Vineri, 04 mai 2012 la ora 21:05

Fiica Mea preaiubită, atunci când simți dificultatea acestei misiuni de a-i convinge pe toți copiii lui Dumnezeu să recunoască a Doua Mea Venire și ca toți copiii lui Dumnezeu să accepte aceasta ca pe o veste bună, amintește-ți următoarele.

Precum fiecare persoană este făcută după chipul lui Dumnezeu, Tatăl Meu Veșnic, tot așa se reflectă în moduri diferite lumina Tatălui Meu prin fiecare suflet.

Uitați-vă la fața tuturor celor cu care vă întâlniți și veți vedea sclipirea lui Dumnezeu, Tatăl.

Acesta poate fi doar o privire, un zâmbet, un gest sau o gingășie, dar este acolo.

Există ceva bun în fiecare, chiar și în păcătoșii îndârjiți. Pe unii, care au fost binecuvântați cu acest dar, această bunătate îi învăluie total și atrage oamenii către ei ca un magnet. În alții este doar o licărire, dar este prezentă.

Când te uiți în ochii cuiva al cărui comportament față de ceilalți este neîndurător, încă se mai poate vedea o rază de speranță, deoarece există prezența Luminii lui Dumnezeu. Această Lumină trebuie să fie reaprinsă în sufletele copiilor lui Dumnezeu, prin mesajele Mele de dragoste și speranță.

Cu cât e mai puternica Lumina cu atât mai purificată este persoana. Cu cât mai multe persoane sunt purificate de Lumina lui Dumnezeu, cu atât mai mult se va purifica Pământul.

Cu cât devine mai puternică Lumina în sufletul credincioșilor cu atât slăbește acțiunea răului pentru că întunericul nu poate suporta Lumina.

Acesta este motivul pentru care acum, din nou, Duhul Sfânt se va revărsa peste întreaga lume.

Aceasta este cea de-a doua revărsare a puterii Duhului Sfânt începând din 10 mai 2011.

Ea precede Marea Mea Milostivire Divină și face ca Lumina să aducă o nouă înțelegere în sufletele credincioșilor.

Duhul Sfânt se va pogorî asupra întregului pământ în 6 mai 2012.

Mulți vor simți pace și iubire. Îi îndemn pe toți să se roage pentru acest dar care să îmbibe sufletele lor pentru ca să poată simți Iubirea lui Dumnezeu și să răspundă chemării Sale.

Rugăciunea (51) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru Darul Duhului Sfânt

"O, vino Duhule Sfinte, revarsă asupra sufletului meu darul iubirii Tale, al înțelepciunii și al cunoașterii. Umple-mă cu lumina adevărului, ca să pot discerne adevărul lui Dumnezeu de minciunile răspândite de satana și de îngerii săi. Ajută-mă să iau făclia și să răspândesc flacăra înțelegerii, pentru toți cei cu care mă întâlnesc, prin Cristos Domnul Nostru. Amin."

Mergeți cu iubire, pace și lumină.

Fiți liniștiți și lăsați ca Duhul Meu să coboare asupra voastră.

Vă iubesc.

Dragul vostru Isus

Mesajul contine

Pentru Darul Duhului Sfânt
Rugăciunea (51) a Cruciadei de Rugăciune

Vino, Duhule Sfinte, revarsă asupra sufletului meu smerit darul Iubirii Tale, al Înțelepciunii și al Cunoașterii.

Umple-mă cu lumina Adevărului, ca să pot discerne Adevărul lui Dumnezeu de minciunile... citește tot