.

Obsesia Celebrității

Tinerii, cărora le lipsește îndrumarea de atât de mult timp, sunt acum absorbiți în abisul idolatriei în modurile pe care toată lumea le poate vedea. Idolii care sunt adorați de copiii Mei tineri, în marea lor majoritate nu sunt din Lumină. Mulți și-au vândut sufletul celui rău, fapt cu care se mai și laudă.

Apariția lor hipnotică îi convinge pe copiii Mei, prin muzică și cuvinte, că aceasta este singura cale de urmat. Imoralitatea lor atractivă îi încurajează pe discipolii lor să îi imite. Când fac asta, ei, copiii Mei, blochează Lumina pentru că și ei la rândul lor sunt absorbiți în întunericul etern. Obsesia pentru celebrități în lumea de azi înseamnă că ei, copiii Mei, sunt mereu nerăbdători în strădania lor de a atinge aceleași înălțimi de care pretind că se bucură cei care îl urmează pe Înșelător.

Veniți acum copiii Mei din toate crezurile și religiile. Uniți-vă și luptați pentru dreptul de a menține credința în Dumnezeu și în Tatăl Veșnic, pentru dreptul de a vă putea iubi unii pe alții, pentru dreptul Iubirii curate, Iubirea lui Dumnezeu, Tatăl Veșnic, Creatorul Cerului și al Pământului.

Mântuitorul vostru iubitor și Judecătorul vostru drept, Isus Cristos am citit


17. Marele Avertisment - un dar al milostivirii

Luni, 22 noiembrie 2010 la ora 02:00

Preaiubita Mea fiică, sunt foarte mulțumit cum urmezi Cuvintele Mele cu credință totală și ascultare. Iubirea Mea pentru de tine este puternică. Și iubirea ta față de Mine e la fel. Acum Mă simți foarte... citește tot aici

Preaiubita Mea fiică, sunt foarte mulțumit cum urmezi Cuvintele Mele cu credință totală și ascultare. Iubirea Mea pentru de tine este puternică. Și iubirea ta față de Mine e la fel. Acum Mă simți foarte aproape de inima ta. Fiica Mea, acum tu ești una cu Mine. Eu și Tatăl Veșnic, ca și Duhul Sfânt – Sfânta Treime – ne bucurăm de răspunsul tău la această importantă chemare. Noi și toți îngerii și sfinții, mergem alături de tine, zilnic, ca să te apărăm în această lucrare sfântă.

Fă-ți curaj și continuă să Mă ții de Mână. Lasă-Mă să îți conduc cuvintele, pentru ca omenirea să aibă o șansă ca în sfârșit să înțeleagă Adevărul înainte de Marelui Avertisment. Acest Mare Avertisment, dat din Milostivire și Dragoste, ca un ultim dar pentru Copiii Mei, va avea loc în curând. Fiecăruia dintre copiii Mei i se va arăta viața, păcatele, faptele incorecte și fiecare insultă de care se face responsabil față de frații și surorile lui – totul în timpul unei experiențe mistice. Nu va fi exclus nici un bărbat, nici o femeie și nici un copil de pe acest pământ.

Unii vor fi profund șocați și întristați de păcatele săvârșite de-a lungul vieții și imediat se vor întoarce la Mine, Judecătorul lor Drept, și se vor salva. Ei, din iubire și părere de rău, vor cere Milostivire.

Alții vor fi atât de șocați și îngrețoșați de modul în care păcatele lor vor fi revelate, încât vor cădea morți, înainte de a avea șansa să ceară iertare. Pe urmă, vor fi cei care-l urmează pe înșelător. Ei, îngroziți, când își vor vedea faptele rele făcute de-a lungul vieții, vor fugi. Vor încerca să se ascundă, dar nu va fi unde. În agitație, ei ori vor accepta ceea ce văd și vor cere iertare imediat, pe loc, ori vor întoarce spatele și deși se vor zvârcoli de rușine și groază, nu vor cere Milostivire.

Apoi mai este ultimul păcătos. Când i se vor arăta păcatele, tot ce va face el va fi să se certe și să nege că a făcut aceste păcate grave împotriva Poruncilor lui Dumnezeu. El va nega pur și simplu Adevărul și va întoarce spatele, în întunericul iadului veșnic.

