Duminică, 20 mai 2012 la ora 18:10

Scumpa Mea fiică, spune-le copiilor lui Dumnezeu că profeții Mei din lume sunt respinși astăzi, la fel ca și cei de la începuturi.

Aceia care astăzi afirmă că vin în Numele Meu, dar nu primesc mesaje de la Dumnezeu, sunt îmbrățișați și acceptați.

Cei care proclamă Sfântul Meu Cuvânt și care profețesc în numele Tatălui Meu, au parte de cea mai mare respingere.

Preoții și clerul îi vor ataca pe profeții Mei de azi, deoarece sunt orbiți de Satana ca să nu vadă Sfântul Meu Cuvânt.

Orice om care încearcă să-i oprească pe adevărații profeți ai lui Dumnezeu să știe că va comite un păcat grav în ochii lui Dumnezeu.

Slujitorii sfințiți și cei care vestesc adevărul Învățăturilor Mele, vor fi pedepsiți dacă vor încerca să saboteze această Misiune Sfântă.

Cei care nu cred în Sfântul Meu Cuvânt dat omenirii în aceste timpuri, trebuie să păstreze tăcerea.

De nu veți face astfel, și Mă veți nega, veți fi responsabili și veți plânge și Mă veți implora să vă iert.

Dar până atunci veți simți prejudiciul cauzat sufletelor care se vor pierde.

Nu respingeți niciodată Sfântul Meu Cuvânt dat vouă prin profeți.

Îmbrățișați-l și acceptați-l, pentru că este nevoie de multă muncă pentru a pregăti toată omenirea pentru Noua Mea Împărăție.

Amintiți-vă asta.

Când omul neagă Cuvântul Meu, la aceasta trebuie să se aștepte când Satana umblă pe pământ.

Atunci când un slujitor credincios al lui Dumnezeu Mă respinge este pentru Mine ca o tăietură de sabie.

Este cea mai dureroasă respingere dintre toate.

Veniți la Mine cu toții. Dacă nu credeți, atunci rugați-vă ca să vi se arate Adevărul.

Dacă aveți orice îndoieli, întoarceți-vă la Mine și rugați-Mă să vă deschid inima.

Lăsați-Mă să vă umplu cu harurile Mele, și apoi ajutați-Mă să adun la timp sufletele din fiecare colț al lumii.

Să nu credeți că cea de-a Doua Venire ar putea sau va avea loc, fără ajutorul Profeților Mei trimiși să vă pregătească pentru a fi apți de a intra în Împărăția Mea.

Rugați-vă că să puteți recunoaște pe adevărații profeți de cei care nu vorbesc în Numele Meu cel Sfânt.

Vai celor care îi sfâșie pe profeții Mei, deoarece pentru ofensele lor vor da socoteală în fața Tatălui Meu Sfânt, Dumnezeu Cel Preaînalt.

Duceți-vă și deschideți-vă ochii.

Uitați-vă când Eu vă dezvălui Adevărul.

Nu vă întoarceți capul.

Nu vă închideți ochii.

Este timpul să alegeți.

Urmați-Mă și ajutați-Mă să îi conduc pe copii Mei spre Viața Veșnică.

Întorcând spatele, refuzați acestor suflete șansa de a se răscumpăra în ochii Mei.

Al vostru Isus