Marți, 29 aprilie 2014 la ora 09:00

Prea iubita Mea fiică, mulți ar putea să se întrebe cum de Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creator a toate care sunt și vor fi în veșnicie, poate suferi. Adevărul este că Tatăl Meu, perfect în tot ceea ce poate fi, este plin de Iubire. Deoarece El este Creatorul Iubirii, Inima îi este cuprinsă de suferință când este respins.

Copiii lui Dumnezeu i-au refuzat Marele Dar al Paradisului prin păcatul lui Adam și Eva, când au căzut din grațiile Sale. S-au lăsat mai degrabă seduși de înșelăciuni viclene plasate în fața lor de către cel rău. Cât de mult a suferit Tatăl Meu atunci, din cauza acestei trădări, și cât mai suferă El și acum din cauza păcatelor de trădare ale lumii de azi. Nimic nu s-a schimbat, cu excepția Miracolului Răscumpărării, pe care El l-a lăsat moștenire lumii prin Sacrificiul Meu pentru omenire.

Iubirea Tatălui Meu pentru voi toți este atât de mare încât Suferința Sa, cauzată de orbirea oamenilor și de faptul că ei resping Marea Sa Îndurare, este de asemenea un Dar pentru umanitate. Din cauza acestei Suferințe, El tânjește după suflete, și ca urmare se va strădui să ajungă până și la necredinciosul cel mai încăpățânat. Celor care nu cred în Dumnezeu dar doresc dovezi și semne care să le aducă alinare în nefericirea lor, le spun acestea. Eu, Isus Cristos, am venit prima dată nu numai ca să-i salvez pe cei care au acceptat Adevărul, ci am venit să îi salvez și pe cei incapabili să creadă în Dumnezeu. Același lucru îl fac acum. În timp ce credincioșii se vor lupta între ei pe tema disputei dacă sunt Eu, Isus Cristos, Cel care comunică cu lumea în timpurile acestea, Eu vă promit următoarele: Eu, din Iubirea Mea pentru voi, vă voi dovedi că sunt într-adevăr Eu cel care vă vorbește acum, și că Am fost trimis încă o dată de către Tatăl Meu să vă salvez.

De această dată Eu vin să reînnoiesc Pământul, să restabilesc Împărăția Mea pe Pământ – Paradisul creat de Tatăl Meu pentru Adam și Eva. Acea zi se va ivi curând și, înainte de a veni timpul, Eu vă voi ilumina mintea, trupul și sufletul. Vă voi șoca cu Puterea Mea – Divinitatea Mea, dar veți simți o asemenea izbucnire de iubire încât nu veți mai avea nici un dubiu că ea poate veni numai de la Mine. Aceasta este Promisiunea Mea. Voi ajunge în primul rând la copiii lui Dumnezeu care nu Îl cunosc și nici nu cred în El. Majoritatea vor veni alergând la Mine, căci nu vor avea idei preconcepute izvorâte din prea multe cunoștințe de natură spirituală. În același timp, voi ajunge la acele suflete care se află în mare întuneric, care sunt disperate, pierdute și încărcate de durere mare în inima lor. Așadar când sunteți pregătiți să ascultați Cuvântul Meu, care se află aici, să știți că Mesajele Mele nu sunt date doar pentru cei care Mă iubesc – ci ele sunt date pentru a ajunge la voi.

Eu vă ofer pacea. Vă aduc vești mărețe, deoarece am făurit pentru voi un viitor glorios în care moartea nu va mai avea putere asupra voastră. Eu aștept acea zi cu mare bucurie. Vă rog să așteptați cu răbdare și încredere, căci atunci când Eu vă voi deschide inimile, grijile voastre vor dispărea.

Iubitul vostru Isus