Duminică, 20 iulie 2014 la ora 16:45

Mult iubita Mea fiică, atunci când lumea se află sub spiritul întunericului devine foarte greu pentru aceia care cred în Mine, Isus Cristos, să rămână credincioși Cuvântului Meu. Când Biserica Mea se va clătina, credincioșii se vor simți deziluzionați de tot ce i-am învățat și vor fi frământați în credința lor.

Eu nu doresc ca voi să pierdeți din vedere Cuvântul lui Dumnezeu, căci atunci când o veți face nu veți mai găsi Prezența Mea. Când Cuvântul Meu nu mai este respectat, și voi vă veți lăsa înșelați de un fals sentiment de siguranță – când păcatul va fi dat la o parte ca fiind lipsit de importanță – atunci vă va fi greu să rămâneți credincioși Învățăturilor Mele.

Ridicați-vă cu toții și auziți Glasul Meu acum când vă spun aceasta. Tot ceea ce Eu v-am învățat că este Sacru va fi desființat. Mulți dintre voi nu veți ști ce să credeți atunci când atât de multe Învățături date de Mine Bisericii Mele vor fi desființate ca fiind nepotrivite pentru aceste vremuri. Timpurile care vă stau înainte vor aduce multă neliniște, pentru că nu veți mai putea urma direcția pe care Biserica Mea a fost clădită. Edificiul se va prăbuși, credința slujitorilor Mei sfințiți va fi slăbită dincolo de capacitatea voastră de înțelegere și întregul Adevăr va fi demolat. Doctrina făurită de om nu vă va hrăni sufletul. Numai Eu, Isus Cristos, pot să vă hrănesc cu Credința care vă va face capabili să Mă urmați. Orice vi se va spune, voi trebuie să-Mi rămâneți mereu credincioși Mie, pentru că Eu vă voi rămâne mereu credincios.

Atunci când vă separați de Mine, Eu voi rămâne mereu alături de voi încercând să vă trag înapoi spre Mine. Și, deși poate veți rătăci departe de Mine și vă veți adapta viețile acceptând minciuni, Eu nu vă voi părăsi niciodată. Iar când veți fi total rătăciți, Eu vă voi găsi și vă voi aduce înapoi în Împărăția Mea. Eu nu vă voi părăsi, deși voi Mă veți părăsi pe Mine.

Al vostru Isus