Duminică, 29 iunie 2014 la ora 20:20

Mult iubita Mea fiică, orice om care se ascunde în spatele religiei pentru a face rău celor de altă religie nu vine de la Mine. Religiile care maschează ura și demonizează alte credințe nu Îl slujesc pe Dumnezeu.

Când oamenii se folosesc de Mine, Isus Cristos, ca de un scut în spatele căruia să se ascundă atunci când ucid și măcelăresc pe cei inocenți, acesta este cel mai mare sacrilegiu. Oamenii care cred în Dumnezeu trebuie să știe Cine este Dumnezeu; ce a spus El lumii și ce învățături le-a dat El copiilor Săi prin cele Zece Porunci, pentru a-L sluji.

Dumnezeu este Dragoste. El nu tolerează ura de niciun fel. Dacă, și când vedeți oameni folosind mantia religiei pentru a produce durere altora, pentru orice motiv, trebuie să știți că aceasta nu are nimic în comun cu dragostea pentru Dumnezeu. Ura vine de la satana și el își răspândește veninul printre fanaticii religiilor, pentru a da frâu liber furiei sale împotriva lui Dumnezeu. Pătrunzând în cei care au o imagine deformată asupra a Cine Sunt Eu, el reușește să răspândească ura împotriva lui Dumnezeu. Oamenii se vor întreba atunci – “cum poate permite Dumnezeu un asemenea rău în Numele Său?” Răspunsul este că răul se va găsi mereu în locurile unde Dumnezeu este venerat, pentru că aceste locuri sunt căutate în mod special de cel rău pentru a aduce rușine asupra oricărei religii care îl onorează pe Dumnezeu. Prin aceste acțiuni ale lui, oamenii se vor îndepărta atunci de Dumnezeu și El va fi învinovățit pentru toate actele de cruzime comise de cei care pretind că Îl servesc pe El.

Ura se ascunde pe sine cu grijă. De obicei, prin cei care pretind că Îl reprezintă pe Dumnezeu, ea va fi prezentată astfel încât să fie văzută ca făcând dreptate împotriva dușmanilor lui Dumnezeu. Va fi văzută ca fiind “glasul îngrijorării” și va condamna ceea ce se dorește ca lumea să creadă că este un lucru rău. Dușmanii lui Dumnezeu s-au infiltrat din interior în bisericile de diferite confesiuni din toată lumea. Scopul este să aducă rușine Numelui Părintelui Meu Veșnic. Prin urmare s-a creat, în toate colțurile pământului, o adâncă suspiciune și lipsă de încredere în Dumnezeu. Presupunerea ce se naște firesc este că reprezentanții lui Dumnezeu au instigat răul în Numele Său și, de aceea, credința în Dumnezeu are fisuri. Iată de ce s-a scufundat lumea în ură, corupție și războaie – pentru că planul satanei este de a distruge toate religiile care Îl onorează pe Dumnezeul Adevărat. Aceia care provoacă aceste nenorociri nu au iubire în sufletele lor.

Nu trebuie niciodată să Îl respingeți pe Dumnezeu din cauza actelor nelegiuite ale celor care susțin în mod fals că Îl slujesc pe El. Dacă faceți aceasta și ca urmare vă separați de Dumnezeu, atunci înseamnă că ați fost înșelați de minciunile pe care satana vrea să le înghițiți. Niciodată să nu-i judecați pe alții din cauza credinței lor – bună sau rea. Niciodată să nu Îl judecați pe Părintele Meu Veșnic sau pe Mine, Isus Cristos, Fiul Său iubit, pentru păcatele pe care le comit cei care slujesc în Bisericile Sale. Omul este și întotdeauna va fi un păcătos pe acest Pământ. Păcatul va fi întotdeauna blestemul omului, până ce Eu voi veni din nou. Dar a-L acuza pe Dumnezeu de păcat este un sacrilegiu pe atât de îngrozitor, pe cât este de imposibil.

Deschideți ochii și înțelegeți că satana există și că el are mare grijă să își ascundă existența, pentru a înșela sufletele și a le face să Îl blesteme pe Dumnezeu, Creatorul a tot ce există și a ce va Fi vreodată. În curând, toate aceste atrocități vor lua sfârșit și Gloria Îmi va aparține. Nu mai este mult până când satana va fi distrus și rasa omenească va putea să vadă cu claritate Cine Sunt Eu și Viața Glorioasă pe care o voi aduce la A Doua Mea Venire.

Trebuie să rămâneți atenți la tot ce este prezentat în Numele Meu Sfânt, pentru că veți descoperi că nu totul vine de la Mine.

Al vostru, Isus