Au fost găsite 1334 mesaje conform filtrelor de căutare.

1296. Pentru fiecare faptă bună pe care o faceți, să nu spuneți nimic

Marți, 16 decembrie 2014 la ora 23:00

Mult iubita Mea fiică, aceia care spun că vin de la Mine și sunt binecuvântați cu Duhul Sfânt, pot fi ușor recunoscuți de către cei care au cu adevărat discernământ. Ei nu vor căuta pentru ei înșiși... citește tot aici

Mult iubita Mea fiică, aceia care spun că vin de la Mine și sunt binecuvântați cu Duhul Sfânt, pot fi ușor recunoscuți de către cei care au cu adevărat discernământ. Ei nu vor căuta pentru ei înșiși atenție sau admirație. Ei nu vor căuta niciodată popularitatea, nici nu vor fi populari, căci atunci când vorbești cu Glasul lui Dumnezeu stârnești multe critici, pentru că Adevărul este disprețuit de lumea laică.

Cuvântul lui Dumnezeu va avea întotdeauna detractorii săi și nu va fi niciodată îmbrățișat cu entuziasm de către lumea laică. Când va veni ziua în care veți vedea Biserica Mea unindu-se cu lumea laică, să fiți cu luare-aminte. Slujitorii Mei care Îmi rămân loiali Mie și care proclamă public Cuvântul așa cum a fost dăruit omenirii în Sfânta Biblie, nu sunt niciodată populari. Ei poate sunt tolerați, dar vocile lor sunt rareori auzite și Adevărul este de obicei respins cu dispreț.

Între voi sunt și cei care se recomanda pe ei înșiși ca învățători ai Cuvântului Meu și care răspândesc neadevăruri despre Cuvântul lui Dumnezeu, cu toate că se ascund în spatele cuvintelor bine alese. Eu știu de ce faceți aceasta, și scopul vostru nu este de a Mă ajuta să salvez suflete. În schimb, voi doriți să îndepărtați sufletele de Mine, pentru că sunteți împotriva Mea.

Trădătorilor din Biserica Mea, inclusiv laicilor, le spun aceasta. Îngrijiți-vă de propria voastră grădină, pentru că este neglijată și terenul ei este neroditor. Buruienile s-au înrădăcinat și plantele sănătoase nu vor crește niciodată dacă nu dezrădăcinați putreziciunea și nu înlocuiți solul cu unul nou și fertilizat. Abia atunci când vă veți renova grădina și veți face un nou început, va putea grădina voastră să dea viață din nou. Altfel nu va exista viață și tot ce este în ea va muri. Veți distruge nu numai viața proprie, ci și pe a celor apropiați vouă, pentru că dușmanul Meu nu are loialitate nici măcar față de cei pe care îi acaparează ca sclavi pentru a-și duce la îndeplinire răzbunarea împotriva Mea.

Aceia care sunt ai Mei, sunt ca Mine în multe privințe. Cu cât sunt mai aproape de Inima Mea, cu atât mai mult vor dori să se asemene Mie. Ei vor fi modești, pentru că nu s-ar putea lăuda niciodată cu cunoștințele lor despre Mine. Ei vorbesc doar ce aș vorbi Eu și anume Adevărul, chiar și atunci când acesta atrage ura împotriva lor. Ei se vor simți foarte stânjeniți să fie înălțați și lăudați pentru orice lucru bun pe care îl fac, pentru că nu acesta este scopul lor. Ei caută doar să împlinească Voia Mea Sfântă.

Vocile care strigă “priviți la mine – eu sunt un slujitor al lui Dumnezeu” și care expun cu mândrie lucrările bune pe care le fac în Numele Meu, ca toată lumea să le vadă, Mă dezgustă. După fiecare operă de caritate pe care o îndepliniți, să mergeți mai departe, la următoarea – și să nu spuneți nimic. Să nu căutați laudă, pentru că Lucrarea Mea e cea pe care voi o faceți. Toate faptele bune făcute în Numele Meu, trebuie să-Mi fie oferite Mie cu umilă slujire.

Nu trebuie niciodată să vă lăudați pe voi înșivă în Numele Meu, pentru că acest lucru este dezgustător în Ochii Mei. Când Îl slujiți pe Dumnezeu, voi slujiți poporul Său, și trebuie să Îi mulțumiți Lui pentru că v-a dat harurile ca să faceți aceste lucruri. Nu puteți spune că faceți aceste lucruri în Numele Meu dacă voi căutați mulțumiri, apreciere și laudă din partea celorlalți. Dacă faceți aceasta, atunci sunteți ipocriți.