Nimeni nu va fi întors de la Milostivirea Mea

De ce nu vor să înțeleagă aceasta copiii Mei? Dacă ei se pocăiesc sincer și doresc să vină și să trăiască cu Mine pe noul Pământ, unde Cerul și Pământul devin una, atunci de ce nu cer iertare? Nimeni nu va fi întors de la Milostivirea Mea Dreaptă dacă arată remușcare (căință). Dar ei sunt atât de prinși în urmărirea propriilor țeluri egoiste, încât nu reușesc să înțeleagă consecințele.

Treziți-vă acum, cu toții. Acceptați schimbările la care veți fi martori, cauzate de faptele rele ale omenirii, semnele care au fost profețite și care preced reîntoarcerea Mea pe Pământ.

Permiteți-Mi să vă conduc în Paradis

Prin acest profet și prin Cartea Adevărului, Eu vă mai rog încă o dată, din marea Iubire pe care o simt pentru voi toți, întoarceți-vă la Mine acum, înainte ca timpul să se termine. Permiteți-Mi să vă țin în Brațele Mele. Permiteți ca Iubirea Mea să curgă prin mintea, trupul și sufletul vostru. Deschideți-vă inimile și permiteți-Mi să vă conduc în Paradisul Meu pe pământ, unde vă veți bucura de Viața Veșnică. De ce ați vrea să alegeți poteca spre neant, când Adevărul a fost revelat?

Inima Mea tremură de îngrijorare și de tristețe când Mă gândesc la copiii care refuză Adevărul Promisiunii Mele. Încă o dată vă spun, întoarceți-vă la Mine acum și vorbiți cu Mine. Rugați-Mă să vin înapoi în inimile voastre. Îmi voi face loc în sufletul vostru. Eu vă dau aceasta promisiune, chiar și pentru cele mai împietrite suflete. Un singur cuvânt e tot ce trebuie să spuneți. Cereți-Mi să vă arăt Prezența Mea, spunând:

“Isuse, mă simt pierdut. Deschide-mi inima ca să accept Iubirea Ta și arată-mi Adevărul în așa fel încât și eu să mă salvez. Amin”

Cuvintele Mele de Avertisment nu sunt amenințări. Acest eveniment a fost cunoscut încă de la moartea Mea pe Cruce. De ce să credeți că nu se poate întâmpla? Adevărul stă scris în Sfânta Scriptură, ca să-l înțeleagă toată lumea. Voi acționa ca Mântuitor al vostru până în ultima clipă, înainte să vin ca Drept Judecător, pentru a-i conduce pe copiii Mei la familia Mea de mare iubire, bucurie și fericire, unde cu toții vom trăi veșnic în armonie.

Satana și acoliții lui vor fi aruncați pentru totdeauna în întuneric. Familia Mea va vedea bucuria și Raiul Divin, la vederea căruia niciun om care ar întrezări doar o străfulgerare din ce promite el, nu ar putea întoarce spatele acestei fericiri pure în Împărăția Tatălui Meu.

Rugați-vă, rugați-vă pentru iertare și pășiți cu slavă în Împărăția Tatălui Meu, unde voi și cei dragi ai voștri veți fi salutați în Lumina Iubirii Pure.

Mă voi lupta să vă recâștig pe toți

Eu am murit pentru voi toți și voi lupta să vă recâștig, în ciuda întunericului răului din lume, până în ultima clipă.

Vă rog, lăsați-Mă să vă arăt cât de mult vă iubesc, încă o dată. Luați-Mă de Mână acum, lăsați-vă capul pe Umărul Meu și sufletul vostru fragil se va aprinde de o iubire pe care ați uitat-o de mult.

Rugați-vă, rugați-vă pentru iertare și pășiți cu slavă în Împărăția Tatălui Meu, unde voi și cei dragi ai voștri veți fi salutați în lumina iubirii curate.

