Au fost găsite 1334 mesaje conform filtrelor de căutare.

1286. Prezența Mea va zgudui pământul și acesta se va cutremura

Joi, 04 decembrie 2014 la ora 22:55

Fiica Mea preaiubită, când va veni timpul pentru A Doua Mea Venire se va auzi un sunet puternic, asemănător vuietului de tunet, și cerul se va deschide ca și cum o perdea mare ar fi fost ridicată. Eu voi... citește tot aici

Fiica Mea preaiubită, când va veni timpul pentru A Doua Mea Venire se va auzi un sunet puternic, asemănător vuietului de tunet, și cerul se va deschide ca și cum o perdea mare ar fi fost ridicată. Eu voi apărea într-o lumină albă puternică, mai strălucitoare decât soarele, și mulți oameni vor fi orbiți de această Puternică Lumină ce va fi în jurul Meu. Cu cât mai curat va fi un suflet, cu atât el va vedea mai clar și se va bucura când va vedea Fața Mea.

Prezența Mea va zgudui pământul și acesta se va cutremura. Apoi va fi o mare liniște și Vocea Mea va răsuna când voi declara că sunt Eu, Isus Cristos. Va fi o mare bucurie de partea celor pe care Eu îi voi striga – aceia care au fost binecuvântați cu Marea Mea Milostivire. Dar, în mijlocul iubirii și bucuriei, va fi de asemenea o mare tristețe și teamă. Aceia care nu au pentru Mine altceva decât ură, vor cădea în genunchi gemând de durere și vor fi chinuiți de mânie și teamă la vederea Mea.

Cei care caută spre Mine în acea Zi și Mă roagă să îi iau în Brațele Mele Milostive, vor fi salvați. Eu îi voi ajunge pe cei smeriți, pe cei pierduți dar și pe cei care vor fi prea slabi pentru a Mă căuta. Ei trebuie doar să șoptească aceste cuvinte “Isuse iartă păcatele mele” iar Eu, plin de iubire, îi voi lua în Împărăția Mea Glorioasă.

Voi toți, cei care vă temeți de Ziua Cea Mare a celei de a Doua Mea Veniri, să știți că dacă Mă iubiți, atunci acea Zi vă va aduce cea mai mare bucurie. Chiar dacă nu Mă cunoașteți, când Mă veți vedea în acea Zi veți veni la Mine și vă veți deschide brațele pentru a Mă primi. Doar cei care Mă urăsc vor refuza Mâna Milostivirii Mele. Vă cer să aveți încredere în Mine ca să vă aduc pacea, căci intenția Mea nu este niciodată aceea de a vă înspăimânta, pentru că Eu Sunt Dumnezeul Iubirii fără sfârșit. Aceia dintre voi care acceptați Marele Meu Dar al Vieții Veșnice nu trebuie să vă temeți niciun pic iar Eu vă voi călăuzi pe parcursul spre Ziua cea Mare.

Cuvintele Mele pot părea aspre; Adevărul poate părea dificil de acceptat; dar lumea este într-o asemenea stare, cauzată de urâciunea păcatului, încât dacă Eu nu v-aș avertiza asupra acelei Zile atunci voi nu ați fi pregătiți. Durerea păcatului provoacă asemenea discordie, durere și suferință în lume din cauza satanei, dar în curând Eu voi pune capăt oricărui păcat.

Al vostru Isus am citit


1285. Fiecare om are trăsături ale Tatălui Meu

Marți, 02 decembrie 2014 la ora 23:10

Mult iubita Mea fiică, în ciuda faptului că vor veni zilele de întuneric în timpul în care lumea va fi purificată de păcat, iar Eu voi fi respins ca nemaifiind important, Eu Sunt un Dumnezeu al Marii... citește tot aici

Mult iubita Mea fiică, în ciuda faptului că vor veni zilele de întuneric în timpul în care lumea va fi purificată de păcat, iar Eu voi fi respins ca nemaifiind important, Eu Sunt un Dumnezeu al Marii Milostiviri.

Vă reamintesc că Eu iert cu ușurință și îi iubesc pe toți cu fiecare parte a Ființei Mele, deși mulți Mă chinuiesc cu indiferența și ura lor față de Mine. Accept faptul că nu Sunt iubit precum eram odată și că s-a răcit credința poporului Meu, pentru că acest fapt a fost prezis. Datoria Mea acum este să eliberez omul din sclavia impusă asupra lui de satana prin ispite. Atâta vreme cât nu crede în satana – care este cea mai mare nenorocire cu care se confruntă omenirea – omul nu va accepta Bunătatea Mea, Iubirea Mea sau Existența Mea.

Este greu pentru voi, toți cei care Mă cunoașteți, să rămâneți în starea de har. Gândiți-vă cum sunt acele suflete pierdute, care nu Îmi acordă nicio atenție; sau care știu Cine Sunt Eu dar nu Îmi dau nimic din timpul lor; sau acele suflete cărora li s-au dat Sacramentele și Adevărul, dar care au renunțat la dreptul lor la Împărăția Mea. Mulți dintre ei venerează dumnezei falși și se dedică aproape zilnic goanei după lucruri care nu vin de la Mine. Niciunul dintre acești oameni nu Mă iubește, dar Eu îi iubesc și întotdeauna îi voi iubi, pentru că ei sunt parte din Trupul Meu.