Al vostru Isus am citit


1295. În schimb, ei vor cădea în capcana separării dogmei de doctrină

Luni, 15 decembrie 2014 la ora 21:55

Mult iubita Mea fiică, când Fariseii pe de o parte încercau să Mă atace cu toate forțele prin toate șiretlicurile posibile, pe de altă parte ei predicau în temple, în același timp, profețiile despre... citește tot aici

Mult iubita Mea fiică, când Fariseii pe de o parte încercau să Mă atace cu toate forțele prin toate șiretlicurile posibile, pe de altă parte ei predicau în temple, în același timp, profețiile despre venirea lui Mesia. În timp ce Mă batjocoreau și încercau să răspândească neadevăruri despre Moralitatea Mea, ei dădeau citate din Sfânta Scriptură. În timp ce Fariseii Mă persecutau – adresându-Mi-se cu tot felul de porecle care Îl insultau pe Tatăl Meu – ei continuau să pregătească poporul lui Dumnezeu pentru venirea lui Mesia. Cu toate că Eu eram prezent printre ei, au refuzat să Mă recunoască deși nu puteau să Mă ignore pentru că Eu eram plin de Duhul Sfânt. Atunci când m-am sculat din morți, Fariseii au primit dovada Învierii Mele dar au ales în schimb să răspândească minciuni ca să ascundă Adevărul. Ca rezultat al acțiunii lor, ei au îndepărtat milioane de suflete de la moștenirea lor de drept – Darul Mântuirii Veșnice.

În timp ce Eu pregătesc acum lumea pentru a Doua Mea Venire, slujitorii sfințiți din Biserica Mea de pe pământ vor face același lucru ca și atunci. Ei vor predica despre Marea Zi în care Eu voi veni din nou însă vor presupune că aceasta zi va avea loc în alt secol. Ei nu vor îndemna poporul Meu să caute reconcilierea, nici să se roage, nici să caute Sacramentele și nici să adere strict la Cuvântul Scris. În schimb, ei vor cădea în capcana separării dogmei de doctrină și vor refuza să accepte mesajele date profeților lui Dumnezeu.

Atât de orbi sunt ei acum când Eu le vorbesc prin Cartea Adevărului! Atât de ignoranți sunt aceia care spun că ei conduc pe Calea spre Împărăția Mea, când ei de fapt nu cunosc calea corectă care duce acolo. Mai întâi, ei trebuie să citească Sfânta Biblie, s-o studieze și să accepte conținutul său, căci altfel cum pot ei să Mă cunoască? Eu voi veni ca un hoț în noapte și ei nu vor fi gata să Mă întâmpine pentru că nu au simțit nevoia să se pregătească.

Acum Eu stau în fața voastră, slujitorii Mei sfințiți, și vă cer să Mă ascultați. Eu vă cer să credeți în Cine Sunt Eu, în ceea ce am făcut Eu ca să răscumpăr omul din păcat și în ceea ce trebuie să fac Eu acum pentru a întregi Legământul Tatălui Meu. Pe măsură ce se apropie timpul, vă vor fi date semne că Ziua Mea va fi în curând. Eu voi face aceasta pentru ca voi să vă treziți din adormire și să-Mi auziți Glasul. Vă îndemn să spuneți Adevărul despre păcat, Adevărul despre Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu și faptul că acesta nu poate fi niciodată modificat, precum și Adevărul despre Divinitatea Mea.

Atunci când aceste semne vă vor fi date, Eu declar solemn că Sfântul Duh se va revărsa asupra voastră, și aceia dintre voi care Mă iubiți cu supunere simplă veți ști pe loc că Eu vă vorbesc vouă în aceste timpuri. Apoi vă voi umple cu Iubirea Mea, iar voi veți vedea lucrurile așa cum sunt ele în realitate, cu claritate a minții și o perspectivă asupra a ceea ce vi se cere să faceți ca să Mă ajutați să împlinesc Planul Meu de salvare a lumii și a tuturor copiilor lui Dumnezeu.

Ascultați. Pregătiți-vă. Rugați-vă pentru Puterea Mea și Curajul Meu, și nu uitați niciodată datoria voastră față de Mine.

Mergeți în pace să Mă iubiți și să Mă slujiți, acum și întotdeauna.

Isus al vostru am citit


1294. Lucrările voastre pentru alții nu vor însemna nimic pentru Mine, pentru că voi veți fi judecați după loialitatea voastră față de Adevăr

Duminică, 14 decembrie 2014 la ora 18:00

Mult iubita Mea fiică, poporul Meu a primit un mare Dar de la Mine, prin Moartea Mea pe Cruce. Acest Sacrificiu, oferit pentru a răscumpăra lumea de la moarte sigură, este parte a Legământului Final al... citește tot aici

Mult iubita Mea fiică, poporul Meu a primit un mare Dar de la Mine, prin Moartea Mea pe Cruce. Acest Sacrificiu, oferit pentru a răscumpăra lumea de la moarte sigură, este parte a Legământului Final al Tatălui Meu înainte de Măreața Zi când El îi va salva pe ai Săi rămași pe pământ.

