Marți, 17 februarie 2015 la ora 17:00

Miercuri, 06 mai 2015 la ora 22:31

Dragii mei copilași, vi s-au dat Rugăciunile, Darurile și armura pentru a merge înainte în pregătirea pentru A Doua Venire a scumpului meu Fiu, Isus Cristos.

Rămășița Sa a fost formată și ea va continua să crească peste tot în lume, astfel ca sufletele să poată fi salvate. În timpurile ce vor urma, Rămășița lui Dumnezeu din orice colț al lumii va păstra Adevărul Sfântului Său Cuvânt. Rămășița, binecuvântată cu darurile Duhului Sfânt, va domoli prin rugăciunea și sacrificiile ei mânia lui Dumnezeu, atunci când Marea Zi a Domnului va coborî asupra lumii.

Nu trebuie să uitați niciodată că Dumnezeu vă iubește pe fiecare, însă din cauza opoziției care va fi arătată față de copiii lui Dumnezeu, vouă nu vă va fi ușor să rămâneți fideli Cuvântului.

Rămășița lui Dumnezeu, indiferent de crez sau națiune, se va uni în zilele care vin, când va fi suprimată orice mențiune a Cuvântului Sfânt. Dumnezeu va comunica cu voi prin această Misiune atunci când veți avea nevoie de mângâiere, astfel ca El să poată să reverse asupra voastră Harurile necesare pentru a vă susține credința.

Curaj, dragii mei copilași, totul este în Mâinile Fiului meu, Cel care va căuta fiecare suflet, inclusiv pe cei mai împietriți dintre voi. Iubirea mea pentru voi toți este infinită și doresc ca voi să folosiți pentru salvarea sufletelor fiecare Dar dat vouă prin Sfintele Evanghelii și prin aceste Mesaje.

Dumnezeu nu își va părăsi niciodată Rămășița și, prin grupurile voastre de rugăciune ca și prin toate celelalte grupuri de rugăciune care provin din comunicare mea cu lumea prin alte misiuni, sufletele pot și vor fi salvate.

Consolați-vă unii pe alții în momentele de încercare spirituală și Dumnezeu vă va ghida la fiecare pas al drumului. Eu, Mama Mântuirii, voi rămâne protectoarea voastră și voi răspunde fiecărei cereri pe care mi-o faceți. Eu voi rămâne alături de voi până în Ziua în care Fiul meu va reveni ca să revendice Împărăția Sa de pe pământ.

Vă mulțumesc că răspundeți cu credință, speranță și încredere chemării mele și a Fiului meu.

Multiubita Mea fiică, Lacrimile Mele curg în valuri mari în acest moment când Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu este rupt în bucăți.

Iubirea pentru Mine, Isus Cristos, s-a risipit și spiritul Bisericii Mele s-a ofilit într-atât încât curând va deveni nimic altceva decât un deșert. Va deveni lipsit de viață și numai adevărata credință din Biserica Mea va mai ține ritmul constant al bătăilor Inimii Iubirii Mele, în timp ce orice lucru care o înconjoară va deveni uscat, și ultima picătură de viață îi va fi stoarsă.

Niciodată până acum, de la Crucificarea Mea încoace, Creștinătatea nu a îndurat o asemenea persecuție cauzată de disprețul pentru Cuvântul lui Dumnezeu.

Tot ceea ce este considerat sacru în Împărăția Tatălui Meu din Cer este decimat de om, a cărui inimă nu mai simte iubirea pentru Creatorul Său, Dumnezeu cel Preaînalt. Cei care Îi rămân credincioși Lui și care Îl iubesc și Îl prețuiesc pe El, vor simți Suferința Sa în inimile lor ca pe o sabie care străpunge și produce o mare suferință, dar nu ucide. Cei cu adevărată iubire față de Dumnezeu nu vor putea să se separe de El deoarece ei sunt legați de El cu un cordon ombilical care nu poate fi rupt.

Dumnezeu, prin Milostivirea Sa, îi va distruge pe dușmanii Săi care încearcă să fure sufletele celor care au numele scris în Cartea Vieții. Timpul Meu aproape că este asupra voastră.

Să nu renunțați niciodată la speranță, să nu disperați, atunci când asistați la lucrările dușmanului Meu și vedeți viteza cu care viclenele lui căi nelegiuite sunt acceptate de sufletele care nu bănuiesc nimic. Eu sunt în primul rând Dumnezeul Mult-răbdător și Milostivirea Mea va fi revărsată din abundență peste rasa umană printre flăcările Iubirii Mele. Aceste flăcări vor insufla celor care s-au depărtat de la Mine o reînnoire a credinței în Mine, și îl vor distruge pe satana și pe fiecare demon și înger căzut care țin ostatice acele sufletele care îmi aparțin Mie, dar s-au separat de Mine.

Timpul Meu va sosi, însă nu înainte ca lumea să vadă semnele prezise în Cartea Revelațiilor și în Cartea Adevărului. Nu vă temeți de Mine. Pregătiți-vă pentru Mine. Respingeți falsele promisiuni făcute de dușmanii Mei. Rămâneți întotdeauna fideli Cuvântului Meu. Dușmanii Mei nu vor face niciodată parte din Împărăția Mea. Iubiții Mei credincioși, inclusiv cei care Mă vor chema în timpul Avertismentului, nu vor muri niciodată. Căci a lor este Noua Împărăție – Împărăția Mea – Cea promisă Mie, Mesia, Regele tuturor timpurilor – o lume fără de sfârșit.

Poate că acesta este un timp al confuziei, al divizării, al tristeții și al dorinței celor care Mă reprezintă pe acest pământ – de a proclama Adevărul. Dar să știți aceasta: Eu sunt Adevărul. Adevărul nu moare niciodată. Împărăția Mea este veșnică și voi, iubiții Mei copii, Îmi aparțineți Mie. Stați aproape de Mine. Eu vă voi conduce la moștenirea voastră de drept. Încredeți-vă în Mine. Ascultați-Mă în aceste mesaje – Cartea Adevărului. Ea este Darul lui Dumnezeu pentru voi, ca astfel voi să nu uitați niciodată Promisiunea Mea de a veni din nou să-i judec pe cei vii – cei în viață pe pământ, cât și pe cei care au murit întru Harul Meu.

Eu vă voi arăta acum semne de tot felul, pretutindeni în lume. Cei care sunt binecuvântați cu Darul Duhului Sfânt vor ști că acestea v-au fost trimise vouă din Porunca Preaiubitului Meu Tată.

Mergeți în Pace. În aceste timpuri ascultați-Mă pe Mine numai prin aceste mesaje.

Eu vă iubesc cu pasiune pe toți și v-am revendicat ca fiind ai Mei. Nici un om să nu încerce să fure nici măcar un suflet de la Mine pentru că va suferi chinurile veșnice pentru faptele sale.

Preaiubita voastră Mamă,
Mama Mântuirii

Al vostru Isus