Luni, 04 iunie 2012 la ora 15:20

Draga Mea fiică iubită, foarte puțini din poporul meu ales, poporul evreu, M-au acceptat pe Mine ca Mesia Adevărat, atunci când Am venit în lume și Am murit pentru omenire.

De data asta, foarte puțini creștini vor conștientiza faptul că sunt Eu cel care vă vorbesc acum, înainte de a veni a Doua Oară.

Ei vor crede în minciunile care vor curge de pe buzele falșilor profeți, pe care îi vor iubi, în timp ce pe Mine mă vor refuza cu ură, ceea ce nu este compatibil cu iubirea lor pentru Dumnezeu.

Așa cum M-au respins prima dată, la fel Mă vor respinge și a doua oară.

Voi nu trebuie să fiți triști când Mă vor batjocori, Mă vor lovi cu picioarele, cu pumnii și vor ridiculiza Mesajele Mele.

O astfel de ură față de Cuvântul Meu Sfânt poate proveni doar de la satana.

Când ura satanei devine atât de puternică ca acum, poți fi sigură că se agită din cauza sufletelor pe care intenționez să le scot din ghearele lui.

Închideți-vă urechile. Priviți doar în fața voastră și concentrați-vă doar asupra Mea.

Va năpusti asupra voastră, discipolii Mei, tot felul de atacuri ca să vă oprească să Mă urmați.

Trebuie să ignorați toate argumentele aduse împotriva Cuvântului Meu din partea acelora care se mândresc că sunt experți în lucruri ce țin de Duhul Sfânt.

În sufletul lor nu este prezent Duhul Sfânt deoarece, din cauza păcatului mândriei, nu sunt vrednici de acesta.

Așa cum am suferit biciuirea, legat de un stâlp, la fel voi suferi din nou atunci când Cuvântul Meu Sfânt va fi lepădat cu ură de către cei care vor să se asigure că el este respins.

Acestor suflete le spun următoarele: dacă nu primiți Mâna Milostivirii Mele, întinsă ca să salveze umanitatea, de ce aveți așa o ură în inima voastră?

Nu știți că cel rău vă ispitește, ca să vă orbească în fața Adevărului?

Ura, calomnia, insulta, nu provin de la Mine. Dacă permiteți ca aceste păcate să vă învingă, atunci nu Mă iubiți.

Vă veți întoarce la Mine atunci când veți sta în fața Mea în timpul Marelui Avertisment, dacă există în voi umilința de care aveți nevoie ca să Îmi cereți iertare.

Dacă acum nu veți păstra tăcerea, veți suferi, și mustrările de conștiință vă vor face să rămâneți slabi și tremurând în fața Mea.

Cât Mă răniți voi!

Câtă suferință Îmi provocați!

Acum Mă biciuiți exact la fel cum M-ați biciuit și prima dată.

Totuși, spuneți că sunteți discipolii Mei sfinți.

Voi sunteți cauza suferinței Mele.

Discipolilor Mei le spun: lăsați neobservate aceste batjocuri. Nu vorbiți și nu-i băgați în seamă pe aceia care vă arată supărare și ură dar în același timp spun că Mă iubesc.

Cum pot să Mă iubească pe Mine dacă nu arată iubire și răbdare unii față de alții?

Sunteți fățarnici dacă în Numele Meu îi chinuiți pe alții.

Acum a sosit timpul pentru a doua respingere, care nu se deosebește de prima.

Ridiculizarea va consta în faptul că acei autoproclamați discipoli sfinți îi vor batjocori pe Profeții Mei încercând să-i pună în dificultate, punând sub semnul întrebării cunoștințele lor despre Sfânta Scriptură.

Profeții Mei nu înțeleg Sfânta Scriptură și nu vor apăra Cuvântul Meu.

Totuși, așa numiții ucenici sfinți – la fel cum s-a întâmplat la încoronarea cu spini a Capului Meu Sfânt – vor încerca să-i prezinte pe Profeții Mei ca ignoranți și nevrednici.

Apoi vor ajunge atât de departe încât le vor pune porecle și îi vor face de rușine pe aceștia, declarând în același timp cât de buni cunoscători ai Învățăturilor Mele sunt ei înșiși.

Intimidarea lor va continua, dar se va diminua după Marele Avertisment, când aceste suflete își vor da seama de greșeala comisă.

Vor plânge și vor suferi din cauza asta, dar Eu îi voi ierta pentru că îi iubesc.

Mulți, însă, nu vor arăta pocăință. Ei Îmi vor provoca o suferință îngrozitoare și-i vor prigoni pe profeții Mei, profeții timpurilor din urmă. Nu se vor opri nici o clipă. Vor arunca asupra lor tot felul de jigniri, chinuri și atacuri, în Numele Meu, Isus Cristos, Fiul Omului.

Ei Mă vor renega până la sfârșit din cauza Cuvântului Meu Sfânt, dăruit în aceste timpuri.

După aceea, ei vor mai primi timp ca să accepte Cartea Adevărului.

Ori Mă vor accepta atunci, ori Mă vor respinge.

Apoi Eu voi aduna la un loc toate sufletele smerite care Mă iubesc pe Mine și Noul Cer cu Noul Pământ se vor contopi.

Cei care Mă vor refuza pe Mine și după aceea, vor fi aruncați în Focul Iadului.

Eu vin o ultimă dată ca să-i salvez.

Deschideți-vă inimile și vedeți că sunt Eu, Isus, cel care vă cheamă.

Daca nu puteți să vedeți asta, atunci aveți nevoie de multă rugăciune pentru ca Duhul Sfânt să intre cu adevărat în sufletul vostru.

Aduceți-vă aminte că cei care sunt binecuvântați cu Duhul Sfânt nu jignesc și nu persecută pe nimeni și nici nu răspândesc ura față de copiii lui Dumnezeu.

Ei nu vor să-i controleze pe copiii lui Dumnezeu.

Ei nu încalcă Cele Zece Porunci.

Isus al vostru