Generații după generații au spus Adevărul conținut în Cartea Tatălui Meu, iar slujitorii Săi sfințiți au susținut Cuvântul lui Dumnezeu. Cât de mult ați uitat voi și cât de puțin cunoașteți! Mulți dintre cei desemnați să vă conducă au greșit, iar capetele lor mândre, ridicate semeț atunci când răstălmăcesc Cuvântul lui Dumnezeu, se vor pleca de rușine și teamă atunci când se vor confrunta cu Avertismentul din Ceruri. Acestor slujitori sfințiți le spun aceasta.

Lucrările voastre pentru alții nu vor însemna nimic pentru Mine, pentru că voi veți fi judecați după loialitatea voastră față de Adevăr. Eu vă voi pedepsi și Dreptatea Mea nu se va domoli până când nu veți zdrobi legile voastre păgâne și nu veți proclama Cuvântul dat vouă cu atâta vreme în urmă. Disprețul vostru față de Legile lui Dumnezeu Mă face să simt o mare rușine, dar înșelăciunea voastră, care Mă va costa suflete, vă va duce pe voi la pieire. Aceia dintre ai Mei care trăiesc după Cuvântul lui Dumnezeu, deși voi îi considerați neînsemnați, vor ședea pe Scaunele de Judecată atunci când voi veți fi chemați înaintea Mea ca să dați socoteală pentru că ați indus Poporul Meu în eroare. Puteți crede că puterea și influența voastră sunt în afara oricărui reproș, dar să știți că gloria voastră se va stinge repede, veșmintele voastre albe și aurite se vor transforma în zdrențe și coroanele voastre sclipitoare vor fi înlocuite de buruieni.

Dintre toate păcatele din lume, niciunul nu este mai rău în Ochii Mei decât cel al ipocriților care pozează în slujitori ai Mei dar nu Mă slujesc pe Mine. Când va veni timpul, iar voi veți rosti blasfemii împotriva Mea și îi veți hrăni pe copiii lui Dumnezeu cu minciuni despre ce înseamnă păcat, Eu voi trimite asupra voastră o pedeapsă atât de mare încât vă va tăia respirația. Grindină de mari dimensiuni va fi aruncată din Ceruri și mari inundații vor distruge fiecare Biserică ce a fost predată dușmanilor Mei, și în care ei vor profana Altarele Mele. Pentru că fiecare crimă pe care o comiteți împotriva Mea, voi o comiteți împotriva unui copil al lui Dumnezeu. Și astfel eu vă voi trimite avertisment după avertisment până când veți respinge noua doctrină falsă, până când veți rosti Adevărul – Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu – și până când veți apăra Sacramentele așa cum ați fost învățați la început.

Prin aceste mesaje Eu vă voi reaminti Adevărul și voi continua să vă avertizez până în ziua în care vă veți decide pe cine alegeți – pe Mine sau pe aceia care pretind că sunt Ai mei dar care sunt sclavii fiarei.

Al vostru Isus am citit


1293. Conștiința unui om e ca o oglindă a sufletului său

Sâmbătă, 13 decembrie 2014 la ora 00:15

Mult iubita Mea fiică, conștiința omului este ca o oglindă a sufletului său. Ceea ce conștiința simte, la ceea ce reacționează și în ceea ce crede ea, se regăsește în sufletul omului. Aceasta înseamnă... citește tot aici

Mult iubita Mea fiică, conștiința omului este ca o oglindă a sufletului său. Ceea ce conștiința simte, la ceea ce reacționează și în ceea ce crede ea, se regăsește în sufletul omului. Aceasta înseamnă că dacă conștiința voastră vă atenționează legat de ceva, despre care voi știți în inima voastră că e greșit în Ochii lui Dumnezeu, atunci voi trebuie să vă ascultați conștiința.

Dacă conștiința voastră vă îndeamnă să apărați Cuvântul lui Dumnezeu, atunci când sunteți față în față cu răul, voi trebuie să acționați așa cum știți că trebuie să o faceți. Dacă acceptați răul, când conștiința vă spune să faceți altfel, atunci voi sunteți neloiali Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă vă considerați a fi Creștin, trebuie să-i permiteți conștiinței voastre să vă ghideze. În sufletul Creștin, care e binecuvântat cu Darul Duhului Sfânt, conștiința va fi foarte vigilentă față de înșelăciunea diavolului în toate formele acesteia.

Dacă voi vă respingeți conștiința atunci îl respingeți pe Dumnezeu. Dacă voi Îl respingeți pe Dumnezeu atunci vă respingeți propria moștenire. Niciodată să nu fabricați scuze pentru a accepta ceva despre care voi știți că nu vine de la Mine, pentru că dacă conștiința voastră vă indică o cale iar voi o luați în direcția opusă atunci voi nu ați reușit să acceptați Potirul Meu. Ce vreau Eu să spun prin Potirul Meu? Dacă voi sunteți Creștini atunci veți avea întotdeauna de-a face cu dușmanii Mei. Creștinii sunt disprețuiți de cei care nu vin de la Mine. Pot exista perioade în care să nu suferiți nici un prejudiciu însă întotdeauna va veni o vreme în care voi veți fi puși la încercare în Numele Meu. Atunci când acea zi va sosi, vă veți lepăda voi de Mine respingând Cuvântul Meu Sfânt?