Apoi sunt acele suflete care Îmi sunt necredincioase, care Mă trădează și care doresc să creadă în noi descoperiri, care pun la îndoială Divinitatea Mea. Și aceștia au lăsat ca dragostea lor pentru Mine să scadă, totuși Eu îi iubesc și pe ei la fel de mult ca și pe cei care Mă iubesc din toată inima. Nu voi renunța niciodată să caut un loc în inima lor, așteptând un moment când ei Îmi vor răspunde sau când vor accepta în cele din urmă Marea Mea Milostivire.

Omul este făcut după Chipul lui Dumnezeu. Ca orice părinte, Dumnezeu Se vede pe Sine în ai Săi și aceasta Îi aduce o mare bucurie. Fiecare om are trăsături ale Tatălui Meu. Există ceva bun în oricare om și această parte bună este cea care vă dovedește că Dumnezeu este prezent. Bucurați-vă atunci când observați bunătate, iubire, răbdare și mari acte de caritate, pentru că puteți fi siguri că Prezența lui Dumnezeu lucrează în sufletele care manifestă aceste trăsături. Această bunătate care se află în sufletele păcătoșilor va fi cea care va învinge răul. Nu trebuie niciodată să vă pierdeți speranța, pentru că Eu Sunt pururea milostiv și Compasiunea Mea cuprinde totul. Eu nu voi respinge pe nimeni dintre cei care Mă cheamă. Eu doresc doar să le aduc Iubirea Mea, Pacea Mea și Glorioasa Mea Împărăție.

Rugați-vă, discipolii Mei dragi, ca Eu să pot aprinde dragostea în sufletele celor care s-au îndepărtat de Mine. Voi lupta până la sfârșit ca să îi pot aduna pe toți copiii lui Dumnezeu și în special pe dușmanii Mei, și să le aduc mântuirea veșnică.

Al vostru Isus am citit


1284. Mama Mântuirii: Puteți să le cereți îngerilor lui Dumnezeu să se roage pentru voi, însă niciodată să nu le cereți să vă dea puteri

Duminică, 30 noiembrie 2014 la ora 17:20

Dragii mei copii, niciodată nu trebuie să vă rugați la îngerii lui Dumnezeu, pentru că ei sunt slujitorii Lui și strădania lor este doar ca să-i dea Slavă lui Dumnezeu și să facă Preasfânta Sa Voință.... citește tot aici

Dragii mei copii, niciodată nu trebuie să vă rugați la îngerii lui Dumnezeu, pentru că ei sunt slujitorii Lui și strădania lor este doar ca să-i dea Slavă lui Dumnezeu și să facă Preasfânta Sa Voință. Rugăciunea este un act de adorare și când voi vă adresați îngerilor lui Dumnezeu din Ierarhia Sa Cerească, trebuie s-o faceți întotdeauna cu intenția de a le cere să se roage pentru voi. Dacă voi încercați să comunicați cu Ierarhia Cerească a Îngerilor, atunci trebuie să faceți aceasta doar pentru a cere ajutorul și îndrumarea lor pentru ca voi să faceți Preasfânta Voie a lui Dumnezeu.

Aceia dintre voi care cred că vor primi puteri de la Îngerii lui Dumnezeu se înșală. Puterea dată îngerilor poate veni numai de la Dumnezeu și voi niciodată nu trebuie să-i folosiți pe ei ca înlocuitor al rugăciunii către El. Astăzi, atât de multe suflete încearcă să comunice cu îngerii din motive egoiste și pentru a obține puteri care n-au nimic de a face cu Dumnezeu. Obsesia legată de îngeri poate conduce la o teribilă decepție deoarece aceasta poate atrage spiritul răului dacă nu sunteți atenți.

Atunci când faceți apel la îngerii lui Dumnezeu ca să vă ajute, voi trebuie întotdeauna să vă faceți mai întâi Semnul Crucii cu Apă Sfințită și apoi să le cereți ajutorul în numele lui Isus Cristos. Dacă voi nu faceți așa, și folosiți orice obiect care nu e asociat cu Creștinismul când chemați îngerii să vă ajute, atunci aceasta poate invita spiritul rău în viața voastră. Odată ce se întâmplă aceasta, vă va fi aproape imposibil să scăpați de el.

