Luni, 06 octombrie 2014 la ora 13:55

Dragii mei copii, cele Zece Porunci date de Dumnezeu nu pot fi niciodată rescrise, căci aceasta ar fi un sacrilegiu. Omul nu poate niciodată denatura Cuvântul, și va veni o zi în care Mânia lui Dumnezeu va cădea peste omenire atunci când cele Zece Porunci vor fi considerate de către om ca fiind incorecte. Când se va întâmpla astfel, să știți că atunci Cuvântul lui Dumnezeu nu va mai fi respectat iar omenirea va fi indusă într-o eroare gravă.

Niciunui om sau slujitor sfințit nu i s-a dat autorizarea de a răstălmăci cele Zece Porunci ori Cuvântul lui Dumnezeu. Nicio justificare nu poate fi vreodată născocită pentru a nega Adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. Legile lui Dumnezeu vor fi în curând răsturnate de către milioane de oameni. Apoi, toți cei care vor cădea în plasa înșelăciunii care va rezulta de aici, vor fi orbiți de întuneric. Duhul Sfânt nu poate niciodată să-i lumineze pe cei care neagă Cuvântul sau aprobă păcatul. Când Duhul Sfânt nu mai este prezent iar Cuvântul a fost adaptat pentru a conveni nevoilor egoiste ale omului, atunci nicio lege nouă nu va însemna nimic în Ochii lui Dumnezeu.

Dușmanii lui Dumnezeu vor acționa rapid pentru a răstălmăci Adevărul iar Biserica Fiului Meu va fi împărțită în două. Cei care vor apăra ferm Adevărul vor fi anatemizați pentru asta. Cei care vor striga blasfemii despre care vor declara că sunt Adevărul, vor fi aplaudați. Spiritul răului se va cuibări în inimile celor înșelați, și multe suflete vor fi pierdute. Ele nu vor putea să se prezinte înaintea Fiului meu și să declare că sunt desăvârșite, deoarece refuză să recunoască Adevărul care li s-a dat lor prin Îndurarea lui Dumnezeu.

Curând va fi declarat că Dumnezeu este milostiv cu toți păcătoșii, indiferent de ceea ce au făcut ei și de cum L-au ofensat pe El. Aceasta este adevărat, însă când ei Îl jignesc prezentând înaintea Sa toate urâciunile și ereziile și declarând că acestea sunt acceptabile în Ochii lui Dumnezeu, El își va întoarce Fața de la ei cu dezgust.

Omul va fi într-atât de plin de propriile lui dorințe care să se potrivească vieții lui păcătoase, încât va afirma că acțiunile nelegiuite sunt dorite de Dumnezeu. Aceasta va fi o minciună. Și, când vor îndrăzni să prezinte acestea înaintea altarelor lui Dumnezeu, acele suflete vor fi aruncate la o parte. Dacă vă veți lăsa induși în această gravă eroare, vă veți pune în mare pericol sufletele.

Vă cer să recitiți cele zece Porunci cât de des puteți. Făcând așa, veți ști ceea ce se cere de la voi pentru a-L sluji cu adevărat pe Dumnezeu.

Mama voastră iubitoare,
Mama Mântuirii