Cât de puternică este credința voastră sau iubirea voastră pentru Mine? Numai atunci când vă veți confrunta cu o mare adversitate veți ști cât de departe sunteți pregătiți să mergeți pentru a refuza să acceptați ceva rău ca fiind bun. Cei suficient de puternici, care refuză să accepte ceva ce neagă dogma lăsată în Preasfânta Biblie, vor accepta Potirul Meu. Potirul reprezintă Sângele meu împreună cu Cupa care îl conține. Potirul reprezintă suferința care inevitabil survine atunci când voi mărșăluiți cu mare încredere pentru a susține Cuvântul lui Dumnezeu.

Dacă Dumnezeu a declarat legile Lui, prin Cuvântul Său conținut în Sfânta Biblie, atunci voi niciodată nu puteți accepta ceva care este împotriva lor. A contesta dogma în Numele Meu înseamnă a Mă renega pe Mine. Va veni ziua în care Biserica Mea pe pământ va refuza dogma care este săpată în stâncă, în schimbul doctrinei întunericului. Dacă voi acceptați această înșelăciune, deși conștiința voastră vă dictează altfel, atunci sunteți vinovați de erezie. Odată ce faceți aceasta, voi nu vă mai puteți numi Creștini și nici discipoli ai Mei, pentru că Eu vă voi renega dacă o faceți.

Isus al vostru am citit


1292. Noua religie pentru toți oamenii va atrage credințele necreștine

Joi, 11 decembrie 2014 la ora 21:50

Mult iubita Mea fiică, azi vă aduc vești care vă vor lumina inimile. Voi, discipolii Mei iubiți, devotați Sfântului Meu Cuvânt, veți primi de la Mine haruri speciale. Aceste Haruri, care vor fi revărsate... citește tot aici

Mult iubita Mea fiică, azi vă aduc vești care vă vor lumina inimile. Voi, discipolii Mei iubiți, devotați Sfântului Meu Cuvânt, veți primi de la Mine haruri speciale. Aceste Haruri, care vor fi revărsate asupra tuturor celor care suferă în Numele Meu Sfânt, vă vor aduce o deosebită alinare în încercările care vă stau înainte.

Vă dau de asemenea Harul de a salva toate acele biete suflete confuze, agitate și greșit îndrumate, care M-au îndepărtat din viețile lor. Rugăciunile și perseverența voastră, oferite Mie ca ispășire pentru aceste suflete, sunt tot ceea ce Îmi trebuie. Acest Dar este unul extraordinar, iar Eu îl acord deoarece în curând toate credințele creștine vor fi răscolite de o confuzie atât de mare încât mulți Mă vor părăsi.

Precum recruții care se înrolează în armată, gata de război, tot așa vor semna oamenii pentru noua religie, deghizată într-o religie creștină, pe care ei o vor denumi religia oamenilor – o religie care îi va primi pe cei puternici, pe cei slabi și pe toți păcătoșii, și care religie, vor spune ei, unește toate diviziunile politice. Mulți vor crede că și-i susțin pe ai lor, dar ei Mă vor părăsi pe Mine. Deja a fost pavată calea spre această mare înșelăciune, iar conducătorii acestei noi religii au fost deja desemnați. În tăcere, cu zel și hotărâre, ei au plantat, cu ceva timp înainte, semințele în multe națiuni, iar în curând se vor vedea rezultatele.

Noua religie va fi percepută ca fiind o religie a compasiunii. Noua religie pentru toți oamenii va atrage credințele necreștine și vor fi lansate tot felul de minciuni convingătoare pentru a susține această mișcare. Legile lui Dumnezeu vor fi complet ignorate și se vor face toate încercările pentru a justifica noua lor abordare a evanghelizării globale.

Discursurile ținute de unii din Biserica Mea, pentru a justifica schimbările care vor fi necesare pentru introducerea primei părți a acestei noi pseudo-doctrine, vor avea o notă distinctivă de falsitate. Cuvintele ce vor fi folosite ca să descrie Învățăturile Mele nu vor fi familiare creștinilor care Mă cunosc pe Mine cu adevărat. Limbajul pe care îl vor folosi când se vor referi la Mine, va fi degradant și insultător pentru Divinitatea Mea.