Preocuparea de a comunica cu îngerii poate conduce la implicarea în ocultism. Odată ce se întâmplă aceasta, voi îi veți atrage pe acei îngeri care au fost aruncați din Cer de Tatăl Meu Ceresc. Ei acum cutreieră Pământul cu sutele de mii căutând un adăpost. Sufletele care se lasă deschise la influența lor pot fi rapid implicate într-o lume a spiritelor care nu este de la Dumnezeu. Odată ce voi vă amestecați cu lumea spiritelor iadului, nu vă veți mai găsi pacea. Acești îngeri căzuți vă vor ademeni într-o plasă de înșelăciuni. Mai întâi, veți simți un sentiment de speranță și apoi veți crede că vă puteți controla toate aspectele vieții voastre, cu ajutorul acestor îngeri. În cele din urmă, veți crede în mod greșit că voi vă puteți controla destinul în întregime. Tot soiul de noțiuni false de pace vă vor umple mintea, însă curând după aceasta veți simți o groaznică stare de nefericire.

Intrând în legătură cu asemenea spirite, despre care credeți că sunt îngeri ai lui Dumnezeu, dar care nu aparțin Împărăției Sale, veți fi conduși să vă implicați în ocultism, care vă va orbi față de Adevăr și vă va distruge sufletul.

Dumnezeu nu le acordă Îngerilor Lui permisiunea ca ei să vă ofere daruri, pentru că acestea pot veni doar de la El. Îngerilor lui Dumnezeu le puteți cere doar să se roage pentru voi, însă niciodată să nu le cereți să vă dea bunuri lumești sau puteri spirituale. Atunci când voi idolatrizați îngerii și căutați aceste lucruri, vă faceți vinovați de încălcare Primei Porunci a lui Dumnezeu.

Mama voastră Preaiubită,
Mama Mântuirii am citit


1283. Cei care i-au cedat fiarei dreptul lor din naștere nu vor veni niciodată în fața Mea

Sâmbătă, 29 noiembrie 2014 la ora 14:25

Mult iubita Mea fiică, Eu Îmi manifest Divinitatea tocmai prin cei slabi, vulnerabili, singuri și umili. Puterea Mea cuprinde aceste suflete în Voința Mea Sfântă și, prin ele, Eu pot să Îmi împlinesc... citește tot aici

Mult iubita Mea fiică, Eu Îmi manifest Divinitatea tocmai prin cei slabi, vulnerabili, singuri și umili. Puterea Mea cuprinde aceste suflete în Voința Mea Sfântă și, prin ele, Eu pot să Îmi împlinesc Planul de salvare al omenirii.

Când cei care au fost chemați de Mine pentru a proclama Sfântul Meu Cuvânt sunt distrași de la lucrările Sfinte din cauza păcatului mândriei, ei încearcă să explice Cuvântul Meu cu un respect exagerat față de inteligența lor omenească. Ei uită că le-a fost menit să Mă urmeze și că Sfântul Meu Cuvânt este cel care trebuie auzit, nu sunetul vocii lor. Păcatul poftelor este cel care îi va face să se debaraseze de Cuvântul Meu, în încercarea lor ambițioasă de a Mă pune în umbră pe Mine și de a căuta propria lor glorie. Prin lene, păcatul care vine din comoditate, ei se vor face vinovați de trădarea finală, atunci când nu Îmi vor mai rămâne loiali Mie din cauza lipsei de credință și de curaj.

Și astfel va fi, în ultima etapă dinaintea celei de A Doua Mea Veniri, când aceia care se consideră mai merituoși, mai calificați, dar care sunt plini de mândrie, vor primi o mustrare amară și se vor prăbuși. Cei slabi, cei umili, cei de jos, care sunt considerați de discipolii din Biserica Mea ca fiind de neluat în seamă, dar care se vor agăța de Adevăr, vor fi cei pe care Eu îi voi învălui în Ziua cea Mare. Eu îi voi chema pe ei și le voi face semn să vină la Mine atunci când îi voi aduna în Împărăția Mea. Ei vor plânge cu lacrimi de bucurie.

Apoi, Eu îi voi aduna pe aceia care nu Mă cunosc, dar care vor fi treziți de Lumina Mea – sufletele bune, cu inimi de aur – și le voi spune “veniți aici, în Refugiul Meu”. Și apoi, păcătoșii care au comis atrocități teribile, dar care au implorat Milostivirea Mea, vor fi chemați și Eu le voi spune, “veniți, vă iert, deoarece ați căutat reconcilierea”.

Și apoi, acei trădători ai Mei care M-au cunoscut odată dar care Mi-au întors spatele, vor veni, dar nu Mă vor putea privi în Ochi, nici nu vor căuta Milostivirea Mea, și atunci Eu le voi spune: “depărtați-vă de la Mine, voi nu sunteți potriviți pentru a intra în Împărăția Mea”.

Ultimii, aceia care au cedat fiarei dreptul lor din naștere, nu vor veni niciodată înaintea Mea, pentru că vor fi aruncați în foc împreună cu cei care Mi-au pierdut sufletele celor din Biserica Mea de pe pământ, care i-au urmat orbește în întunericul nopții.

Atunci totul va lua sfârșit și iată, într-o clipită, un nou început – o nouă lume pe pământ, așa cum a fost menit să fie. O lume fără sfârșit.