Mântuitorul vostru iubit, Isus Cristos am citit


18. Avertisment pentru războiul nuclear

Marți, 23 noiembrie 2010 la ora 03:00

Preaiubita Mea Fiică, tu suferi din cauza Lucrării pe care o faci în Numele Meu. Întunericul pe care îl simți vine de la înșelător, care reușește în fiecare oră prin alții – oameni pe care îi cunoști ... citește tot aici

Preaiubita Mea Fiică, tu suferi din cauza Lucrării pe care o faci în Numele Meu. Întunericul pe care îl simți vine de la înșelător, care reușește în fiecare oră prin alții – oameni pe care îi cunoști – prin întunericul lui – să te atace. Cu toate că te simți deznădăjduită, în realitate ești apărată. El, înșelătorul despre care ți-am spus, nu va putea dăuna sufletului tău. Trebuie să continui să te rogi Sfântul Rozariu, ca să ai parte de ocrotire permanentă împotriva tulburării. Pe măsură ce te vei ruga această rugăciune foarte puternică de adorație a Mamei Mele, vei vedea diferența.

Nu este simplu să termini această Lucrare la care trudești pentru Numele Meu, dar trebuie să rămâi puternică, Fiica Mea. Căci Lucrarea, când va fi revelată lumii, va aduce pace și mulțumire copiilor Mei.

Ei, copiii Mei, când vor înțelege Adevărul, vor ști că nu au fost îndepărtați sau uitați de Creatorul lor. Consolarea pe care o vor simți, prin cunoașterea pe care Eu le-o voi da prin această Carte, îi va atrage aproape de Mine.

Plan pentru războiul ce va veni

Nu te teme, fiica Mea, tu ești în siguranță, cu toate că te simți fără putere și ți-e teamă de incertitudine. Lumea, inclusiv țara ta, va suferi încă și mai mult ca rezultat al controlului global care îi va lăsa pe oameni neputincioși, de aceea este foarte important să vă pregătiți acum.

Ți-am spus și mai devreme că trebuie să spui copiilor Mei să înceapă să facă planuri acum, înainte de a începe temutul război global. Războiul despre care vorbesc este orchestrat de Balaurul Roșu, acum. Balaurul, noua energie mondială, complotează acum și va distruge orașe în Vest. Timpul este aproape. Rugați-vă, rugați-vă pentru convertire, pentru că acest rău nu poate fi oprit, căci nu este suficienta rugăciune pentru a-l împiedica. Rugați-vă pentru aceia care vor muri în acest război nuclear.

Trei ani până când acest complot se va desfășura

Rugați-vă pentru aceste suflete, acum. Pe măsură ce o putere mondială preia conducerea, cu o compasiune falsă ei, fiica Mea, urmăresc să controleze libertatea voastră de a trăi, a mânca și a vă ruga. De aceea poporul Meu trebuie să se străduiască să nu depindă de nimic. Produceți-vă singuri alimentele. Găsiți din timp adăposturi, unde vă puteți întâlni pentru a-l putea slăvi pe Mântuitorul vostru Divin. Numai că trebuie să rămâneți tari. Să nu povestiți prea multor oameni de ce faceți asta. Nu va dura decât până când semnele acestui plan se vor desfășura în fața ochilor voștri.

Până atunci planurile voastre vor avea ca rezultat o forma de susținere, chiar dacă le-ați pus poate sub semnul întrebării gândind din când în când că sunt ciudate. Cultivați-vă singuri alimentele. Cumpărați semințele care în viitor nu vor mai fi disponibile la vânzare. Astfel vă veți hrăni familiile când va avea loc foametea mondială.

Mergeți acum și pregătiți-vă.

Mântuitorul vostru iubit, Isus Cristos

corectat iulie 2014 am citit


19. Treptele care duc la desăvârșirea sufletească

Miercuri, 24 noiembrie 2010 la ora 02:30

Fiica Mea iubită, scrie următoarele: Credința se clatină uneori, chiar și la cei mai fideli discipoli ai Mei, tocmai atunci când se așteaptă cel mai puțin. Acest fapt este important pentru că le pune la... citește tot aici

Fiica Mea iubită, scrie următoarele: Credința se clatină uneori, chiar și la cei mai fideli discipoli ai Mei, tocmai atunci când se așteaptă cel mai puțin. Acest fapt este important pentru că le pune la încercare credința, ca după această experiență să se întoarcă în Inima Mea mai întăriți. Nu vă temeți, aceasta este o încercare pe care Eu permit să o îndure copiii Mei, cu scopul ca ei să devina mai puternici.