Eu îi cunosc pe ai Mei și ei Mă cunosc pe Mine. Eu îi cunosc pe dușmanii Mei și ei vor spune, oricui va dori să-i asculte, că Mă cunosc pe Mine. Când dușmanii Mei, care spun că ei vin de la Mine, vorbesc depreciativ despre Mine, nu arată respect pentru Cuvântul Meu sau încearcă să îl redefinească, fiți în gardă. Căci, chiar și cel mai viclean dușman al Meu se va da de gol, pentru că orice vine de la dușmanul Meu este întotdeauna derutant. Nimic din ceea ce vine de la Dumnezeu, și acolo unde Duhul Sfânt este prezent, niciodată nu va fi o bătaie de joc la adresa Mea, Isus Cristos, în niciun fel.

Când veți constata că e confuzie în Biserica Mea și când veți vedea o nouă doctrină, care slăvește nevoile și dorințele omului, atunci nici una din roadele acesteia nu va fi bună. Voi, iubiții Mei discipoli, veți fi neliniștiți, speriați și plini de tristețe. Din cauza acestor lucruri care vor veni, Eu vă dau vouă, celor care Mă iubiți cu adevărat, Harurile ca să Mă ajutați să-i salvez pe copiii lui Dumnezeu de această mare urâciune care în curând își va scoate la iveală capul hidos.

Acceptați Darurile Mele și Promisiunea Mea de a vă ajuta și de a vă îndruma, pe care vi le aduc acum. Cuvântul Meu a fost dat omenirii cu mult timp în urmă. Cuvântul nu este nou. Omul care adaugă ceva la el și-l modifică, va suferi îngrozitor. Aceasta a fost profețit în Sfânta Biblie și exact așa se va întâmpla acum. Cuvântul Meu va fi denaturat de către dușmanul Meu, iar lumea va înghiți minciunile care vor rezulta de aici.

Al vostru, Isus am citit


1291. Mama Mântuirii: Am fost trimisă ca mesager al Său de-a lungul veacurilor

Marți, 09 decembrie 2014 la ora 17:00

Draga mea copilă, eu sunt Imaculata Fecioară Maria, Mama lui Dumnezeu, și vin să vă dezvălui scopul misiunii mele pe pământ.

Eu sunt slujitoarea Domnului și am fost aleasă de Tatăl meu Ceresc să-l nasc... citește tot aici

Draga mea copilă, eu sunt Imaculata Fecioară Maria, Mama lui Dumnezeu, și vin să vă dezvălui scopul misiunii mele pe pământ.

Eu sunt slujitoarea Domnului și am fost aleasă de Tatăl meu Ceresc să-l nasc pe Fiul Său, Isus Cristos, Mântuitorul Lumii. La fel cum am fost chemată să îndeplinesc Voia sa Prea Sfântă prin nașterea Fiului Său Unul Născut, care a fost trimis ca să dea viață veșnică tuturor copiilor Săi, tot așa am primit rolul de a fi mesagerul Său de-a lungul veacurilor. Am fost trimisă ca mesager al Său pentru a revela misterele Împărăției Sale Cerești și de fiecare dată am venit în Numele Său Sfânt să dau mesaje importante lumii. Eu nu am venit niciodată cu de la mine putere deoarece nu mi s-a dat niciodată această împuternicire. Eu am venit în Numele lui Dumnezeu, ca slujitoare credincioasă a Sa, pentru Slava lui Dumnezeu, ca El să poată astfel să cheme sufletele în Divina Sa Milostivire. Acum vin din nou, în această ultimă misiune, aprobată de Binecuvântata Prea Sfântă Treime, pentru salvarea sufletelor.

Am avut un rol important în Venirea lui Mesia, prima oară, și vin ca sfânt mesager al Său, în final, în aceste vremuri din urmă, înainte ca El, Fiul meu, să se arate la a Doua Sa Venire.

Când, de-a lungul veacurilor, am apărut în aparițiile de pe pământ, lumii i s-a dat un semn. În multe cazuri am revelat profeții importante prin Darul locuțiunii interioare, însă în unele cazuri, nu s-a zis nimic nimănui. În schimb, a fost dat un semn iar cei binecuvântați cu discernământ au înțeles ceea ce a vrut Dumnezeu să știe copiii Săi. El a aprobat aceste intervenții divine datorită Marii Sale Generozități, pentru că unica Sa Dorință a fost să salveze sufletele.

Tatăl Meu Veșnic, Care a creat toate lucrurile din nimic, intervine doar atunci când El dorește să-i salveze pe copiii Lui de la amăgirile care sunt sădite în inima lor. Atunci când cel rău creează haos, Dumnezeu întotdeauna intervine ca să deschidă inimile copiilor Lui față de Marea Iubire pe care o are El pentru fiecare dintre ei. Acceptați cu bunăvoință această misiune, dragi copilași, și dați mulțumire lui Dumnezeu pentru Marea Sa Milostivire fără de care multe suflete ar fi pierdute.