Al vostru, Isus am citit


1282. Noi nume vor fi date titlurilor care sunt asociate cu Mine

Vineri, 28 noiembrie 2014 la ora 23:50

Mult iubita Mea fiică, lumea este în procesul de pregătire pentru A Doua Mea Venire, și există două entități separate care sunt implicate în pregătirea acestei Zile.

Așa cum Eu, Isus Cristos, vă pregătesc... citește tot aici

Mult iubita Mea fiică, lumea este în procesul de pregătire pentru A Doua Mea Venire, și există două entități separate care sunt implicate în pregătirea acestei Zile.

Așa cum Eu, Isus Cristos, vă pregătesc prin Intervenția Mea, tot astfel satana își pregătește armata sa. De mulți ani sunt puse la cale planuri de către dușmanii Mei care cunosc Adevărul, dar care au ales să distrugă Planul Meu de Salvare. Mulți au căzut, inclusiv dintre cei aleși, și s-au devotat în schimb domeniului ocult.

Dușmanii Mei au creat multe planuri elaborate, care includ și genocidul asupra celor inocenți, fără știința lor. În timp ce multe acte nelegiuite sunt puse la cale împotriva rasei umane din cauza lăcomiei și dorinței de control, cel mai ambițios act se va dovedi a fi acela prin care ei vor acapara în cele din urmă controlul asupra Casei Mele.

Sunt în desfășurare planuri de a îngenunchea Sfânta Mea Casă. S-au făcut pregătirile pentru ca fiara să-și ocupe locul. Pentru a se asigura că lumea o va primi cu bucurie, a fost pus la punct un plan detaliat care va atinge fiecare aspect al politicii globale și al religiilor. Dar, înainte ca fiara să fie încoronată și să se așeze pe tron în Biserica Mea, vor avea loc în secret multe acte de profanare a altarelor Bisericii Mele. Liturghiile negre vor deveni foarte răspândite, ceea ce va da mari puteri satanei și ierarhiei sale. Ei vor devora tot ce este Sfânt și vor face tot ce le stă în putință ca să distrugă Creștinismul, prin ceea ce va fi cea mai mare înșelăciune din istoria Bisericii Mele pe pământ. Ei vor face aceasta pretinzând că îmbrățișează Creștinismul. Nimic nu va fi precum pare și doar cei care sunt binecuvântați cu Darul discernământului vor vedea ce se întâmplă cu adevărat.

Fiecare păcat va fi considerat acceptabil. Eu, Isus Cristos, voi fi hulit, iar Numele Meu va fi folosit pentru a încuviința acceptarea păcatului de moarte. Diavolul, prin cohortele fidele lui, va întoarce cu susul în jos tot ce vine de la Mine. Noi nume vor fi date titlurilor care sunt asociate cu Mine și cu cei care Mă reprezintă. Titlurile lor anterioare vor fi înlocuite cu unele noi, despre care se va spune lumii că reprezintă o abordare nouă, inovatoare și iubitoare, a egalității.

Păcatele omului vor fi înălțate în fața Ochilor Mei și puse înaintea Altarelor Mele, ca un gest de sfidare. Să știți că cei care pretind că vin de la Mine sunt mincinoși, dacă nu susțin Cuvântul Meu Sfânt și dacă refuză să proclame Adevărul. Ei sunt impostori. Eu Voi Fi batjocorit nu numai prin simple cuvinte, acțiuni și schimbări în Doctrina Sfântă, ci și prin ritualuri atent orchestrate, care se vor ține pe Altarele Mele.

Va veni o zi în care Tatăl Meu va interveni și va opri această profanare finală. Încercarea dușmanilor Mei de a insufla viață noilor lor ceremonii păgâne va fi zadarnică. Ei vor prezenta evenimente sofisticate și distractive de “slăvire a lui Dumnezeu”, dar nimic bun nu va putea veni de aici, pentru că Flacăra Duhului Sfânt va lipsi. În schimb, tot ce se va vedea va fi fumul înecăcios al unui foc ce nu a putut fi aprins. Acesta este fumul satanei și îi va sufoca pe copiii lui Dumnezeu.

Al vostru, Isus am citit


1281. Oamenii au pierdut iubirea din viața lor pentru că nu Mă mai venerează pe Mine

Joi, 27 noiembrie 2014 la ora 19:50

Mult iubita Mea fiică, o mare parte din suferința pe care o vor îndura oamenii în anii ce vor veni, va fi suferință în spirit.

Suferința în spirit nu va fi simțită doar de către cei care Mă urmează și... citește tot aici

Mult iubita Mea fiică, o mare parte din suferința pe care o vor îndura oamenii în anii ce vor veni, va fi suferință în spirit.

Suferința în spirit nu va fi simțită doar de către cei care Mă urmează și care rămân fideli Cuvântului lui Dumnezeu, ci de toți oamenii, indiferent de credința lor. Satana și demonii săi, de la cel mai mare în grad și până la cel mai mic, cutreieră pământul răspândind ura printre copiii lui Dumnezeu. Ura a cuprins rasa omenească și poate fi întâlnită sub multe forme. Când satana îl ispitește pe un om învăluindu-l cu un înveliș de ură, el face acest lucru creând în persoana vulnerabilă un sentiment de gelozie care curând se transformă în ură. Ura se răspândește și îi afectează pe oamenii de toate vârstele.