Nu este ușor să vă păstrați credința în Mine, copiii Mei, căci sunt multe obstacole care stau în calea fidelității voastre. Din când în când veți simți un gol total în sufletele voastre. Asta poate să vă dezorienteze, deoarece simțiți că ați rămas singuri, fără sprijin.

Discipolii Mei fideli, trebuie să înțelegeți următoarele: Eu, în ciuda singurătății pe care poate o veți simți, nu sunt niciodată departe de voi. Toate aceste încercări au doar un singur scop, să vă întărească în așa măsură credința, încât de fiecare dată să faceți încă un pas spre Mine. Aceasta este așa numita scară ce duce spre perfecțiunea sufletească, care este însăși Raiul. Ea este o scară lungă și poate dura foarte mult până să ajungeți treptele superioare. Fiecare treaptă poate reprezenta o nouă revelație asupra lecțiilor pe care trebuie să le experimentați înainte de a putea câștiga harurile necesare pentru a vă ridica sufletul spre perfecțiunea sufletească necesară pentru a intra în Paradisul Tatălui Meu.

Cu fiecare treaptă urcată, veți dobândi o nouă înțelegere a ceea ce aștept Eu de la voi. Uneori e greu. Altădată poate părea nedrept. Dar cu fiecare treaptă pe care o urcați veți înțelege mai bine Adevărul Învățăturii Mele.

Unii urcă repede aceste trepte, în timp ce alții au nevoie de mai mult timp. Unii dintre discipolii Mei devotați își pot pierde curajul și dau înapoi un pas, doi, sau chiar trei pași odată. Aceasta este normal. Alții, care urcă prea repede, obțin o încredere care îi convinge că ei ar înțelege toate problemele spirituale. Dar acesta este modul înșelătorului de a vă face să credeți și să acceptați această falsă siguranță de sine. Toate darurile pe care le primiți nu pot veni decât de la Mine. Discipolii Mei fideli, ele vă sunt date din Iubirea Mea nemărginită pentru voi. Niciodată nu trebuie să presupuneți că aveți credința puternică mulțumită acțiunilor voastre. Da, credința voastră poate fi puternică datorită inimii voastre simțitoare. Dar și acesta este un dar de la Mine. Voi, pentru a ajunge la ultima treaptă, trebuie să fiți smeriți în iubirea voastră pentru Mine. Fiți virtuoși tot timpul.

Să arătați fermitate în credință, prin toate mijloacele, pentru că aceasta îmi place. Dar niciodată să nu cădeți în capcana de a crede că știți toate secretele Împărăției Divine. Ca oameni, născuți cu păcatul originar, doar timpul vă va revela aceste mistere, copiii Mei.

Încercați întotdeauna să acceptați totul, chiar și încercările pe care poate vi le trimit Eu, ca un Dar de la Mine. Toate Darurile Mele sunt date pentru a vă întări în iubirea voastră față de Mine.

Sunt foarte mândru de toți copiii Mei care cred în Mine și Îmi arată cinstire și respect. Ca Eu să vă pot ridica în Slava deplină a Paradisului Tatălui Meu, trebuie să vă doriți slava unirii perfecte cu Mine.

Aceasta, copiii Mei, cere timp și răbdare, până să ajungeți să vă abandonați total sufletul Mie. Când se va întâmpla aceasta, veți face parte din Trupul Meu Mistic, pe veci.

Copiii Mei, abandonați-vă total în Iubirea Mea curată și niciodată nu va mai trebui să priviți înapoi sau să vă fie teamă, pentru că în Brațele Mele veți fi în siguranță.

Fiți tari, copiii Mei fideli, chiar și în fața obstacolelor, pentru că Eu nu-i voi părăsi niciodată pe devotații Mei discipoli iubiți. Niciodată!

Mântuitorul vostru iubit, Isus Cristos am citit


20. Plan global pentru diminuarea natalității și răsturnarea liderilor mondiali

Vineri, 26 noiembrie 2010 la ora 03:00

Fiica Mea iubită, în curând vei avea parte de călăuzire, printr-un director spiritual. Dar amintește-ți, mulți discipoli ai Mei sunt chemați de Mine, dar nu toți acceptă. După cum știi, Eu nu Mă pot... citește tot aici

Fiica Mea iubită, în curând vei avea parte de călăuzire, printr-un director spiritual. Dar amintește-ți, mulți discipoli ai Mei sunt chemați de Mine, dar nu toți acceptă. După cum știi, Eu nu Mă pot amesteca în liberul vostru arbitru, un dar pentru omenire. Acum e foarte important să continui cu această Lucrare urgentă, iar copiii Mei să asculte și să fie salvați.

