Această rugăciune specială este un dar de la Dumnezeu Tatăl, dat prin profetul Maria Milostivirii Divine, pentru protecţia tuturor copiilor lui Dumnezeu.

Tuturor celor care acceptă această Pecete: ea va oferi protecţie fiecăruia dintre voi şi familiilor voastre în perioada de până la a Doua Venire a lui Cristos.

Cartea Apocalipsei 7.1:

Nu dăunaţi pământului, nici mării şi nici copacilor până când nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru.

"După aceea, am văzut patru îngeri stând în picioare la cele patru colțuri ale pământului. Ei ţineau în frâu cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle nici un vânt nici peste pământ, nici pe mare şi nici peste vreun copac. Şi am văzut un alt înger ridicându-se de la răsăritul soarelui şi având pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas puternic către cei patru îngeri cărora le fusese dat să dăuneze pământului şi mării, spunând: "Nu dăunaţi pământului, nici mării şi nici copacilor până când nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru".

Pecetea Dumnezeului Celui Viu

Broșură / fluturaș despre Pecetea Dumnezeului Celui Viu.

Mesajul referitor la Pecete

352. Dumnezeu Tatăl: Ridicați-vă acum și primiți pecetea Mea, pecetea Dumnezeului celui Viu

Luni, 20 februarie 2012 la ora 12:20

Prea iubita Mea fiică, Inima-Mi zvâcnește cu durere, datorită păcatelor copiilor Mei.

Ca oricărui Tată iubitor, Mi se frânge inima din cauza urii unora împotriva altora.

Este ca o sabie care străpunge Inima Mea și nu mai iese.

Eu sunt Dumnezeu cel Preaînalt, care datorită voinței libere dăruite copiilor Mei, trebuie să îndur o durere continuă, până când se va realiza Noul Paradis de pe Pământ.

Atunci, copiii Mei, vă veți uni potrivit Voinței Mele Sfinte.

Până când asta nu se va întâmpla, nu va fi pace... citește tot