Spiritul iubirii și carității, care era odată prezent în inima oamenilor, a slăbit acum, iar asta înseamnă că a fost frântă iubirea care ținea laolaltă comunitățile, națiunile și țările. Oamenii au pierdut iubirea din viața lor pentru că nu Mă mai venerează pe Mine. Eu, Isus Cristos, am fost uitat. Ei sunt atât de ocupați cu problemele lor lumești încât si-au creat, lor înșiși, o existență singuratică. Odată ce lipsește iubirea din viața voastră, o mare parte din voi este lăsată să se usuce și să se ofilească precum o plantă fără apă.

Dumnezeu este iubire, și când iubirea este prezentă, în lume există o mai mare armonie și pace. Opusul iubirii este ura, care vine de la diavol. Dacă permiteți urii să vă cuprindă inimile, ea se va infecta înlăuntrul vostru și va crește ca un cancer, până când vă va devora. Ura distruge vieți și creează diviziuni îngrozitoare. Ea vă otrăvește sufletul. Ea creează o adâncă nefericire în sufletele celor care i-au permis să dicteze asupra fiecărei acțiuni a lor. Ura se răspândește de la un suflet la altul foarte repede, pentru că, odată ce intrați în legătură cu o persoană plină de ură, ea vă va controla încercând să vă facă să ascultați motivele pe care vi le va prezenta ca să-și justifice ura.

Creștinii care au permis urii să îi infesteze nu trebuie să cedeze niciodată tentației de a folosi Numele Meu Preasfânt pentru a incita la ură, de orice fel, împotriva unei alte ființe umane. Trebuie să-Mi cereți Mie să vă scap sufletul de ură pentru că, dacă îi permiteți urii să preia controlul asupra sufletului vostru, voi nu veți vedea niciodată Fața Mea.

Folosiți timpul ce v-a fost acordat, pentru a Mă iubi și mai mult pe Mine, pentru că atunci când Mă iubiți pe Mine cu adevărat, această iubire va fi reciprocă. Atunci voi veți fi incapabili să participați la orice tip de dialog în care este prezentă ura.

Iubiți-Mă pe Mine și vă va fi mai ușor să-i iubiți pe alții. Dacă urâți o altă persoană, atunci nu Mă cunoașteți pe Mine.

Al vostru, Isus am citit


1280. Mama Mântuirii: Biserica falsă, a întunericului, va fi fără viață

Joi, 27 noiembrie 2014 la ora 08:40

Iubiții mei copilași, biserica falsă – cea care va înlocui Biserica de pe pământ a Fiului meu – a fost deja pregătită și toate ereziile vor fi camuflate cu viclenie între paragrafele noului liturghier... citește tot aici

Iubiții mei copilași, biserica falsă – cea care va înlocui Biserica de pe pământ a Fiului meu – a fost deja pregătită și toate ereziile vor fi camuflate cu viclenie între paragrafele noului liturghier care îl va înlocui pe cel vechi.

Biserica falsă, a întunericului, va fi construită pentru a o înlocui pe cea veche după marele infern. Tot ceea ce era prezent în Biserica Fiului meu va fi înlocuit cu ceva total nou. Însă un singur lucru nu se va schimba niciodată. Temelia pe care a fost construită Biserica Fiului meu nu se va clinti, căci ea este bine înfiptă în pământ. Niciun om nu o va putea clinti și nici nu o va clinti vreodată, pentru că Dumnezeu nu va permite aceasta.

Biserica întunericului va fi fără viață. Ea nu va da niciun rod pentru că va fi construită pe pământ putregăit. Toate feluritele erezii vor țâșni din gura celor care vor predica de la amvonul ei. Ea va deveni un bârlog al nedreptății, și nimic din ceea ce va fi proclamat de către vocile care se vor făli cu măreția ei nu va avea înțeles.

Acelea vor fi zilele în care mulți Creștini, prea înspăimântați, prea obosiți și lipsiți de orice adevărată credință, vor veni să se închine între zidurile ei. Dar nu pe Fiul meu Îl vor adora ei, ci pe anticrist, căci el va fi cel care va sta pe tronul pe care ei îl vor ridica între acele ziduri.

Anticristul va domni aproape de locul în care Fiul meu și-a ridicat Biserica Sa iar mulți oameni vor crede că acela este de la El, însă aceasta va fi cea mai mare greșeală. Orice om care va ridica obiecții sau va vedea erori în această biserică, va fi ridiculizat și acuzat de erezie de către acei trădători ai Fiului meu care, ei înșiși, vor fi cei mai mari eretici care s-au infiltrat vreodată în Biserica lui Dumnezeu, de la începuturile ei.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă să rămână o armată puternică a preoților Fiului meu, care să nu cedeze niciodată presiunilor care îi așteaptă.