Semnele

Să nu te înșeli, schimbările sunt în curs și în curând vor fi arătate atâtea semne încât vor fi puțini oameni pe pământ care nu le vor observa. Semnele despre care vorbesc sunt cele date prin vizionarii Mei prin aparițiile Preaiubitei Mele Mame în Europa. Mulți oameni care-și deschid inima și își eliberează sufletul prizonier, vor înțelege că aceste comunicări vin din Ceruri. Când copiii Mei vor vedea semnele miraculoase care vor fi vizibile în Soare, ei vor recunoaște atunci Adevărul.

Ignoră batjocura oamenilor, ura și disprețul lor, pe care ei ți le vor arăta când oamenii vor citi conținutul acestui manuscris. Același lucru s-a întâmplat și cu apostolii Mei, când ei și-au făcut lucrarea prin darul Duhului Sfânt. Fiica Mea, și tu ai primit acest dar. Să nu-l refuzi niciodată și să nu te îndoiești de el. El este real și tu știi acum asta. În sfârșit, îndoielile tale încep să scadă.

Precum ți-am mai spus, îți voi trimite ajutor. Dovada acestei promisiuni începe acum să se desfășoare. Îți voi da informații despre evenimente viitoare, pe care tu trebuie să le dezvălui tuturor, inclusiv necredincioșilor. Ce importanță are dacă pentru început nu vor crede? Căci, atunci când evenimentele se vor desfășura, ei nu vor avea altă opțiune decât să creadă Adevărul.

Plan pentru organizarea unui război

Puterile lumii pregătesc un plan malefic pentru desfășurarea unui război – care are ca scop diminuarea populației lumii. Rugați-vă, rugați-vă, acum, pentru a reduce nivelul prejudiciului pe care acești oameni rău intenționați vor să-l cauzeze pe pământ. Supunerea lor stupidă în fața înșelătorului înseamnă că, prin puterile satanice pe care le primesc sub influența lui, ei sunt hotărâți să-și îndeplinească planul cu orice preț.

Plan pentru răsturnarea papei Benedict

Sunt în pregătire planuri pentru a prelua biserici și diferite culte și chiar a Vaticanului. Papa al Meu, iubitul Meu Benedict, este înconjurat de aceia care plănuiesc căderea lui. Și alți lideri mondiali, care nu sunt conștienți de puterile ascunse chiar în rândurile lor, vor fi țintele lor, cu intenția de a fi înlăturați.

Treziți-vă, copiii Mei, și luptați. Acesta este un război foarte real, diferit de orice alt război pe pământ. Este un război dirijat împotriva voastră, împotriva fiecărui copil al Meu. Voi sunteți ținta. Problema este că nu vedeți dușmanul. Cu inima lașă, ei nu au curajul să se arate.

Întâlniri secrete

Obsedați de sine, ei se întâlnesc în secret în comunitatea voastră și sunt împrăștiați în toate aspectele vieții. Îi găsiți nu doar pe coridoarele guvernelor voastre, ci și în sistemul judiciar, forțele de poliție, în comunitățile de afaceri, în sistemul de educație și în armată.

Niciodată să nu permiteți acestor oameni să vă dicteze cum să vă rugați. Fiți atenți cum vor încerca să vă dirijeze viața, și pregătiți-vă de pe acum pentru vremurile care vă stau în față.

Atenționare pentru vaccinările în masă

Înainte de toate, să vă rugați în grupurile de rugăciune. Să vă rugați pentru aceia care sunt discipolii satanei. Rugăciunea va ajuta la zădărnicirea unora din aceste dezastre. Să vă feriți de lucrurile îngrozitoare pe care vor să vi le provoace prin vaccinuri. Să nu aveți încredere în nicio inițiativă globală bruscă de vaccinare, care ar putea părea că e din compasiune pentru voi. Fiți vigilenți. Țară cu țară, aceste grupuri complotează să controleze cât mai mulți oameni posibil.

