Marți, 21 ianuarie 2014 la ora 15:44

Preaiubita Mea fiică, Voia Mea se va împlini, căci timpul în care oamenii au libertatea de a face ceea ce le convine, se apropie de sfârșit.

Eu am dat oamenilor liberul arbitru. Acesta este un Dar. Eu am lăsat acest Dar, împreună cu multe altele, ca moștenire copiilor Mei. Deși ei au ales să-și urmeze propriile dorințe, pe care le-au pus înaintea a ceea ce Eu am dorit de la ei, Eu încă le mai respect libera alegere.

Eu îmi iubesc copiii, necondiționat. Eu nu aș putea niciodată să nu îi iubesc, deși ei M-au ofensat în atât de multe feluri. Liberul arbitru, dat omenirii, a presupus faptul că mulți dintre copiii Mei au fost smulși de la Mine, în favoarea promisiunilor strălucitoare cu care sunt tentați zilnic, căci atunci când ei tânjesc după frumusețe, bunăstare, faimă și putere, toate astea îi îndepărtează de Mine.

Eu sunt Refugiul lor, dar ei nu înțeleg asta. În Mine ei vor găsi începutul și sfârșitul oricărui lucru care le poate aduce plăcere, pace și iubire.

Deși liberul arbitru pe care l-am dat Eu oamenilor a fost folosit de cel rău pentru a-i seduce, Eu îi voi lua pe toți păcătoșii înapoi pe Tărâmul Meu, atunci când ei vor realiza că orice lucru pe care l-au căutat ca să le aducă pacea nu a putut să-i împlinească. Se apropie timpul ca Împărăția Mea să fie completă. Vă promit că atunci când va veni timpul, sufletele vor simți necesitatea să vină alergând la Mine, preaiubitul lor Tată. Atunci ei își vor îndepărta pânza de păianjen de pe ochi, cojile întărite de pe inimă și întunericul din suflet, și Mă vor căuta pe Mine.

Copiii Mei, să vă încredeți întotdeauna în Marea Mea Iubire pentru fiecare dintre voi, căci cum ar putea fi altfel? Voi sunteți ai Mei, ca o parte din Mine, o bucată din Inima Mea. Să vă resping și să vă izgonesc ar fi ca și cum aș pierde o bucată din Mine. Așadar, când Eu voi face ultima chemare și după ce vor fi fost făcute toate acțiunile pentru a vă câștiga inimile, să vă grăbiți! Eu vă voi aștepta. Vă voi lua și vă voi cuprinde în Împărăția Mea Sfântă, departe de toate suferințele.

În acea Zi, veți uita voia voastră și o veți împleti cu a Mea, deoarece voia voastră nu vă va mai fi de niciun folos, de niciun interes, deoarece atunci când veți veni înapoi la Mine, vom fi uniți ca unul.

Preaiubitul vostru Tată
Dumnezeu Cel Preaînalt