Iubita voastră Mamă,
Mama Mântuirii am citit


1279. Ereziile vor abunda, iar Numele Meu va dispărea

Miercuri, 26 noiembrie 2014 la ora 23:10

Preaiubita Mea fiică, Eu Sunt un Mister pentru lume și numai cei care sunt apropiați de Mine vor cunoaște dimensiunea Iubirii pe care Eu o port în Inima Mea pentru omenire.

Dacă ei Mi-ar putea vedea Fața... citește tot aici

Preaiubita Mea fiică, Eu Sunt un Mister pentru lume și numai cei care sunt apropiați de Mine vor cunoaște dimensiunea Iubirii pe care Eu o port în Inima Mea pentru omenire.

Dacă ei Mi-ar putea vedea Fața, ar ști cât de adâncă este Iubirea Mea, preocuparea Mea, frustrarea Mea, mânia Mea, compasiunea Mea și tristețea Mea pentru toți. Eu simt aceste lucruri datorită Iubirii Mele pentru voi toți, și numai datorită Divinității Mele și misterului Legământului Tatălui Meu, omului i-au fost dăruite atâtea informații despre Existența lui Dumnezeu. Întregul Adevăr despre Împărăția Mea ce va să vină, va fi făcut cunoscut numai celor care vor intra în ea. Până atunci, fiți siguri că Slava Mea Măreață se va manifesta prin fiecare dintre voi când moartea nu va mai avea nicio putere asupra voastră.

Trebuie să credeți în aceste Mesaje cu toată inima voastră și să știți că ele conțin Fântâna întregii Vieți. Prezența Mea printre voi, iubiții Mei ucenici, devine din ce în ce mai puternică, iar cu cât devine mai puternică, cu atât mai multă ură va fi azvârlită asupra Mea, ca și asupra celor care răspund la Chemarea Mea pentru salvarea sufletelor. Demoni din toate categoriile și din întreaga ierarhie a lui satana au infestat sufletele multor oameni buni, care Mă iubesc pe Mine. Aceste sărmane suflete au fost păcălite să respingă Planul Meu Final de pregătire a Rămășiței Armatei Mele. În schimb, ei sunt influențați să devină participanți de bună voie în armata satanei. În multe cazuri, armata satanei nu va părea că Mi se opune în mod direct. Nu. Satana este mult prea viclean pentru a-și dezvălui prezența, astfel că fiecare manevră a războiului său împotriva acestei Misiuni va fi construită cu grijă, dar voi veți fi în stare să-i recunoașteți trăsăturile. Mândrie, aroganță, apeluri subtile pentru dreptate, care ascund cuvinte eretice și blasfemiatoare, vor fi prezentate omenirii ca fiind declarații de caritate și apeluri publice pentru respectarea drepturilor omului. Pe măsură ce Biserica Mea începe să se destrame pe la cusături, cei mai devotați ucenici ai Mei vor pune aceasta pe seama schimbării vremurilor; o nouă eră, în care lumea devine mai unită, în ciuda diferențelor religioase, și un nou început.

Noua eră a Bisericii va fi privită ca o evanghelizare globală, așa cum nu a mai fost văzută în Biserica Mea de pe vremea în care Apostolii Mei își începeau misiunea. Ea va fi întâmpinată, mai întâi, de către lumea secularizată. Odată ce lumea secularizată acceptă acest plan, lideri din Biserica Mea vor fi obligați să aplaude această nouă eră în care Biserica și lumea secularizată devin una. Ereziile vor abunda, iar Numele Meu va dispărea.

Ai Mei nu vor renunța niciodată și mari favoruri le vor fi acordate, pe multe căi. Frica nu îi va opri în lupta lor împotriva armatei satanei. Vocile lor vor răsuna pe măsură ce Duhul sfânt le va da putere în moduri care îi vor uimi pe mulți. Ei vor susține Adevărul cu orice preț și Ierarhia Cerească, toți îngerii și sfinții, vor mărșălui alături de ei. Toate insultele vor fi aruncate asupra lor; toate obstacolele vor fi puse înaintea lor și toate blestemele vor fi scuipate peste ei. Dar nimic nu îi va opri iar Eu, Isus Cristos, le voi umple inimile de curaj, hotărâre și de voința de a rezista tuturor celor care Mă vor trăda pe Mine și care îi vor persecuta pe ei pentru că spun Adevărul.

Nu trebuie să vă fie niciodată frică să repetați Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, iar și iar, pentru milioanele de oameni care nu vor recunoaște minciunile care în curând vor înlocui Doctrina Mea Sfântă.

Eu voi ridica mulți bărbați și femei, oameni curajoși din toate colțurile pământului, pentru a proclama Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, așa cum este scris în Preasfânta Biblie. Pe măsură ce ei vor întări Adevărul, vor fi asaltați de mincinoși, ce vor folosi o logică deformată pentru a-i contrazice. În timpurile ce vor duce către A Doua Mea Venire, inamicii Mei vor ieși la suprafață în număr mare, înarmați cu argumente teologice care vor submina Cuvântul lui Dumnezeu. Ei îi vor avea în frunte pe mulți dintre slujitorii mei sfințiți dezorientați, induși în eroare de către Adversarul Meu.

