Marți, 01 iulie 2014 la ora 20:20

Mult iubita Mea fiică, iubirea ce radiază din ucenicii Mei care Mă urmează în aceste timpuri învăluie tot. Lumina aprinsă în mijlocul vostru este cea care susține Iubirea Mea ce se resimte peste tot unde Eu sunt venerat. Duhul Sfânt continuă să se reverse peste Biserica Mea de pe Pământ, în timp ce ea luptă împotriva încercărilor și frământărilor cu care se confruntă în fiecare zi.

Cu toate acestea, spiritul întunericului continuă să apese greu asupra națiunilor, căci agenții celui rău depun toate eforturile pentru a elimina de pe fața Pământului orice urmă a Mea, a Cuvântului Meu și a Bisericii Mele Adevărate. Fiți siguri că, oricât de grea este povara voastră, Eu sunt cu voi la fiecare pas al călătoriei, mergând alături de voi și ajutându-vă să depășiți dificultățile. Credința voastră va fi încercată ca niciodată până acum; curajul s-ar putea să vă părăsească din când în când; perseverența s-ar putea să vă fie testată până la limită iar acceptarea de către voi a Adevărului s-ar putea să vă fie pusă la încercare. Vor căuta pretexte ca să vă hărțuiască, veți fi ridiculizați și batjocoriți, și toate acestea vor fi cauzate de răutățile celor pe care satana îi folosește ca să lupte împotriva Mea, Isus Cristos. Dar nimic nu va distruge Biserica Mea – discipolii Mei adevărați.

Cei care rămân ascultători față de Cuvântul lui Dumnezeu așa cum a existat el de atâta timp, vor continua să Mă reprezinte pe Pământ. Protecția Mea vă va acoperi ca un înveliș invizibil iar credința voastră nu va scădea niciodată atunci când luptați cu Sabia lui Dumnezeu.

Rămâneți întru Adevărul Meu, și Lumina Mea va continua să strălucească asupra neamului omenesc. Promisiunea Mea este că Biserica Mea va rămâne neatinsă, chiar dacă mai mică decât este acum, până când se vor ivi Zorile Măreței Zile a Domnului.

Al vostru Isus