Nu vă temeți, pentru că îi voi apăra pe credincioșii care se roagă Mie. Să vă rugați și pentru sufletele curajoase dintre voi, care s-au hotărât să răspândească Adevărul. Mulți dintre ei sunt ironizați, deși ei spun, în mare parte, doar Adevărul.

Depozitarea alimentelor

Să nu aveți încredere în furnizorii de alimente. Pregătiți-vă de pe acum pentru viitor. Începeți să strângeți alimente și să vă plantați propriile voastre recolte. Depozitați-le ca și când v-ați pregăti de un război. Toți cei care o fac vor fi bine. Rugăciunile și devoțiunea vă vor întări sufletele și vă vor salva de răutățile acestor oameni. Niciodată să nu-i lăsați să vă controleze mintea sau credințele, prin insistența lor de a introduce legi menite să distrugă familiile. Ei se vor strădui să despartă familiile, încurajând separarea, inclusiv promovarea divorțurilor, a libertății sexuale și religioase.

Uciderea unor conducători mondiali

Ei vor promova ura între națiuni, vor omorî lideri mondiali prin asasinate, și vor confisca libertatea oamenilor forțându-i să se bazeze pe dictatura lor.

Mânia lui Dumnezeu se va vedea în curând, pentru că El nu va mai suporta prea mult timp răutățile acestor oameni, dacă ei, care au ales să urmeze organizațiile lor influențate satanic, nu vor întoarce spatele acestei atrocități malefice. Rugați-vă pentru ei.

Fiți atenți pe cine votați la alegeri. Fiți atenți cum se prezintă ei prin cuvintele pe care le spun. Ascultați-i pe aceia care încearcă să vă atenționeze. Insist să vă rugați pentru cei care nu fac așa, ca ei să poată fi convertiți, pentru ca și ei să poată fi salvați.

În curând va începe împlinirea acestor evenimente despre care v-am vorbit. Fiți strâns uniți, să vă țineți propriile alimente la îndemână, încercați să vă produceți alimentele și altele mijloace necesare pentru supraviețuire. Acesta este un război împotriva voastră, chiar dacă nu pare. Fiți vigilenți.

Bisericile vor fi interzise

Aceia dintre voi care vă adunați curajul să vă întoarceți la biserica voastră, să nu vă temeți niciodată să vă rugați sau să vă arătați deschis credința. Acei dintre voi care consideră Biserica Mea ceva de la sine înțeles, nu mai gândiți așa. Caci doar atunci când vi se va lua acest Dar, care reprezintă credința în mod deschis, Adevărul va coborî peste voi, Iar asta vă va face furioși.

Fiica Mea, spune poporului Meu să nu se neliniștească. Ei, discipolii Mei, vor fi salvați și vor fi ridicați pe nori să aștepte Noul Paradis pe Pământ. Ei se vor bucura de Noul Paradis și se vor reuni cu membrii răposați ai familiei în această nouă viață, veșnică. Ei trebuie să rămână puternici, trebuie să se roage și trebuie să arate iubire unii față de alții. Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă, mai ales pentru sufletele pierdute și induse în eroare, care n-au habar despre ceea ce acțiunile lor vor însemna pentru viitorul lor, în viața de apoi.

Cei cu suflete lâncede

Pentru ceilalți copii ai Mei, cei cu suflete lâncede, de asemenea să vă rugați. Ei trebuie să se întoarcă la Mine, curând. Copii, pentru iubirea față de alții, nu ezitați să-i atenționați pe acești oameni asupra Adevărului. Arătați-le, prin exemplul personal, importanța rugăciunii, pentru ca nici ei să nu fie pierduți.

Rămâneți tari. Niciodată să nu vă dați pe mâna oastei înșelătorului. Niciodată. Luptați pentru lucrurile în care credeți. Apărați-vă familiile, acum.

Întoarceți-vă la Mine. Rugați- vă Coronița Milostivirii Divine în fiecare zi. Creștini din toata lumea, rugați-vă Rozariul! Lăsați-o pe Mama Mea să va aducă înapoi la Mine prin mijlocirea ei. Copiii Mei, Eu plâng pentru voi toți și acum am mare nevoie de credincioșii Mei, să se adune în forță cu Mine împotriva acestui rău.

Rugăciunea este răspunsul.

Al vostru iubit Mântuitor, Isus Cristos am citit