Mama voastră Preaiubită,
Mama Mântuirii am citit


1290. Maica Mântuirii: Fiul meu mi-a acordat puterea de a zdrobi capul șarpelui

Luni, 08 decembrie 2014 la ora 17:30

Dragii mei copilași, când veți auzi zvonuri despre noi războaie în cele mai neașteptate locuri, trebuie să fiți conștienți că profețiile conținute în Cartea Apocalipsei încep să se desfășoare în fața... citește tot aici

Dragii mei copilași, când veți auzi zvonuri despre noi războaie în cele mai neașteptate locuri, trebuie să fiți conștienți că profețiile conținute în Cartea Apocalipsei încep să se desfășoare în fața voastră.

Când, în cele patru colțuri ale lumii, ordinea naturală a pământului și comportamentul rasei umane își vor pierde direcția, atunci va fi timpul să vă pregătiți. Toate aceste lucruri trebuie să aibă loc în ultima bătălie împotriva a tot ce este rău, ce izvorăște din infestarea malefică a celui rău.

Omul se va întoarce împotriva omului, oamenii se vor purta cu cruzime unii față de alții, fără nicio urmă de remușcare, și fiecare va trăda încrederea celuilalt. Acesta este rezultatul atunci când dragostea, care vine de la Dumnezeu, se stinge în inima omenirii. Chiar și cei care cred în Fiul meu se vor întoarce împotriva Învățăturilor Sale. Aceia care Îi sunt cel mai aproape, deși Îl iubesc, Îl vor trăda. Aceia care Îl reprezintă Îl vor preda dușmanilor Săi, așa cum a făcut Iuda.

Puțini sunt cei îndeajuns de puternici pentru a se ridica și a proclama Adevărul Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu. Omul este slab și, din cauza păcatului, el nu poate deveni întreg. Până când păcatul nu va fi eradicat va fi multă suferință, înainte ca Fiul meu să vină din nou. Până atunci, rugăciunea este singura voastră armă împotriva puterii satanei. Rugați-vă, în special prea Sfântul meu Rozariu, pentru că el are puterea de a slăbi forța satanei și a tuturor celor pe care acesta îi conduce în bătălia finală împotriva lui Isus Cristos și a Bisericii Sale de pe pământ.

Vă spun acum că eu, iubita voastră Mamă, imaculata Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, vă prezint astăzi un dar special. Mi s-a oferit harul de a deveni protectoarea umanității. La protecția mea trebuie să alergați în timpuri de restriște. Pe fiecare dintre voi cei care mă chemați pe mine, eu vă voi proteja împotriva răutății diavolului. Sub protecția mea veți găsi ușurare de atacurile pe care el le va lansa împotriva fiecărui Creștin care se străduiește să rămână credincios Fiului meu în timpul încercărilor care vă stau înainte.

Fiul meu mi-a acordat puterea de a zdrobi capul șarpelui, pentru ca El să vă aducă mai aproape de El. Acceptați protecția mea și eu voi răspunde tuturor celor care îmi cer ajutorul.

Datoria mea este față de Dumnezeu și devotamentul meu este față de iubitul meu Fiu, Isus Cristos, care vă iubește pe toți foarte mult. Eu voi face totul pentru Fiul meu, iar El va face totul ca să vă aducă eliberare de durere și suferință.

Vă mulțumesc, dragi copilași, pentru dragostea pe care mi-o arătați, dar să știți că eu iau dragostea pe care mi-o dăruiți mie și o prezint Fiului meu pentru Gloria lui Dumnezeu.

Eu rămân o slujitoare umilă a lui Dumnezeu.

Iubita voastră Mamă,
Maica Mântuirii am citit


1289. Dumnezeu Tatăl: Fără Mine nu ar exista nimic. Nici univers. Nici iubire. Nici viață

Duminică, 07 decembrie 2014 la ora 16:30

Fiica Mea mult iubită, nici unul dintre voi să nu uite Cine Sunt Eu. Eu Sunt Tatăl vostru preaiubit, Creatorul a tot ceea ce a fost la începuturi și Cel care va fi până la final. Toate lucrurile vin de... citește tot aici

Fiica Mea mult iubită, nici unul dintre voi să nu uite Cine Sunt Eu. Eu Sunt Tatăl vostru preaiubit, Creatorul a tot ceea ce a fost la începuturi și Cel care va fi până la final. Toate lucrurile vin de la Mine și fiecare om se va înclina în fața Mea, dacă nu vrea să fie aruncat afară din Cereasca Mea Ierarhie.

Voi, iubiții Mei copii, sunteți tot ceea ce dorește Inima mea, și fiecare bătălie de pe pământ la care veți asista este pentru salvarea sufletelor voastre. Tot ceea ce este rău e provocat de Adversarul Meu, regele minciunilor, seducătorul, acuzatorul, cel mai mare dușman al Meu deci și al copiilor Mei. El, cel care e împotriva Mea, este și împotriva voastră. Tot ceea ce Mă slăvește pe Mine, slăvește și tot ceea ce este al Meu. Aceasta Îl include pe Fiul Meu Unul Născut și pe voi, preaiubiții Mei copilași.

