Joi, 11 septembrie 2014 la ora 14:15

Mult iubita Mea fiică, multe fapte nelegiuite împotriva umanității sunt gata să fie dezlănțuite de acele secte secrete despre care Eu Mi-am avertizat discipolii.

Voi trebuie să rămâneți vigilenți tot timpul și să vă puneți întrebări despre tot ce pare neobișnuit. Amintiți-vă ce v-am spus Eu și țineți-vă ochii ațintiți asupra Mea tot timpul. Petreceți cel puțin o oră pe zi în rugăciune ca astfel să poată fi redus impactul acestor încercări, iar în anumite cazuri ele să fie chiar înlăturate. Să nu vă temeți de aceste evenimente, căci ele vor trece repede și în curând Eu voi veni să pun capăt tuturor suferințelor.

Mult iubiții Mei discipoli, vă rog să dați atenție Avertismentelor Mele. Nu le ignorați. Dacă sunteți pregătiți pentru astfel de evenimente și vă puneți toată încrederea în Milostivirea Mea, Eu vă voi aduce mângâiere și vă voi elibera de suferință. Totul va fi bine, însă să știți aceasta: În timpul marii bătălii, sufletele pe care Eu le-am chemat să Mă asiste se vor zbuciuma. Fiecare dintre aceste suflete va avea dificultăți în a se încrede în Mine, în această Misiune sau în tine, mult iubita Mea fiică. Nici măcar pentru o clipă, regele minciunilor, cel rău, nu se va opri din strădania lui de a distruge această Misiune a Mea. Toate minciunile josnice vor fi răspândite pentru a descuraja sufletele să asculte Glasul Meu. Mulți vor permite îndoielilor să îi oprească de la îndeplinirea Instrucțiunilor Mele, însă nimic din ce fac ei nu va împiedica Intervenția lui Dumnezeu, Tatăl Veșnic, de a-i salva pe copiii Săi.

Fiecare dintre voi trebuie să înțeleagă clar că sunt Eu, Isus al vostru, Cel care e Mâna Călăuzitoare în tot ce se face pentru a răspândi Cuvântul Meu și pentru a împărți Darurile pe care Cerul le dă lumii în aceste vremuri dificile. Puterea omului este mare atunci când e folosită pentru a răspândi răul și a sfida Cuvântul lui Dumnezeu. Însă puterea omului, când Dumnezeu îl înzestrează cu Darul Duhului Sfânt, nu poate fi întrecută. Nu permiteți ca Munca Mea să fie mânjită, profanată de zvonuri josnice sau bârfă răutăcioasă, pentru că Eu, Isus al vostru, sunt Cel care e trădat, și nu sufletele pe care Eu le-am ales ca să proclame Sfântul Meu Cuvânt.

Al vostru, Isus