Vineri, 18 mai 2012 la ora 15:20

Eu vorbesc cu tine astăzi, Draga Mea fiică, pentru a aduce alinare celor care se tem pentru viitor.

Viitorul, dragi copii, se află în Mâinile Mele Sfinte.

A venit timpul pentru a se împlini Noua Împărăție, cea peste care Fiul Meu Preaiubit va domni.

Aceasta este etapa finală, când pământul este pregătit ca să se înmulțească numărul acelora care Îl iubesc pe Fiul Meu și, totodată pe Mine.

Multe trebuie să se întâmple pentru că Voia Mea Dumnezeiască trebuie să se împlinească și pentru aceasta sunt necesare rugăciune, răbdare și curaj.

Nu vă temeți de Mâna Mea, ci de mâna celor care vă sunt dușmani.

Răutatea s-a răspândit mult în lume și a venit timpul pentru ca Eu să pedepsesc acele națiuni care îi chinuie pe copiii Mei pe pământ.

Cum lupta începe, Casele care Mă cinstesc pe Mine, Dumnezeu Tatăl, vor fi reînnoite.

În curând ei își vor da seama cum l-au respins pe adevăratul Mesia pe care Eu l-am trimis pe pământ, prin Fiul Meu Isus Cristos, pentru a da lumii mântuire.

Apoi, cei care cred în Fiul Meu și în Mine, Dumnezeu Cel Prea Înalt, se vor ridica la unison pentru a pregăti pământul, ca a doua venire a Fiului Meu să poată avea loc.

Atunci când purificarea va fi completă, Fiul Meu va reveni.

Purificarea de care vorbesc va fi atunci când cei buni vor fi separați de cei răi. Cei care trăiesc o viață plină de minciunile plantate în sufletele lor de către Satana, încă mai au timp pentru căință.

Eu voi face orice încercare pentru a-i salva de fiară, pentru că Eu nu renunț așa de ușor la copiii Mei.

Prin diferitele Mele intervenții Dumnezeiești, voi încerca să-i iau în Brațele Mele Milostive pentru a-i salva.

Încrederea și credința în Mine este calea spre viața veșnică.

Numai prin Fiul Meu, Mântuitorul lumii, puteți veni la Mine, la Tatăl Universului.

Pentru a veni la Mine, trebuie să fiți salvați din păcat.

Pentru a fi salvați din păcat, trebuie să vă răscumpărați în ochii Fiului Meu.

Așa cum l-am trimis pe Fiul Meu prima dată pentru a vă da mântuirea, la fel Îl trimit din nou pentru a vă salva, pentru ultima dată, înainte ca Noul Cer și Noul Pământ să devină una.

Cei care refuză să accepte Marea Milostivire a Fiului Meu, după această ultimă Cruciadă pentru a aduce pe toți copiii Mei în Paradis la moștenirea lor de drept, vor fi pierduți pentru totdeauna.

După aceea nu va mai fi întoarcere.

Niciodată să nu uitați cine sunt Eu.

Eu sunt Dumnezeu Tatăl și Eu v-am creat.

Vă iubesc.

Doresc să vă aduc pe toți acasă, dar acum lacrimile Mele curg așa de mult.

Acest lucru se datorează faptului că vor fi atât de mulți pe care Eu nu-i voi putea salva dacă nu se întorc să-Mi ceară ajutorul.

Acest apel din Ceruri a fost prezis.

Numai Mielul lui Dumnezeu, Fiul Meu, are autoritatea de a revela evenimentele care se află în viitor.

Numai El poate deschide Pecețile.

El face acest lucru acum, cu ajutorul celui de-al șaptelea Înger, al șaptelea Mesager.

Deschideți-vă ochii și acceptați faptul că în sfârșit, Cartea Adevărului, prezisă de mult, acum este deschisă capitol cu capitol în fața ochilor voștri.

Acceptați-l ca pe un dar, pentru că vă va aduce viața veșnică.

Tatăl vostru iubit din Ceruri
Dumnezeu Cel Prea Înalt