Acel om, care îi persecută pe copiii Mei, nu vine de la Mine. Să știți că fiecare suferință, durere și izolare pe care trebuie s-o îndurați voi, cei apropiați Mie, e cauzată de satana și de ierarhia sa de îngeri căzuți. Dorința lor cea mai mare este să vă îndepărteze de Mine și, din această cauză, voi veți suferi.

Deoarece Eu nu iau înapoi ceea ce Am dat, voința voastră liberă poate fi atât triumful vostru cât și căderea voastră, în funcție de calea pe care voi o alegeți. Aceasta înseamnă că dacă voi Îmi oferiți Mie voința voastră liberă, pentru binele sufletului vostru și al altor suflete, voi puteți și chiar îl veți învinge pe cel mai mare dușman al vostru, diavolul. Însă dacă voi îi permiteți celui rău să se infiltreze în sufletul vostru, voi veți tăia, prin propria voastră voință liberă, toate legăturile cu Mine.

Eu nu Mă pot amesteca în voința voastră liberă, pentru că asta ar însemna să-Mi încalc Promisiunea. Eu nu vă pot forța să faceți o alegere. Eu pot doar să vă arăt drumul, calea spre salvarea veșnică. După care, voi trebuie să vă decideți asupra a ceea ce vreți. Toate Darurile Ierarhiei Mele Cerești vă vor fi date vouă în dar, dacă decideți că aceasta este viața pe care o doriți. Vă rog, pentru binele vostru, nu Mă părăsiți pe Mine pentru fastul și splendorile care vă sunt așternute dinainte prin ispitele demonilor.

Mulți dintre voi sunteți nesiguri de Mine sau de Cine Sunt Eu pentru că satana, prin puterile pe care le-a primit, vă orbește cu privire la Existența Mea. El își bate joc de voi în mod deschis, ispitindu-vă cu toate variantele de raționamente și logică umană, ca să negați Divinitatea Mea. Se va discuta despre Mine cu dispreț, pe față, însă satana, viclean și laș cum este el, nu se va dezvălui niciodată pe sine, pentru că astfel și-ar periclita scopul. Atâta timp cât voi nu credeți în existența diavolului, este puțin probabil să credeți în Mine. Dar vă avertizez. Credeți ce vreți despre Mine, însă nu negați existența răului, pentru că el este peste tot în jurul vostru. Dacă negați răul atunci Mă veți nega și pe Mine, pentru că răul este opusul a tot ceea ce reprezint Eu. Eu Sunt Iubire. Iubirea este a Mea. Cei care iubesc poate că nu Mă cunosc, dar fără Mine nu ar exista nimic. Nici univers. Nici iubire. Nici viață.

Nu faceți greșeala să-l alegeți pe izvorâtorul de rău în loc să alegeți Dumnezeirea Mea. Curând, va veni Ziua în care veți înțelege tot ceea ce vă spun Eu. Atunci când pânza de păianjen de pe ochii voștri va fi dată la o parte, voi trebuie să alergați spre Mine. Eu vă voi aștepta ca să vă îmbrățișez în Refugiul Meu și din acel moment Eu voi șterge lacrimile voastre, voi alunga toate suferințele voastre și vă voi duce în Lumina Împărăției Mele pentru veșnicie.

Vă iubesc, dragi copilași. Aștept cu dor ziua în care vă veți întoarce la Îmbrățișarea Mea Cerească.

Tatăl vostru Preaiubit,
Dumnezeu cel Prea Înalt am citit


1288. Dacă adoptați practicile new age, Mă negați pe Mine

Sâmbătă, 06 decembrie 2014 la ora 14:20

Mult iubita Mea fiică, cum se poate că aceia care nu acceptă Existența Mea sau Divinitatea Tatălui Meu Veșnic, sunt atât de dornici să adopte dumnezei falși, care sunt propriile lor creații?

Când Prezența... citește tot aici

Mult iubita Mea fiică, cum se poate că aceia care nu acceptă Existența Mea sau Divinitatea Tatălui Meu Veșnic, sunt atât de dornici să adopte dumnezei falși, care sunt propriile lor creații?

Când Prezența Mea este simțită de sufletele care resping Existența Mea, ele simt nevoia de a riposta fără scrupule. Ei sfidează, ridiculizează și își bat joc de Prezența Mea, fie ea în Biserica Mea, în Cărți, în Cuvânt sau atunci când Eu sunt prezent în alte suflete. Prezența lui Dumnezeu este atotputernică și este simțită în mod foarte dureros de acele suflete care sunt în întuneric. Acesta este motivul pentru care ei reacționează cu atâta venin la orice referire la Mine. Acești oameni au față de Mine o ură adânc înrădăcinată și nu reușesc să priceapă cum pot ei urî pe cineva care, din punctul lor de vedere, nici nu există.