Vocea dușmanilor Mei va răsuna până când va răguși, strigând obscenități, cu ura față de cei care conduc Rămășița Armatei Mele scurgându-se din fiecare por al trupului lor. Ei nu vor renunța la persecutarea tuturor Creștinilor până în Ziua în care Eu voi veni să judec. Și, atunci, toți vor deveni tăcuți – nici un sunet nu vor mai scoate - deoarece abia atunci vor realiza adevărul îngrozitor și modul în care M-au trădat.

Al vostru, Isus am citit


1278. Pământul, infestat de răutățile lor, va geme de durere

Luni, 24 noiembrie 2014 la ora 15:30

Mult iubita Mea fiică, de cât de multă mângâiere am nevoie în aceste timpuri, când atât de mulți s-au îndepărtat de Mine. Lacrimile Mele curg în torente pentru că armata satanei, infestată de Jezebel ... citește tot aici

Mult iubita Mea fiică, de cât de multă mângâiere am nevoie în aceste timpuri, când atât de mulți s-au îndepărtat de Mine. Lacrimile Mele curg în torente pentru că armata satanei, infestată de Jezebel (Izabela), unul dintre demonii lui cei mai malefici, i-a ispitit pe mulți dintre aceia care mărturisesc că Mă reprezintă pe Mine. Cât de multe au uitat ei și cât de puțin își amintesc de Promisiunea Mea de a reveni.

Momentul celei de A Doua Mea Veniri se apropie foarte mult și armata satanei s-a adunat în număr uriaș, pregătită să lupte împotriva celor pe care Eu îi numesc ai Mei. Această armată malefică va fi condusă de către dușmanii Mei și ei nu se vor da în lături de la nimic pentru a înșela lumea și a o face să creadă în minciunile lor. Vorbind în Numele Meu, ei vor lua cu ei persoane sfinte – bărbați și femei - și vor deveni o forță ce nu poate fi ignorată. Îmbrățișați cu mare avânt de către o lume laică, ei vor schimba fața pământului și în urma lor vor aduce dezastrul.

Pământul, infestat de răutățile lor, va geme de durere și aceasta se va manifesta prin mari dezastre. Fiecare act malefic de profanare pe care ei îl vor comite asupra Trupului Meu se va manifesta prin schimbări climatice, recolte compromise, schimbări în atmosferă și inundații atât de mari încât vor fi puține națiuni pe pământ care nu vor fi atinse de acțiunile lor. Tatăl Meu le va produce lor o mare suferință.

Pentru fiecare suflet pe care îl condamnă în Numele Meu vor fi și ei condamnați la fel. Pentru fiecare durere pe care o provoacă acestor copii ai lui Dumnezeu și ei vor suferi aceeași durere. Iadul pe care ei îl vor aduce asupra a milioane de oameni va duce la o pedeapsă care va fi asemenea focurilor ce ard zilnic în abisul etern.

Porțile Paradisului li se vor trânti în față și ei vor urla în agonie atunci când, în Ultima Zi, vor fi orbiți de Lumina Mea. Ei vor fugi, ca lași ce sunt, și vor încerca să se adăpostească din fața Dreptății Mele, dar nu vor găsi niciun loc de refugiu. Orbiți, vor fugi, vor cădea și nu va exista niciun loc în care să meargă. Rămași în urmă, pentru că niciunul dintre ei nu va avea puterea sau voința să ceară Ajutorul Meu, căci ei se vor fi separat deja de Viața pe care ar fi putut-o avea, dar de care nu se mai pot folosi.

Ascultați-Mă acum, când declar solemn că omul care trăiește după Cuvântul Meu și care Îmi rămâne loial Mie nu are de ce să se teamă. Omul care Mă blestemă și închide cu hotărâre în urma lui ușa Împărăției Mele, va fi aruncat în afară.

Al vostru Isus am citit


1277. Spiritul diabolic al lui Jezebel (Izabela) va face tot ce îi stă în putință pentru a se infiltra în Biserica Mea de pe pământ

Duminică, 23 noiembrie 2014 la ora 18:20

Mult iubita Mea fiică, spiritul diabolic al lui Jezebel (Izabela) a pus la cale un mare asalt împotriva Misiunii Mele de a salva sufletele.

Această trădătoare și distrugătoare a profeților lui Dumnezeu... citește tot aici

Mult iubita Mea fiică, spiritul diabolic al lui Jezebel (Izabela) a pus la cale un mare asalt împotriva Misiunii Mele de a salva sufletele.

Această trădătoare și distrugătoare a profeților lui Dumnezeu s-a stabilit pe pământ ca învățător de la Dumnezeu și s-a manifestat printre cei ai Mei pentru a-i seduce și a-i îndepărta de Biserica Mea, în ceea ce va constitui cea mai mare apostazie a tuturor timpurilor. Ea va fi răspunzătoare de adulterul comis de Biserica Mea cu prinții lumii laice, care va aduce o uniune respingătoare în ochii lui Dumnezeu și o abominație în Ochii Săi.