Eu îi avertizez pe toți cei care adoptă spiritualități false și care idolatrizează sau sunt obsedați de orice nu vine de la Mine. Dacă vă deschideți sufletele oricăror tărâmuri spirituale, nu de Mine Făcute, voi veți deschide ușa demonilor care vă vor atrage în mod viclean în lumea lor întunecată. Oricum, pacea pe care voi credeți că o primiți în urma practicilor new age va fi de scurtă durată. Și, pe măsură ce căutați tot mai mult, voi veți intra apoi într-o stare în care conștiința voastră va fi acaparată de acei inamici ai lui Dumnezeu, până în punctul în care nu veți mai reuși să vă eliberați de sub stăpânirea lor. Voi nu veți găsi niciodată pacea dacă venerați dumnezei falși.

Lumea este impregnată de doctrine, dumnezei și religii false. Există doar un singur Dumnezeu adevărat și voi puteți veni la El numai recunoscând Marele Sacrificiu pe care El l-a făcut atunci când M-a trimis pe Mine, Fiul Său Unul Născut, ca să vă aduc eliberarea din capcanele celui rău.

Cei care Mă cunoașteți, însă sunteți preocupați de alte doctrine, să știți următoarele: dacă adoptați practicile new age, Mă negați pe Mine. Dacă Biserica Mea acceptă alte credințe, care nu sunt de la Mine, atunci ei Mă trădează.

Momentul în care Nașterea Mea se celebrează arătând devotament față de alte religii, care nu sunt de la Mine, va fi una dintre cele mai mari trădări ale Adevărului.

Isus al vostru am citit


1287. Mama Mântuirii: Dumnezeu a creat pentru omenire o ordine naturală

Vineri, 05 decembrie 2014 la ora 21:50

Copilașii mei dragi, Dumnezeu a creat universul în toată perfecțiunea lui. Deoarece el provine de la Dumnezeu, totul are o ordine naturală precisă, conform cu Sfânta Voie a lui Dumnezeu.

Legile omului și... citește tot aici

Copilașii mei dragi, Dumnezeu a creat universul în toată perfecțiunea lui. Deoarece el provine de la Dumnezeu, totul are o ordine naturală precisă, conform cu Sfânta Voie a lui Dumnezeu.

Legile omului și legile naturii au fost create de către Cel care Este deasupra tuturor lucrurilor. Iată de ce toate lucrurile care au fost menite să fie trebuie să rămână exact așa cum sunt. Dumnezeu a creat pentru omenire o ordine naturală, un loc în care să trăiască, mâncare pentru a se hrăni, și darul voinței libere. Tot ceea ce este natural vine de la Dumnezeu. Dumnezeu a creat această ordine pentru ca omul să poată supraviețui. Când omul intervine în ordinea naturală a universului – în mâncarea cu care vă hrăniți, în apa pe care o beți și în reproducția firească a rasei umane – atunci toată răzbunarea va aparține lui Dumnezeu.

Atât de mulți au încercat să modifice ordinea lumii – care a fost creată de către Dumnezeu pentru rasa omenească! Ei vor suferi pentru aceasta, căci Dumnezeu îi va abandona pe cei care au schimbat Adevărul Creației Sale cu înlocuitori falși. Dacă omul va continua să-și slujească doar propriile lui interese egoiste, atunci Dumnezeu îl va lăsa să se degradeze pe sine însuși, lăsându-l să schimbe tot ceea ce este natural cu tot ceea ce este împotriva naturii.

Omul a schimbat Legile lui Dumnezeu din cauza influenței satanei, iar acest lucru va aduce distrugere. Orice provine de la Dumnezeu nu mai este considerat a fi destul de bun, iar omul va încerca să schimbe legile naturii pentru a le face după poftele sale păcătoase. El va merge până într-acolo încât va nega crearea universului, făcând afirmații false referitoare la originea sa. Totul a început cu Dumnezeu și se va sfârși cu Dumnezeu. Toate lucrurile bune vor lua sfârșit din cauza omului care se ridică întru sfidarea lui Dumnezeu. Odată ce s-a intervenit asupra Legilor Creației, pe pământ va fi simțită o mare pedeapsă. Deși Dumnezeu este răbdător, El nu-i va permite niciodată omului să-i dicteze Lui cum să-și conducă Împărăția.

Când omul se va degrada pe sine atât de mult încât nu va mai respecta viața, trupul omenesc, pe frații și surorile lui și nici Legile lui Dumnezeu, vor izbucni, în număr mare, furtuni puternice care vor dura cu săptămânile. Vuietul acestor furtuni va fi simțit în mai multe națiuni. Când le veți simți pe acestea, să știți că a coborât Mânia lui Dumnezeu și că omul este sancționat pentru marile blasfemii pe care le-a comis împotriva Creatorului său.

Mama voastră
Mama Mântuirii am citit