Prezentă atât în inimile bărbaților cât și ale femeilor, Jezebel (Izabela) este printre cei mai răi, inteligenți și vicleni demoni din ierarhia satanei și lucrează în multe feluri ca să îi inducă în eroare pe oamenii Mei. Ea lucrează printr-un grup care pretinde a proveni de la Mine, dar care este implicat într-un cult satanic. Versat în teologie, acest spirit demonic vorbește acestui grup folosind diferite limbi și cauzează o mare confuzie, suferință și divizare printre cei care au acceptat Cupa Mea. Acei autointitulați experți ai Cuvântului Meu nu vin de la Mine. Și, în timp ce ura lor pentru Mine este evidentă prin murdăria care se revarsă din gurile lor, sunt alte căi prin care ei vor încerca să facă rău misiunii Mele finale.

O veți recunoaște pe această dușmancă al lui Dumnezeu prin încercările sale constante de a-i declara pe discipolii ei drept profeți ai lui Dumnezeu. Mulți dintre ei vor ieși în față și vor declara că prin ei vorbesc Eu, Isus Cristos. Jezebel (Izabela) va face să înflorească și să crească minciunile, lipindu-și spiritul ei malefic și arogant de profeții autodeclarați, care vor încerca apoi să folosească această misiune pentru a da legitimitate vocilor lor.

Spiritul malefic al lui Jezebel (Izabela) va face tot ce îi este în putință pentru a se infiltra în Biserica Mea de pe pământ, folosind toate tacticile imaginabile. Prin influența pe care o are, ea va îndepărta de Mine multe suflete bune din Biserica Mea și va submina Cuvântul lui Dumnezeu. Lucrând printre bărbați, cât și printre femei, ea va folosi vrăjitoria și farmecele pentru a crea impresia unor miracole. Ea este un alt adversar al Meu care, sub influența lui Baal, va încerca să facă rău adevăraților vizionari ai lui Dumnezeu în bătălia finală pentru suflete.

Feriți-vă de cei care își etalează cunoștințele de teologie și care îndrăznesc să spună că vin de la Mine deși tot ceea ce rostesc ei țâșnește din gelozia și ura intensă față de profeții lui Dumnezeu. Astfel de suflete infestate vor încerca să vă manipuleze și să-i intimideze pe toți cei care li se opun. Dacă veți continua să urmați misiunea Mea finală pe pământ pentru a salva sufletele, ei vor face tot ce pot pentru a vă epuiza forțele.

Cei care sunt influențați de spiritul lui Jezebel (Izabela) vor lucra fără oboseală pentru a Mă ataca. Acest spirit malefic, prin sufletele slabe pe care le capturează, va folosi mijloace demonice pentru a jigni și umili pe cei care Mă urmează și pentru a incita ura împotriva lor. Când vă veți confrunta cu aceste suflete infestate, fugiți! Nu îi subestimați, pentru că, sub influența lui Jezebel (Izabela), ei vor încerca să facă un rău greu de imaginat acelora care li se împotrivesc.

Învățați să recunoașteți spiritul malefic al lui Jezebel (Izabela), pentru că, prin cei pe care îi posedă, ea va vorbi cu o mare autoritate despre Mine. Ei vor grăi etalând o cunoaștere aprofundată a Sfintelor Sacramente și vor folosi citate din Sfânta Biblie, însă numai pentru a le transmite greșit, pentru a submina Cuvântul Meu. O veți vedea pe Jezebel (Izabela) atacând această misiune cu o ură arzătoare. Discipolii săi devotați sunt încăpățânați, dominatori, plini de mândrie și profund dedicați acestui adversar al Meu care a pus stăpânire pe sufletele lor cu influența sa puternică. Niciodată nu trebuie să aveți de-a face cu spiritul lui Jezebel (Izabela), pentru că dacă veți face aceasta, ea vă va distruge întocmai așa cum a făcut și cu acele cohorte ale ei.

Luați aminte la oricine iese în față și spune că a fost trimis de Mine pentru a răspândi cuvântul Meu. Să știți că Eu nu am mai numit niciun profet pentru a comunica lumii Cuvântul Meu, de când a început această Misiune. Dar acești falși profeți vor ieși cu zecile, fiecare încercând să îl întreacă pe celălalt. Atunci ei vor încerca să folosească această Misiune ca să adune sprijin pentru a răspândi neadevăruri. Toți cei care ar putea fi seduși de maleficul spirit al lui Jezebel (Izabela) și care răspund acestui spirit, în orice mod, vor descoperi în scurt timp că întreaga lor dragoste pentru Mine s-a sfârșit brusc. Vă veți pune sufletul în mare pericol atunci când veți ceda minciunilor lui Jezebel (Izabela), care este trimisă din măruntaiele abisului pentru a distruge Biserica Mea și pe Profeții Mei din aceste timpuri.

Isus al vostru am citit